Паразитологія та інвазійні хвороби
сільськогосподарських тварин


В.К. Чернуха (ред.), Ю.Г.Артеменко, В.Ф. Галат та ін. — К.: Урожай, 1996.


Зміст

ЗАГАЛЬНА ПАРАЗИТОЛОГІЯ

Визначення паразитології, її зміст та значення

Історія розвитку наукових шкіл зоопаразитологів, паразитологічні дослідження в Україні

Біологічні основи паразитизму

Типи взаємовідносин організмів

Паразитизм, закони (аксіоми) та рівні паразитизму

ВЧЕННЯ ПРО ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ

Економічні збитки, які спричиняють інвазійні хвороби

Епізоотологія інвазійних хвороб

Вчення Є.Н.Павловського про природну вогнищевість трансмісивних хвороб

Вплив навколишнього середовища та фауни живителів на перебіг інвазії

Імунітет при інвазійних хворобах тварин

Ветеринарна паразитоценологія

Принцип планування протипаразитарних заходів

Основи профілактики інвазійних хвороб

ПРОТОЗООЗИ ТВАРИН (НАЙПРОСТІШІ ТА ПРОТОЗОЙНІ ХВОРОБИ

Піроплазмідози

Бабезіоз великої рогатої худоби

Бабезіоз овець та кіз

Бабезіоз коней

Бабезіоз собак

Тейлеріоз

Кокцидіїдози тварин

Еймеріози тварин

Еймеріоз курей

Еймеріоз кролів

Еймеріоз великої рогатої худоби

Еймеріоз овець

Кокцидіїдози свиней

Токсоплазмоз

Ізоспорози собак і котів

Саркоцистоз

Криптоспоридіоз

Трихомоноз

Парувальна хвороба

Гістомоноз

Балантидіоз

Хілодонельоз

Іхтіофтиріоз

Нозематоз

Амебіоз

Анаплазмоз

Еперітрозооноз

Бореліоз

ВЕТЕРИНАРНА ГЕЛЬМІНТОЛОГІЯ

Визначення, зміст і обсяг ветеринарної гельмінтології

Основні етапи розвитку та вклад українських вчених у вивчення гельмінтозів тварин

Патогенез і особливості імунітету при гельмінтозах

Імунітет при гельмінтозах

Діагностика гельмінтозів

Епізоотологічна класифікація гельмінтозів

Основні принципи заходів боротьби з гельмінтозами

Трематоди і трематодози тварин

Трематодози жуйних

Фасціольоз

Дикроцеліїдози жуйних

Дикроцеліоз

Еуритремагоз

Парамфістомататози тварин

Парамфістомидози

Опісторхоз

Простогонімоз

Ехіностоматидози

Нотокотилідози

ЦЕСТОДИ І ЦЕСТОДОЗИ ТВАРИН

Ларвальні цестодози

Теніаринхоз — цистицеркоз

Теніоз — цистицеркоз

Цистицеркоз тенуікольний

Цистицеркоз пізиформний

Цистицеркоз овісний

Ценуроз церебральний

Ценуроз м'язової тканини та підшкірної клітковини (ценуроз Скрябіна)

