Скотный двор Скотный двор

 Паразитологія та інвазійні хвороби
сільськогосподарських тварин

 

В.К. Чернуха (ред.), Ю.Г.Артеменко, В.Ф. Галат та ін. — К.: Урожай, 1996.

Карта сайту

Зміст

ЗАГАЛЬНА ПАРАЗИТОЛОГІЯ

Визначення паразитології, її зміст та значення

Історія розвитку наукових шкіл зоопаразитологів, паразитологічні дослідження в Україні

Біологічні основи паразитизму

Типи взаємовідносин організмів

Паразитизм, закони (аксіоми) та рівні паразитизму

ВЧЕННЯ ПРО ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ

Економічні збитки, які спричиняють інвазійні хвороби

Епізоотологія інвазійних хвороб

Вчення Є.Н.Павловського про природну вогнищевість трансмісивних хвороб

Вплив навколишнього середовища та фауни живителів на перебіг інвазії

Імунітет при інвазійних хворобах тварин

Ветеринарна паразитоценологія

Принцип планування протипаразитарних заходів

Основи профілактики інвазійних хвороб

ПРОТОЗООЗИ ТВАРИН (НАЙПРОСТІШІ ТА ПРОТОЗОЙНІ ХВОРОБИ

Піроплазмідози

Бабезіоз великої рогатої худоби

Бабезіоз овець та кіз

Бабезіоз коней

Бабезіоз собак

Тейлеріоз

Кокцидіїдози тварин

Еймеріози тварин

Еймеріоз курей

Еймеріоз кролів

Еймеріоз великої рогатої худоби

Еймеріоз овець

Кокцидіїдози свиней

Токсоплазмоз

Ізоспорози собак і котів

Саркоцистоз

Криптоспоридіоз

Трихомоноз

Парувальна хвороба

Гістомоноз

Балантидіоз

Хілодонельоз

Іхтіофтиріоз

Нозематоз

Амебіоз

Анаплазмоз

Еперітрозооноз

Бореліоз

ВЕТЕРИНАРНА ГЕЛЬМІНТОЛОГІЯ

Визначення, зміст і обсяг ветеринарної гельмінтології

Основні етапи розвитку та вклад українських вчених у вивчення гельмінтозів тварин

Патогенез і особливості імунітету при гельмінтозах

Імунітет при гельмінтозах

Діагностика гельмінтозів

Епізоотологічна класифікація гельмінтозів

Основні принципи заходів боротьби з гельмінтозами

Трематоди і трематодози тварин

Трематодози жуйних

Фасціольоз

Дикроцеліїдози жуйних

Дикроцеліоз

Еуритремагоз

Парамфістомататози тварин

Парамфістомидози

Опісторхоз

Простогонімоз

Ехіностоматидози

Нотокотилідози

ЦЕСТОДИ І ЦЕСТОДОЗИ ТВАРИН

Ларвальні цестодози

Теніаринхоз — цистицеркоз

Теніоз — цистицеркоз

Цистицеркоз тенуікольний

Цистицеркоз пізиформний

Цистицеркоз овісний

Ценуроз церебральний

Ценуроз м'язової тканини та підшкірної клітковини (ценуроз Скрябіна)

