Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

В.К. Чернуха (ред.), Ю.Г.Артеменко, В.Ф. Галат та ін. — К.: Урожай, 1996.

 

Визначення, зміст і обсяг ветеринарної гельмінтології

Гельмінтологія — комплексна наука про захворювання, які викликають паразитичні черви (Helminthes), що паразитують в організмі тварин, людини або рослин і методах боротьби з ними. Термін «гельмінт» в медичну практику введений Гіппократом в IV столітті до н. е., але основоположником сучасної гельмінтології є академік К.І.Скрябін.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Гельмінтологія вивчає усіх паразитичних червів, незалежно від того, у кого вони локалізуються. Численність і різноманітність гельмінтів, безумовно, впливає на складність гельмінтології як науки, у зв'язку з чим її підрозділяють на окремі прикладні дисципліни: ветеринарну, медичну, аграрну (фітогельмінтологію) і загальну. Однак розмежувати ветеринарну і медичну гельмінтологію неможливо, оскільки велика кількість хвороб є антропозоонозами — загальними для людини й тварини. До них відносять: Opisthorchis lineus, Diphyllobothrium latum, ряд збудників ларвальних цестодозів, Trichinellа spiralis, деякі види родини Trichostrongylidae та ін.

Ветеринарна гельмінтологія являє собою прикладну науку, яка вивчає гельмінтів і хвороби сільськогосподарських та промислових тварин, що вони спричиняють. її основним завданням є пошук найефективніших засобів боротьби з гельмінтозами корисних тварин.

Гельмінти об'єднують численних представників різних типів тваринного світу, які ведуть паразитичний спосіб життя, а тому є самостійною екологічною групою багатоклітинних організмів.

Згідно з прийнятою систематикою тваринного царства усіх червів об'єднують у самостійні типи, серед яких найбільш поширені плоскі черви — Plathelminthes, круглі — Nemathelminthes, скребні або акантоцефали — Acanthocephales, кільчасті черви (анеліди) — Annelides і червоподібні — Vermides. Серед перерахованих типів зустрічаються як паразитичні, так і вільноживучі. До паразитичних належать: усі скреблянки, переважна більшість плоских червів (усі представники класу сисунів — Trematoda і кладу стьожкових червів — Cestoda), велика кількість круглих червів і деякі кільчасті черви.

Зміст гельмінтології, як науки, різнобічний, а її обсяг надзвичайно великий. У різних видів тварин до паразитування пристосувалися понад 8000 видів гельмінтів. Із них більше 2000 видів є патогенними для сільськогосподарських і промислових тварин. За даними професора К.М.Рижикова, в країнах СНД у хребетних тварин зареєстровано 3584 види паразитичних червів, із них: трематод — 1056, моногеней — 453, цестод — 802, нематод —1114 і акантоцефал — 159 видів. Ссавці є живителями 923 і птахи — 1565 видів гельмінтів.

Гельмінти паразитують у різних органах і тканинах живителів. Практично немає ні одного органа, де б не міг локалізуватися паразитичний черв'як. Спеціальними дослідженнями ветеринарних і медичних гельмінтологів доведено, що кожний вид гельмінта при великому нагромадженні може викликати захворювання з проявом специфічного патологічного процесу. Дослідження останніх років свідчать, що не лише клінічні, а й субклінічні форми великої кількості гельмінтозів супроводжуються розвитком патологічних змін (процесів) в організмі живителя. У зв'язку з розвитком імунодепресії можливий прояв специфічних і неспецифічних інфекцій, виникнення інвазій і незаразних хвороб.

За даними вітчизняної та зарубіжної літератури, гельмінтози завдають надзвичайно великих економічних збитків тваринництву. В неблагополучних щодо гельмінтозів господарствах від 15 до 35 % знижується несучість курей, м'ясна, молочна та вовнова продуктивність тварин. Встановлено, що навіть стан паразитоносійства супроводжується зниженням продуктивності на 5—10 % і зумовлює виникнення заразних і незаразних захворювань. Збитки від хронічних і субклінічних гельмінтозів значно перевищують збитки від загибелі і вимушеного забою тварин, хворих на ці захворювання (Шевцов О.О., 1977).

 

Ви дивилися сторінку - Визначення, зміст і обсяг ветеринарної гельмінтології

Наступна сторінка      - Основні етапи розвитку та вклад українських вчених у вивчення гельмінтозів тварин

Попередня сторінка    - Бореліоз

Повернутися до початку сторінки Визначення, зміст і обсяг ветеринарної гельмінтології

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.