Скотный двор Скотный двор

 Паразитологія та інвазійні хвороби
сільськогосподарських тварин

 

В.К. Чернуха (ред.), Ю.Г.Артеменко, В.Ф. Галат та ін. — К.: Урожай, 1996.

Карта сайту

Зміст

ЗАГАЛЬНА ПАРАЗИТОЛОГІЯ

Визначення паразитології, її зміст та значення

Історія розвитку наукових шкіл зоопаразитологів, паразитологічні дослідження в Україні

Біологічні основи паразитизму

Типи взаємовідносин організмів

Паразитизм, закони (аксіоми) та рівні паразитизму

ВЧЕННЯ ПРО ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ

Економічні збитки, які спричиняють інвазійні хвороби

Епізоотологія інвазійних хвороб

Вчення Є.Н.Павловського про природну вогнищевість трансмісивних хвороб

Вплив навколишнього середовища та фауни живителів на перебіг інвазії

Імунітет при інвазійних хворобах тварин

Ветеринарна паразитоценологія

Принцип планування протипаразитарних заходів

Основи профілактики інвазійних хвороб

ПРОТОЗООЗИ ТВАРИН (НАЙПРОСТІШІ ТА ПРОТОЗОЙНІ ХВОРОБИ

Піроплазмідози

Бабезіоз великої рогатої худоби

Бабезіоз овець та кіз

Бабезіоз коней

Бабезіоз собак

Тейлеріоз

Кокцидіїдози тварин

Еймеріози тварин

Еймеріоз курей

Еймеріоз кролів

Еймеріоз великої рогатої худоби

Еймеріоз овець

Кокцидіїдози свиней

Токсоплазмоз

Ізоспорози собак і котів

Саркоцистоз

Криптоспоридіоз

Трихомоноз

Парувальна хвороба

Гістомоноз

Балантидіоз

Хілодонельоз

Іхтіофтиріоз

Нозематоз

Амебіоз

Анаплазмоз

Еперітрозооноз

Бореліоз

ВЕТЕРИНАРНА ГЕЛЬМІНТОЛОГІЯ

Визначення, зміст і обсяг ветеринарної гельмінтології

Основні етапи розвитку та вклад українських вчених у вивчення гельмінтозів тварин

Патогенез і особливості імунітету при гельмінтозах

Імунітет при гельмінтозах

Діагностика гельмінтозів

Епізоотологічна класифікація гельмінтозів

Основні принципи заходів боротьби з гельмінтозами

Трематоди і трематодози тварин

Трематодози жуйних

Фасціольоз

Дикроцеліїдози жуйних

Дикроцеліоз

Еуритремагоз

Парамфістомататози тварин

Парамфістомидози

Опісторхоз

Простогонімоз

Ехіностоматидози

Нотокотилідози

ЦЕСТОДИ І ЦЕСТОДОЗИ ТВАРИН

Ларвальні цестодози

Теніаринхоз — цистицеркоз

Теніоз — цистицеркоз

Цистицеркоз тенуікольний

Цистицеркоз пізиформний

Цистицеркоз овісний

Ценуроз церебральний

Ценуроз м'язової тканини та підшкірної клітковини (ценуроз Скрябіна)

