Скотный двор Скотный двор

 Паразитологія та інвазійні хвороби
сільськогосподарських тварин

 

В.К. Чернуха (ред.), Ю.Г.Артеменко, В.Ф. Галат та ін. — К.: Урожай, 1996.

Карта сайту

Зміст

ЗАГАЛЬНА ПАРАЗИТОЛОГІЯ

Визначення паразитології, її зміст та значення

Історія розвитку наукових шкіл зоопаразитологів, паразитологічні дослідження в Україні

Біологічні основи паразитизму

Типи взаємовідносин організмів

Паразитизм, закони (аксіоми) та рівні паразитизму

ВЧЕННЯ ПРО ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ

Економічні збитки, які спричиняють інвазійні хвороби

Епізоотологія інвазійних хвороб

Вчення Є.Н.Павловського про природну вогнищевість трансмісивних хвороб

Вплив навколишнього середовища та фауни живителів на перебіг інвазії

Імунітет при інвазійних хворобах тварин

Ветеринарна паразитоценологія

Принцип планування протипаразитарних заходів

Основи профілактики інвазійних хвороб

ПРОТОЗООЗИ ТВАРИН (НАЙПРОСТІШІ ТА ПРОТОЗОЙНІ ХВОРОБИ

Піроплазмідози

Бабезіоз великої рогатої худоби

Бабезіоз овець та кіз

Бабезіоз коней

Бабезіоз собак

Тейлеріоз

Кокцидіїдози тварин

Еймеріози тварин

Еймеріоз курей

Еймеріоз кролів

Еймеріоз великої рогатої худоби

Еймеріоз овець

Кокцидіїдози свиней

Токсоплазмоз

Ізоспорози собак і котів

Саркоцистоз

Криптоспоридіоз

Трихомоноз

Парувальна хвороба

Гістомоноз

Балантидіоз

Хілодонельоз

Іхтіофтиріоз

Нозематоз

Амебіоз

Анаплазмоз

Еперітрозооноз

Бореліоз

ВЕТЕРИНАРНА ГЕЛЬМІНТОЛОГІЯ

Визначення, зміст і обсяг ветеринарної гельмінтології

Основні етапи розвитку та вклад українських вчених у вивчення гельмінтозів тварин

Патогенез і особливості імунітету при гельмінтозах

Імунітет при гельмінтозах

Діагностика гельмінтозів

Епізоотологічна класифікація гельмінтозів

Основні принципи заходів боротьби з гельмінтозами

Трематоди і трематодози тварин

Трематодози жуйних

Фасціольоз

Дикроцеліїдози жуйних

Дикроцеліоз

Еуритремагоз

Парамфістомататози тварин

Парамфістомидози

Опісторхоз

Простогонімоз

Ехіностоматидози

Нотокотилідози

ЦЕСТОДИ І ЦЕСТОДОЗИ ТВАРИН

Ларвальні цестодози

Теніаринхоз — цистицеркоз

Теніоз — цистицеркоз

Цистицеркоз тенуікольний

Цистицеркоз пізиформний

Цистицеркоз овісний

Ценуроз церебральний

Ценуроз м'язової тканини та підшкірної клітковини (ценуроз Скрябіна)

Ехінококоз

Альвеококоз

Імагінальні цестодози

Теніїдози

Теніози

Мультицептози

Ехінококоз

Альвеококоз

Дипилідіоз

Дифілоботріоз

Мезоцестоїдози м'ясоїдних

Аноплоцефалятози

Монієзіоз

Тизанієзіоз

Авітеліноз

Стилезіоз жуйних

Аноплоцефалідози коней

Гіменолепідатози

Дрепанідотеніоз

Гіменолепідози

Райєтинози

Давеніоз

Амеботеніоз і хоанотеніоз

Цестодози риб

Кавіоз

Каріофільоз

Ботріоцефальоз

Лігулідози

НЕМАТОДИ І НЕМАТОДОЗИ

Оксиуратози

Оксиуроз

Скрябінемоз

Пасалуроз

Гетеракідоз

Гангулотеракідоз

Аскаридатози

Аскаридоз свиней

Параскаридоз

Неоаскаридоз

Аскаридіоз

Токсокароз і токсаскаридоз

Стронгілятози

Стронгілідози коней

Стронгілятози жуйних

Хабертіоз

Буноотомоз

Езофагостомоз

Трихостронгілідози

Стронгілятози м'ясоїдних

Анкілостомоз і унцинаріоз

Амідостомоз гусей

Стронгілятози дихального апарата

Диктіокаульоз

Протостронгілідози

Метастронгільоз

Сингамоз

Спіруратози

Телязіоз великої рогатої худоби

Спіруратози птиці

Тетрамероз

Стрептокароз

Ехінуріоз

Трихоцефалятози тварин

Трихоцефальоз свиней

Трихоцефальоз жуйних

Трихоцефальоз м'ясоїдних

Трихінельоз

Філяріатози

Онхоцеркоз

Парафіляріоз

Сетаріоз

Дирофіляріоз

Рабдитатози

Стронгілоїдоз

Діоктофіматози

Гістрихоз

Філометроїдоз риб

Акантоцефальози

Макраканторинхоз свиней

Поліморфоз і філікольоз птиці

ВЕТЕРИНАРНА АРАХНОЛОГІЯ І АРАХНОЗИ ТВАРИН

Паразитиформні кліщі

Вароатоз (варооз) бджіл

Акариформні кліщі і арахнози тварин

Саркоптидози

Саркоптоз свиней

Саркоптоз коней

Нотоедроз

Псороптидози

Псороптози

Псороптоз овець

Псороптоз великої рогатої худоби

Псороптоз коней

Псороптоз кролів

Хоріоптози

Отодектоз

Кнемідокоптоз

Демодекози

Демодекоз великої рогатої худоби

ВЕТЕРИНАРНА ЕНТОМОЛОГІЯ І ЕНТОМОЗИ ТВАРИН

Оводові хвороби тварин

Гіподерматози великої рогатої худоби

Естроз овець

Ринестроз коней

Гастрофільоз однокопитних

Зоофільні мухи

М'ясні мухи

Кровосисні комахи (гнус)