Ехінококоз

Альвеококоз

Імагінальні цестодози

Теніїдози

Теніози

Мультицептози

Ехінококоз

Альвеококоз

Дипилідіоз

Дифілоботріоз

Мезоцестоїдози м'ясоїдних

Аноплоцефалятози

Монієзіоз

Тизанієзіоз

Авітеліноз

Стилезіоз жуйних

Аноплоцефалідози коней

Гіменолепідатози

Дрепанідотеніоз

Гіменолепідози

Райєтинози

Давеніоз

Амеботеніоз і хоанотеніоз

Цестодози риб

Кавіоз

Каріофільоз

Ботріоцефальоз

Лігулідози

НЕМАТОДИ І НЕМАТОДОЗИ

Оксиуратози

Оксиуроз

Скрябінемоз

Пасалуроз

Гетеракідоз

Гангулотеракідоз

Аскаридатози

Аскаридоз свиней

Параскаридоз

Неоаскаридоз

Аскаридіоз

Токсокароз і токсаскаридоз

Стронгілятози

Стронгілідози коней

Стронгілятози жуйних

Хабертіоз

Буноотомоз

Езофагостомоз

Трихостронгілідози

Стронгілятози м'ясоїдних

Анкілостомоз і унцинаріоз

Амідостомоз гусей

Стронгілятози дихального апарата

Диктіокаульоз

Протостронгілідози

Метастронгільоз

Сингамоз

Спіруратози

Телязіоз великої рогатої худоби

Спіруратози птиці

Тетрамероз

Стрептокароз

Ехінуріоз

Трихоцефалятози тварин

Трихоцефальоз свиней

Трихоцефальоз жуйних

Трихоцефальоз м'ясоїдних

Трихінельоз

Філяріатози

Онхоцеркоз

Парафіляріоз

Сетаріоз

Дирофіляріоз

Рабдитатози

Стронгілоїдоз

Діоктофіматози

Гістрихоз

Філометроїдоз риб

Акантоцефальози

Макраканторинхоз свиней

Поліморфоз і філікольоз птиці

ВЕТЕРИНАРНА АРАХНОЛОГІЯ І АРАХНОЗИ ТВАРИН

Паразитиформні кліщі

Вароатоз (варооз) бджіл

Акариформні кліщі і арахнози тварин

Саркоптидози

Саркоптоз свиней

Саркоптоз коней

Нотоедроз

Псороптидози

Псороптози

Псороптоз овець

Псороптоз великої рогатої худоби

Псороптоз коней

Псороптоз кролів

Хоріоптози

Отодектоз

Кнемідокоптоз

Демодекози

Демодекоз великої рогатої худоби

ВЕТЕРИНАРНА ЕНТОМОЛОГІЯ І ЕНТОМОЗИ ТВАРИН

Оводові хвороби тварин

Гіподерматози великої рогатої худоби

Естроз овець

Ринестроз коней

Гастрофільоз однокопитних

Зоофільні мухи

М'ясні мухи

Кровосисні комахи (гнус)

Ґедзі

Комарі

Мошки

Мокреці

Москіти

Кровососки

Сифункулятози

 

Цистицеркоз овісний

Цистицеркоз овісний (Cysticercosis ovinae; фіноз овець) — цестодозне захворювання, яке викликає паразитування в організмі овець ларвоцист Cysticercus ovinae цестоди Taenia ovinae, родини Taeniidae. Локалізуються цистицерки в між'язовій сполучній тканині серця, діафрагми, жуйної мускулатури та м'язів язика, а також в інших ділянках скелетної мускулатури. Іноді цистицерки знаходять у легенях, печінці, нирках, головному мозку, стінках стравоходу та шлунка. Крім овець, захворювання реєструють у кіз, верблюдів і джейранів. Людина хворіє рідко.

Характеристика збудника.

Cysticercus ovis — округлої або овальної форми міхур розміром від 2 до 9 мм у діаметрі, оточений цистою, утвореною тканинами живителя. Міхур наповнений прозорою рідиною і має ввернутий сколекс.

В статевозрілій стадії Taenia ovis паразитує у тонкому відділі кишечника собак, лисиць та шакалів. Має довжину 1,5 м, у зрілих члениках матка має серединний стовбур із 25 і більше гілками з кожного боку, заповнених яйцями. Розвиваються за типом інших теніїд. У зовнішнє середовище дефінітивні живителі з фекаліями виділяють зрілі членики та яйця, які з кормом та водою проковтують вівці. Мігруючи по організму, онкосфери з током крові потрапляють у різні внутрішні органи й тканини, де через 80— 85 днів після зараження досягають інвазійної стадії. М'ясоїдні тварини заражаються при поїданні уражених цистицерками внутрішніх органів і тканин проміжних живителів. В організмі собак цестоди досягають статевої зрілості через 1—2 міс після зараження.

Епізоотологічні дані.

Захворювання реєструють у різних країнах СНД, а в Україні — переважно в південних районах. Найбільш сприйнятливі до зараження ягнята, серед яких при інтенсивній інвазії спостерігається висока смертність у перші три тижні після зараження. Основним джерелом інвазії є хворі на теніоз бродячі й прифермські собаки, а також дикі м'ясоїдні.

Патогенез і патологоанатомічні зміни.

Патогенний вплив овісних цистицерків на організм проміжних живителів зумовлюється механічною і токсичною діями, а також занесенням хвороботворних мікроорганізмів. При локалізації цистицерків у серцевому м'язі порушується його функція, а інколи спостерігаються ознаки міокардиту. При локалізації цистицерків у головному мозку розвиваються симптоми, подібні до ценурозу. Настає атрофія уражених м'язів, а при генералізованій формі — виснаження і загибель тварин.

Імунітет характеризується настанням у овець несприйнятливості до подальшого зараження після первинного інвазування яйцями Т. ovis. Як повідомляє Гаммель (Gammel, 1970), стан несприйнятливості можна посилити парентеральним введенням яєць або ембріонів Т. ovis.

Клінічні ознаки.

У овець, хворих на овісний цистицеркоз, спостерігаються виснаження, зменшення кількості еритроцитів і гемоглобіну та збільшення вмісту гамма-глобулінів. При ураженні головного мозку з'являються нервові явища, які проявляються безладними^ рухами, занепокоєнням або пригніченим станом тварин. Молоді ягнята при інтенсивному зараженні гинуть.

Діагностика.

Прижиттєвий діагноз овісного цистицеркозу не розроблений. Посмертна діагностика грунтується на виявленні цистицерків у м'язах серця, язика та скелетній мускулатурі, які диференціюють від саркоцистозу та тенуікольних цистицерків.

Лікування.

Не розроблене.

Профілактика та заходи боротьби.

Грунтуються на запобіганні зараженню собак і проміжних живителів (овець). З цією метою обмежують доступ бродячих собак на територію тваринницьких ферм, боєнь, м'ясокомбінатів, проводять періодичну дегельмінтизацію службових собак. При інтенсивному ураженні м'язів (8—9 цистицерків на розрізі площею 40 см2) тушу проварюють або заморожують, а у випадках зміни мускулатури її утилізують. Жир перетоплюють і використовують для харчових цілей.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Цистицеркоз овісний

Наступна сторінка     -  Ценуроз церебральний

Попередня сторінка  -  Цистицеркоз пізиформний

Вернутися на початок сторінки - Цистицеркоз овісний

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.