Скотный двор Скотный двор

 Паразитологія та інвазійні хвороби
сільськогосподарських тварин

 

В.К. Чернуха (ред.), Ю.Г.Артеменко, В.Ф. Галат та ін. — К.: Урожай, 1996.

Карта сайту

Зміст

ЗАГАЛЬНА ПАРАЗИТОЛОГІЯ

Визначення паразитології, її зміст та значення

Історія розвитку наукових шкіл зоопаразитологів, паразитологічні дослідження в Україні

Біологічні основи паразитизму

Типи взаємовідносин організмів

Паразитизм, закони (аксіоми) та рівні паразитизму

ВЧЕННЯ ПРО ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ

Економічні збитки, які спричиняють інвазійні хвороби

Епізоотологія інвазійних хвороб

Вчення Є.Н.Павловського про природну вогнищевість трансмісивних хвороб

Вплив навколишнього середовища та фауни живителів на перебіг інвазії

Імунітет при інвазійних хворобах тварин

Ветеринарна паразитоценологія

Принцип планування протипаразитарних заходів

Основи профілактики інвазійних хвороб

ПРОТОЗООЗИ ТВАРИН (НАЙПРОСТІШІ ТА ПРОТОЗОЙНІ ХВОРОБИ

Піроплазмідози

Бабезіоз великої рогатої худоби

Бабезіоз овець та кіз

Бабезіоз коней

Бабезіоз собак

Тейлеріоз

Кокцидіїдози тварин

Еймеріози тварин

Еймеріоз курей

Еймеріоз кролів

Еймеріоз великої рогатої худоби

Еймеріоз овець

Кокцидіїдози свиней

Токсоплазмоз

Ізоспорози собак і котів

Саркоцистоз

Криптоспоридіоз

Трихомоноз

Парувальна хвороба

Гістомоноз

Балантидіоз

Хілодонельоз

Іхтіофтиріоз

Нозематоз

Амебіоз

Анаплазмоз

Еперітрозооноз

Бореліоз

ВЕТЕРИНАРНА ГЕЛЬМІНТОЛОГІЯ

Визначення, зміст і обсяг ветеринарної гельмінтології

Основні етапи розвитку та вклад українських вчених у вивчення гельмінтозів тварин

Патогенез і особливості імунітету при гельмінтозах

Імунітет при гельмінтозах

Діагностика гельмінтозів

Епізоотологічна класифікація гельмінтозів

Основні принципи заходів боротьби з гельмінтозами

Трематоди і трематодози тварин

Трематодози жуйних

Фасціольоз

Дикроцеліїдози жуйних

Дикроцеліоз

Еуритремагоз

Парамфістомататози тварин

Парамфістомидози

Опісторхоз

Простогонімоз

Ехіностоматидози

Нотокотилідози

ЦЕСТОДИ І ЦЕСТОДОЗИ ТВАРИН

Ларвальні цестодози

Теніаринхоз — цистицеркоз

Теніоз — цистицеркоз

Цистицеркоз тенуікольний

Цистицеркоз пізиформний

Цистицеркоз овісний

Ценуроз церебральний

Ценуроз м'язової тканини та підшкірної клітковини (ценуроз Скрябіна)

Ехінококоз

Альвеококоз

Імагінальні цестодози

Теніїдози

Теніози

Мультицептози

Ехінококоз

Альвеококоз

Дипилідіоз

Дифілоботріоз

Мезоцестоїдози м'ясоїдних

Аноплоцефалятози

Монієзіоз

Тизанієзіоз

Авітеліноз

Стилезіоз жуйних

Аноплоцефалідози коней

Гіменолепідатози

Дрепанідотеніоз

Гіменолепідози

Райєтинози

Давеніоз

Амеботеніоз і хоанотеніоз

Цестодози риб

Кавіоз

Каріофільоз

Ботріоцефальоз

Лігулідози

НЕМАТОДИ І НЕМАТОДОЗИ

Оксиуратози

Оксиуроз

Скрябінемоз

Пасалуроз

Гетеракідоз

Гангулотеракідоз

Аскаридатози

Аскаридоз свиней

Параскаридоз

Неоаскаридоз

Аскаридіоз

Токсокароз і токсаскаридоз

Стронгілятози

Стронгілідози коней

Стронгілятози жуйних

Хабертіоз

Буноотомоз

Езофагостомоз

Трихостронгілідози

Стронгілятози м'ясоїдних

Анкілостомоз і унцинаріоз

Амідостомоз гусей

Стронгілятози дихального апарата

Диктіокаульоз

Протостронгілідози

Метастронгільоз

Сингамоз

Спіруратози

Телязіоз великої рогатої худоби

Спіруратози птиці

Тетрамероз

Стрептокароз

Ехінуріоз

Трихоцефалятози тварин

Трихоцефальоз свиней

Трихоцефальоз жуйних

Трихоцефальоз м'ясоїдних

Трихінельоз

Філяріатози

Онхоцеркоз

Парафіляріоз

Сетаріоз

Дирофіляріоз

Рабдитатози

Стронгілоїдоз

Діоктофіматози

Гістрихоз

Філометроїдоз риб

Акантоцефальози

Макраканторинхоз свиней

Поліморфоз і філікольоз птиці

ВЕТЕРИНАРНА АРАХНОЛОГІЯ І АРАХНОЗИ ТВАРИН

Паразитиформні кліщі

Вароатоз (варооз) бджіл

Акариформні кліщі і арахнози тварин

Саркоптидози

Саркоптоз свиней

Саркоптоз коней

Нотоедроз

Псороптидози

Псороптози

Псороптоз овець

Псороптоз великої рогатої худоби

Псороптоз коней

Псороптоз кролів

Хоріоптози

Отодектоз

Кнемідокоптоз

Демодекози

Демодекоз великої рогатої худоби

ВЕТЕРИНАРНА ЕНТОМОЛОГІЯ І ЕНТОМОЗИ ТВАРИН

Оводові хвороби тварин

Гіподерматози великої рогатої худоби

Естроз овець

Ринестроз коней

Гастрофільоз однокопитних

Зоофільні мухи

М'ясні мухи

Кровосисні комахи (гнус)

