Скотный двор Скотный двор

 Паразитологія та інвазійні хвороби
сільськогосподарських тварин

 

В.К. Чернуха (ред.), Ю.Г.Артеменко, В.Ф. Галат та ін. — К.: Урожай, 1996.

Карта сайту

Зміст

ЗАГАЛЬНА ПАРАЗИТОЛОГІЯ

Визначення паразитології, її зміст та значення

Історія розвитку наукових шкіл зоопаразитологів, паразитологічні дослідження в Україні

Біологічні основи паразитизму

Типи взаємовідносин організмів

Паразитизм, закони (аксіоми) та рівні паразитизму

ВЧЕННЯ ПРО ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ

Економічні збитки, які спричиняють інвазійні хвороби

Епізоотологія інвазійних хвороб

Вчення Є.Н.Павловського про природну вогнищевість трансмісивних хвороб

Вплив навколишнього середовища та фауни живителів на перебіг інвазії

Імунітет при інвазійних хворобах тварин

Ветеринарна паразитоценологія

Принцип планування протипаразитарних заходів

Основи профілактики інвазійних хвороб

ПРОТОЗООЗИ ТВАРИН (НАЙПРОСТІШІ ТА ПРОТОЗОЙНІ ХВОРОБИ

Піроплазмідози

Бабезіоз великої рогатої худоби

Бабезіоз овець та кіз

Бабезіоз коней

Бабезіоз собак

Тейлеріоз

Кокцидіїдози тварин

Еймеріози тварин

Еймеріоз курей

Еймеріоз кролів

Еймеріоз великої рогатої худоби

Еймеріоз овець

Кокцидіїдози свиней

Токсоплазмоз

Ізоспорози собак і котів

Саркоцистоз

Криптоспоридіоз

Трихомоноз

Парувальна хвороба

Гістомоноз

Балантидіоз

Хілодонельоз

Іхтіофтиріоз

Нозематоз

Амебіоз

Анаплазмоз

Еперітрозооноз

Бореліоз

ВЕТЕРИНАРНА ГЕЛЬМІНТОЛОГІЯ

Визначення, зміст і обсяг ветеринарної гельмінтології

Основні етапи розвитку та вклад українських вчених у вивчення гельмінтозів тварин

Патогенез і особливості імунітету при гельмінтозах

Імунітет при гельмінтозах

Діагностика гельмінтозів

Епізоотологічна класифікація гельмінтозів

Основні принципи заходів боротьби з гельмінтозами

Трематоди і трематодози тварин

Трематодози жуйних

Фасціольоз

Дикроцеліїдози жуйних

Дикроцеліоз

Еуритремагоз

Парамфістомататози тварин

Парамфістомидози

Опісторхоз

Простогонімоз

Ехіностоматидози

Нотокотилідози

ЦЕСТОДИ І ЦЕСТОДОЗИ ТВАРИН

Ларвальні цестодози

Теніаринхоз — цистицеркоз

Теніоз — цистицеркоз

Цистицеркоз тенуікольний

Цистицеркоз пізиформний

Цистицеркоз овісний

Ценуроз церебральний

Ценуроз м'язової тканини та підшкірної клітковини (ценуроз Скрябіна)

