Паразитологія та інвазійні хвороби
сільськогосподарських тварин


В.К. Чернуха (ред.), Ю.Г.Артеменко, В.Ф. Галат та ін. — К.: Урожай, 1996.


Зміст

ЗАГАЛЬНА ПАРАЗИТОЛОГІЯ

Визначення паразитології, її зміст та значення

Історія розвитку наукових шкіл зоопаразитологів, паразитологічні дослідження в Україні

Біологічні основи паразитизму

Типи взаємовідносин організмів

Паразитизм, закони (аксіоми) та рівні паразитизму

ВЧЕННЯ ПРО ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ

Економічні збитки, які спричиняють інвазійні хвороби

Епізоотологія інвазійних хвороб

Вчення Є.Н.Павловського про природну вогнищевість трансмісивних хвороб

Вплив навколишнього середовища та фауни живителів на перебіг інвазії

Імунітет при інвазійних хворобах тварин

Ветеринарна паразитоценологія

Принцип планування протипаразитарних заходів

Основи профілактики інвазійних хвороб

ПРОТОЗООЗИ ТВАРИН (НАЙПРОСТІШІ ТА ПРОТОЗОЙНІ ХВОРОБИ

Піроплазмідози

Бабезіоз великої рогатої худоби

Бабезіоз овець та кіз

Бабезіоз коней

Бабезіоз собак

Тейлеріоз

Кокцидіїдози тварин

Еймеріози тварин

Еймеріоз курей

Еймеріоз кролів

Еймеріоз великої рогатої худоби

Еймеріоз овець

Кокцидіїдози свиней

Токсоплазмоз

Ізоспорози собак і котів

Саркоцистоз

Криптоспоридіоз

Трихомоноз

Парувальна хвороба

Гістомоноз

Балантидіоз

Хілодонельоз

Іхтіофтиріоз

Нозематоз

Амебіоз

Анаплазмоз

Еперітрозооноз

Бореліоз

ВЕТЕРИНАРНА ГЕЛЬМІНТОЛОГІЯ

Визначення, зміст і обсяг ветеринарної гельмінтології

Основні етапи розвитку та вклад українських вчених у вивчення гельмінтозів тварин

Патогенез і особливості імунітету при гельмінтозах

Імунітет при гельмінтозах

Діагностика гельмінтозів

Епізоотологічна класифікація гельмінтозів

Основні принципи заходів боротьби з гельмінтозами

Трематоди і трематодози тварин

Трематодози жуйних

Фасціольоз

Дикроцеліїдози жуйних

Дикроцеліоз

Еуритремагоз

Парамфістомататози тварин

Парамфістомидози

Опісторхоз

Простогонімоз

Ехіностоматидози

Нотокотилідози

ЦЕСТОДИ І ЦЕСТОДОЗИ ТВАРИН

Ларвальні цестодози

Теніаринхоз — цистицеркоз

Теніоз — цистицеркоз

Цистицеркоз тенуікольний

Цистицеркоз пізиформний

Цистицеркоз овісний

Ценуроз церебральний

Ценуроз м'язової тканини та підшкірної клітковини (ценуроз Скрябіна)

Ехінококоз

Альвеококоз

Імагінальні цестодози

Теніїдози

Теніози

Мультицептози

Ехінококоз

Альвеококоз

Дипилідіоз

Дифілоботріоз

Мезоцестоїдози м'ясоїдних

Аноплоцефалятози

Монієзіоз

Тизанієзіоз

Авітеліноз

Стилезіоз жуйних

Аноплоцефалідози коней

Гіменолепідатози

Дрепанідотеніоз

Гіменолепідози

Райєтинози

Давеніоз

Амеботеніоз і хоанотеніоз

Цестодози риб

Кавіоз

Каріофільоз

Ботріоцефальоз

Лігулідози

НЕМАТОДИ І НЕМАТОДОЗИ

Оксиуратози

Оксиуроз

Скрябінемоз

Пасалуроз

Гетеракідоз

Гангулотеракідоз

Аскаридатози

Аскаридоз свиней

Параскаридоз

Неоаскаридоз

Аскаридіоз

Токсокароз і токсаскаридоз

Стронгілятози

Стронгілідози коней

Стронгілятози жуйних

Хабертіоз

Буноотомоз

Езофагостомоз

Трихостронгілідози

Стронгілятози м'ясоїдних

Анкілостомоз і унцинаріоз

Амідостомоз гусей

Стронгілятози дихального апарата

Диктіокаульоз

Протостронгілідози

Метастронгільоз

Сингамоз

Спіруратози

Телязіоз великої рогатої худоби

Спіруратози птиці

Тетрамероз

Стрептокароз

Ехінуріоз

Трихоцефалятози тварин

Трихоцефальоз свиней

Трихоцефальоз жуйних

Трихоцефальоз м'ясоїдних

Трихінельоз

Філяріатози

Онхоцеркоз

Парафіляріоз

Сетаріоз

Дирофіляріоз

Рабдитатози

Стронгілоїдоз

Діоктофіматози

Гістрихоз

Філометроїдоз риб

Акантоцефальози

Макраканторинхоз свиней

Поліморфоз і філікольоз птиці

ВЕТЕРИНАРНА АРАХНОЛОГІЯ І АРАХНОЗИ ТВАРИН

Паразитиформні кліщі

Вароатоз (варооз) бджіл

Акариформні кліщі і арахнози тварин

Саркоптидози

Саркоптоз свиней

Саркоптоз коней

Нотоедроз

Псороптидози

Псороптози

Псороптоз овець

Псороптоз великої рогатої худоби

Псороптоз коней

Псороптоз кролів

Хоріоптози

Отодектоз

Кнемідокоптоз

Демодекози

Демодекоз великої рогатої худоби

ВЕТЕРИНАРНА ЕНТОМОЛОГІЯ І ЕНТОМОЗИ ТВАРИН

Оводові хвороби тварин

Гіподерматози великої рогатої худоби

Естроз овець

Ринестроз коней

Гастрофільоз однокопитних

Зоофільні мухи

М'ясні мухи

Кровосисні комахи (гнус)

