Скотный двор Скотный двор

 Паразитологія та інвазійні хвороби
сільськогосподарських тварин

 

В.К. Чернуха (ред.), Ю.Г.Артеменко, В.Ф. Галат та ін. — К.: Урожай, 1996.

Карта сайту

Зміст

ЗАГАЛЬНА ПАРАЗИТОЛОГІЯ

Визначення паразитології, її зміст та значення

Історія розвитку наукових шкіл зоопаразитологів, паразитологічні дослідження в Україні

Біологічні основи паразитизму

Типи взаємовідносин організмів

Паразитизм, закони (аксіоми) та рівні паразитизму

ВЧЕННЯ ПРО ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ

Економічні збитки, які спричиняють інвазійні хвороби

Епізоотологія інвазійних хвороб

Вчення Є.Н.Павловського про природну вогнищевість трансмісивних хвороб

Вплив навколишнього середовища та фауни живителів на перебіг інвазії

Імунітет при інвазійних хворобах тварин

Ветеринарна паразитоценологія

Принцип планування протипаразитарних заходів

Основи профілактики інвазійних хвороб

ПРОТОЗООЗИ ТВАРИН (НАЙПРОСТІШІ ТА ПРОТОЗОЙНІ ХВОРОБИ

Піроплазмідози

Бабезіоз великої рогатої худоби

Бабезіоз овець та кіз

Бабезіоз коней

Бабезіоз собак

Тейлеріоз

Кокцидіїдози тварин

Еймеріози тварин

Еймеріоз курей

Еймеріоз кролів

Еймеріоз великої рогатої худоби

Еймеріоз овець

Кокцидіїдози свиней

Токсоплазмоз

Ізоспорози собак і котів

Саркоцистоз

Криптоспоридіоз

Трихомоноз

Парувальна хвороба

Гістомоноз

Балантидіоз

Хілодонельоз

Іхтіофтиріоз

Нозематоз

Амебіоз

Анаплазмоз

Еперітрозооноз

Бореліоз

ВЕТЕРИНАРНА ГЕЛЬМІНТОЛОГІЯ

Визначення, зміст і обсяг ветеринарної гельмінтології

Основні етапи розвитку та вклад українських вчених у вивчення гельмінтозів тварин

Патогенез і особливості імунітету при гельмінтозах

Імунітет при гельмінтозах

Діагностика гельмінтозів

Епізоотологічна класифікація гельмінтозів

Основні принципи заходів боротьби з гельмінтозами

Трематоди і трематодози тварин

Трематодози жуйних

Фасціольоз

Дикроцеліїдози жуйних

Дикроцеліоз

Еуритремагоз

Парамфістомататози тварин

Парамфістомидози

Опісторхоз

Простогонімоз

Ехіностоматидози

Нотокотилідози

ЦЕСТОДИ І ЦЕСТОДОЗИ ТВАРИН

Ларвальні цестодози

Теніаринхоз — цистицеркоз

Теніоз — цистицеркоз

Цистицеркоз тенуікольний

Цистицеркоз пізиформний

Цистицеркоз овісний

Ценуроз церебральний

Ценуроз м'язової тканини та підшкірної клітковини (ценуроз Скрябіна)

