Скотный двор Скотный двор

 Паразитологія та інвазійні хвороби
сільськогосподарських тварин

 

В.К. Чернуха (ред.), Ю.Г.Артеменко, В.Ф. Галат та ін. — К.: Урожай, 1996.

Карта сайту

Зміст

ЗАГАЛЬНА ПАРАЗИТОЛОГІЯ

Визначення паразитології, її зміст та значення

Історія розвитку наукових шкіл зоопаразитологів, паразитологічні дослідження в Україні

Біологічні основи паразитизму

Типи взаємовідносин організмів

Паразитизм, закони (аксіоми) та рівні паразитизму

ВЧЕННЯ ПРО ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ

Економічні збитки, які спричиняють інвазійні хвороби

Епізоотологія інвазійних хвороб

Вчення Є.Н.Павловського про природну вогнищевість трансмісивних хвороб

Вплив навколишнього середовища та фауни живителів на перебіг інвазії

Імунітет при інвазійних хворобах тварин

Ветеринарна паразитоценологія

Принцип планування протипаразитарних заходів

Основи профілактики інвазійних хвороб

ПРОТОЗООЗИ ТВАРИН (НАЙПРОСТІШІ ТА ПРОТОЗОЙНІ ХВОРОБИ

Піроплазмідози

Бабезіоз великої рогатої худоби

Бабезіоз овець та кіз

Бабезіоз коней

Бабезіоз собак

Тейлеріоз

Кокцидіїдози тварин

Еймеріози тварин

Еймеріоз курей

Еймеріоз кролів

Еймеріоз великої рогатої худоби

Еймеріоз овець

Кокцидіїдози свиней

Токсоплазмоз

Ізоспорози собак і котів

Саркоцистоз

Криптоспоридіоз

Трихомоноз

Парувальна хвороба

Гістомоноз

Балантидіоз

Хілодонельоз

Іхтіофтиріоз

Нозематоз

Амебіоз

Анаплазмоз

Еперітрозооноз

Бореліоз

ВЕТЕРИНАРНА ГЕЛЬМІНТОЛОГІЯ

Визначення, зміст і обсяг ветеринарної гельмінтології

Основні етапи розвитку та вклад українських вчених у вивчення гельмінтозів тварин

Патогенез і особливості імунітету при гельмінтозах

Імунітет при гельмінтозах

Діагностика гельмінтозів

Епізоотологічна класифікація гельмінтозів

Основні принципи заходів боротьби з гельмінтозами

Трематоди і трематодози тварин

Трематодози жуйних

Фасціольоз

Дикроцеліїдози жуйних

Дикроцеліоз

Еуритремагоз

Парамфістомататози тварин

Парамфістомидози

Опісторхоз

Простогонімоз

Ехіностоматидози

Нотокотилідози

ЦЕСТОДИ І ЦЕСТОДОЗИ ТВАРИН

Ларвальні цестодози

Теніаринхоз — цистицеркоз

Теніоз — цистицеркоз

Цистицеркоз тенуікольний

Цистицеркоз пізиформний

Цистицеркоз овісний

Ценуроз церебральний

Ценуроз м'язової тканини та підшкірної клітковини (ценуроз Скрябіна)

Ехінококоз

Альвеококоз

Імагінальні цестодози

Теніїдози

Теніози

Мультицептози

Ехінококоз

Альвеококоз

Дипилідіоз

Дифілоботріоз

Мезоцестоїдози м'ясоїдних

Аноплоцефалятози

Монієзіоз

Тизанієзіоз

Авітеліноз

Стилезіоз жуйних

Аноплоцефалідози коней

Гіменолепідатози

Дрепанідотеніоз

Гіменолепідози

Райєтинози

Давеніоз

Амеботеніоз і хоанотеніоз

Цестодози риб

Кавіоз

Каріофільоз

Ботріоцефальоз

Лігулідози

НЕМАТОДИ І НЕМАТОДОЗИ

Оксиуратози

Оксиуроз

Скрябінемоз

Пасалуроз

Гетеракідоз

Гангулотеракідоз

Аскаридатози

Аскаридоз свиней

Параскаридоз

Неоаскаридоз

Аскаридіоз

Токсокароз і токсаскаридоз

Стронгілятози

Стронгілідози коней

Стронгілятози жуйних

Хабертіоз

Буноотомоз

Езофагостомоз

Трихостронгілідози

Стронгілятози м'ясоїдних

Анкілостомоз і унцинаріоз

Амідостомоз гусей

Стронгілятози дихального апарата

Диктіокаульоз

Протостронгілідози

Метастронгільоз

Сингамоз

Спіруратози

Телязіоз великої рогатої худоби

Спіруратози птиці

Тетрамероз

Стрептокароз

Ехінуріоз

Трихоцефалятози тварин

Трихоцефальоз свиней

Трихоцефальоз жуйних

Трихоцефальоз м'ясоїдних

Трихінельоз

Філяріатози

Онхоцеркоз

Парафіляріоз

Сетаріоз

Дирофіляріоз

Рабдитатози

Стронгілоїдоз

Діоктофіматози

Гістрихоз

Філометроїдоз риб

Акантоцефальози

Макраканторинхоз свиней

Поліморфоз і філікольоз птиці

ВЕТЕРИНАРНА АРАХНОЛОГІЯ І АРАХНОЗИ ТВАРИН

Паразитиформні кліщі

Вароатоз (варооз) бджіл

Акариформні кліщі і арахнози тварин

Саркоптидози

Саркоптоз свиней

Саркоптоз коней

Нотоедроз

Псороптидози

Псороптози

Псороптоз овець

Псороптоз великої рогатої худоби

Псороптоз коней

Псороптоз кролів

Хоріоптози

Отодектоз

Кнемідокоптоз

Демодекози

Демодекоз великої рогатої худоби

ВЕТЕРИНАРНА ЕНТОМОЛОГІЯ І ЕНТОМОЗИ ТВАРИН

Оводові хвороби тварин

Гіподерматози великої рогатої худоби

Естроз овець

Ринестроз коней

Гастрофільоз однокопитних

Зоофільні мухи

М'ясні мухи

Кровосисні комахи (гнус)

