Скотный двор Скотный двор

 Паразитологія та інвазійні хвороби
сільськогосподарських тварин

 

В.К. Чернуха (ред.), Ю.Г.Артеменко, В.Ф. Галат та ін. — К.: Урожай, 1996.

Карта сайту

Зміст

ЗАГАЛЬНА ПАРАЗИТОЛОГІЯ

Визначення паразитології, її зміст та значення

Історія розвитку наукових шкіл зоопаразитологів, паразитологічні дослідження в Україні

Біологічні основи паразитизму

Типи взаємовідносин організмів

Паразитизм, закони (аксіоми) та рівні паразитизму

ВЧЕННЯ ПРО ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ

Економічні збитки, які спричиняють інвазійні хвороби

Епізоотологія інвазійних хвороб

Вчення Є.Н.Павловського про природну вогнищевість трансмісивних хвороб

Вплив навколишнього середовища та фауни живителів на перебіг інвазії

Імунітет при інвазійних хворобах тварин

Ветеринарна паразитоценологія

Принцип планування протипаразитарних заходів

Основи профілактики інвазійних хвороб

ПРОТОЗООЗИ ТВАРИН (НАЙПРОСТІШІ ТА ПРОТОЗОЙНІ ХВОРОБИ

Піроплазмідози

Бабезіоз великої рогатої худоби

Бабезіоз овець та кіз

Бабезіоз коней

Бабезіоз собак

Тейлеріоз

Кокцидіїдози тварин

Еймеріози тварин

Еймеріоз курей

Еймеріоз кролів

Еймеріоз великої рогатої худоби

Еймеріоз овець

Кокцидіїдози свиней

Токсоплазмоз

Ізоспорози собак і котів

Саркоцистоз

Криптоспоридіоз

Трихомоноз

Парувальна хвороба

Гістомоноз

Балантидіоз

Хілодонельоз

Іхтіофтиріоз

Нозематоз

Амебіоз

Анаплазмоз

Еперітрозооноз

Бореліоз

ВЕТЕРИНАРНА ГЕЛЬМІНТОЛОГІЯ

Визначення, зміст і обсяг ветеринарної гельмінтології

Основні етапи розвитку та вклад українських вчених у вивчення гельмінтозів тварин

Патогенез і особливості імунітету при гельмінтозах

Імунітет при гельмінтозах

Діагностика гельмінтозів

Епізоотологічна класифікація гельмінтозів

Основні принципи заходів боротьби з гельмінтозами

Трематоди і трематодози тварин

Трематодози жуйних

Фасціольоз

Дикроцеліїдози жуйних

Дикроцеліоз

Еуритремагоз

Парамфістомататози тварин

Парамфістомидози

Опісторхоз

Простогонімоз

Ехіностоматидози

Нотокотилідози

ЦЕСТОДИ І ЦЕСТОДОЗИ ТВАРИН

Ларвальні цестодози

Теніаринхоз — цистицеркоз

Теніоз — цистицеркоз

Цистицеркоз тенуікольний

Цистицеркоз пізиформний

Цистицеркоз овісний

Ценуроз церебральний

Ценуроз м'язової тканини та підшкірної клітковини (ценуроз Скрябіна)

