Скотный двор Скотный двор

 Паразитологія та інвазійні хвороби
сільськогосподарських тварин

 

В.К. Чернуха (ред.), Ю.Г.Артеменко, В.Ф. Галат та ін. — К.: Урожай, 1996.

Карта сайту

Зміст

ЗАГАЛЬНА ПАРАЗИТОЛОГІЯ

Визначення паразитології, її зміст та значення

Історія розвитку наукових шкіл зоопаразитологів, паразитологічні дослідження в Україні

Біологічні основи паразитизму

Типи взаємовідносин організмів

Паразитизм, закони (аксіоми) та рівні паразитизму

ВЧЕННЯ ПРО ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ

Економічні збитки, які спричиняють інвазійні хвороби

Епізоотологія інвазійних хвороб

Вчення Є.Н.Павловського про природну вогнищевість трансмісивних хвороб

Вплив навколишнього середовища та фауни живителів на перебіг інвазії

Імунітет при інвазійних хворобах тварин

Ветеринарна паразитоценологія

Принцип планування протипаразитарних заходів

Основи профілактики інвазійних хвороб

ПРОТОЗООЗИ ТВАРИН (НАЙПРОСТІШІ ТА ПРОТОЗОЙНІ ХВОРОБИ

Піроплазмідози

Бабезіоз великої рогатої худоби

Бабезіоз овець та кіз

Бабезіоз коней

Бабезіоз собак

Тейлеріоз

Кокцидіїдози тварин

Еймеріози тварин

Еймеріоз курей

Еймеріоз кролів

Еймеріоз великої рогатої худоби

Еймеріоз овець

Кокцидіїдози свиней

Токсоплазмоз

Ізоспорози собак і котів

Саркоцистоз

Криптоспоридіоз

Трихомоноз

Парувальна хвороба

Гістомоноз

Балантидіоз

Хілодонельоз

Іхтіофтиріоз

Нозематоз

Амебіоз

Анаплазмоз

Еперітрозооноз

Бореліоз

ВЕТЕРИНАРНА ГЕЛЬМІНТОЛОГІЯ

Визначення, зміст і обсяг ветеринарної гельмінтології

Основні етапи розвитку та вклад українських вчених у вивчення гельмінтозів тварин

Патогенез і особливості імунітету при гельмінтозах

Імунітет при гельмінтозах

Діагностика гельмінтозів

Епізоотологічна класифікація гельмінтозів

Основні принципи заходів боротьби з гельмінтозами

Трематоди і трематодози тварин

Трематодози жуйних

Фасціольоз

Дикроцеліїдози жуйних

Дикроцеліоз

Еуритремагоз

Парамфістомататози тварин

Парамфістомидози

Опісторхоз

Простогонімоз

Ехіностоматидози

Нотокотилідози

ЦЕСТОДИ І ЦЕСТОДОЗИ ТВАРИН

Ларвальні цестодози

Теніаринхоз — цистицеркоз

Теніоз — цистицеркоз

Цистицеркоз тенуікольний

Цистицеркоз пізиформний

Цистицеркоз овісний

Ценуроз церебральний

Ценуроз м'язової тканини та підшкірної клітковини (ценуроз Скрябіна)

Ехінококоз

Альвеококоз

Імагінальні цестодози

Теніїдози

Теніози

Мультицептози

Ехінококоз

Альвеококоз

Дипилідіоз

Дифілоботріоз

Мезоцестоїдози м'ясоїдних

Аноплоцефалятози

Монієзіоз

Тизанієзіоз

Авітеліноз

Стилезіоз жуйних

Аноплоцефалідози коней

Гіменолепідатози

Дрепанідотеніоз

Гіменолепідози

Райєтинози

Давеніоз

Амеботеніоз і хоанотеніоз

Цестодози риб

Кавіоз

Каріофільоз

Ботріоцефальоз

Лігулідози

НЕМАТОДИ І НЕМАТОДОЗИ

Оксиуратози

Оксиуроз

Скрябінемоз

Пасалуроз

Гетеракідоз

Гангулотеракідоз

Аскаридатози

Аскаридоз свиней

Параскаридоз

Неоаскаридоз

Аскаридіоз

Токсокароз і токсаскаридоз

Стронгілятози

Стронгілідози коней

Стронгілятози жуйних

Хабертіоз

Буноотомоз

Езофагостомоз

Трихостронгілідози

Стронгілятози м'ясоїдних

Анкілостомоз і унцинаріоз

Амідостомоз гусей

Стронгілятози дихального апарата

Диктіокаульоз

Протостронгілідози

Метастронгільоз

Сингамоз

Спіруратози

Телязіоз великої рогатої худоби

Спіруратози птиці

Тетрамероз

Стрептокароз

Ехінуріоз

Трихоцефалятози тварин

Трихоцефальоз свиней

Трихоцефальоз жуйних

Трихоцефальоз м'ясоїдних

Трихінельоз

Філяріатози

Онхоцеркоз

Парафіляріоз

Сетаріоз

Дирофіляріоз

Рабдитатози

Стронгілоїдоз

Діоктофіматози

Гістрихоз

Філометроїдоз риб

Акантоцефальози

Макраканторинхоз свиней

Поліморфоз і філікольоз птиці

ВЕТЕРИНАРНА АРАХНОЛОГІЯ І АРАХНОЗИ ТВАРИН

Паразитиформні кліщі

Вароатоз (варооз) бджіл

Акариформні кліщі і арахнози тварин

Саркоптидози

Саркоптоз свиней

Саркоптоз коней

Нотоедроз

Псороптидози

Псороптози

Псороптоз овець

Псороптоз великої рогатої худоби

Псороптоз коней

Псороптоз кролів

Хоріоптози

Отодектоз

Кнемідокоптоз

Демодекози

Демодекоз великої рогатої худоби

ВЕТЕРИНАРНА ЕНТОМОЛОГІЯ І ЕНТОМОЗИ ТВАРИН

Оводові хвороби тварин

Гіподерматози великої рогатої худоби

Естроз овець

Ринестроз коней

Гастрофільоз однокопитних

Зоофільні мухи

М'ясні мухи

Кровосисні комахи (гнус)