Ехінококоз

Альвеококоз

Імагінальні цестодози

Теніїдози

Теніози

Мультицептози

Ехінококоз

Альвеококоз

Дипилідіоз

Дифілоботріоз

Мезоцестоїдози м'ясоїдних

Аноплоцефалятози

Монієзіоз

Тизанієзіоз

Авітеліноз

Стилезіоз жуйних

Аноплоцефалідози коней

Гіменолепідатози

Дрепанідотеніоз

Гіменолепідози

Райєтинози

Давеніоз

Амеботеніоз і хоанотеніоз

Цестодози риб

Кавіоз

Каріофільоз

Ботріоцефальоз

Лігулідози

НЕМАТОДИ І НЕМАТОДОЗИ

Оксиуратози

Оксиуроз

Скрябінемоз

Пасалуроз

Гетеракідоз

Гангулотеракідоз

Аскаридатози

Аскаридоз свиней

Параскаридоз

Неоаскаридоз

Аскаридіоз

Токсокароз і токсаскаридоз

Стронгілятози

Стронгілідози коней

Стронгілятози жуйних

Хабертіоз

Буноотомоз

Езофагостомоз

Трихостронгілідози

Стронгілятози м'ясоїдних

Анкілостомоз і унцинаріоз

Амідостомоз гусей

Стронгілятози дихального апарата

Диктіокаульоз

Протостронгілідози

Метастронгільоз

Сингамоз

Спіруратози

Телязіоз великої рогатої худоби

Спіруратози птиці

Тетрамероз

Стрептокароз

Ехінуріоз

Трихоцефалятози тварин

Трихоцефальоз свиней

Трихоцефальоз жуйних

Трихоцефальоз м'ясоїдних

Трихінельоз

Філяріатози

Онхоцеркоз

Парафіляріоз

Сетаріоз

Дирофіляріоз

Рабдитатози

Стронгілоїдоз

Діоктофіматози

Гістрихоз

Філометроїдоз риб

Акантоцефальози

Макраканторинхоз свиней

Поліморфоз і філікольоз птиці

ВЕТЕРИНАРНА АРАХНОЛОГІЯ І АРАХНОЗИ ТВАРИН

Паразитиформні кліщі

Вароатоз (варооз) бджіл

Акариформні кліщі і арахнози тварин

Саркоптидози

Саркоптоз свиней

Саркоптоз коней

Нотоедроз

Псороптидози

Псороптози

Псороптоз овець

Псороптоз великої рогатої худоби

Псороптоз коней

Псороптоз кролів

Хоріоптози

Отодектоз

Кнемідокоптоз

Демодекози

Демодекоз великої рогатої худоби

ВЕТЕРИНАРНА ЕНТОМОЛОГІЯ І ЕНТОМОЗИ ТВАРИН

Оводові хвороби тварин

Гіподерматози великої рогатої худоби

Естроз овець

Ринестроз коней

Гастрофільоз однокопитних

Зоофільні мухи

М'ясні мухи

Кровосисні комахи (гнус)

Ґедзі

Комарі

Мошки

Мокреці

Москіти

Кровососки

Сифункулятози


   Література
   Карта сайту

Зміст

ЗАГАЛЬНА ПАРАЗИТОЛОГІЯ (Пономаренко В.Я.)

Визначення паразитології, її зміст та значення

Історія розвитку наукових шкіл зоопаразитологів, паразитологічні дослідження в Україні

Біологічні основи паразитизму

Типи взаємовідносин організмів

Паразитизм, закони (аксіоми) та рівні паразитизму

Скотный двор


На сайте Скотный двор

ВЧЕННЯ ПРО ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ (Пономаренко В.Я.)

Економічні збитки, які спричиняють інвазійні хвороби

Епізоотологія інвазійних хвороб

Вчення Є.Н.Павловського про природну вогнищевість трансмісивних хвороб

Вплив навколишнього середовища та фауни живителів на перебіг інвазії

Імунітет при інвазійних хворобах тварин

Ветеринарна паразитоценологія

Принцип планування протипаразитарних заходів

Основи профілактики інвазійних хвороб


ПРОТОЗООЗИ ТВАРИН (НАЙПРОСТІШІ ТА ПРОТОЗОЙНІ ХВОРОБИ(Галат В.Ф., Пономаренко А.М.)

Піроплазмідози (Галат В.Ф.)

Бабезіоз великої рогатої худоби

Бабезіоз овець та кіз

Бабезіоз коней

Бабезіоз собак

Тейлеріоз

Кокцидіїдози тварин (Галат В.Ф., Пономаренко А.М.)

Еймеріози тварин (Пономаренко А.М.)

Еймеріоз курей

Еймеріоз кролів

Еймеріоз великої рогатої худоби

Еймеріоз овець

Кокцидіїдози свиней

Токсоплазмоз (Галат В.Ф.)

Ізоспорози собак і котів (Пономаренко А.М.)

Саркоцистоз (Галат В.Ф.)

Криптоспоридіоз (Галат В.Ф.)

Трихомоноз (Галат В.Ф.)

Парувальна хвороба (Галат В.Ф.)

Гістомоноз (Галат В.Ф.)

Балантидіоз (Галат В.Ф.)

Хілодонельоз (Галат В.Ф.)

Іхтіофтиріоз (Галат В.Ф.)

Нозематоз (Галат В.Ф.)

Амебіоз (Галат В.Ф.)

Анаплазмоз (Галат В.Ф.)

Еперітрозооноз (Галат В.Ф.)

Бореліоз (Галат В.Ф.)


ВЕТЕРИНАРНА ГЕЛЬМІНТОЛОГІЯ

Визначення, зміст і обсяг ветеринарної гельмінтології (Чернуха В.К.)

Основні етапи розвитку та вклад українських вчених у вивчення гельмінтозів тварин (Чернуха В.К.)

Патогенез і особливості імунітету при гельмінтозах (Чернуха В.К.)

Імунітет при гельмінтозах (Чернуха В.К.)

Діагностика гельмінтозів (Чернуха В.К.)

Епізоотологічна класифікація гельмінтозів (Чернуха В.К.)

Основні принципи заходів боротьби з гельмінтозами (Чернуха В.К.)

Трематоди і трематодози тварин (Бирка В.І.)

Трематодози жуйних (Бирка В.І.)

Фасціольоз

Дикроцеліїдози жуйних (Бирка В.І.)

Дикроцеліоз

Еуритремагоз

Парамфістомататози тварин (Бирка В.І.)

Парамфістомидози(Бирка В.І.)

Опісторхоз (Артеменко Ю.Г.)

Простогонімоз (Бирка В.І.)

Ехіностоматидози (Бирка В.І.)

Нотокотилідози (Бирка В.І.)


