Скотный двор Скотный двор

 Паразитологія та інвазійні хвороби
сільськогосподарських тварин

 

В.К. Чернуха (ред.), Ю.Г.Артеменко, В.Ф. Галат та ін. — К.: Урожай, 1996.

Карта сайту

Зміст

ЗАГАЛЬНА ПАРАЗИТОЛОГІЯ

Визначення паразитології, її зміст та значення

Історія розвитку наукових шкіл зоопаразитологів, паразитологічні дослідження в Україні

Біологічні основи паразитизму

Типи взаємовідносин організмів

Паразитизм, закони (аксіоми) та рівні паразитизму

ВЧЕННЯ ПРО ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ

Економічні збитки, які спричиняють інвазійні хвороби

Епізоотологія інвазійних хвороб

Вчення Є.Н.Павловського про природну вогнищевість трансмісивних хвороб

Вплив навколишнього середовища та фауни живителів на перебіг інвазії

Імунітет при інвазійних хворобах тварин

Ветеринарна паразитоценологія

Принцип планування протипаразитарних заходів

Основи профілактики інвазійних хвороб

ПРОТОЗООЗИ ТВАРИН (НАЙПРОСТІШІ ТА ПРОТОЗОЙНІ ХВОРОБИ

Піроплазмідози

Бабезіоз великої рогатої худоби

Бабезіоз овець та кіз

Бабезіоз коней

Бабезіоз собак

Тейлеріоз

Кокцидіїдози тварин

Еймеріози тварин

Еймеріоз курей

Еймеріоз кролів

Еймеріоз великої рогатої худоби

Еймеріоз овець

Кокцидіїдози свиней

Токсоплазмоз

Ізоспорози собак і котів

Саркоцистоз

Криптоспоридіоз

Трихомоноз

Парувальна хвороба

Гістомоноз

Балантидіоз

Хілодонельоз

Іхтіофтиріоз

Нозематоз

Амебіоз

Анаплазмоз

Еперітрозооноз

Бореліоз

ВЕТЕРИНАРНА ГЕЛЬМІНТОЛОГІЯ

Визначення, зміст і обсяг ветеринарної гельмінтології

Основні етапи розвитку та вклад українських вчених у вивчення гельмінтозів тварин

Патогенез і особливості імунітету при гельмінтозах

Імунітет при гельмінтозах

Діагностика гельмінтозів

Епізоотологічна класифікація гельмінтозів

Основні принципи заходів боротьби з гельмінтозами

Трематоди і трематодози тварин

Трематодози жуйних

Фасціольоз

Дикроцеліїдози жуйних

Дикроцеліоз

Еуритремагоз

Парамфістомататози тварин

Парамфістомидози

Опісторхоз

Простогонімоз

Ехіностоматидози

Нотокотилідози

ЦЕСТОДИ І ЦЕСТОДОЗИ ТВАРИН

Ларвальні цестодози

Теніаринхоз — цистицеркоз

Теніоз — цистицеркоз

Цистицеркоз тенуікольний

Цистицеркоз пізиформний

Цистицеркоз овісний

Ценуроз церебральний

Ценуроз м'язової тканини та підшкірної клітковини (ценуроз Скрябіна)

Ехінококоз

Альвеококоз

Імагінальні цестодози

Теніїдози

Теніози

Мультицептози

Ехінококоз

Альвеококоз

Дипилідіоз

Дифілоботріоз

Мезоцестоїдози м'ясоїдних

Аноплоцефалятози

Монієзіоз

Тизанієзіоз

Авітеліноз

Стилезіоз жуйних

Аноплоцефалідози коней

Гіменолепідатози

Дрепанідотеніоз

Гіменолепідози

Райєтинози

Давеніоз

Амеботеніоз і хоанотеніоз

Цестодози риб

Кавіоз

Каріофільоз

Ботріоцефальоз

Лігулідози

НЕМАТОДИ І НЕМАТОДОЗИ

Оксиуратози

Оксиуроз

Скрябінемоз

Пасалуроз

Гетеракідоз

Гангулотеракідоз

Аскаридатози

Аскаридоз свиней

Параскаридоз

Неоаскаридоз

Аскаридіоз

Токсокароз і токсаскаридоз

Стронгілятози

Стронгілідози коней

Стронгілятози жуйних

Хабертіоз

Буноотомоз

Езофагостомоз

Трихостронгілідози

Стронгілятози м'ясоїдних

Анкілостомоз і унцинаріоз

Амідостомоз гусей

Стронгілятози дихального апарата

Диктіокаульоз

Протостронгілідози

Метастронгільоз

Сингамоз

Спіруратози

Телязіоз великої рогатої худоби

Спіруратози птиці

Тетрамероз

Стрептокароз

Ехінуріоз

Трихоцефалятози тварин

Трихоцефальоз свиней

Трихоцефальоз жуйних

Трихоцефальоз м'ясоїдних

Трихінельоз

Філяріатози

Онхоцеркоз

Парафіляріоз

Сетаріоз

Дирофіляріоз

Рабдитатози

Стронгілоїдоз

Діоктофіматози

Гістрихоз

Філометроїдоз риб

Акантоцефальози

Макраканторинхоз свиней

Поліморфоз і філікольоз птиці

ВЕТЕРИНАРНА АРАХНОЛОГІЯ І АРАХНОЗИ ТВАРИН

Паразитиформні кліщі

Вароатоз (варооз) бджіл

Акариформні кліщі і арахнози тварин

Саркоптидози

Саркоптоз свиней

Саркоптоз коней

Нотоедроз

Псороптидози

Псороптози

Псороптоз овець

Псороптоз великої рогатої худоби

Псороптоз коней

Псороптоз кролів

Хоріоптози

Отодектоз

Кнемідокоптоз

Демодекози

Демодекоз великої рогатої худоби

ВЕТЕРИНАРНА ЕНТОМОЛОГІЯ І ЕНТОМОЗИ ТВАРИН

Оводові хвороби тварин

Гіподерматози великої рогатої худоби

Естроз овець

Ринестроз коней

Гастрофільоз однокопитних

Зоофільні мухи

М'ясні мухи

Кровосисні комахи (гнус)