Ехінококоз

Альвеококоз

Імагінальні цестодози

Теніїдози

Теніози

Мультицептози

Ехінококоз

Альвеококоз

Дипилідіоз

Дифілоботріоз

Мезоцестоїдози м'ясоїдних

Аноплоцефалятози

Монієзіоз

Тизанієзіоз

Авітеліноз

Стилезіоз жуйних

Аноплоцефалідози коней

Гіменолепідатози

Дрепанідотеніоз

Гіменолепідози

Райєтинози

Давеніоз

Амеботеніоз і хоанотеніоз

Цестодози риб

Кавіоз

Каріофільоз

Ботріоцефальоз

Лігулідози

НЕМАТОДИ І НЕМАТОДОЗИ

Оксиуратози

Оксиуроз

Скрябінемоз

Пасалуроз

Гетеракідоз

Гангулотеракідоз

Аскаридатози

Аскаридоз свиней

Параскаридоз

Неоаскаридоз

Аскаридіоз

Токсокароз і токсаскаридоз

Стронгілятози

Стронгілідози коней

Стронгілятози жуйних

Хабертіоз

Буноотомоз

Езофагостомоз

Трихостронгілідози

Стронгілятози м'ясоїдних

Анкілостомоз і унцинаріоз

Амідостомоз гусей

Стронгілятози дихального апарата

Диктіокаульоз

Протостронгілідози

Метастронгільоз

Сингамоз

Спіруратози

Телязіоз великої рогатої худоби

Спіруратози птиці

Тетрамероз

Стрептокароз

Ехінуріоз

Трихоцефалятози тварин

Трихоцефальоз свиней

Трихоцефальоз жуйних

Трихоцефальоз м'ясоїдних

Трихінельоз

Філяріатози

Онхоцеркоз

Парафіляріоз

Сетаріоз

Дирофіляріоз

Рабдитатози

Стронгілоїдоз

Діоктофіматози

Гістрихоз

Філометроїдоз риб

Акантоцефальози

Макраканторинхоз свиней

Поліморфоз і філікольоз птиці

ВЕТЕРИНАРНА АРАХНОЛОГІЯ І АРАХНОЗИ ТВАРИН

Паразитиформні кліщі

Вароатоз (варооз) бджіл

Акариформні кліщі і арахнози тварин

Саркоптидози

Саркоптоз свиней

Саркоптоз коней

Нотоедроз

Псороптидози

Псороптози

Псороптоз овець

Псороптоз великої рогатої худоби

Псороптоз коней

Псороптоз кролів

Хоріоптози

Отодектоз

Кнемідокоптоз

Демодекози

Демодекоз великої рогатої худоби

ВЕТЕРИНАРНА ЕНТОМОЛОГІЯ І ЕНТОМОЗИ ТВАРИН

Оводові хвороби тварин

Гіподерматози великої рогатої худоби

Естроз овець

Ринестроз коней

Гастрофільоз однокопитних

Зоофільні мухи

М'ясні мухи

Кровосисні комахи (гнус)

Ґедзі

Комарі

Мошки

Мокреці

Москіти

Кровососки

Сифункулятози

 

Ехіностоматидози

Ехіностоматидози (Echinostomatidoses) — це природно-вогнищеве трематодозне захворювання водоплавної, іноді суходільної птиці, що спричинюється колючоротими родини Echinostomatidae. Локалізуються вони у кишечнику птиці. Хвороба супроводжується розладом травлення, виснаженням, втратою дорослою птицею продуктивності, а при високій інтенсивності інвазії — її загибеллю. В Україні поширена повсюдно. У північних областях може завдавати значних економічних збитків індивідуальним власникам.

Характеристика збудника.

Із 20 відомих трематод цієї родини в Україні захворювання спричинюють три: Echinostoma revolutum, Echinoparyphiurri recurvation, Hypoderaeum conoideum. Це дрібні (1—1,5 см), плоскі, переважно стрічковидної форми, гельмінти. При житті мають яскраво-червоний колір. На передньому кінці тіла у них є кутикулярне утворення — адоральний диск або приротовий комірець, озброєний хітиновими шипиками (37—49). Присоски знаходяться у передній частині тіла, зближені, черевний має великі розміри й кратероподібне заглиблення у центрі. Неправильно овальні сім'яники розміщені один над одним у середній частині тіла паразита. Жовточники сильно розвинені й розміщені збоку від кишкових гілок, каудально від черевного присоска. Петлі матки знаходяться у середній частині тіла. Яйця порівняно великі (0,096—0,132 х 0,051—0,084 мм), округло-овальні, жовтого кольору з кришечкою, але без мірацидія.

Це біогельмінти, (рис. 26). Крім дефінітивних (птиця), мають численних проміжних живителів (родин Lymnaea, Radix та інших), а також додаткових з числа проміжних живителів, жаб, пуголовків, риб тощо. За 1—2 тижні в яйцях формуються мірацидії. Вони активно проникають у тіло прісноводних молюсків, де через 1,5—3 міс утворюються церкарії. Плаваючи у воді, вони активно проникають у тіло додаткових живителів і за кілька діб перетворюються у метацеркаріїв. При їх поїданні птицею через 6—18 діб формуються статевозрілі паразити. Весь розвиток триває у середньому 4—4,5 міс.

