Скотный двор Скотный двор

 Паразитологія та інвазійні хвороби
сільськогосподарських тварин

 

В.К. Чернуха (ред.), Ю.Г.Артеменко, В.Ф. Галат та ін. — К.: Урожай, 1996.

Карта сайту

Зміст

ЗАГАЛЬНА ПАРАЗИТОЛОГІЯ

Визначення паразитології, її зміст та значення

Історія розвитку наукових шкіл зоопаразитологів, паразитологічні дослідження в Україні

Біологічні основи паразитизму

Типи взаємовідносин організмів

Паразитизм, закони (аксіоми) та рівні паразитизму

ВЧЕННЯ ПРО ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ

Економічні збитки, які спричиняють інвазійні хвороби

Епізоотологія інвазійних хвороб

Вчення Є.Н.Павловського про природну вогнищевість трансмісивних хвороб

Вплив навколишнього середовища та фауни живителів на перебіг інвазії

Імунітет при інвазійних хворобах тварин

Ветеринарна паразитоценологія

Принцип планування протипаразитарних заходів

Основи профілактики інвазійних хвороб

ПРОТОЗООЗИ ТВАРИН (НАЙПРОСТІШІ ТА ПРОТОЗОЙНІ ХВОРОБИ

Піроплазмідози

Бабезіоз великої рогатої худоби

Бабезіоз овець та кіз

Бабезіоз коней

Бабезіоз собак

Тейлеріоз

Кокцидіїдози тварин

Еймеріози тварин

Еймеріоз курей

Еймеріоз кролів

Еймеріоз великої рогатої худоби

Еймеріоз овець

Кокцидіїдози свиней

Токсоплазмоз

Ізоспорози собак і котів

Саркоцистоз

Криптоспоридіоз

Трихомоноз

Парувальна хвороба

Гістомоноз

Балантидіоз

Хілодонельоз

Іхтіофтиріоз

Нозематоз

Амебіоз

Анаплазмоз

Еперітрозооноз

Бореліоз

ВЕТЕРИНАРНА ГЕЛЬМІНТОЛОГІЯ

Визначення, зміст і обсяг ветеринарної гельмінтології

Основні етапи розвитку та вклад українських вчених у вивчення гельмінтозів тварин

Патогенез і особливості імунітету при гельмінтозах

Імунітет при гельмінтозах

Діагностика гельмінтозів

Епізоотологічна класифікація гельмінтозів

Основні принципи заходів боротьби з гельмінтозами

Трематоди і трематодози тварин

Трематодози жуйних

Фасціольоз

Дикроцеліїдози жуйних

Дикроцеліоз

Еуритремагоз

Парамфістомататози тварин

Парамфістомидози

Опісторхоз

Простогонімоз

Ехіностоматидози

Нотокотилідози

ЦЕСТОДИ І ЦЕСТОДОЗИ ТВАРИН

Ларвальні цестодози

Теніаринхоз — цистицеркоз

Теніоз — цистицеркоз

Цистицеркоз тенуікольний

Цистицеркоз пізиформний

Цистицеркоз овісний

Ценуроз церебральний

Ценуроз м'язової тканини та підшкірної клітковини (ценуроз Скрябіна)