Ґедзі

Комарі

Мошки

Мокреці

Москіти

Кровососки

Сифункулятози

 

Ветеринарна ентомологія і ентомози тварин

Ентомологія (гр. Entomon — комаха, logos — наука) вивчає світ комах і підрозділяється на загальну ентомологію, яка є теоретичною основою, сільськогосподарську і лісову, які вивчають корисних комах і розробляють методи боротьби із шкідниками рослин, а також ветеринарну й медичну. Останні дві розробляють заходи боротьби з комахами, що завдають шкоди тваринам і людям.

Шкідлива дія зоотропних комах, які нападають на сільськогосподарських тварин, проявляється непокоєнням їх, травмуванням тканин, гематофагією, токсичним і антигенним впливом та перенесенням збудників трансмісивних захворювань. Близько 200 видів комах є проміжними живителями гельмінтів. Оводи, вольфартова муха, вовноїд овечий, воші, мошки, блохи та інші можуть спричиняти ентомози — інвазійні хвороби, збудниками яких є представники класу комах (Insecta).

Систематика комах.

Численні представники класу Insecta, які ведуть паразитичний спосіб життя (їх понад 20 тис. видів), належать до типу Arthoroda (членистоногі), рядів крилатих і безкрилих. До ряду крилатих (Pterygota) відносять комах з повним перетворенням (Holometabola), а ряду безкрилих Apterygota — комах з неповним перетворенням (Hemimetabola). До комах з повним перетворенням належить ряд двокрилих (Diptera), який поділяється на підряди: довговусі (Nematocera) і коротковусі (Brachicera). Підряд довговусих комах об'єднує родини: комарі (Culicidae), мошки (Simuliidae), мокреці (Ceratopogonidae) і бабочниці (Psychodidae). Підряд коротковусих двокрилих об'єднує такі родини: підшкірні оводи (Hypodermatidae), шлунково-кишкові оводи (Gastrophilidae), порожнинні оводи (Oestridae), справжні мухи (Muscidae), сині й зелені м'ясні мухи (Calliphoridae), сірі м'ясні мухи (Sarcophagidae), кровосиски (Hippoboscidae) і ґедзі (Tabanidae).

До безкрилих комах з повним перетворенням відносять і ряд Sipnonapthera (блохи), а комахи з неповним перетворенням включають ряди: волосоїди та пухоїди (Mallophaga), воші (Siphunculata або Anoplura), клопи (Hemiptera) і тараканові (Blattoptera).

Будова комах.

Тіло комах покрите хітинізованою кутикулою, розчленоване на голову, груди і черевце. На голові розміщуються органи дотику — вусики (сяжки або антени), очі й ротові органи. До тричленистих грудей знизу прикріплені три пари ніг, а зверху — дві пари крилець. По боках грудей і черевця містяться органи дихання — трахеї.

У порожнині тіла комах розміщуються внутрішні органи. Верхня і нижня діафрагми поділяють порожнину на три відділи; у верхньому знаходиться спинна кровоносна судина, у нижньому — черевний нервовий ланцюжок, в середньому — органи травлення, виділення, розмноження та жирове тіло.

Травна система комах складається з ротової порожнини, глотки, стравоходу, середньої і задньої кишок, що закінчуються анусом. У ротову порожнину відкриваються протоки парних слинних залоз, а в задню кишку — мальпігієві судини, які виконують функцію органів виділення. Жирове тіло у вигляді часток густо обплетене трахеями й заповнює порожнину черевця, підтримуючи внутрішні органи. Воно також є енергетичним депо.

Черевце складається із 12 сегментів, але частина їх видозмінена у компоненти статевого апарата, завдяки чому кількість члеників черевця у різних видів комах коливається від 5 до 11. Яйцеклад самок складається із компонентів 8—9-го сегментів.

Кровоносна система включає серце й аорту. Кров (гемолімфа) комах має різне забарвлення (світло-жовте, зелене, іноді червоне) М має гемоцити, серед яких є фагоцити.

Статева система знаходиться у черевці комах. У самця є два сім'яники, які переходять у сім'япроводи. Останні з'єднуються разом і утворюють загальну протоку, яка закінчується копулятивним органом. У самки парні яєчники переходять у яйцепровід, який впадає у вульву.

М'язова система складається із поперечносмугастих волокон, добре розвинена, що забезпечує високу рухливість комах.

Нервова система досить досконала й підрозділяється на центральну, периферійну та симпатичну. У комах розрізняють механічне, хімічне й термічне відчуття, а також слух і зір.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Ветеринарна ентомологія і ентомози тварин

Наступна сторінка     -  Оводові хвороби тварин

Попередня сторінка  -  Демодекоз великої рогатої худоби

Вернутися на початок сторінки - Ветеринарна ентомологія і ентомози тварин

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.