Скотный двор Скотный двор

 Паразитологія та інвазійні хвороби
сільськогосподарських тварин

 

В.К. Чернуха (ред.), Ю.Г.Артеменко, В.Ф. Галат та ін. — К.: Урожай, 1996.

Карта сайту

Зміст

ЗАГАЛЬНА ПАРАЗИТОЛОГІЯ

Визначення паразитології, її зміст та значення

Історія розвитку наукових шкіл зоопаразитологів, паразитологічні дослідження в Україні

Біологічні основи паразитизму

Типи взаємовідносин організмів

Паразитизм, закони (аксіоми) та рівні паразитизму

ВЧЕННЯ ПРО ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ

Економічні збитки, які спричиняють інвазійні хвороби

Епізоотологія інвазійних хвороб

Вчення Є.Н.Павловського про природну вогнищевість трансмісивних хвороб

Вплив навколишнього середовища та фауни живителів на перебіг інвазії

Імунітет при інвазійних хворобах тварин

Ветеринарна паразитоценологія

Принцип планування протипаразитарних заходів

Основи профілактики інвазійних хвороб

ПРОТОЗООЗИ ТВАРИН (НАЙПРОСТІШІ ТА ПРОТОЗОЙНІ ХВОРОБИ

Піроплазмідози

Бабезіоз великої рогатої худоби

Бабезіоз овець та кіз

Бабезіоз коней

Бабезіоз собак

Тейлеріоз

Кокцидіїдози тварин

Еймеріози тварин

Еймеріоз курей

Еймеріоз кролів

Еймеріоз великої рогатої худоби

Еймеріоз овець

Кокцидіїдози свиней

Токсоплазмоз

Ізоспорози собак і котів

Саркоцистоз

Криптоспоридіоз

Трихомоноз

Парувальна хвороба

Гістомоноз

Балантидіоз

Хілодонельоз

Іхтіофтиріоз

Нозематоз

Амебіоз

Анаплазмоз

Еперітрозооноз

Бореліоз

ВЕТЕРИНАРНА ГЕЛЬМІНТОЛОГІЯ

Визначення, зміст і обсяг ветеринарної гельмінтології

Основні етапи розвитку та вклад українських вчених у вивчення гельмінтозів тварин

Патогенез і особливості імунітету при гельмінтозах

Імунітет при гельмінтозах

Діагностика гельмінтозів

Епізоотологічна класифікація гельмінтозів

Основні принципи заходів боротьби з гельмінтозами

Трематоди і трематодози тварин

Трематодози жуйних

Фасціольоз

Дикроцеліїдози жуйних

Дикроцеліоз

Еуритремагоз

Парамфістомататози тварин

Парамфістомидози

Опісторхоз

Простогонімоз

Ехіностоматидози

Нотокотилідози

ЦЕСТОДИ І ЦЕСТОДОЗИ ТВАРИН

Ларвальні цестодози

Теніаринхоз — цистицеркоз

Теніоз — цистицеркоз

Цистицеркоз тенуікольний

Цистицеркоз пізиформний

Цистицеркоз овісний

Ценуроз церебральний

Ценуроз м'язової тканини та підшкірної клітковини (ценуроз Скрябіна)

Ехінококоз

Альвеококоз

Імагінальні цестодози

Теніїдози

Теніози

Мультицептози

Ехінококоз

Альвеококоз

Дипилідіоз

Дифілоботріоз

Мезоцестоїдози м'ясоїдних

Аноплоцефалятози

Монієзіоз

Тизанієзіоз

Авітеліноз

Стилезіоз жуйних

Аноплоцефалідози коней

Гіменолепідатози

Дрепанідотеніоз

Гіменолепідози

Райєтинози

Давеніоз

Амеботеніоз і хоанотеніоз

Цестодози риб

Кавіоз

Каріофільоз

Ботріоцефальоз

Лігулідози

НЕМАТОДИ І НЕМАТОДОЗИ

Оксиуратози

Оксиуроз

Скрябінемоз

Пасалуроз

Гетеракідоз

Гангулотеракідоз

Аскаридатози

Аскаридоз свиней

Параскаридоз

Неоаскаридоз

Аскаридіоз

Токсокароз і токсаскаридоз

Стронгілятози

Стронгілідози коней

Стронгілятози жуйних

Хабертіоз

Буноотомоз

Езофагостомоз

Трихостронгілідози

Стронгілятози м'ясоїдних

Анкілостомоз і унцинаріоз

Амідостомоз гусей

Стронгілятози дихального апарата

Диктіокаульоз

Протостронгілідози

Метастронгільоз

Сингамоз

Спіруратози

Телязіоз великої рогатої худоби

Спіруратози птиці

Тетрамероз

Стрептокароз

Ехінуріоз

Трихоцефалятози тварин

Трихоцефальоз свиней

Трихоцефальоз жуйних

Трихоцефальоз м'ясоїдних

Трихінельоз

Філяріатози

Онхоцеркоз

Парафіляріоз

Сетаріоз

Дирофіляріоз

Рабдитатози

Стронгілоїдоз

Діоктофіматози

Гістрихоз

Філометроїдоз риб

Акантоцефальози

Макраканторинхоз свиней

Поліморфоз і філікольоз птиці

ВЕТЕРИНАРНА АРАХНОЛОГІЯ І АРАХНОЗИ ТВАРИН

Паразитиформні кліщі

Вароатоз (варооз) бджіл

Акариформні кліщі і арахнози тварин

Саркоптидози

Саркоптоз свиней

Саркоптоз коней

Нотоедроз

Псороптидози

Псороптози

Псороптоз овець

Псороптоз великої рогатої худоби

Псороптоз коней

Псороптоз кролів

Хоріоптози

Отодектоз

Кнемідокоптоз

Демодекози

Демодекоз великої рогатої худоби

ВЕТЕРИНАРНА ЕНТОМОЛОГІЯ І ЕНТОМОЗИ ТВАРИН

Оводові хвороби тварин

Гіподерматози великої рогатої худоби

Естроз овець

Ринестроз коней

Гастрофільоз однокопитних

Зоофільні мухи

М'ясні мухи

Кровосисні комахи (гнус)

