Скотный двор Скотный двор

 Паразитологія та інвазійні хвороби
сільськогосподарських тварин

 

В.К. Чернуха (ред.), Ю.Г.Артеменко, В.Ф. Галат та ін. — К.: Урожай, 1996.

Карта сайту

Зміст

ЗАГАЛЬНА ПАРАЗИТОЛОГІЯ

Визначення паразитології, її зміст та значення

Історія розвитку наукових шкіл зоопаразитологів, паразитологічні дослідження в Україні

Біологічні основи паразитизму

Типи взаємовідносин організмів

Паразитизм, закони (аксіоми) та рівні паразитизму

ВЧЕННЯ ПРО ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ

Економічні збитки, які спричиняють інвазійні хвороби

Епізоотологія інвазійних хвороб

Вчення Є.Н.Павловського про природну вогнищевість трансмісивних хвороб

Вплив навколишнього середовища та фауни живителів на перебіг інвазії

Імунітет при інвазійних хворобах тварин

Ветеринарна паразитоценологія

Принцип планування протипаразитарних заходів

Основи профілактики інвазійних хвороб

ПРОТОЗООЗИ ТВАРИН (НАЙПРОСТІШІ ТА ПРОТОЗОЙНІ ХВОРОБИ

Піроплазмідози

Бабезіоз великої рогатої худоби

Бабезіоз овець та кіз

Бабезіоз коней

Бабезіоз собак

Тейлеріоз

Кокцидіїдози тварин

Еймеріози тварин

Еймеріоз курей

Еймеріоз кролів

Еймеріоз великої рогатої худоби

Еймеріоз овець

Кокцидіїдози свиней

Токсоплазмоз

Ізоспорози собак і котів

Саркоцистоз

Криптоспоридіоз

Трихомоноз

Парувальна хвороба

Гістомоноз

Балантидіоз

Хілодонельоз

Іхтіофтиріоз

Нозематоз

Амебіоз

Анаплазмоз

Еперітрозооноз

Бореліоз

ВЕТЕРИНАРНА ГЕЛЬМІНТОЛОГІЯ

Визначення, зміст і обсяг ветеринарної гельмінтології

Основні етапи розвитку та вклад українських вчених у вивчення гельмінтозів тварин

Патогенез і особливості імунітету при гельмінтозах

Імунітет при гельмінтозах

Діагностика гельмінтозів

Епізоотологічна класифікація гельмінтозів

Основні принципи заходів боротьби з гельмінтозами

Трематоди і трематодози тварин

Трематодози жуйних

Фасціольоз

Дикроцеліїдози жуйних

Дикроцеліоз

Еуритремагоз

Парамфістомататози тварин

Парамфістомидози

Опісторхоз

Простогонімоз

Ехіностоматидози

Нотокотилідози

ЦЕСТОДИ І ЦЕСТОДОЗИ ТВАРИН

Ларвальні цестодози

Теніаринхоз — цистицеркоз

Теніоз — цистицеркоз

Цистицеркоз тенуікольний

Цистицеркоз пізиформний

Цистицеркоз овісний

Ценуроз церебральний

Ценуроз м'язової тканини та підшкірної клітковини (ценуроз Скрябіна)

