Скотный двор Скотный двор

 Паразитологія та інвазійні хвороби
сільськогосподарських тварин

 

В.К. Чернуха (ред.), Ю.Г.Артеменко, В.Ф. Галат та ін. — К.: Урожай, 1996.

Карта сайту

Зміст

ЗАГАЛЬНА ПАРАЗИТОЛОГІЯ

Визначення паразитології, її зміст та значення

Історія розвитку наукових шкіл зоопаразитологів, паразитологічні дослідження в Україні

Біологічні основи паразитизму

Типи взаємовідносин організмів

Паразитизм, закони (аксіоми) та рівні паразитизму

ВЧЕННЯ ПРО ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ

Економічні збитки, які спричиняють інвазійні хвороби

Епізоотологія інвазійних хвороб

Вчення Є.Н.Павловського про природну вогнищевість трансмісивних хвороб

Вплив навколишнього середовища та фауни живителів на перебіг інвазії

Імунітет при інвазійних хворобах тварин

Ветеринарна паразитоценологія

Принцип планування протипаразитарних заходів

Основи профілактики інвазійних хвороб

ПРОТОЗООЗИ ТВАРИН (НАЙПРОСТІШІ ТА ПРОТОЗОЙНІ ХВОРОБИ

Піроплазмідози

Бабезіоз великої рогатої худоби

Бабезіоз овець та кіз

Бабезіоз коней

Бабезіоз собак

Тейлеріоз

Кокцидіїдози тварин

Еймеріози тварин

Еймеріоз курей

Еймеріоз кролів

Еймеріоз великої рогатої худоби

Еймеріоз овець

Кокцидіїдози свиней

Токсоплазмоз

Ізоспорози собак і котів

Саркоцистоз

Криптоспоридіоз

Трихомоноз

Парувальна хвороба

Гістомоноз

Балантидіоз

Хілодонельоз

Іхтіофтиріоз

Нозематоз

Амебіоз

Анаплазмоз

Еперітрозооноз

Бореліоз

ВЕТЕРИНАРНА ГЕЛЬМІНТОЛОГІЯ

Визначення, зміст і обсяг ветеринарної гельмінтології

Основні етапи розвитку та вклад українських вчених у вивчення гельмінтозів тварин

Патогенез і особливості імунітету при гельмінтозах

Імунітет при гельмінтозах

Діагностика гельмінтозів

Епізоотологічна класифікація гельмінтозів

Основні принципи заходів боротьби з гельмінтозами

Трематоди і трематодози тварин

Трематодози жуйних

Фасціольоз

Дикроцеліїдози жуйних

Дикроцеліоз

Еуритремагоз

Парамфістомататози тварин

Парамфістомидози

Опісторхоз

Простогонімоз

Ехіностоматидози

Нотокотилідози

ЦЕСТОДИ І ЦЕСТОДОЗИ ТВАРИН

Ларвальні цестодози

Теніаринхоз — цистицеркоз

Теніоз — цистицеркоз

Цистицеркоз тенуікольний

Цистицеркоз пізиформний

Цистицеркоз овісний

Ценуроз церебральний

Ценуроз м'язової тканини та підшкірної клітковини (ценуроз Скрябіна)