Схема розвитку ехіностоматид

Рис. 26. Схема розвитку ехіностоматид:
1 — головний кінець ехіностоми; 2 — яйце; 3 — мірацидій; 4 — спороциста; 5 — редія; 6 — церкарій; 7 — прісноводні молюски-ставовики; 8 — метацеркарій; 9 — пуголовок; 10 — прісноводний молюск - живородка; 11 — молюск, інвазований метацеркарієм

 

Епізоотологічні дані.

 Птиця різного віку інвазується ехіностоматидами з ранньої весни до пізньої осені. Свого максимуму інвазія досягає в кінці літа. Тяжкий перебіг і висока смертність спостерігаються лише серед молодняка до 2-місячного віку. Біотопами проміжних живителів є переважно стоячі, мілководні водойми та заболочені ділянки луків. Взимку птиця звільняється від цих паразитів. Метацеркарії ехіностоматид перезимовують в організмі додаткових живителів. Без них вони можуть зберігати свою життєздатність до шести тижнів. Джерело інвазії — водоплавна птиця. Строк життя ехіностоматид не перевищує 2 міс.

Патогенез.

Паразитуючи у кишечнику, ехіностоматиди періодично, змінюючи місця фіксації, досить сильно травмують слизову оболонку, наслідком чого є інтенсивний катарально-геморагічний ентерит. Патогенний вплив цих трематод включає також токсичну, інокуляторну та трофічну дії. Свою негативну дію вони посилюють за рахунок сенсибілізації організму птиці продуктами свого метаболізму.

Клінічні ознаки.

Прояв хвороби залежить від інтенсивності інвазії, віку, особливостей утримання та годівлі птиці.

При інтенсивному ураженні молодняка водоплавної птиці спостерігаються зниження апетиту, пронос, схуднення, спрага, пригнічення, відставання у рості. Птиця погано тримається на ногах, частина її без лікарської допомоги гине. У дорослої птиці має місце хронічний перебіг інвазії, що зумовлює зниження вгодованості і несучості.

При незначній інвазії зміни в клінічному статусі птиці мало помітні. Поліпшуючи годівлю, догляд та умови утримання сприяють швидкому звільненню її від паразитів і видужанню.

Патологоанатомічні зміни.

При розтині загиблої птиці знаходять ознаки розладу травлення, виснаження, картину катарально-геморагічного ентериту: слизова оболонка потовщена, з геморагіями і фіксованими на ній паразитами, заповнена густим слизом з домішками крові.

Діагностика.

Прижиттєво діагноз ставлять, виходячи з клініко-епізоотологічних даних і результатів дослідження фекалій методом послідовного промивання. В осаді знаходять порівняно великі, золотисті з кришечкою яйця ехіностоматид.

При розтині загиблої птиці звертають увагу на локалізацію і характер патологічного процесу, враховують інтенсивність інвазії.

Лікування.

Хвору птицю розміщують у приміщенні чи загоні й лікують. Для цього рекомендовані: фенасал у дозі 0,6 г/кг маси птиці, битіонол — 1 г/кг, філіксан — 0,35 г/кг або фікасин у дозі 1 г/кг маси птиці, одноразово, груповим згодовуванням у суміші з зерновим кормом. Через п'ять діб птицю переводять на благополучну водойму чи на пасовище, послід збирають і знезаражують біотермічно або спалюють, а приміщення (загін) дезинвазують.

Профілактика.

Одним з основних профілактичних заходів є роздільне утримання й випасання дорослої птиці та молодняка до 3-місячного віку, використання для останніх суходільних пасовищ чи благополучних водойм. Водойми, на яких знаходилася хвора птиця, дозволяється використовувати повторно не раніше як через два роки.

Крім того, необхідно вибірково обстежувати дорослу птицю на ехіностоматидози в кінці сезону випасання, а також контролювати стан основних водойм обстеженням їх на чисельність прісноводних молюсків та ураженість їх метацеркаріями трематод.

При незначній кількості проміжних живителів (1—3 особин/м2) і незначній їх інвазованості личинками трематод водойму вважають умовно благополучною і її дозволяється використовувати для вирощування молодняка. При високій щільності інвазованих молюсків її вважають непридатною для цієї мети.

 

Скотный дворНа сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Ехіностоматидози

Наступна сторінка     -  Нотокотилідози

Попередня сторінка  -  Простогонімоз

Вернутися на початок сторінки - Ехіностоматидози

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.