Паразитологія та інвазійні хвороби
сільськогосподарських тварин


В.К. Чернуха (ред.), Ю.Г.Артеменко, В.Ф. Галат та ін. — К.: Урожай, 1996.


Зміст

ЗАГАЛЬНА ПАРАЗИТОЛОГІЯ

Визначення паразитології, її зміст та значення

Історія розвитку наукових шкіл зоопаразитологів, паразитологічні дослідження в Україні

Біологічні основи паразитизму

Типи взаємовідносин організмів

Паразитизм, закони (аксіоми) та рівні паразитизму

ВЧЕННЯ ПРО ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ

Економічні збитки, які спричиняють інвазійні хвороби

Епізоотологія інвазійних хвороб

Вчення Є.Н.Павловського про природну вогнищевість трансмісивних хвороб

Вплив навколишнього середовища та фауни живителів на перебіг інвазії

Імунітет при інвазійних хворобах тварин

Ветеринарна паразитоценологія

Принцип планування протипаразитарних заходів

Основи профілактики інвазійних хвороб

ПРОТОЗООЗИ ТВАРИН (НАЙПРОСТІШІ ТА ПРОТОЗОЙНІ ХВОРОБИ

Піроплазмідози

Бабезіоз великої рогатої худоби

Бабезіоз овець та кіз

Бабезіоз коней

Бабезіоз собак

Тейлеріоз

Кокцидіїдози тварин

Еймеріози тварин

Еймеріоз курей

Еймеріоз кролів

Еймеріоз великої рогатої худоби

Еймеріоз овець

Кокцидіїдози свиней

Токсоплазмоз

Ізоспорози собак і котів

Саркоцистоз

Криптоспоридіоз

Трихомоноз

Парувальна хвороба

Гістомоноз

Балантидіоз

Хілодонельоз

Іхтіофтиріоз

Нозематоз

Амебіоз

Анаплазмоз

Еперітрозооноз

Бореліоз

ВЕТЕРИНАРНА ГЕЛЬМІНТОЛОГІЯ

Визначення, зміст і обсяг ветеринарної гельмінтології

Основні етапи розвитку та вклад українських вчених у вивчення гельмінтозів тварин

Патогенез і особливості імунітету при гельмінтозах

Імунітет при гельмінтозах

Діагностика гельмінтозів

Епізоотологічна класифікація гельмінтозів

Основні принципи заходів боротьби з гельмінтозами

Трематоди і трематодози тварин

Трематодози жуйних

Фасціольоз

Дикроцеліїдози жуйних

Дикроцеліоз

Еуритремагоз

Парамфістомататози тварин

Парамфістомидози

Опісторхоз

Простогонімоз

Ехіностоматидози

Нотокотилідози

ЦЕСТОДИ І ЦЕСТОДОЗИ ТВАРИН

Ларвальні цестодози

Теніаринхоз — цистицеркоз

Теніоз — цистицеркоз

Цистицеркоз тенуікольний

Цистицеркоз пізиформний

Цистицеркоз овісний

Ценуроз церебральний

Ценуроз м'язової тканини та підшкірної клітковини (ценуроз Скрябіна)

Ехінококоз

Альвеококоз

Імагінальні цестодози

Теніїдози

Теніози

Мультицептози

Ехінококоз

Альвеококоз

Дипилідіоз

Дифілоботріоз

Мезоцестоїдози м'ясоїдних

Аноплоцефалятози

Монієзіоз

Тизанієзіоз

Авітеліноз

Стилезіоз жуйних

Аноплоцефалідози коней

Гіменолепідатози

Дрепанідотеніоз

Гіменолепідози

Райєтинози

Давеніоз

Амеботеніоз і хоанотеніоз

Цестодози риб

Кавіоз

Каріофільоз

Ботріоцефальоз

Лігулідози

НЕМАТОДИ І НЕМАТОДОЗИ

Оксиуратози

Оксиуроз

Скрябінемоз

Пасалуроз

Гетеракідоз

Гангулотеракідоз

Аскаридатози

Аскаридоз свиней

Параскаридоз

Неоаскаридоз

Аскаридіоз

Токсокароз і токсаскаридоз

Стронгілятози

Стронгілідози коней

Стронгілятози жуйних

Хабертіоз

Буноотомоз

Езофагостомоз

Трихостронгілідози

Стронгілятози м'ясоїдних

Анкілостомоз і унцинаріоз

Амідостомоз гусей

Стронгілятози дихального апарата

Диктіокаульоз

Протостронгілідози

Метастронгільоз

Сингамоз

Спіруратози

Телязіоз великої рогатої худоби

Спіруратози птиці

Тетрамероз

Стрептокароз

Ехінуріоз

Трихоцефалятози тварин

Трихоцефальоз свиней

Трихоцефальоз жуйних

Трихоцефальоз м'ясоїдних

Трихінельоз

Філяріатози

Онхоцеркоз

Парафіляріоз

Сетаріоз

Дирофіляріоз

Рабдитатози

Стронгілоїдоз

Діоктофіматози

Гістрихоз

Філометроїдоз риб

Акантоцефальози

Макраканторинхоз свиней

Поліморфоз і філікольоз птиці

ВЕТЕРИНАРНА АРАХНОЛОГІЯ І АРАХНОЗИ ТВАРИН

Паразитиформні кліщі

Вароатоз (варооз) бджіл

Акариформні кліщі і арахнози тварин

Саркоптидози

Саркоптоз свиней

Саркоптоз коней

Нотоедроз

Псороптидози

Псороптози

Псороптоз овець

Псороптоз великої рогатої худоби

Псороптоз коней

Псороптоз кролів

Хоріоптози

Отодектоз

Кнемідокоптоз

Демодекози

Демодекоз великої рогатої худоби

ВЕТЕРИНАРНА ЕНТОМОЛОГІЯ І ЕНТОМОЗИ ТВАРИН

Оводові хвороби тварин

Гіподерматози великої рогатої худоби

Естроз овець

Ринестроз коней

Гастрофільоз однокопитних

Зоофільні мухи

М'ясні мухи

Кровосисні комахи (гнус)

