Скотный двор Скотный двор

 Паразитологія та інвазійні хвороби
сільськогосподарських тварин

 

В.К. Чернуха (ред.), Ю.Г.Артеменко, В.Ф. Галат та ін. — К.: Урожай, 1996.

Карта сайту

Зміст

ЗАГАЛЬНА ПАРАЗИТОЛОГІЯ

Визначення паразитології, її зміст та значення

Історія розвитку наукових шкіл зоопаразитологів, паразитологічні дослідження в Україні

Біологічні основи паразитизму

Типи взаємовідносин організмів

Паразитизм, закони (аксіоми) та рівні паразитизму

ВЧЕННЯ ПРО ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ

Економічні збитки, які спричиняють інвазійні хвороби

Епізоотологія інвазійних хвороб

Вчення Є.Н.Павловського про природну вогнищевість трансмісивних хвороб

Вплив навколишнього середовища та фауни живителів на перебіг інвазії

Імунітет при інвазійних хворобах тварин

Ветеринарна паразитоценологія

Принцип планування протипаразитарних заходів

Основи профілактики інвазійних хвороб

ПРОТОЗООЗИ ТВАРИН (НАЙПРОСТІШІ ТА ПРОТОЗОЙНІ ХВОРОБИ

Піроплазмідози

Бабезіоз великої рогатої худоби

Бабезіоз овець та кіз

Бабезіоз коней

Бабезіоз собак

Тейлеріоз

Кокцидіїдози тварин

Еймеріози тварин

Еймеріоз курей

Еймеріоз кролів

Еймеріоз великої рогатої худоби

Еймеріоз овець

Кокцидіїдози свиней

Токсоплазмоз

Ізоспорози собак і котів

Саркоцистоз

Криптоспоридіоз

Трихомоноз

Парувальна хвороба

Гістомоноз

Балантидіоз

Хілодонельоз

Іхтіофтиріоз

Нозематоз

Амебіоз

Анаплазмоз

Еперітрозооноз

Бореліоз

ВЕТЕРИНАРНА ГЕЛЬМІНТОЛОГІЯ

Визначення, зміст і обсяг ветеринарної гельмінтології

Основні етапи розвитку та вклад українських вчених у вивчення гельмінтозів тварин

Патогенез і особливості імунітету при гельмінтозах

Імунітет при гельмінтозах

Діагностика гельмінтозів

Епізоотологічна класифікація гельмінтозів

Основні принципи заходів боротьби з гельмінтозами

Трематоди і трематодози тварин

Трематодози жуйних

Фасціольоз

Дикроцеліїдози жуйних

Дикроцеліоз

Еуритремагоз

Парамфістомататози тварин

Парамфістомидози

Опісторхоз

Простогонімоз

Ехіностоматидози

Нотокотилідози

ЦЕСТОДИ І ЦЕСТОДОЗИ ТВАРИН

Ларвальні цестодози

Теніаринхоз — цистицеркоз

Теніоз — цистицеркоз

Цистицеркоз тенуікольний

Цистицеркоз пізиформний

Цистицеркоз овісний

Ценуроз церебральний

Ценуроз м'язової тканини та підшкірної клітковини (ценуроз Скрябіна)

