Скотный двор Скотный двор

 Паразитологія та інвазійні хвороби
сільськогосподарських тварин

 

В.К. Чернуха (ред.), Ю.Г.Артеменко, В.Ф. Галат та ін. — К.: Урожай, 1996.

Карта сайту

Зміст

ЗАГАЛЬНА ПАРАЗИТОЛОГІЯ

Визначення паразитології, її зміст та значення

Історія розвитку наукових шкіл зоопаразитологів, паразитологічні дослідження в Україні

Біологічні основи паразитизму

Типи взаємовідносин організмів

Паразитизм, закони (аксіоми) та рівні паразитизму

ВЧЕННЯ ПРО ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ

Економічні збитки, які спричиняють інвазійні хвороби

Епізоотологія інвазійних хвороб

Вчення Є.Н.Павловського про природну вогнищевість трансмісивних хвороб

Вплив навколишнього середовища та фауни живителів на перебіг інвазії

Імунітет при інвазійних хворобах тварин

Ветеринарна паразитоценологія

Принцип планування протипаразитарних заходів

Основи профілактики інвазійних хвороб

ПРОТОЗООЗИ ТВАРИН (НАЙПРОСТІШІ ТА ПРОТОЗОЙНІ ХВОРОБИ

Піроплазмідози

Бабезіоз великої рогатої худоби

Бабезіоз овець та кіз

Бабезіоз коней

Бабезіоз собак

Тейлеріоз

Кокцидіїдози тварин

Еймеріози тварин

Еймеріоз курей

Еймеріоз кролів

Еймеріоз великої рогатої худоби

Еймеріоз овець

Кокцидіїдози свиней

Токсоплазмоз

Ізоспорози собак і котів

Саркоцистоз

Криптоспоридіоз

Трихомоноз

Парувальна хвороба

Гістомоноз

Балантидіоз

Хілодонельоз

Іхтіофтиріоз

Нозематоз

Амебіоз

Анаплазмоз

Еперітрозооноз

Бореліоз

ВЕТЕРИНАРНА ГЕЛЬМІНТОЛОГІЯ

Визначення, зміст і обсяг ветеринарної гельмінтології

Основні етапи розвитку та вклад українських вчених у вивчення гельмінтозів тварин

Патогенез і особливості імунітету при гельмінтозах

Імунітет при гельмінтозах

Діагностика гельмінтозів

Епізоотологічна класифікація гельмінтозів

Основні принципи заходів боротьби з гельмінтозами

Трематоди і трематодози тварин

Трематодози жуйних

Фасціольоз

Дикроцеліїдози жуйних

Дикроцеліоз

Еуритремагоз

Парамфістомататози тварин

Парамфістомидози

Опісторхоз

Простогонімоз

Ехіностоматидози

Нотокотилідози

ЦЕСТОДИ І ЦЕСТОДОЗИ ТВАРИН

Ларвальні цестодози

Теніаринхоз — цистицеркоз

Теніоз — цистицеркоз

Цистицеркоз тенуікольний

Цистицеркоз пізиформний

Цистицеркоз овісний

Ценуроз церебральний

Ценуроз м'язової тканини та підшкірної клітковини (ценуроз Скрябіна)

