Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

В.К. Чернуха (ред.), Ю.Г.Артеменко, В.Ф. Галат та ін. — К.: Урожай, 1996.

 

Кокцидіїдози тварин

Кокцидіїдози поєднують велику групу хвороб тварин та людей, численні збудники яких належать до типу Apicommlexa, класу Sporozoa, ряду Coccidiida, родини Eimeriidae.

Збудники родини Eimeriidae паразитують у людини, ссавців, птахів, плазунів, земноводних, комах.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Вивченням ультраструктури збудників родини Eimeriidae на різних стадіях їх розвитку встановлено, що вони мають органели апікального комплексу, які знаходяться у передній частині клітин. При вивченні біології цих найпростіших встановлено складний життєвий цикл, який включає так звану тріаду Sporozoa: мерогонію (шизогонію), гаметогонію та спорогонію.

 Схема ооцист

Рис. 4. Схема ооцист:

а — підродини Eimeriinae; б — підродини Isosporinae 1 — мікропіле; 2 — внутрішня частина ооцисти; 3 — оболонка ооцисти; 4 — спороциста; 5 — залишкове тіло спороцисти; 7 — спорозоїт

 

Існує кілька схем щодо систематики ряду Coccidiida. Вчені, які взяли за основу морфологічні та біологічні властивості цих найпростіших, пропонують родину Eimeriidae розділити на дві підродини: Eimeriinae та Isosporinae.

Збудники підродини Eimeriinae паразитують лише в одному живителі, в якому і завершують весь життєвий цикл. У зрілій (інвазійній) ооцисті еймеріїдного типу утворюються чотири спороцисти, в кожній спорі якої формується по два спорозоїти. До цієї підродини відносять лише один рід Eimeria (рис. 5).

Схема розвитку Еітегіа magna

Рис. 5. Схема розвитку Еітегіа magna в кишечнику кроля (А)
та в зовнішньому середовищі (Б):

І—ІІІ — стадія мерогонії (шизогонії); IV — стадія гаметогонії; V — стадія спорогонії: 1 — спорозоїт; 2—4 — перша та наступні стадії меронтів (шизонтів); 5 — мерозоїт; 6 — розвиток гамет; 6а — макрогамети; 7 — мікрогамета; 8 — зигота (ооциста); 9—12 — процес споруляції ооцист.

 

Збудники підродини Isosporinae паразитують в організмі двох живителів: дефінітивному та проміжному.

Безстатеве розмноження (мерогонія, ендодіогенія, ендополігенія) та статеве розмноження, (гаметогонія) ізоспорини завершують в організмі проміжного і дефінітивного,живителя, спорогонія (утворення спорозоїтів в ооцистах) — у кишечнику або навколишньому середовищі.

У зрілій ооцисті ізоспороїдного типу утворюються дві спороцисти, у кожній спорі є чотири спорозоїти.

Ветеринарне значення мають збудники родів Cystoisospora, Toxoplasma, Sarcocystis, Besnoitia.

 

Ви дивилися сторінку - Кокцидіїдози тварин

Наступна сторінка      - Еймеріози тварин

Попередня сторінка    - Тейлеріоз

Повернутися до початку сторінки Кокцидіїдози тварин

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.