Ґедзі

Комарі

Мошки

Мокреці

Москіти

Кровососки

Сифункулятози


   Література
   Карта сайту

Еймеріоз овець

Еймеріоз овець — кишковий, гостро, підгостро та хронічно перебігаючий протозооз ягнят 1—2-місячного віку. Іноді хворіє молодняк старшого віку і дорослі вівці. При захворюванні спостерігається пригнічення, слабкість тварин, анемія слизових оболонок, підвищення температури тіла до 40—41 °С, пронос. Фекальні маси рідкі, з домішками слизу та крові.

Збудниками еймеріозу овець є вісім видів еймерій, які локалізуються в епітеліальних клітинах тонкого кишечника. Найбільш патогенні: Е. arloingi, Е. intricata, E. faurei, Е. ninaekohjakimovae.

Епізоотологічні дані.

Хвороба душе поширена. Хворіють вівці, які знаходяться на низьких, вологих пасовищах. Ступінь зараженості досягає 15—100 %. Частіше хворіє молодняк до року. Еймеріоз може виникати при стійловому скупченому утриманні тварин, у темних, брудних, вологих приміщеннях та неповноцінній годівлі.

Клінічні ознаки.

Інкубаційний період 11—20 днів. Хвороба перебігає гостро, підгостро й хронічно. При гострому перебігу інвазії у ягнят спостерігаються загальне пригнічення, температура тіла підвищується до 40—41 °С. Апетит знижується. Вовна втрачав блиск. Слизові оболонки анемічні, з'являється пронос (нерідко кривавий). Ягнята слабнуть, за 2—З дні можуть загинути.

При підгострому перебігу вівці худнуть. Спостерігаються анемія слизових оболонок, риніт, кон'юнктивіт. Черево здуте. Фекальні маси рідкі, з домішками слизу та крові. Схуднення прогресуюче, тварини можуть гинути.

Хронічний перебіг хвороби буває у тварин старшого віку. У овець погіршується апетит, вони худнуть. Слизові оболонки анемічні. Спостерігається злущення шкіри в окремих ділянках голови. Нерідко з'являється пронос, який призводить до слабкості тварин.

Патологоанатомічні зміни.

Трупи ягнят виснажені. Кінцівки й хвіст забруднені фекаліями. Слизові оболонки очей, ротової, порожнини бліді. Основні зміни виявляють у тонкому кишечнику: слизова оболонка набрякла, потовщена, з крововиливами і виразками, в окремих ділянках — білувато-жовтуваті вузлики величиною з просяну зернину. В зскрібках із цих вузликів знаходять ооцисти еймерій.

Діагностика.

Діагноз встановлюють комплексно — із урахуванням епізоотологічних даних, клінічних ознак, патологоанатомічних змін, а також результатів мікроскопічного дослідження проб фекалій за методом Фюллеборна або Дарлінга.

Лікування та профілактика.

Хворих тварин ізолюють. Для лікування овець і кіз, хворих на еймеріоз, застосовують клопидод у дозі 0,01—0,015 г, ампроліум — 0,005—0,01, кокцидіовіт — 0,02— 0,03, хімкокцид— 0,03, сульфадимезин, норсульфазол — 0,03—0,05, сульфапіридазин — 0,03 г на 1 кг маси тіла тварин та інші препарати. Ліки дають протягом двох 4—5-денних курсів з інтервалом три дні.

Ефективне комбіноване використання кокцидіостатиків і антибіотиків. Хворим ягнятам призначають сульфадимезин або норсульфазол у дозі 3—4 г на голову два рази на день протягом 3— 4 днів, потім тетрациклін з ністатином — 100—200 тис. ОД три рази на день протягом 2—3 днів, у кінці повторюють сульфадимезин або норсульфазол.

Для запобігання зараженню еймеріозом ягнят випасають окремо від дорослих тварин на сухих ділянках пасовищ. Не допускається випасання тварин на низьких, вологих пасовищах. Організовують загінну систему випасання. Корми згодовують лише з годівниць, воду випоюють з напувалок. Кошари забезпечують сухою підстилкою. Гній знезаражують біотермічним методом у гноєсховищах.

У неблагополучних щодо еймеріозу господарствах проводять комплексну хіміопрофілактику даного захворювання, призначаючи хімкокцид або сульфадимезин протягом 3—5 днів, потім дають тетрациклін у тих же дозах, що й при лікуванні.


Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Еймеріоз овець

Наступна сторінка      - Кокцидіїдози свиней

Попередня сторінка    - Еймеріоз великої рогатої худоби

Повернутися до початку сторінки Еймеріоз овець

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 
Индекс цитирования.