Скотный двор Скотный двор

 Паразитологія та інвазійні хвороби
сільськогосподарських тварин

 

В.К. Чернуха (ред.), Ю.Г.Артеменко, В.Ф. Галат та ін. — К.: Урожай, 1996.

Карта сайту

Зміст

ЗАГАЛЬНА ПАРАЗИТОЛОГІЯ

Визначення паразитології, її зміст та значення

Історія розвитку наукових шкіл зоопаразитологів, паразитологічні дослідження в Україні

Біологічні основи паразитизму

Типи взаємовідносин організмів

Паразитизм, закони (аксіоми) та рівні паразитизму

ВЧЕННЯ ПРО ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ

Економічні збитки, які спричиняють інвазійні хвороби

Епізоотологія інвазійних хвороб

Вчення Є.Н.Павловського про природну вогнищевість трансмісивних хвороб

Вплив навколишнього середовища та фауни живителів на перебіг інвазії

Імунітет при інвазійних хворобах тварин

Ветеринарна паразитоценологія

Принцип планування протипаразитарних заходів

Основи профілактики інвазійних хвороб

ПРОТОЗООЗИ ТВАРИН (НАЙПРОСТІШІ ТА ПРОТОЗОЙНІ ХВОРОБИ

Піроплазмідози

Бабезіоз великої рогатої худоби

Бабезіоз овець та кіз

Бабезіоз коней

Бабезіоз собак

Тейлеріоз

Кокцидіїдози тварин

Еймеріози тварин

Еймеріоз курей

Еймеріоз кролів

Еймеріоз великої рогатої худоби

Еймеріоз овець

Кокцидіїдози свиней

Токсоплазмоз

Ізоспорози собак і котів

Саркоцистоз

Криптоспоридіоз

Трихомоноз

Парувальна хвороба

Гістомоноз

Балантидіоз

Хілодонельоз

Іхтіофтиріоз

Нозематоз

Амебіоз

Анаплазмоз

Еперітрозооноз

Бореліоз

ВЕТЕРИНАРНА ГЕЛЬМІНТОЛОГІЯ

Визначення, зміст і обсяг ветеринарної гельмінтології

Основні етапи розвитку та вклад українських вчених у вивчення гельмінтозів тварин

Патогенез і особливості імунітету при гельмінтозах

Імунітет при гельмінтозах

Діагностика гельмінтозів

Епізоотологічна класифікація гельмінтозів

Основні принципи заходів боротьби з гельмінтозами

Трематоди і трематодози тварин

Трематодози жуйних

Фасціольоз

Дикроцеліїдози жуйних

Дикроцеліоз

Еуритремагоз

Парамфістомататози тварин

Парамфістомидози

Опісторхоз

Простогонімоз

Ехіностоматидози

Нотокотилідози

ЦЕСТОДИ І ЦЕСТОДОЗИ ТВАРИН

Ларвальні цестодози

Теніаринхоз — цистицеркоз

Теніоз — цистицеркоз

Цистицеркоз тенуікольний

Цистицеркоз пізиформний

Цистицеркоз овісний

Ценуроз церебральний

Ценуроз м'язової тканини та підшкірної клітковини (ценуроз Скрябіна)