Ехінококоз

Альвеококоз

Імагінальні цестодози

Теніїдози

Теніози

Мультицептози

Ехінококоз

Альвеококоз

Дипилідіоз

Дифілоботріоз

Мезоцестоїдози м'ясоїдних

Аноплоцефалятози

Монієзіоз

Тизанієзіоз

Авітеліноз

Стилезіоз жуйних

Аноплоцефалідози коней

Гіменолепідатози

Дрепанідотеніоз

Гіменолепідози

Райєтинози

Давеніоз

Амеботеніоз і хоанотеніоз

Цестодози риб

Кавіоз

Каріофільоз

Ботріоцефальоз

Лігулідози

НЕМАТОДИ І НЕМАТОДОЗИ

Оксиуратози

Оксиуроз

Скрябінемоз

Пасалуроз

Гетеракідоз

Гангулотеракідоз

Аскаридатози

Аскаридоз свиней

Параскаридоз

Неоаскаридоз

Аскаридіоз

Токсокароз і токсаскаридоз

Стронгілятози

Стронгілідози коней

Стронгілятози жуйних

Хабертіоз

Буноотомоз

Езофагостомоз

Трихостронгілідози

Стронгілятози м'ясоїдних

Анкілостомоз і унцинаріоз

Амідостомоз гусей

Стронгілятози дихального апарата

Диктіокаульоз

Протостронгілідози

Метастронгільоз

Сингамоз

Спіруратози

Телязіоз великої рогатої худоби

Спіруратози птиці

Тетрамероз

Стрептокароз

Ехінуріоз

Трихоцефалятози тварин

Трихоцефальоз свиней

Трихоцефальоз жуйних

Трихоцефальоз м'ясоїдних

Трихінельоз

Філяріатози

Онхоцеркоз

Парафіляріоз

Сетаріоз

Дирофіляріоз

Рабдитатози

Стронгілоїдоз

Діоктофіматози

Гістрихоз

Філометроїдоз риб

Акантоцефальози

Макраканторинхоз свиней

Поліморфоз і філікольоз птиці

ВЕТЕРИНАРНА АРАХНОЛОГІЯ І АРАХНОЗИ ТВАРИН

Паразитиформні кліщі

Вароатоз (варооз) бджіл

Акариформні кліщі і арахнози тварин

Саркоптидози

Саркоптоз свиней

Саркоптоз коней

Нотоедроз

Псороптидози

Псороптози

Псороптоз овець

Псороптоз великої рогатої худоби

Псороптоз коней

Псороптоз кролів

Хоріоптози

Отодектоз

Кнемідокоптоз

Демодекози

Демодекоз великої рогатої худоби

ВЕТЕРИНАРНА ЕНТОМОЛОГІЯ І ЕНТОМОЗИ ТВАРИН

Оводові хвороби тварин

Гіподерматози великої рогатої худоби

Естроз овець

Ринестроз коней

Гастрофільоз однокопитних

Зоофільні мухи

М'ясні мухи

Кровосисні комахи (гнус)

Ґедзі

Комарі

Мошки

Мокреці

Москіти

Кровососки

Сифункулятози

 

Криптоспоридіоз

Збудниками хвороби (Cryptosporidiosis) є найпростіші організми роду Cryptosporidium, родини Cryptosporidiidae, ряду Eucoccidiida, класу Sporozoa, типу Apicomplexa. У ссавців паразитують види Crpytosporidium muris і С. parvum, у птахів — С. meleagridis і С. baileyi. Хвороба значно поширена на тваринницьких фермах України. Найчастіше криптоспоридіозом хворіть телята (Поживіл А. І., Галат В. Ф., Козачок В. С, 1990).

Характеристика збудників хвороби.

Розвиток криптоспоридій від ооцисти до ооцисти відбувається в організмі одного живителя. Розміри їх коливаються від 4 до 5 мкм в діаметрі (рис. 7). Ззовні вони покриті щільною оболонкою і виділяються з фекаліями тварин у повністю спорулірованому стані (здатні заразити тварину). В зовнішньому середовищі ооцисти зберігають життєздатність до одного року, а в деяких випадках — до 16 міс. В організмі тварини оболонка ооцисти руйнується, звільняються чотири спорозоїти. Останні досягають зони мікроворсинок і затримуються на межі епітеліальної клітини. Вони не проникають у цитоплазму, але ззовні оточені мембраною клітини. Внутрішньоклітинний трофозоїт розвивається, згодом перетворюється у меронт, а останній шляхом безстатевого розмноження (мерогонії) розпадається на мерозоїти. Розрізняють два типи меронтів. Меронти першого типу дають початок мерозоїтам першого типу, частина яких здатна формувати меронти другого типу. Останні розпадаються на мерозоїти, здатні розвиватися у клітини статевої фази — макро- і мікрогамонти. Макрогамонт перетворюється у макрогамету, а мікрогамонт — в мікрогамету. Гамети копулюють, внаслідок чого утворюється зигота, яка покривається оболонкою і перетворюється в ооцисту.