Ехінококоз

Альвеококоз

Імагінальні цестодози

Теніїдози

Теніози

Мультицептози

Ехінококоз

Альвеококоз

Дипилідіоз

Дифілоботріоз

Мезоцестоїдози м'ясоїдних

Аноплоцефалятози

Монієзіоз

Тизанієзіоз

Авітеліноз

Стилезіоз жуйних

Аноплоцефалідози коней

Гіменолепідатози

Дрепанідотеніоз

Гіменолепідози

Райєтинози

Давеніоз

Амеботеніоз і хоанотеніоз

Цестодози риб

Кавіоз

Каріофільоз

Ботріоцефальоз

Лігулідози

НЕМАТОДИ І НЕМАТОДОЗИ

Оксиуратози

Оксиуроз

Скрябінемоз

Пасалуроз

Гетеракідоз

Гангулотеракідоз

Аскаридатози

Аскаридоз свиней

Параскаридоз

Неоаскаридоз

Аскаридіоз

Токсокароз і токсаскаридоз

Стронгілятози

Стронгілідози коней

Стронгілятози жуйних

Хабертіоз

Буноотомоз

Езофагостомоз

Трихостронгілідози

Стронгілятози м'ясоїдних

Анкілостомоз і унцинаріоз

Амідостомоз гусей

Стронгілятози дихального апарата

Диктіокаульоз

Протостронгілідози

Метастронгільоз

Сингамоз

Спіруратози

Телязіоз великої рогатої худоби

Спіруратози птиці

Тетрамероз

Стрептокароз

Ехінуріоз

Трихоцефалятози тварин

Трихоцефальоз свиней

Трихоцефальоз жуйних

Трихоцефальоз м'ясоїдних

Трихінельоз

Філяріатози

Онхоцеркоз

Парафіляріоз

Сетаріоз

Дирофіляріоз

Рабдитатози

Стронгілоїдоз

Діоктофіматози

Гістрихоз

Філометроїдоз риб

Акантоцефальози

Макраканторинхоз свиней

Поліморфоз і філікольоз птиці

ВЕТЕРИНАРНА АРАХНОЛОГІЯ І АРАХНОЗИ ТВАРИН

Паразитиформні кліщі

Вароатоз (варооз) бджіл

Акариформні кліщі і арахнози тварин

Саркоптидози

Саркоптоз свиней

Саркоптоз коней

Нотоедроз

Псороптидози

Псороптози

Псороптоз овець

Псороптоз великої рогатої худоби

Псороптоз коней

Псороптоз кролів

Хоріоптози

Отодектоз

Кнемідокоптоз

Демодекози

Демодекоз великої рогатої худоби

ВЕТЕРИНАРНА ЕНТОМОЛОГІЯ І ЕНТОМОЗИ ТВАРИН

Оводові хвороби тварин

Гіподерматози великої рогатої худоби

Естроз овець

Ринестроз коней

Гастрофільоз однокопитних

Зоофільні мухи

М'ясні мухи

Кровосисні комахи (гнус)

Ґедзі

Комарі

Мошки

Мокреці

Москіти

Кровососки

Сифункулятози

 

Ринестроз коней

Ринестроз — хронічне захворювання, яке викликають личинки носоглоткових оводів, що паразитують у носовій і суміжних з нею порожнинах голови, глотці коней, ослів і мулів. Хвороба характеризується запальними місцевими явищами і загальною інтоксикацією. Збудниками її є три види оводів, яких відносять до ряду двокрилих (Diptera), родини Oestridae, роду Rhinoestrus: Rh. purpureus (білоголовник, або пурпурний овід), Rh. latifrons — овід-коротиш, Rh. usbekistanikus — овід-малошип.

Будова оводів.

Білоголовик дуже схожий на овечого овода: пурпурно-коричневого кольору, довжина його до 12 мм. Крила прозорі, з трьома чорними крапками, що відрізняє білоголовика від інших оводів (рис. 80). Овід-коротиш має довжину 11—13 мм, а овід-малошип — до 9 мм. Оводи не живляться (немає ротового отвору). Личинка першого віку довжиною близько 1 мм, а третього— 18 мм. На головному кінці личинок є два ротових гачки, а на тілі вентрально — кілька рядів дрібних шипиків. Лялечка чорного кольору, довжиною до 13 мм, шириною до 6 мм.

Схема розвитку Rhinoestrus purpureus

Рис. 80. Схема розвитку Rhinoestrus purpureus (за Потьомкіним В. І.)

 

Біологія збудників ринестрозу типова для оводів родини Oestridae (самки живородні — вони підлітають до ніздрів і вприскують до 50 личинок). Місцями поселення личинок першого віку є внутрішня поверхня носових раковин і лабіринт решітчастої кістки. Личинки третього віку навесні випадають на землю для перетворення у лялечку, тривалість їх розвитку близько 1 міс.

Епізоотологічні дані.

Джерело інвазії — уражені личинками носоглоткових оводів однокопитні. Важче перехворівають молоді й старі тварини. Екстенсивність інвазії у неблагополучних господарствах досягає 70 %, а інтенсивність до 400 личинок. В засушливі роки хвороба має характер ензоотій. В Україні літ носоглоткових оводів починається з червня і триває до кінця вересня з максимумом у липні — серпні.

Патогенез і клінічні ознаки.

Личинки оводів ротовими гачками і шипами травмують слизову оболонку носової порожнини, внаслідок чого розвиваються риніт і ларингіт. Часто виникає інфільтрація і набряк у місцях прикріплення личинок, порушується акт ковтання — при напуванні тварин вода витікає з ніздрів. Можливий розвиток гнійно-некротичних процесів, і тоді ексудат має домішки крові. Коні часто кашляють, пирхають, при обмацуванні глотки спостерігається болючість. Загальний стан тварин пригнічений, підщелепні й привушні лімфатичні вузли збільшені, характерне мотання головою вгору і в боки, зниження апетиту. Коні часто стоять нерухомо, із заплющеними очима, опустивши голову.

Патологоанатомічні зміни.

На слизовій оболонці носової порожнини і лобних пазух виявляють личинки оводів, вона запалена, темно-червоного кольору з виразково-некротичними явищами, м'яка мозкова оболонка набрякла.

Діагностика грунтується на сезонності хвороби, клінічних ознаках, результатах патологоанатомічного дослідження і виявленні личинок оводів. Необхідно диференціювати ринестроз від захворювань верхніх дихальних шляхів, сапу, миту і гастрофільозу.

Заходи боротьби та профілактика.

Високоефективний проти личинок першого віку восени (рання хіміотерапія) ДДВФ. Як і проти естрозу, він може бути використаний у вигляді аерозолю для групової обробки коней в конюшнях з нормою витрати 40—60 мг/м3 при експозиції 1 год. Для індивідуальної обробки коней восени можна використовувати 2 %-ну вазелінову мазь ДДВФ, якою змазують шкіру навколо ніздрів двічі з інтервалом 3—5 днів. Найпростіший метод — промивання носових порожнин восени та навесні 2 %-ним водним розчином хлорофосу з нормою і витрати 50—100 мл.

З метою профілактики в період карантинування коней, завезених з інших господарств, проводити профілактичну обробку інсектицидними препаратами.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Ринестроз коней

Наступна сторінка     -  Гастрофільоз однокопитних

Попередня сторінка  -  Естроз овець

Вернутися на початок сторінки - Ринестроз коней

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.