Ехінококоз

Альвеококоз

Імагінальні цестодози

Теніїдози

Теніози

Мультицептози

Ехінококоз

Альвеококоз

Дипилідіоз

Дифілоботріоз

Мезоцестоїдози м'ясоїдних

Аноплоцефалятози

Монієзіоз

Тизанієзіоз

Авітеліноз

Стилезіоз жуйних

Аноплоцефалідози коней

Гіменолепідатози

Дрепанідотеніоз

Гіменолепідози

Райєтинози

Давеніоз

Амеботеніоз і хоанотеніоз

Цестодози риб

Кавіоз

Каріофільоз

Ботріоцефальоз

Лігулідози

НЕМАТОДИ І НЕМАТОДОЗИ

Оксиуратози

Оксиуроз

Скрябінемоз

Пасалуроз

Гетеракідоз

Гангулотеракідоз

Аскаридатози

Аскаридоз свиней

Параскаридоз

Неоаскаридоз

Аскаридіоз

Токсокароз і токсаскаридоз

Стронгілятози

Стронгілідози коней

Стронгілятози жуйних

Хабертіоз

Буноотомоз

Езофагостомоз

Трихостронгілідози

Стронгілятози м'ясоїдних

Анкілостомоз і унцинаріоз

Амідостомоз гусей

Стронгілятози дихального апарата

Диктіокаульоз

Протостронгілідози

Метастронгільоз

Сингамоз

Спіруратози

Телязіоз великої рогатої худоби

Спіруратози птиці

Тетрамероз

Стрептокароз

Ехінуріоз

Трихоцефалятози тварин

Трихоцефальоз свиней

Трихоцефальоз жуйних

Трихоцефальоз м'ясоїдних

Трихінельоз

Філяріатози

Онхоцеркоз

Парафіляріоз

Сетаріоз

Дирофіляріоз

Рабдитатози

Стронгілоїдоз

Діоктофіматози

Гістрихоз

Філометроїдоз риб

Акантоцефальози

Макраканторинхоз свиней

Поліморфоз і філікольоз птиці

ВЕТЕРИНАРНА АРАХНОЛОГІЯ І АРАХНОЗИ ТВАРИН

Паразитиформні кліщі

Вароатоз (варооз) бджіл

Акариформні кліщі і арахнози тварин

Саркоптидози

Саркоптоз свиней

Саркоптоз коней

Нотоедроз

Псороптидози

Псороптози

Псороптоз овець

Псороптоз великої рогатої худоби

Псороптоз коней

Псороптоз кролів

Хоріоптози

Отодектоз

Кнемідокоптоз

Демодекози

Демодекоз великої рогатої худоби

ВЕТЕРИНАРНА ЕНТОМОЛОГІЯ І ЕНТОМОЗИ ТВАРИН

Оводові хвороби тварин

Гіподерматози великої рогатої худоби

Естроз овець

Ринестроз коней

Гастрофільоз однокопитних

Зоофільні мухи

М'ясні мухи

Кровосисні комахи (гнус)

Ґедзі

Комарі

Мошки

Мокреці

Москіти

Кровососки

Сифункулятози

 

Сетаріоз

Сетаріоз (Setariosis) спричиняють нематоди Setaria labiatopapillosa, S. cervi, S. digitata, S. equina з родини Setariidae. Паразити локалізуються у черевній та грудній порожнинах, печінці, перикарді. В передній камері ока інколи знаходять паразитів у нестатевозрілих стадіях, а в крові — мікросетарії.

Характеристика збудників.

Сетарії досягають в довжину 12 см. На головному кінці тіла паразита розміщені чотири сосочки. Задній кінець самців спірально закручений, спікули різної довжини (рис. 65). Вульва у самки розміщена в передній частині тіла. Сетарії — яйцеживородні паразити. Яйця збудників овальної форми, мають тонку, прозору шкаралупу, всередині міститься личинка.

А — Setaria labiatopapillosa в натуральну величину; Б — Setaria equina

Рис. 65. А Setaria labiatopapillosa в натуральну величину; Б Setaria equina:
 1
головний кінець; 2 хвостовий кінець самця

 

Сетарії розвиваються з участю дефінітивних живителів (велика рогата худоба, вівці, кози, коні, свині) і проміжних (кровосисні комарі). В організмі комарів личинки досягають інвазійної стадії за 16—20 діб. Тварини заражаються сетаріями під час нападання на них для кровоссання проміжних живителів. Паразити досягають статевозрілої стадії в організмі дефінітивних живителів протягом 6 міс.

Епізоотологічні дані.

Джерелом інвазії є уражені сетаріями тварини. Наявність збудників хвороби у тварин залежить від пори року. Зараження їх сетаріями відбувається у теплу пору року на пасовищах поблизу місць виплодження комарів.

Патогенез.

Сетарії є причиною перитоніту. Збудники хвороби спричиняють запальні процеси в печінці, перикарді, а також в інших органах, де вони паразитують.

Клінічні ознаки.

Перебіг хвороби хронічний. Як правило, паразитування сетарій у черевній порожнині не проявляється клінічними ознаками. Через місяць після зараження у хворих тварин спостерігають значну еозинофілію. Нестатевозрілі сетарії, що проникають в органи зору, викликають сльозотечу, припухання повік, кон'юнктивіт, помутніння рогівки. Коні худнуть, інколи у них підвищується температура тіла, виникають коліки.

Патологоанатомічні зміни.

Трупи тварин виснажені. В місцях локалізації сетарій виявляють запальні процеси й самих збудників хвороби. Спостерігається перитоніт. В передній камері ока знаходять нестатевозрілих паразитів, які досягають довжини до 1см.

Діагностика.

Прижиттєвий діагноз встановити важко. В крові хворих тварин виявляють мікросетарій, проте їх важко відрізнити за морфологічними ознаками від інших личинок філяріат. Посмертно сетаріоз тварин діагностують при розтині трупів і виявленні збудників хвороби в місцях їх локалізації та на основі патологоморфологічних змін.

Сетаріоз слід диференціювати від онхоцеркозу. Ці гельмінти мають різні місця локалізації в організмі тварин.

Лікування в достатній мірі не розроблене. Ефективний препарат широкого спектра дії івомек (застосовують, як при онхоцеркозі тварин). У коней, крім того, фуадин (препарат тривалентної сурми). Антгельмінтик вводять підшкірно в дозі 12 мг/кг у вигляді 10 %-ного водного розчину.

Профілактика.

Запобігання нападу комарів на тварин шляхом випасання їх на пасовищах, розміщених на певній відстані від водойм, де виплоджуються ці кровосисні комахи. З останніми можна боротися за допомогою інсектицидів.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Сетаріоз

Наступна сторінка     -  Дирофіляріоз

Попередня сторінка  -  Парафіляріоз

Вернутися на початок сторінки - Сетаріоз

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.