Цикл розвитку криптоспоридій

Рис. 7. Цикл розвитку криптоспоридій:
1 — спорозоїт; 2—3 — мерогонія; 4 — сегментований меронт; 4, а — мерозоїт першої генерації; 5—7 — мерогонія другої генерації; 7, а — мерозоїт другої генерації; 8—9 —мікрогаметогенез; 10—і 1 — макрогаметогенез; 12 — мікрогамета; 13 — запліднення; 14 — спорульована ооциста; 14, а — тонкостінна ооциста, яка викликає аутоінвазію живителя; 14, б — зруйнована ооциста, що звільняє спорозоїти (1); 15—16 — товстостінна ооциста

 

Епізоотологія.

Хворіють телята, поросята, ягнята, козенята, інші тварини, а також людина. Криптоспоридій знаходять також в організмі собак, котів, мишей, морських свинок, птахів. Зараження відбувається аліментарним шляхом при заковтуванні з кормом або водою ооцист криптоспоридій. Найчастіше захворювання спостерігається у телят через 3—4 дні після народження, а також у ягнят, козенят і поросят. Хвороба проявляється у молодняка тварин віком 1—3 тижні. Дикі та домашні гризуни можуть бути резервуарами криптоспоридій.

Імунітет.

Антитіла, що утворюються в організмі хворих тварин, можна виявити за допомогою РІФ, ELISA та інших серологічних реакцій.

Патогенез.

У ссавців криптоспоридії пошкоджують, в основному, кишечник. Внаслідок цього порушується процес всмоктування кормових речовин в кишечнику, що призводить до виникнення проносу. В мікроворсинках зменшується вміст цукру, пригнічується ферментативна активність. Під впливом механічних ушкоджень, впливу токсинів і метаболітів паразитів спостерігається атрофія ворсинок кишечника. У поросят криптоспоридії знаходяться також у трахеї, у лошат — в підшлунковій залозі, у птахів — в фабрицієвій сумці, органах дихання, кон'юнктиві, носовій порожнині, слинних залозах, стравоході й нирках.

Клінічні ознаки.

Хворі тварини пригнічені, у них з'являється пронос, знижується апетит і приріст маси тіла. У деяких тварин спостерігається блювота. У птахів під час дихання з'являються хрипи, виділення із носових отворів, пронос, глибока депресія. Криптоспоридії часто зустрічаються в організмі тварин у комплексі із Е. coli, клостридіями, сальмонелами, вірусами, еймеріями, що призводить до ускладнення клінічного прояву хвороби.

Патологоанатомічні зміни.

Збудників хвороби знаходять у різних відділах кишечника тварин. Тут спостерігається атрофія ворсинок, вони злипаються між собою і втрачають бокаловидні клітини. Мезентеріальні лімфатичні вузли збільшені. У птахів спостерігається гіперплазія епітеліальних клітин в фабрицієвій сумці, органах дихання, залозах стравоходу, слинних залозах.

Діагностика.

При постановці діагнозу враховують епізоотологічні дані, клінічні ознаки хвороби, патологоанатомічні зміни. Вирішальну роль відіграють результати лабораторних методів діагностики. Досліджують фекалії хворих тварин або мазки-відбитки з кишечника тварин, що загинули. В 1 г фекалій може бути від одного до 74 млн. ооцист. Мазки фарбують карболфуксином за Ціль-Нільсеном, сафраніном за Кестером, азуреозином по Романовському або іншими методами. Застосовують серологічні методи діагностики.

Хворобу диференціюють від еймеріозу тварин та балантидіозу свиней. У поросят балантидіоз проявляється у старшому віці. Вирішальну роль в діагностиці цих хвороб відіграють результати лабораторних методів та виявлення збудників.

Лікування не розроблене. Ефективних засобів боротьби з криптоспоридіозом не знайдено. Деякі автори рекомендують застосовувати хворим телятам поліміксин (30—40 тис. ОД) і фуразолідон (6—10 мг/кг) вранці та ввечері протягом 5—6 днів. Хворим тваринам потрібно давати імуностимулятори, антитоксичні засоби.

Профілактика.

Необхідно дотримуватися норм годівлі і правил утримання молодняка тварин. Регулярно прибирати приміщення, вивозити гній. Для дезинвазії тваринницьких приміщень можна застосовувати 10%-ний формалін або 5%-ний аміак.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Криптоспоридіоз

Наступна сторінка     -  Трихомоноз

Попередня сторінка  -  Саркоцистоз

Вернутися на початок сторінки - Криптоспоридіоз

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.