Скотный двор Скотный двор

 Паразитологія та інвазійні хвороби
сільськогосподарських тварин

 

В.К. Чернуха (ред.), Ю.Г.Артеменко, В.Ф. Галат та ін. — К.: Урожай, 1996.

Карта сайту

Зміст

ЗАГАЛЬНА ПАРАЗИТОЛОГІЯ

Визначення паразитології, її зміст та значення

Історія розвитку наукових шкіл зоопаразитологів, паразитологічні дослідження в Україні

Біологічні основи паразитизму

Типи взаємовідносин організмів

Паразитизм, закони (аксіоми) та рівні паразитизму

ВЧЕННЯ ПРО ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ

Економічні збитки, які спричиняють інвазійні хвороби

Епізоотологія інвазійних хвороб

Вчення Є.Н.Павловського про природну вогнищевість трансмісивних хвороб

Вплив навколишнього середовища та фауни живителів на перебіг інвазії

Імунітет при інвазійних хворобах тварин

Ветеринарна паразитоценологія

Принцип планування протипаразитарних заходів

Основи профілактики інвазійних хвороб

ПРОТОЗООЗИ ТВАРИН (НАЙПРОСТІШІ ТА ПРОТОЗОЙНІ ХВОРОБИ

Піроплазмідози

Бабезіоз великої рогатої худоби

Бабезіоз овець та кіз

Бабезіоз коней

Бабезіоз собак

Тейлеріоз

Кокцидіїдози тварин

Еймеріози тварин

Еймеріоз курей

Еймеріоз кролів

Еймеріоз великої рогатої худоби

Еймеріоз овець

Кокцидіїдози свиней

Токсоплазмоз

Ізоспорози собак і котів

Саркоцистоз

Криптоспоридіоз

Трихомоноз

Парувальна хвороба

Гістомоноз

Балантидіоз

Хілодонельоз

Іхтіофтиріоз

Нозематоз

Амебіоз

Анаплазмоз

Еперітрозооноз

Бореліоз

ВЕТЕРИНАРНА ГЕЛЬМІНТОЛОГІЯ

Визначення, зміст і обсяг ветеринарної гельмінтології

Основні етапи розвитку та вклад українських вчених у вивчення гельмінтозів тварин

Патогенез і особливості імунітету при гельмінтозах

Імунітет при гельмінтозах

Діагностика гельмінтозів

Епізоотологічна класифікація гельмінтозів

Основні принципи заходів боротьби з гельмінтозами

Трематоди і трематодози тварин

Трематодози жуйних

Фасціольоз

Дикроцеліїдози жуйних

Дикроцеліоз

Еуритремагоз

Парамфістомататози тварин

Парамфістомидози

Опісторхоз

Простогонімоз

Ехіностоматидози

Нотокотилідози

ЦЕСТОДИ І ЦЕСТОДОЗИ ТВАРИН

Ларвальні цестодози

Теніаринхоз — цистицеркоз

Теніоз — цистицеркоз

Цистицеркоз тенуікольний

Цистицеркоз пізиформний

Цистицеркоз овісний

Ценуроз церебральний

Ценуроз м'язової тканини та підшкірної клітковини (ценуроз Скрябіна)

