Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

В.К. Чернуха (ред.), Ю.Г.Артеменко, В.Ф. Галат та ін. — К.: Урожай, 1996.

 

Визначення паразитології, її зміст та значення

Паразитологія (від гр. parasitos — дармоїд і logos — вчення) — комплексна біологічна наука про паразитів та їх носіїв (живителів та перенощиків), суть паразитизму і спричинюваних паразитами хвороб людини, тварин та рослин, про методи діагностики й заходи боротьби з цими хворобами.

Світ паразитів виник разом з життям на Землі, коли з'явилася спроможність деяких організмів жити у інших організмах. Разом із світом паразитів виник особливий тип взаємовідносин у біосфері, який називають паразитизмом.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ветеринарна паразитологія вивчає паразитів та хвороби, які вони спричиняють у сільськогосподарських і промислових тварин, а деякі з них і у людини.

Обсяг ветеринарної паразитології визначив засновник цієї науки академік К.І.Скрябін, яку він назвав — зоопаразитологія. Він запропонував таку схему зоопаразитології:

Зоопаразитологія тварин Медична зоопаразитологія Медичні: протозоологія
гельмінтологія
арахноентомологія
Ветеринарна зоопаразитологія Ветеринарні: протозоологія
гельмінтологія
арахноентомологія
Зоопаразитологія тварин у широкому значенні    
Агрономічна зоопаразитологія Агрономічні: протозоологія
гельмінтологія
арахноентомологія
Зоопаразитологія рослин Лісова зоопаразитологія Лісові: протозоологія
гельмінтологія
арахноентомологія
Зоопаразитологія рослин у широкому значенні    
Паразитологія тварин Медична фітопаразитологія Медичні: бактеріологія
мікологія
Ветеринарна фітопаразитологія Ветеринарні: бактеріологія
мікологія
Фітопаразитологія тварин у широкому значенні    
Фітопаразитологія рослин Агрономічна фітопаразитологія Агрономічні: бактеріологія
мікологія
Лісова фітопаразитологія Лісові: бактеріологія
мікологія
фітопаразитологія
Фітопаразитологія рослин у широкому значенні    

Зоопаразитологія вивчає представників паразитів тваринного світу — еукаріотів. Це найпростіші, гельмінти, комахи та кліщі.

Хвороби, які викликають зоопаразити, називають інвазійними, або паразитарними. Паразитів рослинного світу називають фітопаразитами, а хвороби — інфекційними. Наприклад, пастерельоз, колібактеріоз це інфекції, еймеріоз, аскаридоз — інвазії.

Курс ветеринарної паразитології включає загальну паразитологію, протозоологію — науку про паразитичних найпростіших та хвороби, які вони спричиняють; гельмінтологію — вивчає паразитичних червів і захворювання, спричинювані ними; арахноентомологію — науку про паразитичних кліщів і комах —це ектопаразити тварин, людини й перенощики збудників інфекцій та інвазій.

Майже усі типи тваринного світу у своєму складі мають організми, які ведуть паразитичний спосіб життя. Деякі класи тварин цілком складаються з паразитів, наприклад, трематоди, цестоди, споровики, акантоцефали. Багато паразитів серед кліщів і комах.

Із загальної кількості тварин Землі (близько 1,50—1,55 млн видів) приблизно 60—65 тис.— паразити. Ця форма життя значно поширена і є у різних систематичних групах, У процесі еволюції перехід якоїсь кількості найдавніших організмів до життя у другому організмі не був випадковим. Коли виникли еукаріоти, тобто ядерні клітини, а потім багатоклітинні організми, вони почали заселюватися іншими організмами, такими як віруси, мікоплазми, рикетсії, бактерії, найпростіші. А далі процес еволюції земної кулі розширив світ паразитів, з'явилися паразитичні черви (гельмінти), кліщі та комахи.

Предметом вивчення зоопаразитології є морфобіологічні особливості паразитів, взаємовідносини їх з живителями та перенощиками, епізоотологія, патогенез та клінічні ознаки захворювань, спричинюваних паразитами, методи їх діагностики, лікування та профілактика.

Паразитології належить важливе місце серед біологічних та клінічних дисциплін, у підготовці лікаря ветеринарної медицини вона тісно пов'язана з ними. Так, вивчення систематики паразитів, їх морфології та біологічних особливостей зближує її із зоологією. Мікробіологічними методами діагностики виявляють паразитичних найпростіших, а інколи й яйця деяких гельмінтів. Розуміння патогенної дії паразитів грунтується на даних патологічної фізіології та патологічної анатомії. При клінічному обстеженні живителів застосовують деякі методи клінічної діагностики й терапії. Вивчення імунітету, заходів диференціальної діагностики, епізоотологічних методів обстеження господарств і ферм об'єднує зоопаразитологію з іншою важливою дисципліною заразної патології — епізоотологією. Широке застосування лікувально-профілактичних протипаразитарних препаратів грунтується на знанні фармакології. При деяких ларвальних цестодозах (ценуроз, ехінококоз) застосовують хірургічні методи лікування. Післязабійна паразитична експертиза кожної тварини або тваринної сировини є частиною ветсанекспертизи.

Паразитологія має важливе значення у формуванні лікаря ветеринарної медицини широкого профілю. Курс починається із загальної паразитології, у якій наведено визначення таких понять, як екологія, симбіоз, вид, популяція, типи взаємовідносин організмів, аксіоми та рівні паразитизму.

Студенти одержують біологічно-теоретичні знання і поняття про функціонування біологічних систем, вивчають класифікацію паразитів, їх живителів та перенощиків, паразитофауну живителів на окремих територіях України, функціональні й морфологічні адаптації паразитів до живителів, знайомляться з впливом зоопаразитів на живителів.

У розділі «Вчення про інвазійні хвороби» наведено особливості епізоотології протозоозів та гельмінтозів, вчення про природну вогнищевість трансмісивних хвороб, роль екологічних факторів у виникненні та поширенні інвазійних хвороб, біологічне значення паразитоносійства у природі — біоценозах, а також в антропозооценозах — На тваринницьких комплексах, фермах, у стадах.

Для лікаря ветеринарної медицини важливо мати поняття про паразитоценологію, функціонування поліпаразитарних систем тварин, інфекто-інвазійні, асоціативні хвороби та принципи організації протипаразитарних заходів на фермах та у спеціалізованих господарствах.

У курсі «Спеціальна паразитологія» вивчають роль паразитичних найпростіших, гельмінтів, кліщів і комах у розвитку різних інвазійних захворювань, вплив цих паразитів на сучасний розвиток тваринництва. Студенти опановують методи діагностики різних хвороб, їх лікування, профілактику, навчаються розробляти комплекс заходів проти інвазій з метою охорони здоров'я людини та тварин від зоопаразитозів.

 

 

Ви дивилися сторінку - Визначення паразитології, її зміст та значення

Наступна сторінка      - Історія розвитку наукових шкіл зоопаразитологів, паразитологічні дослідження в Україні

Попередня сторінка    - Зміст

Повернутися до початку сторінки Визначення паразитології, її зміст та значення

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.