Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

В.К. Чернуха (ред.), Ю.Г.Артеменко, В.Ф. Галат та ін. — К.: Урожай, 1996.

 

Вчення Є.Н.Павловського про природну вогнищевість трансмісивних хвороб

Понад п'ятдесят років тому було розроблено вчення про природну вогнищевість трансмісивних хвороб, характерну багатьом інфекційним та інвазійним хворобам тварин та людини.

Академік Є.Н.Павловський дав таке визначення цьому вченню: «Це явище, якщо збудник специфічний (біологічний), його перенощик та сприйнятливі тварини — резервуари збудника, за час зміни поколінь необмежено довгий час існують у природних умовах, незалежно від діяльності людей, підлягаючи законам еволюції».

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Таким чином, природна вогнищевість характерна спочатку трансмісивним хворобам. Трансмісивні хвороби — (трансмісія — передача) це такі, збудники яких передаються від хворої тварини й паразитоносія до здорової — специфічними або механічними перенощиками. Розрізняють облігатно-трансмісивні хвороби, коли збудник передається тільки специфічними перенощиками; факультативно-трансмісивні, якщо він передається специфічними перенощиками, або через воду, грунт та інші фактори навколишнього середовища.

Природне вогнище хвороби — це ділянка географічної території, у межах якої збудник відповідної хвороби може необмежено довго циркулювати без додаткового занесення ззовні. Компонентами природного вогнища є тварини-паразитоносії, які є донорами для кровосисних членистоногих, самі перенощики та сприйнятливі тварини (реципієнти).

Природні вогнища можуть знаходитися у дикій природі й зоні діяльності людини. Це тому, що у зоні діяльності людини живуть деякі носії збудників та їх резервуарні живителі. Так, у приміщеннях тварин і людей живуть деякі членистоногі (мухи, воші, блохи), гризуни, ластівки, горобці та інші тварини, яких називають синантропними.

Багато інвазій мають природну вогнищевість. Із протозоозів це лейшманіоз, піроплазмідози, трипаносомози, токсоплазмоз; з гельмінтозів — трихінельоз, альвекокоз, дифілоботріоз, опісторхоз та ін.; серед акарозів і ентомозів це аргазідоз, естроз овець та ін.

 

Ви дивилися сторінку - Вчення Є.Н.Павловського про природну вогнищевість трансмісивних хвороб

Наступна сторінка      - Вплив навколишнього середовища та фауни живителів на перебіг інвазії

Попередня сторінка    - Епізоотологія інвазійних хвороб

Повернутися до початку сторінки Вчення Є.Н.Павловського про природну вогнищевість трансмісивних хвороб

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.