Ґедзі

Комарі

Мошки

Мокреці

Москіти

Кровососки

Сифункулятози

 

Кокцидіїдози свиней

Кокцидіїдози свиней — значно поширені протозойні хвороби свиней, збудниками яких є шість видів паразитів з роду Eimeria і два — з роду Isospora. Відповідно до цього в конкретних випадках ставлять діагноз еймеріоз або ізоспороз свиней. Найбільш поширеними та патогенними в умовах України є такі види: Е. debliecki, Е. scabra, Е. perminuta, Е. spinosa, Isospora suis.

Епізоотологічні дані.

Найбільш сприйнятливі до хвороби поросята від 15—20-денного до 6-місячного віку, а І. suis виявляють у 5—7-добовому віці поросят. Хворіють також і тварини старшого віку. Джерелом інвазії є хворий молодняк і свиноматки — кокцидіоносії. Зараженість настає з перших днів життя поросят, які інвазуються через забруднене фекаліями вим'я свиноматок. Ступінь зараженості поросят залежить від ступеня зараженості свиноматки. Найчастіше поросята хворіють навесні та влітку.

Клінічні ознаки.

Інкубаційний період 10—12 днів. Розрізняють гостру, підгостру й хронічну форми хвороби.

При гострому перебігу поросята пригнічені, лежать, апетит послаблений. У них спостерігається профузний пронос, фекалії з домішками слизу та крові. Поросята швидко худнуть, у них. з'являються судороги, паралічі й настає загибель.

При підгострому перебігу загальне пригнічення менш виражене. Апетит знижений. Фекалії стають рідкими, потім з'являється пронос. У дорослих свиней і молодняка старших вікових груп буває хронічний перебіг інвазії. Тварини виснажені. У них періодично з'являється пронос. Слизові оболонки анемічні. Поросята малорухливі, худнуть, відстають у рості та розвитку. Кокцидіоз часто ускладнюється іншими інфекціями.

Патологоанатомічні зміни.

Трупи поросят виснажені. Найбільші зміни відбуваються у тонкому кишечнику. Слизова оболонка катарально й геморагічно запалена. В товстому кишечнику — крововиливи, виразки. Характерна наявність у стінці кишечника сірувато-жовтуватих вузликів завбільшки з макове зернятко або шпилькову головку. В зскрібках з них знаходять ооцисти кокцидій. Спостерігається збільшення селезінки. Серцевий м'яз збільшений, на епікарді та ендокарді зустрічаються точкові крововиливи.

Діагностика.

Діагноз встановлюють комплексно на підставі епізоотологічних, клінічних, патологоанатомічних даних. Беруть до уваги сезонність захворювання, вік тварин. Завершують комплекс діагностичних спостережень мікроскопічним дослідженням проб фекалій від хворих тварин на наявність ооцист кокцидій за методом Фюллеборна та Дарлінга.

Лікування та профілактика.

Для лікування поросят, хворих на кокцидіїдози, застосовують сульфадиметоксин у дозі 50—100 мг, сульфапіридазин — 75—100 мг на 1 кг маси тіла протягом 4— 5 днів; біовіт-80 — 0,25 г/кг з кормом або водою чи молоком протягом 5—7 днів, тримеразин, трибрисен, дитревіт-480, дитревіт-120 та ін.

Ефективний МІКС-10 у дозі 3—4 кг/тонну корму протягом 7— 10 днів для лікування і 1—2 кг/т — для профілактики. Рекомендують фуразолідон у дозі 10 мг/кг маси тіла двічі на добу протягом 4—7 діб.

У неблагополучних щодо інвазії господарствах проводять хіміопрофілактику захворювання. Свиноматкам в період поросності двома 5-денними курсами з інтервалом 20—25 днів призначають тримеразин, МІКС-10, трибрисен, дитревіт-480. Застосовують ці препарати і свиноматкам в перші 10 днів після опоросу у цих же дозах.

При змішаних кокцидіїдозно-гельмінтозних інвазіях свиней призначають кокцидіостатики та антгельмінтні препарати широкого спектра дії: панакур, тетрамізол, мебенвет гранулят, морантелтартрат, пірантел та ін.

Перед кожним туром опоросів проводять дезинвазію і дезинфекцію свинарників-маточників, а приміщень для молодняка — перед черговим розміщенням нової групи свиней на дорощування. На вигульних майданчиках і в соляріях підлога повинна мати тверде покриття, у свинарниках також постійно підтримують чистоту, прибирають гній і піддають його біотермічному знезараженню.

Кормовий раціон свиней повинен бути повноцінним щодо кількості та якості.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Кокцидіїдози свиней

Наступна сторінка     -  Токсоплазмоз

Попередня сторінка  -  Еймеріоз овець

Вернутися на початок сторінки - Кокцидіїдози свиней

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.