Ехінококоз

Альвеококоз

Імагінальні цестодози

Теніїдози

Теніози

Мультицептози

Ехінококоз

Альвеококоз

Дипилідіоз

Дифілоботріоз

Мезоцестоїдози м'ясоїдних

Аноплоцефалятози

Монієзіоз

Тизанієзіоз

Авітеліноз

Стилезіоз жуйних

Аноплоцефалідози коней

Гіменолепідатози

Дрепанідотеніоз

Гіменолепідози

Райєтинози

Давеніоз

Амеботеніоз і хоанотеніоз

Цестодози риб

Кавіоз

Каріофільоз

Ботріоцефальоз

Лігулідози

НЕМАТОДИ І НЕМАТОДОЗИ

Оксиуратози

Оксиуроз

Скрябінемоз

Пасалуроз

Гетеракідоз

Гангулотеракідоз

Аскаридатози

Аскаридоз свиней

Параскаридоз

Неоаскаридоз

Аскаридіоз

Токсокароз і токсаскаридоз

Стронгілятози

Стронгілідози коней

Стронгілятози жуйних

Хабертіоз

Буноотомоз

Езофагостомоз

Трихостронгілідози

Стронгілятози м'ясоїдних

Анкілостомоз і унцинаріоз

Амідостомоз гусей

Стронгілятози дихального апарата

Диктіокаульоз

Протостронгілідози

Метастронгільоз

Сингамоз

Спіруратози

Телязіоз великої рогатої худоби

Спіруратози птиці

Тетрамероз

Стрептокароз

Ехінуріоз

Трихоцефалятози тварин

Трихоцефальоз свиней

Трихоцефальоз жуйних

Трихоцефальоз м'ясоїдних

Трихінельоз

Філяріатози

Онхоцеркоз

Парафіляріоз

Сетаріоз

Дирофіляріоз

Рабдитатози

Стронгілоїдоз

Діоктофіматози

Гістрихоз

Філометроїдоз риб

Акантоцефальози

Макраканторинхоз свиней

Поліморфоз і філікольоз птиці

ВЕТЕРИНАРНА АРАХНОЛОГІЯ І АРАХНОЗИ ТВАРИН

Паразитиформні кліщі

Вароатоз (варооз) бджіл

Акариформні кліщі і арахнози тварин

Саркоптидози

Саркоптоз свиней

Саркоптоз коней

Нотоедроз

Псороптидози

Псороптози

Псороптоз овець

Псороптоз великої рогатої худоби

Псороптоз коней

Псороптоз кролів

Хоріоптози

Отодектоз

Кнемідокоптоз

Демодекози

Демодекоз великої рогатої худоби

ВЕТЕРИНАРНА ЕНТОМОЛОГІЯ І ЕНТОМОЗИ ТВАРИН

Оводові хвороби тварин

Гіподерматози великої рогатої худоби

Естроз овець

Ринестроз коней

Гастрофільоз однокопитних

Зоофільні мухи

М'ясні мухи

Кровосисні комахи (гнус)

Ґедзі

Комарі

Мошки

Мокреці

Москіти

Кровососки

Сифункулятози

 

Ветеринарна арахнологія і арахнози тварин

Арахнологія (від гр. arachne — павук, logos — вчення, слово) — це галузь зоології, яка вивчає членистоногих класу павукоподібних Arachnida — павуків, скорпіонів, кліщів, яких відомо близько 28 тис. видів.

Ветеринарна арахнологія вивчає павукоподібних підкласу Acari — кліщі, які ведуть паразитичний спосіб життя, тобто можуть бути постійними чи тимчасовими паразитами тварин і спричинювати їх захворювання, а також численну групу кліщів — перенощиків збудників заразних захворювань, відомих під назвою трансмісивних, і кліщів — проміжних живителів ряду збудників гельмінтозних інвазій. Надзвичайно велике значення кліщів як перенощиків і резервентів збудників бактеріальних, рикетсіозних, вірусних, грибкових та протозойних хвороб людей, тварин і рослин.

Підклас Acari включає кліщів трьох рядів: паразитиформних — Parasitiformes, акариформних — Acariformes і кліщів-сінокосців Opiliocarina. До ветеринарної медицини мають пряме відношення перші два. Паразитиформні кліщі — це перенощики та резервенти збудників заразних хвороб тварин і людей, а також тимчасові ектопаразити тварин; акариформні кліщі — постійні паразити й збудники специфічних захворювань — арахнозів тварин. Деякі з кліщів цього ряду (орибатиди) належать до сапрофітів, але вони можуть бути й проміжними живителями деяких видів цестод. У поширенні 13 з них бере участь понад 50 видів цих кліщів.

Кліщам властивий ряд специфічних морфолого-біологічних ознак. Так, вони мають монолітне, несегментоване, покрите хітином, тіло. Вентрально з ним сполучені чотири пари 3-, 5- чи 6-членистих ніг ходильного типу. Рухомо з'єднаний з тілом хоботок, розміщений спереду чи вентрально і, залежно від його функцій, має відповідні ротові органи: гризучого, колючосисного чи різального типу. Органами дихання у одних є трахеї, інші дихають усією поверхнею тіла. Якщо є очі, то вони здебільшого простої будови. У той же час кліщі мають добре розвинену систему травлення. Кровообіг здійснюється за незамкненою системою, а сама система заповнена безбарвною гемолімфою.

Нервова система представлена навкологлотковим нервовим кільцем, з'єднаним з абдомінальним нервовим ланцюгом; екскреторна — розвинена й являє собою мальпігієві судини. Паразитичні види кліщів живляться кров'ю, лімфою або тканинами своїх живителів.

Кліщі — роздільностатеві членистоногі. Переважна більшість самок відкладає яйця, деякі з них народжують личинок. Розвиваються вони з метаморфозом — перехід від однієї стадії до іншої відбувається скачкоподібно, з повною зміною внутрішньої будови, зовнішнього хітинового покриву та збільшення маси тіла. У процесі розвитку в онтогенезі вони проходять стадії: яйця, шестиногої личинки, німфи (однієї чи кількох) та імаго. Серед паразитичних представників підкласу Acari виділяють тимчасових і стаціонарних ендо- і ектопаразитів.

Найбільших збитків тваринництву завдають представники двох рядів Parasitiformes та Acariformes (рис. 70).

Іксодові кліщі України

Іксодові кліщі України - 2

Рис.70. Іксодові кліщі України:
а - самець; б - самка з дорсальної поверхні; в - вигляд кліща з вентральної поверхні;
1 - кліщ роду Ixodes; 2 - кліщ роду Haemaphysalis; 3 - кліщ роду Dermacentor;
 4 - кліщ роду Rhipicephalus; 5 - кліщ роду Boophilus; 6 - кліщ роду Hyalomma.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Ветеринарна арахнологія і арахнози тварин

Наступна сторінка     -  Паразитиформні кліщі

Попередня сторінка  -  Поліморфоз і філікольоз птиці

Вернутися на початок сторінки - Ветеринарна арахнологія і арахнози тварин

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.