Ехінококоз

Альвеококоз

Імагінальні цестодози

Теніїдози

Теніози

Мультицептози

Ехінококоз

Альвеококоз

Дипилідіоз

Дифілоботріоз

Мезоцестоїдози м'ясоїдних

Аноплоцефалятози

Монієзіоз

Тизанієзіоз

Авітеліноз

Стилезіоз жуйних

Аноплоцефалідози коней

Гіменолепідатози

Дрепанідотеніоз

Гіменолепідози

Райєтинози

Давеніоз

Амеботеніоз і хоанотеніоз

Цестодози риб

Кавіоз

Каріофільоз

Ботріоцефальоз

Лігулідози

НЕМАТОДИ І НЕМАТОДОЗИ

Оксиуратози

Оксиуроз

Скрябінемоз

Пасалуроз

Гетеракідоз

Гангулотеракідоз

Аскаридатози

Аскаридоз свиней

Параскаридоз

Неоаскаридоз

Аскаридіоз

Токсокароз і токсаскаридоз

Стронгілятози

Стронгілідози коней

Стронгілятози жуйних

Хабертіоз

Буноотомоз

Езофагостомоз

Трихостронгілідози

Стронгілятози м'ясоїдних

Анкілостомоз і унцинаріоз

Амідостомоз гусей

Стронгілятози дихального апарата

Диктіокаульоз

Протостронгілідози

Метастронгільоз

Сингамоз

Спіруратози

Телязіоз великої рогатої худоби

Спіруратози птиці

Тетрамероз

Стрептокароз

Ехінуріоз

Трихоцефалятози тварин

Трихоцефальоз свиней

Трихоцефальоз жуйних

Трихоцефальоз м'ясоїдних

Трихінельоз

Філяріатози

Онхоцеркоз

Парафіляріоз

Сетаріоз

Дирофіляріоз

Рабдитатози

Стронгілоїдоз

Діоктофіматози

Гістрихоз

Філометроїдоз риб

Акантоцефальози

Макраканторинхоз свиней

Поліморфоз і філікольоз птиці

ВЕТЕРИНАРНА АРАХНОЛОГІЯ І АРАХНОЗИ ТВАРИН

Паразитиформні кліщі

Вароатоз (варооз) бджіл

Акариформні кліщі і арахнози тварин

Саркоптидози

Саркоптоз свиней

Саркоптоз коней

Нотоедроз

Псороптидози

Псороптози

Псороптоз овець

Псороптоз великої рогатої худоби

Псороптоз коней

Псороптоз кролів

Хоріоптози

Отодектоз

Кнемідокоптоз

Демодекози

Демодекоз великої рогатої худоби

ВЕТЕРИНАРНА ЕНТОМОЛОГІЯ І ЕНТОМОЗИ ТВАРИН

Оводові хвороби тварин

Гіподерматози великої рогатої худоби

Естроз овець

Ринестроз коней

Гастрофільоз однокопитних

Зоофільні мухи

М'ясні мухи

Кровосисні комахи (гнус)

Ґедзі

Комарі

Мошки

Мокреці

Москіти

Кровососки

Сифункулятози

 

Хоріоптози

Хоріоптози (короста ніг) (Chorioptoses) — група арахнозних захворювань великої та дрібної рогатої худоби, коней і кролів, яку спричинюють специфічні для кожного виду тварин кліщі-шкіроїди роду Chorioptes. Хвороба характеризується хронічним перебігом, ураженням дистального відділу кінцівок з тенденцією поширення процесу на інші відділи кінцівок і ділянки тіла, але без вираженої генералізації. Супроводжується інтенсивним свербіжем, дерматитом та схудненням хворих тварин, погіршенням їх експлуатаційних якостей.

Особливості поширення цієї групи арахнозів в Україні майже невідомі.

Характеристика збудників.

Хоріоптеси (шкіроїди) у морфологічному відношенні займають проміжне місце між свербунами та нашкірниками. Вони мають середні розміри тіла (0,3—0,5 мм), самці менші за самок. Тіло подовжено-овальне. Хоботок має форму притупленого конуса, хеліцери гризучого типу: клиновидні, дужі, пристосовані до перетирання грубого корму. Кліщі мають чотири пари 5-членистих ніг, які закінчуються короткими стебельцями й широкими тюльпаноподібними присосками — амбулакрами. Присоски відсутні лише на третій парі ніг у самок і вільні кінці їх закінчуються довгими щетинками. У кліщів цього роду погано розвинена четверта пара ніг. Статевий диморфізм у них виражений. Задній кінець тіла самок,закруглений, у самців тут знаходять пару абдомінальних лопатей, які на вільних кінцях мають по чотири довгих щетинки. Кормом їм є поверхневі клітини та лусочки епідермісу, а також ексудат спричиненого ними запалення шкіри.

Хоріоптеси — постійні ектопаразити. Це — бінімфальні кліщі. . Розвиваються вони за псороптидним типом і суворо специфічні до своїх живителів. У кожного з п'яти видів тварин є свій збудник хоріоптозу — це Ch. ovis, Ch. bovis, Ch. caprae, Ch. equi та Ch. cuniculi.

Епізоотологічні дані.