Ґедзі

Комарі

Мошки

Мокреці

Москіти

Кровососки

Сифункулятози

 

Сингамоз

Сингамоз (Syngamosis) — природно-вогнищеве нематодозне захворювання свійської птиці та диких птахів, яке спричиняють невеликі нематоди трьох видів роду Syngamus: S. trachea, S. skrjabinomorpha, S. merulae, родини Syngamidae, підряду Strongylata.

Сингамуси паразитують у трахеї, іноді в бронхах курей, індиків, гусей та багатьох видів диких наземних птахів, особливо шпаків і граків. Вогнища сингамозу, що спричинені нематодою S. trachea, реєструють в Україні, Бєларусі, Краснодарському краї, Ленінградській, Московській та інших областях Росії. Вид S. skrjabinomorpha поширений у районах Західної Грузії, S. merulae — в країнах Західної Європи.

Характеристика збудників.

Syngamus trachea — при житті нематода яскраво-червоного кольору, живиться кров'ю. Самці та самки весь час знаходяться у спареному стані. Ротова капсула міцно розвинена й має вісім зубів. Самці довжиною 2—6 мм, мають хвостову бурсу та дві однакові малі спікули (рис. 55). Самки мають довжину 7—20 мм. Яйця овальної форми, покриті товстою оболонкою з кришечками на полюсах, розміром 0,074—0,095 мм, сірого кольору, незрілі.

Syngamus trachea

Рис. 65. Syngamus trachea:
1 — загальний вигляд; 2 — головний кінець; 3 — хвостова бурса самця: 4 — хвіст самки

 

Сингамуси розвиваються без участі проміжних живителів (прямим шляхом) і з участю резервуарних живителів (дощові черв'яки, а також наземні й прісноводні молюски, багатоніжки та деякі комахи). Птиця заражається двома шляхами: при поїданні резервуарних живителів, інвазованих личинками сингам, а також при потраплянні в їх організм інвазійних яєць з кормом і водою.

Патогенез.

Локалізуючись у трахеї курчат, гельмінти порушують їх цілісність, ссуть кров, спричиняють кровотечу і катаральне запалення слизової оболонки, а при значному скупченні — частково або повністю закупорюють дихальні шляхи. В місцях прикріплення гельмінтів з'являються вузлики.

Імунітет.

У численних видів птахів існує віковий імунітет, у зв'язку з чим доросла птиця не хворіє сингамозом, а у перехворілих розвивається стійкість проти реінвазії (Шихобалова Н.П., 1950).

Клінічні ознаки.

Хвороба проявляється у курчат до 2-місячного віку й безсимптомно перебігає у дорослої птиці. Хвора птиця позіхає, витягує шию і широко відкриває дзьоб. Дихання утруднене, розвивається задишка. В ротовій порожнині знаходять велику кількість кров'янистого слизу. Курчата стають кволими, худнуть, сидять із заплющеними очима: крила опущені, рухливість сповільнена.

Патологоанатомічні зміни.

Трупи виснажені, слизові оболонки анемічні, виявляють сингамусів, слиз, згустки крові. У місцях прикріплення паразитів знаходять вузлики та абсцеси.

Діагностика.

Прижиттєвий діагноз встановлюють на підставі копроскопічного дослідження фекалій методом Фюллеборна та виявлення характерних яєць сингамусів, які слід відрізняти від яєць капілярій.

Посмертно діагноз встановлюють при розтині трупів і виявленні сингамусів у задній частині трахеї.

Лікування.

Для обробки хворої на сингамоз птиці рекомендуються інтратрахеальні ін'єкції водного розчину йоду, 5 %-ного розчину саліцилового натрію, аерозолю йодистого алюмінію. Водний розчин йоду готують за прописом: йоду кристалічного — 1 г, калію йодиду — 1,5 і дистильованої або перевареної води — 2000 мл. Свіжовиготовлений теплий розчин йоду за допомогою шприца з довгою тупою голкою вводять у трахею через рот курчатам до 5-місячного віку.

Натрій саліциловий призначають у дозі 1 мл на голову. Мебенвет застосовують з кормом у дозі 0,1 г/кг за діючою речовиною і йодофен (дизофенол) всередину в дозі 0,01 г/кг маси тіла.

Профілактика.

В неблагополучних щодо сингамозу господарствах передбачають ізольоване від дорослої птиці вирощування і утримання молодняка, після дощу птицю утримують у приміщеннях, не обладнують шпаківень біля птахоферм, запобігають підвищенню вологості у приміщеннях і на вигулах, дезинвазують годівниці, послід знезаражують.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Сингамоз

Наступна сторінка     -  Спіруратози

Попередня сторінка  -  Метастронгільоз

Вернутися на початок сторінки - Сингамоз

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.