Ехінококоз

Альвеококоз

Імагінальні цестодози

Теніїдози

Теніози

Мультицептози

Ехінококоз

Альвеококоз

Дипилідіоз

Дифілоботріоз

Мезоцестоїдози м'ясоїдних

Аноплоцефалятози

Монієзіоз

Тизанієзіоз

Авітеліноз

Стилезіоз жуйних

Аноплоцефалідози коней

Гіменолепідатози

Дрепанідотеніоз

Гіменолепідози

Райєтинози

Давеніоз

Амеботеніоз і хоанотеніоз

Цестодози риб

Кавіоз

Каріофільоз

Ботріоцефальоз

Лігулідози

НЕМАТОДИ І НЕМАТОДОЗИ

Оксиуратози

Оксиуроз

Скрябінемоз

Пасалуроз

Гетеракідоз

Гангулотеракідоз

Аскаридатози

Аскаридоз свиней

Параскаридоз

Неоаскаридоз

Аскаридіоз

Токсокароз і токсаскаридоз

Стронгілятози

Стронгілідози коней

Стронгілятози жуйних

Хабертіоз

Буноотомоз

Езофагостомоз

Трихостронгілідози

Стронгілятози м'ясоїдних

Анкілостомоз і унцинаріоз

Амідостомоз гусей

Стронгілятози дихального апарата

Диктіокаульоз

Протостронгілідози

Метастронгільоз

Сингамоз

Спіруратози

Телязіоз великої рогатої худоби

Спіруратози птиці

Тетрамероз

Стрептокароз

Ехінуріоз

Трихоцефалятози тварин

Трихоцефальоз свиней

Трихоцефальоз жуйних

Трихоцефальоз м'ясоїдних

Трихінельоз

Філяріатози

Онхоцеркоз

Парафіляріоз

Сетаріоз

Дирофіляріоз

Рабдитатози

Стронгілоїдоз

Діоктофіматози

Гістрихоз

Філометроїдоз риб

Акантоцефальози

Макраканторинхоз свиней

Поліморфоз і філікольоз птиці

ВЕТЕРИНАРНА АРАХНОЛОГІЯ І АРАХНОЗИ ТВАРИН

Паразитиформні кліщі

Вароатоз (варооз) бджіл

Акариформні кліщі і арахнози тварин

Саркоптидози

Саркоптоз свиней

Саркоптоз коней

Нотоедроз

Псороптидози

Псороптози

Псороптоз овець

Псороптоз великої рогатої худоби

Псороптоз коней

Псороптоз кролів

Хоріоптози

Отодектоз

Кнемідокоптоз

Демодекози

Демодекоз великої рогатої худоби

ВЕТЕРИНАРНА ЕНТОМОЛОГІЯ І ЕНТОМОЗИ ТВАРИН

Оводові хвороби тварин

Гіподерматози великої рогатої худоби

Естроз овець

Ринестроз коней

Гастрофільоз однокопитних

Зоофільні мухи

М'ясні мухи

Кровосисні комахи (гнус)

Ґедзі

Комарі

Мошки

Мокреці

Москіти

Кровососки

Сифункулятози

 

Визначення паразитології, її зміст та значення

Паразитологія (від гр. parasitos — дармоїд і logos — вчення) — комплексна біологічна наука про паразитів та їх носіїв (живителів та перенощиків), суть паразитизму і спричинюваних паразитами хвороб людини, тварин та рослин, про методи діагностики й заходи боротьби з цими хворобами.

Світ паразитів виник разом з життям на Землі, коли з'явилася спроможність деяких організмів жити у інших організмах. Разом із світом паразитів виник особливий тип взаємовідносин у біосфері, який називають паразитизмом.

Ветеринарна паразитологія вивчає паразитів та хвороби, які вони спричиняють у сільськогосподарських і промислових тварин, а деякі з них і у людини.

Обсяг ветеринарної паразитології визначив засновник цієї науки академік К.І.Скрябін, яку він назвав — зоопаразитологія. Він запропонував таку схему зоопаразитології:

Зоопаразитологія тварин Медична зоопаразитологія Медичні: протозоологія
гельмінтологія
арахноентомологія
Ветеринарна зоопаразитологія Ветеринарні: протозоологія
гельмінтологія
арахноентомологія
Зоопаразитологія тварин у широкому значенні    
Агрономічна зоопаразитологія Агрономічні: протозоологія
гельмінтологія
арахноентомологія
Зоопаразитологія рослин Лісова зоопаразитологія Лісові: протозоологія
гельмінтологія
арахноентомологія
Зоопаразитологія рослин у широкому значенні    
Паразитологія тварин Медична фітопаразитологія Медичні: бактеріологія
мікологія
Ветеринарна фітопаразитологія Ветеринарні: бактеріологія
мікологія
Фітопаразитологія тварин у широкому значенні    
Фітопаразитологія рослин Агрономічна фітопаразитологія Агрономічні: бактеріологія
мікологія
Лісова фітопаразитологія Лісові: бактеріологія
мікологія
фітопаразитологія
Фітопаразитологія рослин у широкому значенні    

Зоопаразитологія вивчає представників паразитів тваринного світу — еукаріотів. Це найпростіші, гельмінти, комахи та кліщі.

Хвороби, які викликають зоопаразити, називають інвазійними, або паразитарними. Паразитів рослинного світу називають фітопаразитами, а хвороби — інфекційними. Наприклад, пастерельоз, колібактеріоз це інфекції, еймеріоз, аскаридоз — інвазії.

Курс ветеринарної паразитології включає загальну паразитологію, протозоологію — науку про паразитичних найпростіших та хвороби, які вони спричиняють; гельмінтологію — вивчає паразитичних червів і захворювання, спричинювані ними; арахноентомологію — науку про паразитичних кліщів і комах —це ектопаразити тварин, людини й перенощики збудників інфекцій та інвазій.