Захворювання реєструють повсюди, але рідко. Джерелом хоріоптозу є тільки інвазовані хоріоптесами тварини. Заражаються здорові тварини при контакті з хворими або через посередників та інвазоване кліщами зовнішнє середовище. Збудник зберігається у ньому дещо більше 2 міс.

Хоріоптоз — сезонне захворювання. Його реєструють переважно у пізньоосінній та зимовий періоди. З дрібної рогатої худоби частіше хворіють тонкорунні вівці та кози. Дорослі коні сприйнятливіші до хоріоптозу, ніж лошата, осли та мули. Перебіг хвороби у телят тяжчий порівняно з дорослими. У літній період хвороба переходить в латентний стан, згасає.

Патогенез і клінічні ознаки.

Поселяються хоріоптеси у коней переважно на шкірі дистального відділу задніх кінцівок, у великої рогатої худоби — на кінцівках та корені хвоста. Шкіра кінцівок уражується і у овець, але має тенденцію поширюватися на інші ділянки тіла. У кіз хоріоптозний дерматит з'являється на кінцівках і шиї. Кліщі-шкіроїди у кролів паразитують на внутрішній поверхні вушних раковин та у зовнішньому слуховому проході, зрідка уражується шкіра інших ділянок тіла.

Патологічний процес розвивається досить повільно й характеризується запаленням, а потім потовщенням шкіри ніг, що призводить до слоновості. Основна ознака хоріоптозу — свербіж, який посилюється у нічний час при перебуванні тварин у приміщенні. Хворі тварини неспокійні, намагаються різними способами розчісувати уражені ділянки шкіри. Коні, наприклад, копитами риють землю чи б'ють об підлогу, часто переступають з ноги на ногу, труть одну об одну; велика рогата худоба сверблячі місця розчісує об годівниці або інші предмети. В уражених ділянках спостерігаються гіперемія та лущення епідермісу, а потім утворення кірок.

Запальний процес у овець поширюється з дистального відділу задніх кінцівок до колінного суглоба й може досягати шкіри вим'я, у баранів — мошонки, а також переходити на передні кінцівки. У коней запальний процес з'являється на кінцівках, під щітками, а потім поширюється до колінного суглоба, іноді внутрішньої поверхні стегна та на шкіру черева. У великої рогатої худоби запалення з кінцівок поширюється на промежину, внутрішню поверхню стегон, шкіру спини. У кіз запалення поширюється з кінцівок та шиї майже на все тіло — уражується шкіра голови, боків, кореня хвоста, тобто захворювання набуває генералізованої форми.

На уражених ділянках з'являються лусочки, які з часом перетворюються у товсті кірки. Волосся випадає, шкіра потовщується, стає грубою, формуються поперечні складки, іноді вона тріскається. У коней найчастіше захворювання перебігає у формі мокнучої екземи, через що її називають мокрецем. Хворі тварини починають кульгати, погіршується їх загальний стан. У лошат процес може поширюватися на все тіло. Важкий перебіг хвороби спостерігається і у телят. Кози при генералізації процесу можуть навіть гинути.

Діагностика.

Діагностують хоріоптоз на основі аналізу епізоотологічних даних, клінічних ознак і результатів акарологічного дослідження зскрібків з уражених ділянок шкіри тварин. Захворювання з подібним перебігом диференціюють, як і при псороптозах цих тварин.

Лікування і профілактика.

Хворих на хоріоптоз тварин лікують тими ж акарицидами, що й хворих на псороптоз. Дрібну рогату худобу купають у акарицидних ваннах після стрижки. При проведенні масових обробок кожний новий препарат перевіряють на невеликій групі тварин — роблять біопробу на 10—15 тваринах.

У зв'язку з тим, що кози досить тяжко переносять купання у ваннах, їх лікування нерідко обмежують втиранням акарицидного препарату в уражені ділянки тіла. У коней уражені місця вистригають, миють і лікують.

Одночасно дезакаринізують приміщення, збрую, предмети догляду.

 

Скотный дворНа сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Хоріоптози

Наступна сторінка     -  Отодектоз

Попередня сторінка  -  Псороптоз кролів

Вернутися на початок сторінки - Хоріоптози

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.