Ехінококоз

Альвеококоз

Імагінальні цестодози

Теніїдози

Теніози

Мультицептози

Ехінококоз

Альвеококоз

Дипилідіоз

Дифілоботріоз

Мезоцестоїдози м'ясоїдних

Аноплоцефалятози

Монієзіоз

Тизанієзіоз

Авітеліноз

Стилезіоз жуйних

Аноплоцефалідози коней

Гіменолепідатози

Дрепанідотеніоз

Гіменолепідози

Райєтинози

Давеніоз

Амеботеніоз і хоанотеніоз

Цестодози риб

Кавіоз

Каріофільоз

Ботріоцефальоз

Лігулідози

НЕМАТОДИ І НЕМАТОДОЗИ

Оксиуратози

Оксиуроз

Скрябінемоз

Пасалуроз

Гетеракідоз

Гангулотеракідоз

Аскаридатози

Аскаридоз свиней

Параскаридоз

Неоаскаридоз

Аскаридіоз

Токсокароз і токсаскаридоз

Стронгілятози

Стронгілідози коней

Стронгілятози жуйних

Хабертіоз

Буноотомоз

Езофагостомоз

Трихостронгілідози

Стронгілятози м'ясоїдних

Анкілостомоз і унцинаріоз

Амідостомоз гусей

Стронгілятози дихального апарата

Диктіокаульоз

Протостронгілідози

Метастронгільоз

Сингамоз

Спіруратози

Телязіоз великої рогатої худоби

Спіруратози птиці

Тетрамероз

Стрептокароз

Ехінуріоз

Трихоцефалятози тварин

Трихоцефальоз свиней

Трихоцефальоз жуйних

Трихоцефальоз м'ясоїдних

Трихінельоз

Філяріатози

Онхоцеркоз

Парафіляріоз

Сетаріоз

Дирофіляріоз

Рабдитатози

Стронгілоїдоз

Діоктофіматози

Гістрихоз

Філометроїдоз риб

Акантоцефальози

Макраканторинхоз свиней

Поліморфоз і філікольоз птиці

ВЕТЕРИНАРНА АРАХНОЛОГІЯ І АРАХНОЗИ ТВАРИН

Паразитиформні кліщі

Вароатоз (варооз) бджіл

Акариформні кліщі і арахнози тварин

Саркоптидози

Саркоптоз свиней

Саркоптоз коней

Нотоедроз

Псороптидози

Псороптози

Псороптоз овець

Псороптоз великої рогатої худоби

Псороптоз коней

Псороптоз кролів

Хоріоптози

Отодектоз

Кнемідокоптоз

Демодекози

Демодекоз великої рогатої худоби

ВЕТЕРИНАРНА ЕНТОМОЛОГІЯ І ЕНТОМОЗИ ТВАРИН

Оводові хвороби тварин

Гіподерматози великої рогатої худоби

Естроз овець

Ринестроз коней

Гастрофільоз однокопитних

Зоофільні мухи

М'ясні мухи

Кровосисні комахи (гнус)

Ґедзі

Комарі

Мошки

Мокреці

Москіти

Кровососки

Сифункулятози

 

Езофагостомоз

Езофагостомоз (Oesophagostomosis) — гостре або хронічне захворювання, яке викликають нематоди з родини Trichonematidae у великої рогатої худоби Oesophagotomum radiatum і у дрібних жуйних (вівці, кози) Oesophagostomum venulosum і Oc. columbianum. Локалізуються статевозрілі паразити в просвіті товстих кишок, а личинки — у товщі слизової оболонки товстого відділу кишечника.

Характеристика збудника.

Езофагостоми — невеликі до 20 мм довжиною, товсті, білого кольору нематоди. На головному кінці мають кутикулярну везикулу, відокремлену від тіла вентральною борозенкою, і шийні сосочки, розміщення яких має діагностичне значення. Ротова капсула невелика, вузька, яйця езофагостом стронгілідного типу.

Розвиваються езофагостоми без участі проміжних живителів (прямим шляхом). У зовнішньому середовищі протягом доби з яєць вилуплюються личинки, які двічі линяють і через тиждень при температурі 20—25 °С досягають інвазійної стадії. Заражаються жуйні езофагостомозом на пасовищі при заковтуванні з кормом або водою інвазійних личинок. У товстому відділі кишечника личинки активно проникають у товщу слизової оболонки, де інкапсулюються, линяють і утворюють паразитарні вузлики. Через 2—3 тижні вони виходять у просвіт кишок і за 1,5—2 міс після потрапляння в організм тварин перетворюються у статевозрілих гельмінтів.

Епізоотологічні дані.

Захворювання поширене повсюди і в деяких господарствах уражує усе поголів'я овець і 50 % молодняка великої рогатої худоби. Сезонна динаміка у різних зонах неоднакова і залежить від кліматичних і господарських умов. Ягнята до 3-місячного віку езофагостомозом не хворіють.

Основним джерелом інвазії є хворі і перехворілі тварини — паразитоносії. Сприйнятливі тварини заражаються езофагостомозом на пасовищі при заковтуванні інвазійних личинок з кормом або водою. У зимово-весняний період екстенсивність інвазії знижується.

Патогенез.

Різко проявляється механічна, токсична й інокуляторна дія збудників, особливо личинкових стадій, які утворюють у стінці товстих кишок паразитарні «вузлики», спричиняють запалення кишечника і порушення його фізіологічних функцій. Найтяжчий перебіг хвороби буває в період паразитування личинок у кишковій стінці (вузликова хвороба) і виходу їх у просвіт кишечника. Під впливом інокульованих мікробів вузлики часто нагноюються, а інколи хвороба ускладнюється перитонітом.

Клінічні ознаки.

В ларвальний період хвороба проявляється підвищенням температури тіла, зниженням або відсутністю апетиту, проносом, схудненням та приступами колік. У хворих тварин спостерігаються болі у ділянці черева. Статевозрілі езофагостоми менш патогенні і в цей період захворювання перебігає субклінічно.

Діагностика.

Прижиттєвий діагноз встановлюють на підставі культивування личинок і визначення їх видової належності. Посмертно — під час розтину трупів при дослідженні товстого відділу кишечника, де виявляють статевозрілих паразитів і характерні «вузлики», які добре помітні при розгляді проти світла розрізаної і розтягнутої кишкової стінки.

Лікування, профілактика та заходи боротьби (див. трихостронгілідози жуйних).

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Езофагостомоз

Наступна сторінка     -  Трихостронгілідози

Попередня сторінка  -  Буноотомоз

Вернутися на початок сторінки - Езофагостомоз

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.