ЦЕСТОДИ І ЦЕСТОДОЗИ ТВАРИН (Чернуха В.К.)

Ларвальні цестодози (Чернуха В.К.)

Теніаринхоз — цистицеркоз

Теніоз — цистицеркоз (Артеменко Ю.Г.)

Цистицеркоз тенуікольний (Артеменко Ю.Г.)

Цистицеркоз пізиформний (Чернуха В.К.)

Цистицеркоз овісний (Чернуха В.К.)

Ценуроз церебральний (Чернуха В.К.)

Ценуроз м'язової тканини та підшкірної клітковини (ценуроз Скрябіна) (Чернуха В.К.)

Ехінококоз (Артеменко Ю.Г.)

Альвеококоз (Артеменко Ю.Г.)

Імагінальні цестодози (Чернуха В.К.)

Теніїдози

Теніози

Мультицептози

Ехінококоз

Альвеококоз

Дипилідіоз

Дифілоботріоз

Мезоцестоїдози м'ясоїдних

Аноплоцефалятози (Чернуха В.К.)

Монієзіоз

Тизанієзіоз

Авітеліноз

Стилезіоз жуйних

Аноплоцефалідози коней

Гіменолепідатози

Дрепанідотеніоз

Гіменолепідози

Райєтинози

Давеніоз

Амеботеніоз і хоанотеніоз

Цестодози риб (Чернуха В.К)

Кавіоз

Каріофільоз

Ботріоцефальоз (Чернуха В.К)

Лігулідози (Чернуха В.К)


НЕМАТОДИ І НЕМАТОДОЗИ

Оксиуратози (Бирка В.І.)

Оксиуроз

Скрябінемоз

Пасалуроз

Гетеракідоз

Гангулотеракідоз

Аскаридатози (Чернуха В.К.)

Аскаридоз свиней

Параскаридоз

Неоаскаридоз

Аскаридіоз

Токсокароз і токсаскаридоз

Стронгілятози (Бирка В.І.)

Стронгілідози коней (Бирка В.І.)

Стронгілятози жуйних (Чернуха В.К.)

Хабертіоз

Буноотомоз

Езофагостомоз

Трихостронгілідози

Стронгілятози м'ясоїдних (Чернуха В.К.)

Анкілостомоз і унцинаріоз

Амідостомоз гусей

Стронгілятози дихального апарата (Чернуха В.К.)

Диктіокаульоз

Протостронгілідози (Чернуха В.К.)

Метастронгільоз

Сингамоз

Спіруратози (Пономаренко В.Я.)

Телязіоз великої рогатої худоби

Спіруратози птиці (Пономаренко В.Я.)

Тетрамероз

Стрептокароз

Ехінуріоз

Трихоцефалятози тварин (Пономаренко В.Я.)

Трихоцефальоз свиней

Трихоцефальоз жуйних

Трихоцефальоз м'ясоїдних (Пономаренко В.Я.)

Трихінельоз (Артеменко Ю.Г.)

Філяріатози (Галат В.Ф.)

Онхоцеркоз

Парафіляріоз

Сетаріоз

Дирофіляріоз

Рабдитатози (Чернуха В.К.)

Стронгілоїдоз

Діоктофіматози (Галат В.Ф.)

Гістрихоз (Галат В.Ф.)

Філометроїдоз риб (Чернуха В.К.)

Акантоцефальози (Чернуха В.К.)

Макраканторинхоз свиней

Поліморфоз і філікольоз птиці


ВЕТЕРИНАРНА АРАХНОЛОГІЯ І АРАХНОЗИ ТВАРИН (Бирка В.І.)

Паразитиформні кліщі (Бирка В.І.)

Вароатоз (варооз) бджіл (Пономаренко А.М.)

Акариформні кліщі і арахнози тварин (Пономаренко А.М.)

Саркоптидози (Бирка В.І.)

Саркоптоз свиней

Саркоптоз коней

Нотоедроз

Псороптидози (Бирка В.І.)

Псороптози

Псороптоз овець

Псороптоз великої рогатої худоби

Псороптоз коней

Псороптоз кролів

Хоріоптози

Отодектоз

Кнемідокоптоз

Демодекози (Бирка В.І.)

Демодекоз великої рогатої худоби (Бирка В.І.)


ВЕТЕРИНАРНА ЕНТОМОЛОГІЯ І ЕНТОМОЗИ ТВАРИН (Котляр В.І.)

Оводові хвороби тварин

Гіподерматози великої рогатої худоби

Естроз овець

Ринестроз коней

Гастрофільоз однокопитних

Зоофільні мухи

М'ясні мухи

Кровосисні комахи (гнус)

Ґедзі

Комарі

Мошки

Мокреці

Москіти

Кровососки

Сифункулятози


Ви дивилися сторінку - Зміст

Наступна сторінка      - Визначення паразитології, її зміст та значення

Попередня сторінка    - Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Повернутися до початку сторінки Зміст

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 
Индекс цитирования.