Скотный двор Скотный двор

 Паразитологія та інвазійні хвороби
сільськогосподарських тварин

 

В.К. Чернуха (ред.), Ю.Г.Артеменко, В.Ф. Галат та ін. — К.: Урожай, 1996.

Карта сайту

Зміст

ЗАГАЛЬНА ПАРАЗИТОЛОГІЯ

Визначення паразитології, її зміст та значення

Історія розвитку наукових шкіл зоопаразитологів, паразитологічні дослідження в Україні

Біологічні основи паразитизму

Типи взаємовідносин організмів

Паразитизм, закони (аксіоми) та рівні паразитизму

ВЧЕННЯ ПРО ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ

Економічні збитки, які спричиняють інвазійні хвороби

Епізоотологія інвазійних хвороб

Вчення Є.Н.Павловського про природну вогнищевість трансмісивних хвороб

Вплив навколишнього середовища та фауни живителів на перебіг інвазії

Імунітет при інвазійних хворобах тварин

Ветеринарна паразитоценологія

Принцип планування протипаразитарних заходів

Основи профілактики інвазійних хвороб

ПРОТОЗООЗИ ТВАРИН (НАЙПРОСТІШІ ТА ПРОТОЗОЙНІ ХВОРОБИ

Піроплазмідози

Бабезіоз великої рогатої худоби

Бабезіоз овець та кіз

Бабезіоз коней

Бабезіоз собак

Тейлеріоз

Кокцидіїдози тварин

Еймеріози тварин

Еймеріоз курей

Еймеріоз кролів

Еймеріоз великої рогатої худоби

Еймеріоз овець

Кокцидіїдози свиней

Токсоплазмоз

Ізоспорози собак і котів

Саркоцистоз

Криптоспоридіоз

Трихомоноз

Парувальна хвороба

Гістомоноз

Балантидіоз

Хілодонельоз

Іхтіофтиріоз

Нозематоз

Амебіоз

Анаплазмоз

Еперітрозооноз

Бореліоз

ВЕТЕРИНАРНА ГЕЛЬМІНТОЛОГІЯ

Визначення, зміст і обсяг ветеринарної гельмінтології

Основні етапи розвитку та вклад українських вчених у вивчення гельмінтозів тварин

Патогенез і особливості імунітету при гельмінтозах

Імунітет при гельмінтозах

Діагностика гельмінтозів

Епізоотологічна класифікація гельмінтозів

Основні принципи заходів боротьби з гельмінтозами

Трематоди і трематодози тварин

Трематодози жуйних

Фасціольоз

Дикроцеліїдози жуйних

Дикроцеліоз

Еуритремагоз

Парамфістомататози тварин

Парамфістомидози

Опісторхоз

Простогонімоз

Ехіностоматидози

Нотокотилідози

ЦЕСТОДИ І ЦЕСТОДОЗИ ТВАРИН

Ларвальні цестодози

Теніаринхоз — цистицеркоз

Теніоз — цистицеркоз

Цистицеркоз тенуікольний

Цистицеркоз пізиформний

Цистицеркоз овісний

Ценуроз церебральний

Ценуроз м'язової тканини та підшкірної клітковини (ценуроз Скрябіна)