Ехінококоз

Альвеококоз

Імагінальні цестодози

Теніїдози

Теніози

Мультицептози

Ехінококоз

Альвеококоз

Дипилідіоз

Дифілоботріоз

Мезоцестоїдози м'ясоїдних

Аноплоцефалятози

Монієзіоз

Тизанієзіоз

Авітеліноз

Стилезіоз жуйних

Аноплоцефалідози коней

Гіменолепідатози

Дрепанідотеніоз

Гіменолепідози

Райєтинози

Давеніоз

Амеботеніоз і хоанотеніоз

Цестодози риб

Кавіоз

Каріофільоз

Ботріоцефальоз

Лігулідози

НЕМАТОДИ І НЕМАТОДОЗИ

Оксиуратози

Оксиуроз

Скрябінемоз

Пасалуроз

Гетеракідоз

Гангулотеракідоз

Аскаридатози

Аскаридоз свиней

Параскаридоз

Неоаскаридоз

Аскаридіоз

Токсокароз і токсаскаридоз

Стронгілятози

Стронгілідози коней

Стронгілятози жуйних

Хабертіоз

Буноотомоз

Езофагостомоз

Трихостронгілідози

Стронгілятози м'ясоїдних

Анкілостомоз і унцинаріоз

Амідостомоз гусей

Стронгілятози дихального апарата

Диктіокаульоз

Протостронгілідози

Метастронгільоз

Сингамоз

Спіруратози

Телязіоз великої рогатої худоби

Спіруратози птиці

Тетрамероз

Стрептокароз

Ехінуріоз

Трихоцефалятози тварин

Трихоцефальоз свиней

Трихоцефальоз жуйних

Трихоцефальоз м'ясоїдних

Трихінельоз

Філяріатози

Онхоцеркоз

Парафіляріоз

Сетаріоз

Дирофіляріоз

Рабдитатози

Стронгілоїдоз

Діоктофіматози

Гістрихоз

Філометроїдоз риб

Акантоцефальози

Макраканторинхоз свиней

Поліморфоз і філікольоз птиці

ВЕТЕРИНАРНА АРАХНОЛОГІЯ І АРАХНОЗИ ТВАРИН

Паразитиформні кліщі

Вароатоз (варооз) бджіл

Акариформні кліщі і арахнози тварин

Саркоптидози

Саркоптоз свиней

Саркоптоз коней

Нотоедроз

Псороптидози

Псороптози

Псороптоз овець

Псороптоз великої рогатої худоби

Псороптоз коней

Псороптоз кролів

Хоріоптози

Отодектоз

Кнемідокоптоз

Демодекози

Демодекоз великої рогатої худоби

ВЕТЕРИНАРНА ЕНТОМОЛОГІЯ І ЕНТОМОЗИ ТВАРИН

Оводові хвороби тварин

Гіподерматози великої рогатої худоби

Естроз овець

Ринестроз коней

Гастрофільоз однокопитних

Зоофільні мухи

М'ясні мухи

Кровосисні комахи (гнус)

Ґедзі

Комарі

Мошки

Мокреці

Москіти

Кровососки

Сифункулятози

 

Бабезіоз овець та кіз

Хворобу викликають два види збудників: Babesia motasi і В. ovis. Раніше хворобу, яку спричиняв збудник В. motasi, називали піроплазмозом (від старої назви кровопаразита Piroplasma ovis). Бабезіоз перебігає гостро, підгостро й хронічно. Хворобу часто реєструють у південних областях України (Мироненко Ю.Г., 1993).

Характеристика збудників хвороби.

В еритроцитах бабезії мають овальну, округлу, амебоподібну та грушоподібну форми. В. motasi більших розмірів (до 3,8 мкм). В еритроцитах паразити знаходяться переважно в центрі клітини. Грушоподібних форм більше, ніж інших. Груші з'єднані вузькими кінцями під гострим кутом і за розмірами більші радіуса еритроцита.

В. ovis —дрібний паразит (до 2,5 мкм). Частіше вони розміщені на периферії еритроцитів, а грушоподібні форми з'єднані вузькими кінцями під тупим кутом і менші радіуса еритроцита (див. рисунок 2; 3). У червоних кров'яних тільцях більше овальних та округлих спорозоїтів. Зараженість еритроцитів може досягати 5 % (до чотирьох збудників в одній клітині).

Еритроцитарні форми бабезій

Рис. 2. Еритроцитарні форми бабезій:
1 — Babesia bigemina; 2 — В. bovis; 3 — В. ovis; 4 — В. equi; 5 — В. canis

 

Розмножуються бабезії в організмі дрібної рогатої худоби простим поділом на дві особини або ж пупкуванням. Основним перенощиком збудників хвороби дрібних жуйних тварин є двоживительний іксодовий кліщ Rhipicephalus bursa, який значно поширений в Криму. Передача бабезій в організмі іксодових кліщів відбувається трансфазним і трансоваріальним шляхами.

Епізоотологічні дані.