Ґедзі

Комарі

Мошки

Мокреці

Москіти

Кровососки

Сифункулятози

 

Еймеріоз кролів

Еймеріоз кролів — значно поширена протозойна хвороба кролів до 4—5-місячного віку, яку спричиняють кокцидії з роду Eimeria. З них найбільш поширеними та патогенними є Е. perforans, Е. magna та Е. stiedae. Захворювання кроленят зумовлює значні економічні збитки внаслідок можливої загибелі великої кількості кролів (80—100 %). Хвороба значно поширена в кролівницьких господарствах України.

Збудниками еймеріозу кролів є вісім видів еймерій, з яких один Е. stiedae локалізується в епітелії жовчних ходів печінки, а інші — в кишечнику.

Епізоотологічні дані.

До еймеріозу найбільш сприйнятливі кроленята. Особливо тяжко вони хворіють у період відлучення від матерів. Після клінічного видужання кролі довгий період можуть залишатися еймеріоносіями. Джерелом інвазії є хворі кролі та паразитоносії. Ступінь зараження кроленят залежить від інвазованості матерів. Еймеріоз виникає при скупченому утриманні кролів у темних, вологих приміщеннях, неповноцінній годівлі, комплектуванні груп кролів різного віку. В таких умовах може виникати масове зараження та загибель тварин.

Кроленята хворіють на еймеріоз у теплий період року, проте, коли їх утримують у приміщеннях з регульованим мікрокліматом, хвороба виникає і в зимовий період.

Імунітет.

В організмі кролів, які перехворіли на еймеріоз, утворюється специфічний імунітет проти певного виду еймерій, який при постійній реінвазії ооцистами залишається на все життя. При порушенні санітарних правил утримання тварин може відбуватися повторне зараження еймеріозом.

Клінічні ознаки.

Інкубаційний період 4—12 днів. Хвороба перебігає гостро (1—3 тижні), підгостро (4—5 тижнів) і хронічно (2— З міс). Розрізняють три форми інвазії — кишкову, печінкову та змішану.

При гострому перебігу хвороби у кроленят спостерігаються втрата апетиту, пригнічення, здуття черевця, поліурія (часте сечовиділення), схуднення. Фекалії рідкі, з домішками слизу, крові. Бувають судороги та паралічі м'язів, кінцівок; при печінковій формі — жовтяничність слизових оболонок.

Патологоанатомічні зміни.

Трупи виснажені, найбільш виражені зміни спостерігають у кишках і печінці. Слизова оболонка тонкого кишечника потовщена, гіперемійована, з крововиливами і виразками. В просвіті тонкого та товстого кишечника є гази та слиз.

Печінка збільшена в розмірі, жовчні ходи розширені, стінки їх потовщені. На поверхні і в паренхімі органа добре помітні округлі, неправильної форми вузлики білувато-жовтуватого кольору, розміром від просяного зерна до горошини.

Діагностика.

Діагноз встановлюють із урахуванням епізоотологічних даних, клінічних ознак, патологоанатомічних змін. Мікроскопічно досліджують фекалії за методом Фюллеборна, Дарлінга. При розтині трупів ооцисти еймерій знаходять в зскрібках слизової оболонки кишечника.

Лікування та профілактика.

Для лікування хворих на еймеріоз кролів запропоновано значну кількість хіміотерапевтичних препаратів, з яких частіше використовують сульфаніламіди пролонгованої дії. Сульфадиметоксин, сульфапіридазин, сульфамонометоксин призначають хворим кролям у дозі 0,1 г на 1 кг маси тіла з кормом. Високоефективні комбінації цих препаратів з тетрацикліном або лівоміцетином у дозі 0,02 г на 1 кг маси тіла.

Сульфадимезин призначають у дозі 0,05—0,075 г на 1 кг маси тіла, норсульфазол—0,3 г/кг з кормом, або 3%-ний розчин його з питною водою. Ефективні також фуразолідон (0,03 г/кг), хімкокцид (0,03 г/кг маси тіла) з кормом. Препарати застосовують двома п'ятиденними курсами з інтервалом у 3—5 днів.

При призначенні кокцидіостатиків груповим способом рекомендується додавати до них вітамінно-мінеральні суміші або готувати премікси, які можна використовувати у складі звичайного та гранульованого комбікормів.

З метою хіміопрофілактики еймеріозу кролів запропоновано використання препаратів з 20—25-денного віку протягом 10 днів, а після відлучення кроленят у 45-денному віці — курс лікування повторити.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Еймеріоз кролів

Наступна сторінка     -  Еймеріоз великої рогатої худоби

Попередня сторінка  -  Еймеріоз курей

Вернутися на початок сторінки - Еймеріоз кролів

1 2 3 заказать глинтвейн4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.