Скотный двор Скотный двор

 Паразитологія та інвазійні хвороби
сільськогосподарських тварин

 

В.К. Чернуха (ред.), Ю.Г.Артеменко, В.Ф. Галат та ін. — К.: Урожай, 1996.

Карта сайту

Зміст

ЗАГАЛЬНА ПАРАЗИТОЛОГІЯ

Визначення паразитології, її зміст та значення

Історія розвитку наукових шкіл зоопаразитологів, паразитологічні дослідження в Україні

Біологічні основи паразитизму

Типи взаємовідносин організмів

Паразитизм, закони (аксіоми) та рівні паразитизму

ВЧЕННЯ ПРО ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ

Економічні збитки, які спричиняють інвазійні хвороби

Епізоотологія інвазійних хвороб

Вчення Є.Н.Павловського про природну вогнищевість трансмісивних хвороб

Вплив навколишнього середовища та фауни живителів на перебіг інвазії

Імунітет при інвазійних хворобах тварин

Ветеринарна паразитоценологія

Принцип планування протипаразитарних заходів

Основи профілактики інвазійних хвороб

ПРОТОЗООЗИ ТВАРИН (НАЙПРОСТІШІ ТА ПРОТОЗОЙНІ ХВОРОБИ

Піроплазмідози

Бабезіоз великої рогатої худоби

Бабезіоз овець та кіз

Бабезіоз коней

Бабезіоз собак

Тейлеріоз

Кокцидіїдози тварин

Еймеріози тварин

Еймеріоз курей

Еймеріоз кролів

Еймеріоз великої рогатої худоби

Еймеріоз овець

Кокцидіїдози свиней

Токсоплазмоз

Ізоспорози собак і котів

Саркоцистоз

Криптоспоридіоз

Трихомоноз

Парувальна хвороба

Гістомоноз

Балантидіоз

Хілодонельоз

Іхтіофтиріоз

Нозематоз

Амебіоз

Анаплазмоз

Еперітрозооноз

Бореліоз

ВЕТЕРИНАРНА ГЕЛЬМІНТОЛОГІЯ

Визначення, зміст і обсяг ветеринарної гельмінтології

Основні етапи розвитку та вклад українських вчених у вивчення гельмінтозів тварин

Патогенез і особливості імунітету при гельмінтозах

Імунітет при гельмінтозах

Діагностика гельмінтозів

Епізоотологічна класифікація гельмінтозів

Основні принципи заходів боротьби з гельмінтозами

Трематоди і трематодози тварин

Трематодози жуйних

Фасціольоз

Дикроцеліїдози жуйних

Дикроцеліоз

Еуритремагоз

Парамфістомататози тварин

Парамфістомидози

Опісторхоз

Простогонімоз

Ехіностоматидози

Нотокотилідози

ЦЕСТОДИ І ЦЕСТОДОЗИ ТВАРИН

Ларвальні цестодози

Теніаринхоз — цистицеркоз

Теніоз — цистицеркоз

Цистицеркоз тенуікольний

Цистицеркоз пізиформний

Цистицеркоз овісний

Ценуроз церебральний

Ценуроз м'язової тканини та підшкірної клітковини (ценуроз Скрябіна)