Ехінококоз

Альвеококоз

Імагінальні цестодози

Теніїдози

Теніози

Мультицептози

Ехінококоз

Альвеококоз

Дипилідіоз

Дифілоботріоз

Мезоцестоїдози м'ясоїдних

Аноплоцефалятози

Монієзіоз

Тизанієзіоз

Авітеліноз

Стилезіоз жуйних

Аноплоцефалідози коней

Гіменолепідатози

Дрепанідотеніоз

Гіменолепідози

Райєтинози

Давеніоз

Амеботеніоз і хоанотеніоз

Цестодози риб

Кавіоз

Каріофільоз

Ботріоцефальоз

Лігулідози

НЕМАТОДИ І НЕМАТОДОЗИ

Оксиуратози

Оксиуроз

Скрябінемоз

Пасалуроз

Гетеракідоз

Гангулотеракідоз

Аскаридатози

Аскаридоз свиней

Параскаридоз

Неоаскаридоз

Аскаридіоз

Токсокароз і токсаскаридоз

Стронгілятози

Стронгілідози коней

Стронгілятози жуйних

Хабертіоз

Буноотомоз

Езофагостомоз

Трихостронгілідози

Стронгілятози м'ясоїдних

Анкілостомоз і унцинаріоз

Амідостомоз гусей

Стронгілятози дихального апарата

Диктіокаульоз

Протостронгілідози

Метастронгільоз

Сингамоз

Спіруратози

Телязіоз великої рогатої худоби

Спіруратози птиці

Тетрамероз

Стрептокароз

Ехінуріоз

Трихоцефалятози тварин

Трихоцефальоз свиней

Трихоцефальоз жуйних

Трихоцефальоз м'ясоїдних

Трихінельоз

Філяріатози

Онхоцеркоз

Парафіляріоз

Сетаріоз

Дирофіляріоз

Рабдитатози

Стронгілоїдоз

Діоктофіматози

Гістрихоз

Філометроїдоз риб

Акантоцефальози

Макраканторинхоз свиней

Поліморфоз і філікольоз птиці

ВЕТЕРИНАРНА АРАХНОЛОГІЯ І АРАХНОЗИ ТВАРИН

Паразитиформні кліщі

Вароатоз (варооз) бджіл

Акариформні кліщі і арахнози тварин

Саркоптидози

Саркоптоз свиней

Саркоптоз коней

Нотоедроз

Псороптидози

Псороптози

Псороптоз овець

Псороптоз великої рогатої худоби

Псороптоз коней

Псороптоз кролів

Хоріоптози

Отодектоз

Кнемідокоптоз

Демодекози

Демодекоз великої рогатої худоби

ВЕТЕРИНАРНА ЕНТОМОЛОГІЯ І ЕНТОМОЗИ ТВАРИН

Оводові хвороби тварин

Гіподерматози великої рогатої худоби

Естроз овець

Ринестроз коней

Гастрофільоз однокопитних

Зоофільні мухи

М'ясні мухи

Кровосисні комахи (гнус)

Ґедзі

Комарі

Мошки

Мокреці

Москіти

Кровососки

Сифункулятози

 

Саркоптоз коней

Саркоптоз — це з гострим чи хронічним перебігом арахнозне захворювання коней різного віку й порід, а також інших однокопитних, яке спричинюють свербуни виду Sarcoptes equi. Характеризується ураженням шкіри голови, шиї, тулуба, кінцівок, супроводжується симптомами інтенсивного свербіжу, запаленням шкіри, облисінням окремих ділянок тіла, прогресуючим схудненням та погіршенням експлуатаційних якостей цих тварин. Морфолого-біологічна характеристика цього збудника аналогічна даній збуднику корости свиней.

Епізоотологічні дані.

Саркоптоз серед коней в Україні реєструють порівняно рідко. Особливості епізоотології цієї інвазії у коней багато в чому подібні до таких при саркоптозах інших тварин.

Збудник інвазії поширюється при контакті здорових тварин з хворими, через загальні збрую та предмети догляду й ін. Найбільшого поширення інвазія досягає в осінньо-зимовий та ранньовесняний/періоди року. Влітку інвазія згасає, але самоодужання коней також не буває. Частіше інвазуються і тяжче хворіють виснажені коні.

Патогенез.

Патогенна дія свербуна конячого також комбінована і головним чином включає: механічне пошкодження клітин, капілярів, нервових закінчень (рецепторів), волосяних луковиць шкіри живителя; токсичну, спричинювану переважно продуктами метаболізму паразитів, та інокуляторну, пов'язану з формуванням численних воріт для збудників інфекцій.

Внаслідок постійного свербіжу коні втрачають спокій, погано приймають й перетравлюють корм, що призводить до їх схуднення.

Клінічні ознаки.

Інкубаційний період 2—3 тижні. Улюблені місця паразитування конячого свербуна — голова, шия і особливо холка, плечі, боки, груди та кінцівки. Основні ознаки хвороби — свербіж, дерматит, схуднення. При гострому перебігу хвороби уже через місяць патологічним процесом охоплюється майже все тіло. У коней з'являються ознаки вираженої інтоксикації. Хворі втрачають масу тіла, при виконанні роботи швидко, стомлюються. На кінець другого місяця без лікування можлива смерть від кахексії. При хронічному перебігу динаміка клінічних змін повільніша, а зміни виражені слабіше. Залежно від годівлі і умов утримання хвороба може набувати гострого перебігу або, навпаки, загальний стан тварин тимчасово поліпшується.

Шкіра уражених ділянок тіла ущільнюється, лущиться, волосся випадає, шкіра стає складчастою, в окремих ділянках може тріскатися, вкривається гнійничками. На фоні виснаження організму спостерігається зменшення кількості еритроцитів, вміст гемоглобіну, збільшення кількості лейкоцитів і значна еозинофілія.

Діагностика комплексна й грунтується на об'єктивній оцінці клініко-епізоотологічних даних та результатів акарологічного дослідження зскрібків з шкіри підозрілих тварин.

Лікування.

При лікуванні коней найчастіше застосовують метод дворазового обприскування їх з інтервалом 7—10 діб акарицидними рідинами, кращою з яких вважається 3 %-на суспензія колоїдної сірки з розрахунку 3 л на тварину. Рекомендовані дещо раніше й не втратили значення нині такі акарициди, як: 1,5— 2 %-ний розчин хлорофосу, 1 %-ний ТАП-85 та 0,03 %-на емульсія ГХЦГ, краще у формі масляно-мінеральної емульсії (ММЕГГ). Через місяць при відсутності повторних випадків захворювання будь-які обмеження з ферми знімають.

Профілактика.

При саркоптозі коней вона включає: карантинування усіх коней, які надходять у господарство, закріплення за кожним конем на постійно станка, упряжі, інвентаря, а також утримання їх у чистоті, недопущення контактів з неблагополучними щодо саркоптозу коней господарствами.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Саркоптоз коней

Наступна сторінка     -  Нотоедроз

Попередня сторінка  -  Саркоптоз свиней

Вернутися на початок сторінки - Саркоптоз коней

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.