Ґедзі

Комарі

Мошки

Мокреці

Москіти

Кровососки

Сифункулятози

 

Історія розвитку наукових шкіл зоопаразитологів, паразитологічні дослідження в Україні

Повідомлення про паразитарні хвороби ми знаходимо за кілька століть до нашої ери. Це праці Гіппократа, Демокріта, Галена, Арістотеля та інших мислителів і лікарів, у яких уже згадується про паразитів, заразні хвороби тварин і людини. Наприклад, Арістотель описав фіноз свиней, ехінококоз великої рогатої худоби, деякі гельмінтози коней. Це ним введені терміни: «діптера», «родина», «вид», «акарус». Авіценна описав лейшманіоз, вивчав гельмінтів, коросту. Практично до відкриття мікроскопа (Левенгук, 1632—1723 рр.) паразитологія була описовою макроскопічною.

У XIX столітті розпочалося вивчення життєвих циклів паразитів. Різні вчені (зоологи, лікарі) внесли свій вклад у цю науку. Це К.А.Рудольфі, Р.Лейкарт, П.С.Паллас, І.І.Мечников, Д.Л.Романовський, І.А.Порчинський та ін.

І. І. Мечников не лише відкрив наявність фагоцитозу та алергії при інвазійних хворобах, а й встановив чергування поколінь у нематод. Новий метод фарбування найпростіших і формених елементів крові запропонував Д.Л.Романовський. І.А.Порчинський вивчав ґедзів, мух та оводів.

К.А.Островський, викладач Харківського зооветеринарного інституту, з'ясував життєвий цикл збудників ехінококозу та мультицептозу, а С.М.Каменський описав кілька нових видів нематод.

У XX столітті у колишньому СРСР сформувалися такі школи паразитологів: по протозойних інвазіях під керівництвом професора В.Л.Якимова (1870—1940), по гельмінтології — академіка К.І.Скрябіна (1878—1972), по проблемах загальної паразитології—академіка Є.Н.Павловського (1884—1966), еколого-паразитологічну школу створив професор В.О.Догель (1882—1955). Основоположником і керівником української школи паразитологів став академік О.П.Маркевич.

Школа В.Л.Якимова (Санкт-Петербург) вивчала піроплазмідози, кокцидіози та трипаносомози тварин. Було відкрито багато видів паразитичних найпростіших. Ця школа підготувала багато учнів-вчених і викладачів-протозоологів (Колабський М.А., Гусєв В.Ф., в Україні — 3.П.Корнієнко-Конєва, О.Ф.Манжос, В.С.Сумцов, О.П.Коломацький, А.М.Пономаренко та ін.).

Гельмінтологічний напрямок, створений академіком К.І.Скрябіним (Москва), об'єднував наукових працівників, дослідників з усіх країн колишнього СРСР ветеринарного, медичного та біологічного профілів і користувався авторитетом у всьому світі. Під керівництвом і при активній участі К.І.Скрябіна були створені перші підручники з паразитології для факультетів ветеринарної медицини. Учні цієї школи — це різні вчені-гельмінтологи усіх країн колишнього СРСР: В.С.Єршов, К.І.Абуладзе, М.В.Демидов, в Україні — С.В.Іваницький, О.Ф.Носик, М.А.Палімпсестов, М.Д.Кльосов, 3.Г.Попова, О.О.Шевцов, А.І.Мереминський, Ю.Г.Артеменко, В.С.Шеховцов, В.Ф.Галат та ін.

Академік Є.Н.Павловський (Санкт-Петербург) створив вчення про природну вогнищевість трансмісивних хвороб, він першим увів поняття «паразитоценоз».

Український академік О.П.Маркевич, який працював в Інституті зоології АН України ім. Шмальгаузена, розвивав екологічний напрям у загальній паразитології, він був ініціатором створення Українського наукового товариства паразитологів, яке об'єднало усіх паразитологів колишнього СРСР. Академік О.П.Маркевич є основоположником нового напряму — паразитоценології та наукового товариства паразитоценологів.

Нині в Україні в галузі ветеринарної паразитології працюють та викладають дисципліну В.К.Чернуха, В.С.Шеховцов (Харків), В.Ф.Галат (Київ), К.В.Секретарюк (Львів), П.Т.Романенко (Суми), І.Л.Тараненко (Одеса), Ю.Г.Артеменко (Біла Церква), О.Ф.Манжос (Сімферополь), А.І.Мериминський (Рівне) та ін.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Історія розвитку наукових шкіл зоопаразитологів, паразитологічні дослідження в Україні

Наступна сторінка     -  Біологічні основи паразитизму

Попередня сторінка  -  Визначення паразитології, її зміст та значення

Вернутися на початок сторінки - Історія розвитку наукових шкіл зоопаразитологів, паразитологічні дослідження в Україні

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.