Ехінококоз

Альвеококоз

Імагінальні цестодози

Теніїдози

Теніози

Мультицептози

Ехінококоз

Альвеококоз

Дипилідіоз

Дифілоботріоз

Мезоцестоїдози м'ясоїдних

Аноплоцефалятози

Монієзіоз

Тизанієзіоз

Авітеліноз

Стилезіоз жуйних

Аноплоцефалідози коней

Гіменолепідатози

Дрепанідотеніоз

Гіменолепідози

Райєтинози

Давеніоз

Амеботеніоз і хоанотеніоз

Цестодози риб

Кавіоз

Каріофільоз

Ботріоцефальоз

Лігулідози

НЕМАТОДИ І НЕМАТОДОЗИ

Оксиуратози

Оксиуроз

Скрябінемоз

Пасалуроз

Гетеракідоз

Гангулотеракідоз

Аскаридатози

Аскаридоз свиней

Параскаридоз

Неоаскаридоз

Аскаридіоз

Токсокароз і токсаскаридоз

Стронгілятози

Стронгілідози коней

Стронгілятози жуйних

Хабертіоз

Буноотомоз

Езофагостомоз

Трихостронгілідози

Стронгілятози м'ясоїдних

Анкілостомоз і унцинаріоз

Амідостомоз гусей

Стронгілятози дихального апарата

Диктіокаульоз

Протостронгілідози

Метастронгільоз

Сингамоз

Спіруратози

Телязіоз великої рогатої худоби

Спіруратози птиці

Тетрамероз

Стрептокароз

Ехінуріоз

Трихоцефалятози тварин

Трихоцефальоз свиней

Трихоцефальоз жуйних

Трихоцефальоз м'ясоїдних

Трихінельоз

Філяріатози

Онхоцеркоз

Парафіляріоз

Сетаріоз

Дирофіляріоз

Рабдитатози

Стронгілоїдоз

Діоктофіматози

Гістрихоз

Філометроїдоз риб

Акантоцефальози

Макраканторинхоз свиней

Поліморфоз і філікольоз птиці

ВЕТЕРИНАРНА АРАХНОЛОГІЯ І АРАХНОЗИ ТВАРИН

Паразитиформні кліщі

Вароатоз (варооз) бджіл

Акариформні кліщі і арахнози тварин

Саркоптидози

Саркоптоз свиней

Саркоптоз коней

Нотоедроз

Псороптидози

Псороптози

Псороптоз овець

Псороптоз великої рогатої худоби

Псороптоз коней

Псороптоз кролів

Хоріоптози

Отодектоз

Кнемідокоптоз

Демодекози

Демодекоз великої рогатої худоби

ВЕТЕРИНАРНА ЕНТОМОЛОГІЯ І ЕНТОМОЗИ ТВАРИН

Оводові хвороби тварин

Гіподерматози великої рогатої худоби

Естроз овець

Ринестроз коней

Гастрофільоз однокопитних

Зоофільні мухи

М'ясні мухи

Кровосисні комахи (гнус)

Ґедзі

Комарі

Мошки

Мокреці

Москіти

Кровососки

Сифункулятози

 

Тизанієзіоз

Тизанієзіоз (Thysanieziosis) — гостро або хронічно перебігаюче захворювання молодняка великої рогатої худоби віком 1—2 роки й дорослих овець, яке викликає цестода Thyzanieia giardi, родини Avitellinae. Захворювання характеризується порушенням координації руху, судорогами, слинотечею і катаральним запаленням шлунково-кишкового тракту. Хворіють також кози і дикі жуйні.

Характеристика збудника.

Thyzanieia giardi — велика, до 5 м довжиною і 20 мм шириною цестода, стробіла молочно-сірого кольору, сколекс неозброєний, з чотирма присосками. Статевий апарат одинарний, матка у вигляді покрученої трубки з дивертикулами й лежить поперек членика (рис. 40). З дивертикулів формуються відокремлені ділянки матки, заповнені яйцями. Яйця шароподібні, покриті тонкою оболонкою, всередині розміщена онкосфера, грушоподібний апарат відсутній. Статеві отвори чергуються неправильно з двох боків.

Схема утворення члеників цестод жуйних

Рис. 40. Схема утворення члеників цестод жуйних:
1 — Thyzanieia giardi; 2 — Avitellina centripnctata; 3 — Stilezia globipunctata

 

Цикл розвитку не вивчений. Ураховують, що тизанієзії розвиваються з участю проміжних живителів — орібатидних кліщів за подібною з монієзіями біологією.

Епізоотологічні дані.

Захворювання має вогнищеве поширення В Україні та інших країнах СНД (Молдова, Казахстан, Середня Азія і Поволжя). Заражається переважно молодняк до двох років і дорослі вівці, причому найбільша екстенсивність та інтенсивність інвазії спостерігаються восени і взимку.

Патогенез.

Вивчений недостатньо. Продукти життєдіяльності гельмінтів пригнічують секрецію підшлункової залози і залоз тонкого відділу кишечника, діють на кровотворну й центральну нервову системи, викликаючи зниження вмісту гемоглобіну і кількості еритроцитів, пригнічення, порушення координації руху й судорожне скорочення м'язів.

Клінічні ознаки.

Характерні клінічні ознаки відсутні. Спостерігаються пронос, пригнічення, анемія, нервові явища (судороги, порушення координації рухів, особливо восени).

Патологоанатомічні зміни нехарактерні. При розтині трупів знаходять крововиливи в паренхіматозних органах, катаральне запалення слизової оболонки кишечника і наявність у ньому тизанієзій.

Діагностика.

Діагноз встановлюють тими ж методами, що і при монієзіозі. На відміну від монієзій, яйця тизанієзій не мають грушоподібного апарата, а в гермафродитних члениках гельмінта — одинарний статевий апарат.

Лікування.

Проводять тими ж антгельмінтиками і в таких дозах, як при монієзіозі.

Профілактика не розроблена. В неблагополучних господарствах щодо тизанієзіозу застосовують дворазову дегельмінтизацію навесні перед початком пасовищного сезону й восени — перед переведенням на стійлове утримання.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Тизанієзіоз

Наступна сторінка     -  Авітеліноз

Попередня сторінка  -  Монієзіоз

Вернутися на початок сторінки - Тизанієзіоз

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.