Майже усі типи тваринного світу у своєму складі мають організми, які ведуть паразитичний спосіб життя. Деякі класи тварин цілком складаються з паразитів, наприклад, трематоди, цестоди, споровики, акантоцефали. Багато паразитів серед кліщів і комах.

Із загальної кількості тварин Землі (близько 1,50—1,55 млн видів) приблизно 60—65 тис.— паразити. Ця форма життя значно поширена і є у різних систематичних групах, У процесі еволюції перехід якоїсь кількості найдавніших організмів до життя у другому організмі не був випадковим. Коли виникли еукаріоти, тобто ядерні клітини, а потім багатоклітинні організми, вони почали заселюватися іншими організмами, такими як віруси, мікоплазми, рикетсії, бактерії, найпростіші. А далі процес еволюції земної кулі розширив світ паразитів, з'явилися паразитичні черви (гельмінти), кліщі та комахи.

Предметом вивчення зоопаразитології є морфобіологічні особливості паразитів, взаємовідносини їх з живителями та перенощиками, епізоотологія, патогенез та клінічні ознаки захворювань, спричинюваних паразитами, методи їх діагностики, лікування та профілактика.

Паразитології належить важливе місце серед біологічних та клінічних дисциплін, у підготовці лікаря ветеринарної медицини вона тісно пов'язана з ними. Так, вивчення систематики паразитів, їх морфології та біологічних особливостей зближує її із зоологією. Мікробіологічними методами діагностики виявляють паразитичних найпростіших, а інколи й яйця деяких гельмінтів. Розуміння патогенної дії паразитів грунтується на даних патологічної фізіології та патологічної анатомії. При клінічному обстеженні живителів застосовують деякі методи клінічної діагностики й терапії. Вивчення імунітету, заходів диференціальної діагностики, епізоотологічних методів обстеження господарств і ферм об'єднує зоопаразитологію з іншою важливою дисципліною заразної патології — епізоотологією. Широке застосування лікувально-профілактичних протипаразитарних препаратів грунтується на знанні фармакології. При деяких ларвальних цестодозах (ценуроз, ехінококоз) застосовують хірургічні методи лікування. Післязабійна паразитична експертиза кожної тварини або тваринної сировини є частиною ветсанекспертизи.

Паразитологія має важливе значення у формуванні лікаря ветеринарної медицини широкого профілю. Курс починається із загальної паразитології, у якій наведено визначення таких понять, як екологія, симбіоз, вид, популяція, типи взаємовідносин організмів, аксіоми та рівні паразитизму.

Студенти одержують біологічно-теоретичні знання і поняття про функціонування біологічних систем, вивчають класифікацію паразитів, їх живителів та перенощиків, паразитофауну живителів на окремих територіях України, функціональні й морфологічні адаптації паразитів до живителів, знайомляться з впливом зоопаразитів на живителів.

У розділі «Вчення про інвазійні хвороби» наведено особливості епізоотології протозоозів та гельмінтозів, вчення про природну вогнищевість трансмісивних хвороб, роль екологічних факторів у виникненні та поширенні інвазійних хвороб, біологічне значення паразитоносійства у природі — біоценозах, а також в антропозооценозах — На тваринницьких комплексах, фермах, у стадах.

Для лікаря ветеринарної медицини важливо мати поняття про паразитоценологію, функціонування поліпаразитарних систем тварин, інфекто-інвазійні, асоціативні хвороби та принципи організації протипаразитарних заходів на фермах та у спеціалізованих господарствах.

У курсі «Спеціальна паразитологія» вивчають роль паразитичних найпростіших, гельмінтів, кліщів і комах у розвитку різних інвазійних захворювань, вплив цих паразитів на сучасний розвиток тваринництва. Студенти опановують методи діагностики різних хвороб, їх лікування, профілактику, навчаються розробляти комплекс заходів проти інвазій з метою охорони здоров'я людини та тварин від зоопаразитозів.

 

 

Скотный дворНа сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Визначення паразитології, її зміст та значення

Наступна сторінка     -  Історія розвитку наукових шкіл зоопаразитологів, паразитологічні дослідження в Україні

Попередня сторінка  -  Зміст

Вернутися на початок сторінки - Визначення паразитології, її зміст та значення

1 2 3 организация круглого стола4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.