Ехінококоз

Альвеококоз

Імагінальні цестодози

Теніїдози

Теніози

Мультицептози

Ехінококоз

Альвеококоз

Дипилідіоз

Дифілоботріоз

Мезоцестоїдози м'ясоїдних

Аноплоцефалятози

Монієзіоз

Тизанієзіоз

Авітеліноз

Стилезіоз жуйних

Аноплоцефалідози коней

Гіменолепідатози

Дрепанідотеніоз

Гіменолепідози

Райєтинози

Давеніоз

Амеботеніоз і хоанотеніоз

Цестодози риб

Кавіоз

Каріофільоз

Ботріоцефальоз

Лігулідози

НЕМАТОДИ І НЕМАТОДОЗИ

Оксиуратози

Оксиуроз

Скрябінемоз

Пасалуроз

Гетеракідоз

Гангулотеракідоз

Аскаридатози

Аскаридоз свиней

Параскаридоз

Неоаскаридоз

Аскаридіоз

Токсокароз і токсаскаридоз

Стронгілятози

Стронгілідози коней

Стронгілятози жуйних

Хабертіоз

Буноотомоз

Езофагостомоз

Трихостронгілідози

Стронгілятози м'ясоїдних

Анкілостомоз і унцинаріоз

Амідостомоз гусей

Стронгілятози дихального апарата

Диктіокаульоз

Протостронгілідози

Метастронгільоз

Сингамоз

Спіруратози

Телязіоз великої рогатої худоби

Спіруратози птиці

Тетрамероз

Стрептокароз

Ехінуріоз

Трихоцефалятози тварин

Трихоцефальоз свиней

Трихоцефальоз жуйних

Трихоцефальоз м'ясоїдних

Трихінельоз

Філяріатози

Онхоцеркоз

Парафіляріоз

Сетаріоз

Дирофіляріоз

Рабдитатози

Стронгілоїдоз

Діоктофіматози

Гістрихоз

Філометроїдоз риб

Акантоцефальози

Макраканторинхоз свиней

Поліморфоз і філікольоз птиці

ВЕТЕРИНАРНА АРАХНОЛОГІЯ І АРАХНОЗИ ТВАРИН

Паразитиформні кліщі

Вароатоз (варооз) бджіл

Акариформні кліщі і арахнози тварин

Саркоптидози

Саркоптоз свиней

Саркоптоз коней

Нотоедроз

Псороптидози

Псороптози

Псороптоз овець

Псороптоз великої рогатої худоби

Псороптоз коней

Псороптоз кролів

Хоріоптози

Отодектоз

Кнемідокоптоз

Демодекози

Демодекоз великої рогатої худоби

ВЕТЕРИНАРНА ЕНТОМОЛОГІЯ І ЕНТОМОЗИ ТВАРИН

Оводові хвороби тварин

Гіподерматози великої рогатої худоби

Естроз овець

Ринестроз коней

Гастрофільоз однокопитних

Зоофільні мухи

М'ясні мухи

Кровосисні комахи (гнус)

Ґедзі

Комарі

Мошки

Мокреці

Москіти

Кровососки

Сифункулятози

 

Епізоотологічна класифікація гельмінтозів

Для успішної боротьби з гельмінтозами необхідно знати особливості епізоотології кожного з них, щодо конкретної клімато-географічної зони. Епізоотологія гельмінтозів вивчає причини виникнення, шляхи порушення, особливості й перебіг гельмінтозів, сезонну та вікову динаміку хвороби, а також строки знаходження інвазійних стадій паразита в зовнішньому середовищі. Вона грунтується на біологічних особливостях гельмінтів. При одному й тому ж гельмінтозному захворюванні нерідко проявляються його епізоотологічні особливості, характерні лише для певної зони України або інших країн ближнього й дальнього зарубіжжя.

Гельмінтами тварини частіше заражаються на пасовищах, у місцях водопою і дуже рідко в приміщеннях в зв'язку з загибеллю личинок в результаті дії на них сечі. Лише яйця деяких гельмінтів (параскарид, свинячої аскариди, трихоцефал та ін.) при сприятливих умовах досягають інвазійної стадії, тому зараження цими гельмінтозами можливе й при стійловому утриманні тварин. До стійлових інвазій відносять також стронгілоїдоз молодняка (телят, лошат, ягнят, поросят), оскільки личинки, що вийшли з яєць, швидко стають інвазійними (2—3-й день) і можуть активно проникати через непошкоджену шкіру.

У зонах з помірним кліматом зараження тварин гельмінтами настає навесні, влітку й восени, а в південних і південно-східних зонах — восени, взимку та ранньою весною.

Академік К.І.Скрябін, виходячи із специфічних особливостей розвитку гельмінтів, розділив їх на дві категорії: геогельмінти і біогельмінти. Збудники геогельмінтозів розвиваються у грунті, воді, приміщеннях для сільськогосподарських тварин без участі проміжних живителів. Геогельмінтозами тварини заражаються аліментарно, переважно через забруднені корми й воду, і лише окремими із них (анкілостомідози, стронгілоїдоз) шляхом активного проникнення личинок через непошкоджену шкіру. Механічними перенощиками збудника (яєць, личинок гельмінтів) можуть бути мухи, ґедзі, м'ясоїдні, обслуговуючий тварин персонал та ін. Епізоотологічний ланцюг при гельмінтозах включає: живителя, зовнішнє середовище (грунт, перегній, вода, засоби догляду) і збудника інвазії (яйця і личинки гельмінтів).

Збудники біогельмінтозів розвиваються з участю дефінітивного, проміжного, а інколи й додаткового (допоміжного) живителя. Дефінітивний, або кінцевий живитель — організм, у якому гельмінт досягає статевої зрілості і розмножується статевим шляхом. Живителя, у тілі якого мешкає гельмінт у личинковій стадії і розмножується нестатевим шляхом, називають проміжним. Деякі види гельмінтів розвиваються з участю не одного, а кількох проміжних живителів, яких називають додатковими. Велике значення в епізоотології гельмінтозів мають резервуарні живителі, в організмі яких личинки не розвиваються, а лише зберігаються в інвазійній стадії. Зараження тварин біогельмінтами настає при проковтуванні личинок збудників разом з проміжними живителями (монієзіоз, дипілідіоз, метастронгільоз та ін.), а також після поїдання м'яса або о%рганів тварин, заражених гельмінтами (трихінельоз, фіноз, ехінококоз, ценуроз та ін.), та при активному нападі кровосисних комах (філяріатози).

Заходи боротьби з біо- і геогельмінтозами здійснюються з урахуванням особливостей епізоотології і життєвих циклів розвитку збудників. При біогельмінтозах вони повинні бути спрямовані на охорону тварин від контакту з проміжними живителями, а при геогельмінтозах — на знешкодження яєць і личинок у зовнішньому середовищі (приміщення, вигули, пасовища)

.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Епізоотологічна класифікація гельмінтозів

Наступна сторінка     -  Основні принципи заходів боротьби з гельмінтозами

Попередня сторінка  -  Діагностика гельмінтозів

Вернутися на початок сторінки - Епізоотологічна класифікація гельмінтозів

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.