Ехінококоз

Альвеококоз

Імагінальні цестодози

Теніїдози

Теніози

Мультицептози

Ехінококоз

Альвеококоз

Дипилідіоз

Дифілоботріоз

Мезоцестоїдози м'ясоїдних

Аноплоцефалятози

Монієзіоз

Тизанієзіоз

Авітеліноз

Стилезіоз жуйних

Аноплоцефалідози коней

Гіменолепідатози

Дрепанідотеніоз

Гіменолепідози

Райєтинози

Давеніоз

Амеботеніоз і хоанотеніоз

Цестодози риб

Кавіоз

Каріофільоз

Ботріоцефальоз

Лігулідози

НЕМАТОДИ І НЕМАТОДОЗИ

Оксиуратози

Оксиуроз

Скрябінемоз

Пасалуроз

Гетеракідоз

Гангулотеракідоз

Аскаридатози

Аскаридоз свиней

Параскаридоз

Неоаскаридоз

Аскаридіоз

Токсокароз і токсаскаридоз

Стронгілятози

Стронгілідози коней

Стронгілятози жуйних

Хабертіоз

Буноотомоз

Езофагостомоз

Трихостронгілідози

Стронгілятози м'ясоїдних

Анкілостомоз і унцинаріоз

Амідостомоз гусей

Стронгілятози дихального апарата

Диктіокаульоз

Протостронгілідози

Метастронгільоз

Сингамоз

Спіруратози

Телязіоз великої рогатої худоби

Спіруратози птиці

Тетрамероз

Стрептокароз

Ехінуріоз

Трихоцефалятози тварин

Трихоцефальоз свиней

Трихоцефальоз жуйних

Трихоцефальоз м'ясоїдних

Трихінельоз

Філяріатози

Онхоцеркоз

Парафіляріоз

Сетаріоз

Дирофіляріоз

Рабдитатози

Стронгілоїдоз

Діоктофіматози

Гістрихоз

Філометроїдоз риб

Акантоцефальози

Макраканторинхоз свиней

Поліморфоз і філікольоз птиці

ВЕТЕРИНАРНА АРАХНОЛОГІЯ І АРАХНОЗИ ТВАРИН

Паразитиформні кліщі

Вароатоз (варооз) бджіл

Акариформні кліщі і арахнози тварин

Саркоптидози

Саркоптоз свиней

Саркоптоз коней

Нотоедроз

Псороптидози

Псороптози

Псороптоз овець

Псороптоз великої рогатої худоби

Псороптоз коней

Псороптоз кролів

Хоріоптози

Отодектоз

Кнемідокоптоз

Демодекози

Демодекоз великої рогатої худоби

ВЕТЕРИНАРНА ЕНТОМОЛОГІЯ І ЕНТОМОЗИ ТВАРИН

Оводові хвороби тварин

Гіподерматози великої рогатої худоби

Естроз овець

Ринестроз коней

Гастрофільоз однокопитних

Зоофільні мухи

М'ясні мухи

Кровосисні комахи (гнус)

Ґедзі

Комарі

Мошки

Мокреці

Москіти

Кровососки

Сифункулятози

 

Ізоспорози собак і котів

Ізоспорози — інвазійні хвороби собак, котів, хутрових звірів, які спричиняють різні види кокцидій роду Isospora. Хворіє переважно молодняк. Інвазія проявляється діареєю, поліурією, схудненням, іноді загибеллю хворих тварин.

Морфолого-біологічна характеристика збудників.

У собак встановлено три види кокцидій з роду Eimeria і чотири з роду Isospora. Найбільш поширені Cystoisospora canis, С. ohioenensis, С. felis, С. rivolta.

Ооцисти С. canis яйцевидної форми, з гладенькою оболонкою, безбарвні, мають мікропіле. Розмір 34—42 x 28—32 мкм. Спорогонія. 3—4 дні.

Ооцисти О. felis яйцевидної форми, один з полюсів витягнутий, безбарвні, мікропіле відсутнє. У спороцистах є залишкове тіло. Розмір 36—48 x 30—36 мкм: Спорогонія триває два дні.

Собаки та коти заражуються цистоізоспорозом, ковтаючи з кормом та водою зрілих ооцист, а також коли з'їдають інвазованих гризунів. Цикл розвитку може завершатися і без участі гризунів, яких відносять до факультативних проміжних або резервуарних живителів.

Цистоїзоспори локалізуються у задній третині тонкого відділу кишечника тварин, здійснюють три генерації спорогонії. У зрілій ооцисті є дві спороцисти, в кожній з яких є по 4 спорозоїти.

Споруляція відбувається у зовнішньому середовищі за сприятливих умов: наявності вологи не нижче 65 %, кисню і при температурі 18—25 °С за 56—67 год.

Гризуни (миші, пацюки, хом'яки) заражаються спорульованими ооцистами. Спорозоїти, які вийшли з ооцист, локалізуються в лімфатичних вузлах, паренхіматозних органах і довго там зберігаються. Далі вони розвиваються лише в організмі дефінітивного живителя.

Епізоотологічні дані.

Цистоїзоспорози значно поширені. Джерелом інвазії є хворі тварини, які виділяють ооцисти кокцидій, а також інвазовані гризуни. Тяжко хворіє молодняк, дорослі переносять хворобу легко.

Імунітет не вивчений, він є нестерильним і нетривалим.

Клінічні ознаки.

Інкубаційний період у собак 6—11 днів, у котів — 7—12. Хвороба перебігає підгостро або хронічно. У хворих цуценят і кошенят спостерігаються втрата апетиту, пригнічення, діарея. Фекальні маси жовтуватого кольору, з домішками крові, слизу. Тварини худнуть. Спостерігають також поліурію (часте сечовиділення), парези кінцівок.

Патологоанатомічні зміни.

Слизові оболонки анемічні. Основні зміни виявляють у клубовій кишці.. Слизова оболонка її потовщена, з крововиливами і виразками. Брижові вузли, селезінка збільшені.

Діагноз.

За життя цистоїзоспороз встановлюють на підставі епізоотологічних та клінічних даних і досліджень фекалій за методом Фюллеборна або Дарлінга.

Ооцисти цистоїзоспор слід відрізняти від ооцист саркоспоридій та токсоплазм. Ооцисти цистоїзоспор виділяються у навколишнє середовище неспорульованими, а ооцисти саркоцист — спорульовані. Ооцисти цистоїзоспор більші за ооцист токсоплазм у 2—2,5 раза.

Посмертно при розтині трупів виявляють запалення та виразки слизової оболонки кишечника. Ооцисти виявляють в зскрібках слизової оболонки.

Лікування та профілактика.

Для лікування застосовують сульфадиметоксин, сульфапіридазин у дозі 0,1 г/кг один раз на добу протягом п'яти днів, сульфамонометоксин — у дозі 0,1—0,2 г/кг маси тіла один раз на добу, протягом семи днів.

Для запобігання зараженню цистоїзоспорозом слід оберігати корми та воду від забруднення фекаліями тварин. Ведуть знищення пацюків і мишей — резервуарних живителів цистоїзоспор. Знищують бродячих собак і котів.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Ізоспорози собак і котів

Наступна сторінка     -  Саркоцистоз

Попередня сторінка  -  Токсоплазмоз

Вернутися на початок сторінки - Ізоспорози собак і котів

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.