Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

В.К. Чернуха (ред.), Ю.Г.Артеменко, В.Ф. Галат та ін. — К.: Урожай, 1996.

 

Типи взаємовідносин організмів

Симбіоз формують такі типи взаємовідносин організмів у природі.

Мутуалізм (взаємництво) — співжиття двох організмів, які приносять один одному користь. Класичним прикладом мутуалізму організмів для лікаря ветеринарної медицини є наявність інфузорій та мікроорганізмів у рубці жуйних тварин, що розщеплюють рослинну клітковину. При цьому мікроорганізми мають живильне середовище, де вони живуть, живляться, розмножуються; жуйні тварини при цьому одержують речовини й здійснюють рубцеве травлення.

Синойкія — взаємовідносини двох організмів, при яких один з них має з цього користь, а другий ні. Можна розглядати різні види синойкії — коменсалізм, квартирництво.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Коменсалізм (нахлібництво) — співжиття, де одна тварина живиться рештками поживи іншої, не завдаючи їй шкоди. Наприклад, сапрофітна мікрофлора використовує, для життя та розмноження вміст товстого відділу кишечника: риба-прилипала присмоктується спинним плавником до шкіри акули й харчується залишками її поживи.

Квартирництво — форма співжиття, де одна тварина використовує іншу як тимчасовий притулок. Наприклад, малоплідні риби відкладають ікринки в мантійну порожнину молюсків, де вони захищені від ворогів.

Синергізм — форма взаємовідносин, коли організми допомагають один одному в засвоєнні поживних речовин, репродукції, розширенні місця заселення. Так, паразити дихального тракту — гельмінти диктіокаули та мікроорганізми пастерели підсилюють патогенну дію один одного, сприяють засвоєнню поживних речовин, розширенню місця заселення. Такі взаємовідносини існують між анаеробною мікрофлорою кишечника та монієзіями у жуйних, патогенними штамами кишкової палички та еймеріями.

Конкуренція — така форма співжиття, де організми конкурують за засвоєння поживних речовин, місце заселення, послаблюють один одному репродукцію. Наприклад, трематоди печінки — фасціоли та дикроцелії є конкурентами між собою; встановлена конкуренція між личинками ехінокока та фасціолами, різними видами кишкових стронгілят, які живуть в одному відділі кишечника.

Хижацтво — взаємовідносини, де є хижак і жертва. Хижак сильніший від своєї здобичі, яку він вбиває, потім частково або повністю поїдає (лев — антилопа, лисиця — заєць).

Поступово у процесі еволюції під дією законів природи формувалися складніші взаємовідносини, при яких деякі організми втрачають здатність існувати без інших організмів.

 

Ви дивилися сторінку - Типи взаємовідносин організмів

Наступна сторінка      - Паразитизм, закони (аксіоми) та рівні паразитизму

Попередня сторінка    - Біологічні основи паразитизму

Повернутися до початку сторінки Типи взаємовідносин організмів

1 2 гидра ссылка3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.