Ґедзі

Комарі

Мошки

Мокреці

Москіти

Кровососки

Сифункулятози


   Література
   Карта сайту

Дирофіляріоз

Дирофіляріоз (Dirofilariosis) — нематодозне захворювання, яке викликають круглі гельмінти Dirofilaria immitis, D. repens з родини Filariidae. D. immitis локалізується у серці, легеневій артерії, інших кровоносних судинах, D. repens — у підшкірній клітковині.

Характеристика збудників.

Статевозрілі дирофілярії — тонкі довгі нематоди (в довжину досягають 35 см). Самці мають дві нерівні спікули (рис. 66). Самки народжують личинок.

А — Dirofilaria immitis, Б — хвостовий кінець самця D. repens

Рис. 66. А — Dirofilaria immitis:

1 — головний кінець самки; 2 — хвостовий кінець самця;

Б — хвостовий кінець самця D. repens

(з підручника Галата, 1991)


Паразити розвиваються за допомогою дефінітивних живителів (собаки, коти, тигри, леопарди) і проміжних (комарі). В організмі комах личинки дирофілярій досягають інвазійної стадії за 8— 10 діб. В організмі дефінітивних живителів гельмінти стають статевозрілими через 6—7 міс і живуть протягом 4—5 міс. Мікродирофілярії циркулюють у крові тварин до трьох років.

Епізоотологічні дані.

Основне джерело поширення дирофіляріозу — хворі м'ясоїдні тварини. Масове ураження гельмінтами спостерігається у період льоту кровосисних комарів (весна й перша половина літа). Мікродирофілярії нагромаджуються у периферичних кровоносних судинах, як правило, ввечері та вранці. У цей час комахи проявляють найбільшу активність і найчастіше нападають на своїх живителів для кровоссання.

Патогенез.

Патогенний вплив дирофілярій на організм тварин проявляється в. основному механічною дією паразитів. Вони викликають значні зміни в серці, кровоносних судинах і є причиною виникнення запальних процесів, зокрема, хронічного ендокардиту.

Клінічні ознаки.

У хворих тварин, уражених D. immitis, спостерігаються розлад серцевої діяльності, схуднення і прискорення дихання, набрякання кінцівок. Дирофіляріоз, викликаний D. repens, перебігає здебільшого без характерних ознак хвороби. Інколи може уражуватися шкіра голови та лап, а також виникають нервові явища.

Патологоанатомічні зміни.

При розтині трупа спостерігається збільшення печінки та селезінки. В місцях локалізації паразитів знаходять статевозрілих дирофілярій. Шкіра в ділянці голови і нижньої частини кінцівок гіперемійована, на ній знаходять папули, заповнені серозним або гнійним вмістом з личинками дирофілярій. Часто мають місце набряки міжщелепного простору.

Діагностика.

У собак, уражених D. immitis, при рентгенографії грудної клітки виявляють збільшення правого шлуночка серця і діаметра артерій правої краніальної частки легенів. При дирофіляріозі підшкірної клітковини виявляють ураження шкіри в ділянці голови й кінцівок. У периферичній крові м'ясоїдних тварин знаходять мікроскопічних розмірів мікродирофілярій величиною до 0,3 мм.

Дирофіляріоз необхідно диференціювати від демодекозу собак, при якому мікроскопічним дослідженням вмісту пустул або глибоких зскрібків шкіри виявляють збудників хвороби — кліщів демодексів.

Лікування.

Хворим собакам застосовують івомек у дозі 0,2 мг/кг всередину. Ефективний також натрію тіацетарсамід внутрішньо два рази на день протягом двох діб у дозі 2,2 мг/кг. Згубно діє на мікродирофілярій дитразину йодид у дозі 4,4 мг/кг всередину. Курс лікування один тиждень. При мікродирофіляріозі ефективним є лівомізол у дозі 10 мг/кг. Антгельмінтик застосовують два рази на день протягом двох тижнів. Можна також використовувати для лікування тварин, уражених личинками дирофілярій, фентіон. Препарат наносять на шкіру в дозі від 20 до 100· мг/кг. Лікування здійснюють щомісяця (протягом 3—5 днів підряд) до повного видужання хворої тварини.

Профілактика спрямована на знищення проміжних живителів— кровосисних комарів. Введення тваринам тіацетарсаміду один раз на 6 міс у період льоту комарів у лікувальних дозах запобігає виникненню захворювання. З цією ж метою можна застосовувати з інтервалом в півроку діетилкарбамазин у дозі 5,5 мг/кг перорально.


Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Дирофіляріоз

Наступна сторінка      - Рабдитатози

Попередня сторінка    - Сетаріоз

Повернутися до початку сторінки Дирофіляріоз

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 
Индекс цитирования.