Скотный двор Скотный двор

 Паразитологія та інвазійні хвороби
сільськогосподарських тварин

 

В.К. Чернуха (ред.), Ю.Г.Артеменко, В.Ф. Галат та ін. — К.: Урожай, 1996.

Карта сайту

Зміст

ЗАГАЛЬНА ПАРАЗИТОЛОГІЯ

Визначення паразитології, її зміст та значення

Історія розвитку наукових шкіл зоопаразитологів, паразитологічні дослідження в Україні

Біологічні основи паразитизму

Типи взаємовідносин організмів

Паразитизм, закони (аксіоми) та рівні паразитизму

ВЧЕННЯ ПРО ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ

Економічні збитки, які спричиняють інвазійні хвороби

Епізоотологія інвазійних хвороб

Вчення Є.Н.Павловського про природну вогнищевість трансмісивних хвороб

Вплив навколишнього середовища та фауни живителів на перебіг інвазії

Імунітет при інвазійних хворобах тварин

Ветеринарна паразитоценологія

Принцип планування протипаразитарних заходів

Основи профілактики інвазійних хвороб

ПРОТОЗООЗИ ТВАРИН (НАЙПРОСТІШІ ТА ПРОТОЗОЙНІ ХВОРОБИ

Піроплазмідози

Бабезіоз великої рогатої худоби

Бабезіоз овець та кіз

Бабезіоз коней

Бабезіоз собак

Тейлеріоз

Кокцидіїдози тварин

Еймеріози тварин

Еймеріоз курей

Еймеріоз кролів

Еймеріоз великої рогатої худоби

Еймеріоз овець

Кокцидіїдози свиней

Токсоплазмоз

Ізоспорози собак і котів

Саркоцистоз

Криптоспоридіоз

Трихомоноз

Парувальна хвороба

Гістомоноз

Балантидіоз

Хілодонельоз

Іхтіофтиріоз

Нозематоз

Амебіоз

Анаплазмоз

Еперітрозооноз

Бореліоз

ВЕТЕРИНАРНА ГЕЛЬМІНТОЛОГІЯ

Визначення, зміст і обсяг ветеринарної гельмінтології

Основні етапи розвитку та вклад українських вчених у вивчення гельмінтозів тварин

Патогенез і особливості імунітету при гельмінтозах

Імунітет при гельмінтозах

Діагностика гельмінтозів

Епізоотологічна класифікація гельмінтозів

Основні принципи заходів боротьби з гельмінтозами

Трематоди і трематодози тварин

Трематодози жуйних

Фасціольоз

Дикроцеліїдози жуйних

Дикроцеліоз

Еуритремагоз

Парамфістомататози тварин

Парамфістомидози

Опісторхоз

Простогонімоз

Ехіностоматидози

Нотокотилідози

ЦЕСТОДИ І ЦЕСТОДОЗИ ТВАРИН

Ларвальні цестодози

Теніаринхоз — цистицеркоз

Теніоз — цистицеркоз

Цистицеркоз тенуікольний

Цистицеркоз пізиформний

Цистицеркоз овісний

Ценуроз церебральний

Ценуроз м'язової тканини та підшкірної клітковини (ценуроз Скрябіна)