Бабезіоз дрібної рогатої худоби — сезонне захворювання, яке тісно пов'язане з випасанням тварин на пасовищах. Хворобу реєструють переважно в літню пору року (червень— серпень). У цей час буває масовий напад імаго кліщів Rh. bursa на тварин для кровоссання. Поодинокі випадки захворювання можуть мати місце й восени, в період нападання на худобу інвазованих кровопаразитами личинок та німф кліщів цього виду.

Імунітет нестерильний. Він триває близько 1—2 років.

Патогенез.

Бабезії досить швидко розмножуються в еритроцитах, що призводить до їх руйнування. Це спричиняє порушення процесів окислення, розвиток інтоксикації організму хворої тварини. Якщо ті не лікувати, то через 4—7 днів можливий летальний кінець. У деяких випадках при бабезіозі гине до 80 % худоби.

Клінічні ознаки.

Інкубаційний період триває від 9 до 14 діб. У хворих тварин температура тіла підвищується до 41—42 °С, настає загальне пригнічення. Вівці лежать у затінку, апетит відсутній. Пульс і дихання прискорені. Тварини швидко худнуть. Запори у них змінюються проносами. В фекаліях нерідко спостерігають наявність слизу та домішок крові. Сеча часто набуває червоного кольору (гемоглобінурія). Слизові оболонки спочатку гіперемійовані, а через дві доби стають блідими й жовтяничними. Кількість еритроцитів в крові різко зменшується.

Патологоанатомічні зміни.

Слизові та серозні оболонки, підшкірна клітковина світло-жовтяничного кольору, селезінка збільшена, печінка кровонаповнена, нирки гіперемійовані. На серці та інших органах — крововиливи. Сеча жовтого або червоного кольору.

Діагностику здійснюють таким чином, як і при бабезіозі великої рогатої худоби. Хворобу необхідно в першу чергу диференціювати від тейлеріозу, анаплазмозу, сибірки та лептоспірозу. При останньому захворюванні відсутнє підвищення температури тіла. Вирішальну роль в постановці діагнозу відіграють лабораторні методи діагностики й, зокрема, мікроскопія мазків крові.

Лікування.

Хворим тваринам вводять внутрішньом'язово 7%-ний водний розчин беренилу (азидину) в дозі 3,5—5 мг/кг з інтервалом 1—2 доби, або 1—7%-ний розчин діамідину в дозі 2 мг/кг. Можна також застосовувати підшкірно або внутрішньом'язово гемоспоридин у дозі 0,5 мг/кг.

Поряд з уведенням специфічних хіміотерапевтичних препаратів необхідно здійснювати також і симптоматичне лікування хворих овець та кіз (серцеві засоби, проносні солі при запорах). їх відокремлюють від решти тварин і тримають у приміщенні до повного видужання.

Профілактика.

Система профілактичних заходів при бабезіозі дрібної рогатої худоби включає такі ланки: знищення іксодових кліщів — перенощиків збудників хвороби, заборона випасання овець і кіз на закліщованих пасовищах протягом не менше 9 міс (за цей час кліщі-рипіцефали втрачають життєздатність) або при можливості переганяння тварин на гірські та інші пасовища, де відсутні перенощики збудників хвороби. Важливу роль відіграє профілактика бабезіозу беренилом (азидином) через кожні 15 діб протягом періоду можливого спалаху захворювання.

Для знищення кліщів овець та кіз купають або обприскують 0,2%-ною емульсією бензофосфату один раз протягом 10 діб; 0,1 %-ною емульсією дурсбану; 0,02%-ною емульсією перметрину або 0,05%-ною емульсією неоцидолу. Купають овець протягом усього сезону паразитування кліщів на тваринах, починаючи за 2—3 доби до початку їх нападання для кровоссання. Встановлена висока профілактична ефективність діамідину з пролонгаторами. Введення його вівцям після перших випадків захворювання на бабезіоз у дозі 2 мг/кг в поєднанні з поліглюкином, 2%-ним полівініловим спиртом або 15%-ним полівінілпіролідоном у дозі 5 мл на голову дає змогу профілактувати захворювання протягом одного місяця.

 

Скотный дворНа сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Бабезіоз овець та кіз

Наступна сторінка     -  Бабезіоз коней

Попередня сторінка  -  Бабезіоз великої рогатої худоби

Вернутися на початок сторінки - Бабезіоз овець та кіз

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.