Ґедзі

Комарі

Мошки

Мокреці

Москіти

Кровососки

Сифункулятози

 

Гістрихоз

Збудник гістрихозу (Hystrichosis) — нематода Hystrichis tricolor з родини Dioctophymidae, що локалізується у залозистому шлунку качок. Іноді захворювання реєструють також у гусей і курей.

Характеристика збудника.

Hystrichis tricolor — веретеноподібної форми нематода, тіло якої в передній частині вкрите великими шипами. Самці (2,5—3 см в довжину) характеризуються наявністю м'язової статевої бурси без ребер і лише однієї спікули. Самки (2,5—10 x 0,3—0,5 см) виділяють середнього розміру яйця, що мають жовтий колір, овальну форму, комірчасту зовнішню оболонку.

Розвиток збудників захворювання відбувається в організмі дефінітивних (птахи) і проміжних (малощетинкові черви) живителів. Разом з фекаліями у зовнішнє середовище виділяються незрілі яйця (рис. 67). Всередині їх влітку (температура повітря 22—30 °С) протягом місяця формується личинка. При заковтуванні зрілих яєць малощетинковим черв'яком в його організмі виходять личинки, що проникають у кровоносні судини передньої частини тіла. Через 5,5 міс вони досягають інвазійної стадії. Качки заражаються при заковтуванні проміжних живителів, в організмі яких знаходяться інвазійні личинки збудника гістрихозу. Паразити досягають статевозрілої стадії у шлунку качок через чотири тижні. Живуть гельмінти в організмі птахів 1—2,5 міс, після чого відмирають.

Hystrichis tricolor

Рис. 67. Hystrichis tricolor:
1 — передній кінець; 2 — хвостовий кінець самця; 3 — незріле яйце
(з підручника Абуладзе, 1990).

 

Епізоотологічні дані.

Основним джерелом інвазії є хвора свійська птиця та дикі птахи. Гістрихозом частіше уражуються качки віком від одного до трьох місяців. Спалахи хвороби спостерігаються у теплу пору року (з квітня по листопад).

Імунітет слабо напружений і не є перешкодою для повторного зараження збудниками гістрихозу.

Патогенез.

Гельмінти діють механічно, інокуляторно й токсично на організм птахів. Вони можуть не лише травмувати, а іноді й перфорувати стінку залозистого шлунка та інших органів. У період травмування тканин шипами паразита в шлунок заносяться мікроорганізми, які спричиняють нагноєння і некроз ураженого органа. Токсини, що виділяють гельмінти, є причиною нервових розладів, виснаження, виникнення змін у крові. Іноді уже в перші години після зараження збудниками гістрихозу спостерігається загибель хворих каченят.

Клінічні ознаки при гістрихозі нехарактерні. У хворого молодняка качок при сильному ступені інвазії зникає апетит, спостерігаються пригнічення, анемія, схуднення, пронос, іноді блювання. Нерідко має місце великий відхід каченят від цього захворювання. У дорослої птиці хвороба, як правило, перебігає безсимптомно.

Патологоанатомічні зміни.

При розтині трупів птиці, що загинула від гістрихозу, спостерігається серозно-фібринозне запалення стінки залозистого шлунка, повітроносних мішків, печінки, легенів. У залозистому шлунку з боку серозної оболонки добре помітні вузли величиною від горошини до волоського горіха, всередині яких містяться паразити. Загибель каченят на початку захворювання настає внаслідок ушкодження органів грудної і черевної порожнин, пізніше — від виснаження.

Діагностика.

Прижиттєва діагностика грунтується на урахуванні епізоотологічних даних (неблагополуччя водоймищ), дослідження посліду птиці методами Фюллеборна або Дарлінга, а також малощетинкових червів компресорним методом з метою виявлення у їх тілі личинок (довжиною до 3 см) збудника гістрихозу. Посмертно хворобу діагностують при розтині трупів і дослідженні тушок качок та виявленні у залозистому шлунку паразитів.

Гістрихоз необхідно диференціювати від пороцекозу, поліморфозу та філікольозу птахів. Яйця і статевозрілі паразити різняться за морфологічними ознаками та локалізацією останніх. Яйця пороцекумів великих розмірів, бурого кольору, з великокомірчастою зовнішньою оболонкою. Личинки паразита локалізуються під кутикулою м'язового шлунка, а дорослі стадії — у тонких кишках. Збудники поліморфозу і філікольозу — колючоголові черви, що паразитують у тонкому кишечнику й виділяють у зовнішнє середовище яйця, що містять в собі личинку-акантор.

Лікування не розроблене.

Профілактика.

В неблагополучних щодо гістрихозу господарствах для вирощування молодняка використовують чисті водойми з піщаним дном, на яких протягом останніх двох років не утримували качок. Проводять заходи, спрямовані проти диких птахів, і запобігають їх контактам із свійськими.

 

Скотный дворНа сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Гістрихоз

Наступна сторінка     -  Філометроїдоз риб

Попередня сторінка  -  Діоктофіматози

Вернутися на початок сторінки - Гістрихоз

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.