Ехінококоз

Альвеококоз

Імагінальні цестодози

Теніїдози

Теніози

Мультицептози

Ехінококоз

Альвеококоз

Дипилідіоз

Дифілоботріоз

Мезоцестоїдози м'ясоїдних

Аноплоцефалятози

Монієзіоз

Тизанієзіоз

Авітеліноз

Стилезіоз жуйних

Аноплоцефалідози коней

Гіменолепідатози

Дрепанідотеніоз

Гіменолепідози

Райєтинози

Давеніоз

Амеботеніоз і хоанотеніоз

Цестодози риб

Кавіоз

Каріофільоз

Ботріоцефальоз

Лігулідози

НЕМАТОДИ І НЕМАТОДОЗИ

Оксиуратози

Оксиуроз

Скрябінемоз

Пасалуроз

Гетеракідоз

Гангулотеракідоз

Аскаридатози

Аскаридоз свиней

Параскаридоз

Неоаскаридоз

Аскаридіоз

Токсокароз і токсаскаридоз

Стронгілятози

Стронгілідози коней

Стронгілятози жуйних

Хабертіоз

Буноотомоз

Езофагостомоз

Трихостронгілідози

Стронгілятози м'ясоїдних

Анкілостомоз і унцинаріоз

Амідостомоз гусей

Стронгілятози дихального апарата

Диктіокаульоз

Протостронгілідози

Метастронгільоз

Сингамоз

Спіруратози

Телязіоз великої рогатої худоби

Спіруратози птиці

Тетрамероз

Стрептокароз

Ехінуріоз

Трихоцефалятози тварин

Трихоцефальоз свиней

Трихоцефальоз жуйних

Трихоцефальоз м'ясоїдних

Трихінельоз

Філяріатози

Онхоцеркоз

Парафіляріоз

Сетаріоз

Дирофіляріоз

Рабдитатози

Стронгілоїдоз

Діоктофіматози

Гістрихоз

Філометроїдоз риб

Акантоцефальози

Макраканторинхоз свиней

Поліморфоз і філікольоз птиці

ВЕТЕРИНАРНА АРАХНОЛОГІЯ І АРАХНОЗИ ТВАРИН

Паразитиформні кліщі

Вароатоз (варооз) бджіл

Акариформні кліщі і арахнози тварин

Саркоптидози

Саркоптоз свиней

Саркоптоз коней

Нотоедроз

Псороптидози

Псороптози

Псороптоз овець

Псороптоз великої рогатої худоби

Псороптоз коней

Псороптоз кролів

Хоріоптози

Отодектоз

Кнемідокоптоз

Демодекози

Демодекоз великої рогатої худоби

ВЕТЕРИНАРНА ЕНТОМОЛОГІЯ І ЕНТОМОЗИ ТВАРИН

Оводові хвороби тварин

Гіподерматози великої рогатої худоби

Естроз овець

Ринестроз коней

Гастрофільоз однокопитних

Зоофільні мухи

М'ясні мухи

Кровосисні комахи (гнус)

Ґедзі

Комарі

Мошки

Мокреці

Москіти

Кровососки

Сифункулятози

 

Теніози

Збудниками теніозів собак і хутрових звірів (Taeniosis) є численні види цестод роду Таепіа, родини Taeniidae. За зовнішньою будовою вони схожі між собою і являють стьожку, складену із різної кількості члеників (проглотид). Розміри цестод у довжину досягають від кількох міліметрів до 5 м. Головка (сколакс) паразита має чотири присоски й хоботок, озброєний хітиновими гачками. Яйця круглої або овальної форми, покриті чотирма оболонками, містять зародок — онкосферу з шістьма гачечками.

Різні види теній диференціюють за кількістю і розмірами гачечків і будовою матки. Розвиток відбувається з участю проміжних живителів — сільськогосподарських і диких тварин. Зараження м'ясоїдних теніозами настає при поїданні ними м'яса чи органів, пошкоджених цистицерками (фінами).

У кишечнику собак чи хутрових звірів цистицерками перетворюються у статевозрілих цестод. Taenia hydatigena — розвивається у собак, лисиць, песців при поїданні цистицерків, які знаходяться на серозних покривах черевної порожнини свиней, жуйних та коней.

Т. pisiformis — розвивається у собак і хутрових звірів при поїданні цистицерків, що знаходяться на серозних покривах черевної порожнини кролів і зайців.

Т. ovis — розвивається у м'ясоїдних при поїданні м'яса або органів овець, рідше — інших жуйних, уражених цистицерками.

Т. crassiceps — розвивається у лисиць при поїданні цистицерків, що знаходяться у м'язах миші-полівки.

Т. krabbei, Т. cervi і Т. parenchymatose — розвиваються у собак і хутрових звірів (песців, лисиць) при поїданні цистицерків, які знаходяться у м'ясі північного оленя і лося.

Т. tenuicollis — виявляють у соболів, куниць та інших м'ясоїдних, які заражаються ними, поїдаючи цистицерків, що паразитують у миші-полівки, крота і ондатри.

У собак і хутрових звірів цестоди виростають за 2—3 міс, після чого разом з фекаліями тварини виділяють зрілі членики, наповнені десятками тисяч яєць. Членики розповзаються по траві й розсіюють яйця, забруднюючи пасовища й водойми. Проміжні живителі теній заражаються при заковтуванні з кормом і водою зрілих члеників або яєць. Під дією шлункового соку оболонки яєць розчиняються, а зародок за допомогою гачків проникає через слизову оболонку в кровоносні й лімфатичні судини, а потім в органи та тканини, де за 2—3 міс розвиваються цистицерки.

Діагностика.

Прижиттєвий діагноз ставлять на підставі виявлення зрілих члеників теній у фекаліях методом послідовних промивань. Посмертно — розтином кишечника і знаходження гельмінтів.

Лікування.

Застосовують ареколін бромистоводневий, фенасал, філіксан, бунамідин. Ареколін призначають собакам у дозі 0,003—0,004 г/кг (разова доза не більше 0,12 г). Препарат задають з молоком, у хлібних болюсах, м'ясному фарші або в формі порошку через 10—12 год після останньої годівлі. Після даванки препарату собак витримують на прив'язі 12—15 год. Послаблюючі не призначають. Хутровим звірям ареколін застосовують у дозі 0,01 г/кг маси тіла в 2 %-ному водному розчині, який змішують з кормом і задають індивідуально.

Фенасал — призначають собакам у дозі 0,1 г/кг маси тіла індивідуально одноразово в формі порошку в суміші з кормом без попередньої дієти і застосування проносних.

Профілактика.

Проводять комплекс ветеринарно-санітарних заходів, які включають: знищення бродячих собак, зменшення їх чисельності в отарах овець, проведення планових дегельмінтизацій (чотири рази на рік), знищення диких хижаків (вовків, шакалів та ін.). Організовують вирощування господарсько корисних собак на місцях.

З метою особистої профілактики власники собак зобов'язані періодично перевіряти їх у відповідних установах ветеринарної медицини на зараженість теніїдозами і дотримувати правил гігієни. При утриманні собак вдома інвентар для годівлі (тарілки, напувалки та інший) періодично знезаражують і утримують в окремому місці. Забивати худобу необхідно на забійних пунктах і м'ясокомбінатах при суворому ветеринарно-санітарному нагляді.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Теніози

Наступна сторінка     -  Мультицептози

Попередня сторінка  -  Теніїдози

Вернутися на початок сторінки - Теніози

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.