Скотный двор Скотный двор

 Паразитологія та інвазійні хвороби
сільськогосподарських тварин

 

В.К. Чернуха (ред.), Ю.Г.Артеменко, В.Ф. Галат та ін. — К.: Урожай, 1996.

Карта сайту

Зміст

ЗАГАЛЬНА ПАРАЗИТОЛОГІЯ

Визначення паразитології, її зміст та значення

Історія розвитку наукових шкіл зоопаразитологів, паразитологічні дослідження в Україні

Біологічні основи паразитизму

Типи взаємовідносин організмів

Паразитизм, закони (аксіоми) та рівні паразитизму

ВЧЕННЯ ПРО ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ

Економічні збитки, які спричиняють інвазійні хвороби

Епізоотологія інвазійних хвороб

Вчення Є.Н.Павловського про природну вогнищевість трансмісивних хвороб

Вплив навколишнього середовища та фауни живителів на перебіг інвазії

Імунітет при інвазійних хворобах тварин

Ветеринарна паразитоценологія

Принцип планування протипаразитарних заходів

Основи профілактики інвазійних хвороб

ПРОТОЗООЗИ ТВАРИН (НАЙПРОСТІШІ ТА ПРОТОЗОЙНІ ХВОРОБИ

Піроплазмідози

Бабезіоз великої рогатої худоби

Бабезіоз овець та кіз

Бабезіоз коней

Бабезіоз собак

Тейлеріоз

Кокцидіїдози тварин

Еймеріози тварин

Еймеріоз курей

Еймеріоз кролів

Еймеріоз великої рогатої худоби

Еймеріоз овець

Кокцидіїдози свиней

Токсоплазмоз

Ізоспорози собак і котів

Саркоцистоз

Криптоспоридіоз

Трихомоноз

Парувальна хвороба

Гістомоноз

Балантидіоз

Хілодонельоз

Іхтіофтиріоз

Нозематоз

Амебіоз

Анаплазмоз

Еперітрозооноз

Бореліоз

ВЕТЕРИНАРНА ГЕЛЬМІНТОЛОГІЯ

Визначення, зміст і обсяг ветеринарної гельмінтології

Основні етапи розвитку та вклад українських вчених у вивчення гельмінтозів тварин

Патогенез і особливості імунітету при гельмінтозах

Імунітет при гельмінтозах

Діагностика гельмінтозів

Епізоотологічна класифікація гельмінтозів

Основні принципи заходів боротьби з гельмінтозами

Трематоди і трематодози тварин

Трематодози жуйних

Фасціольоз

Дикроцеліїдози жуйних

Дикроцеліоз

Еуритремагоз

Парамфістомататози тварин

Парамфістомидози

Опісторхоз

Простогонімоз

Ехіностоматидози

Нотокотилідози

ЦЕСТОДИ І ЦЕСТОДОЗИ ТВАРИН

Ларвальні цестодози

Теніаринхоз — цистицеркоз

Теніоз — цистицеркоз

Цистицеркоз тенуікольний

Цистицеркоз пізиформний

Цистицеркоз овісний

Ценуроз церебральний

Ценуроз м'язової тканини та підшкірної клітковини (ценуроз Скрябіна)

Ехінококоз

Альвеококоз

Імагінальні цестодози

Теніїдози

Теніози

Мультицептози

Ехінококоз

Альвеококоз

Дипилідіоз

Дифілоботріоз

Мезоцестоїдози м'ясоїдних

Аноплоцефалятози

Монієзіоз

Тизанієзіоз

Авітеліноз

Стилезіоз жуйних

Аноплоцефалідози коней

Гіменолепідатози

Дрепанідотеніоз

Гіменолепідози

Райєтинози

Давеніоз

Амеботеніоз і хоанотеніоз

Цестодози риб

Кавіоз

Каріофільоз

Ботріоцефальоз

Лігулідози

НЕМАТОДИ І НЕМАТОДОЗИ

Оксиуратози

Оксиуроз

Скрябінемоз

Пасалуроз

Гетеракідоз

Гангулотеракідоз

Аскаридатози

Аскаридоз свиней

Параскаридоз

Неоаскаридоз

Аскаридіоз

Токсокароз і токсаскаридоз

Стронгілятози

Стронгілідози коней

Стронгілятози жуйних

Хабертіоз

Буноотомоз

Езофагостомоз

Трихостронгілідози

Стронгілятози м'ясоїдних

Анкілостомоз і унцинаріоз

Амідостомоз гусей

Стронгілятози дихального апарата

Диктіокаульоз

Протостронгілідози

Метастронгільоз

Сингамоз

Спіруратози

Телязіоз великої рогатої худоби

Спіруратози птиці

Тетрамероз

Стрептокароз

Ехінуріоз

Трихоцефалятози тварин

Трихоцефальоз свиней

Трихоцефальоз жуйних

Трихоцефальоз м'ясоїдних

Трихінельоз

Філяріатози

Онхоцеркоз

Парафіляріоз

Сетаріоз

Дирофіляріоз

Рабдитатози

Стронгілоїдоз

Діоктофіматози

Гістрихоз

Філометроїдоз риб

Акантоцефальози

Макраканторинхоз свиней

Поліморфоз і філікольоз птиці

ВЕТЕРИНАРНА АРАХНОЛОГІЯ І АРАХНОЗИ ТВАРИН

Паразитиформні кліщі

Вароатоз (варооз) бджіл

Акариформні кліщі і арахнози тварин

Саркоптидози

Саркоптоз свиней

Саркоптоз коней

Нотоедроз

Псороптидози

Псороптози

Псороптоз овець

Псороптоз великої рогатої худоби

Псороптоз коней

Псороптоз кролів

Хоріоптози

Отодектоз

Кнемідокоптоз

Демодекози

Демодекоз великої рогатої худоби

ВЕТЕРИНАРНА ЕНТОМОЛОГІЯ І ЕНТОМОЗИ ТВАРИН

Оводові хвороби тварин

Гіподерматози великої рогатої худоби

Естроз овець

Ринестроз коней

Гастрофільоз однокопитних

Зоофільні мухи

М'ясні мухи

Кровосисні комахи (гнус)

Ґедзі

Комарі

Мошки

Мокреці

Москіти

Кровососки

Сифункулятози

 

Амеботеніоз і хоанотеніоз

Збудниками амеботеніозу і хоанотеніозу (Amoebotaeniosis, Choanotaeniosis) курей, індиків, цесарок, куропаток та інших диких птахів куриних є цистоди Amoebotaenia sphenoides і Choanotaenia infundibulum, родини Choanotaeniidae. Цестоди локалізуються у дванадцятипалій кишці  - Amoebotaenii і в тонкому відділі кишечника — Choanotaenia. Захворювання має вогнищеве поширення і в Україні не зустрічається.

Характеристика збудників.

Amoebotaenia sphenoides — дрібна цестода, 2—3,5 мм довжиною і 0,9—1,5 мм шириною. Сколекс має чотири великих присоски, хоботок озброєний 14 гачечками, розміщеними в один ряд. У гермафродитних члениках 12—20 сім'яників, розміщених в один ряд у задньому краю члеників. Жіночі, статеві органи з'являються у 8—13-му члениках, матка мішкоподібної форми, в зрілих члениках вона розпадається, тому яйця розсипані по всій паренхімі. Яйця дрібні, 0,035 мм в діаметрі.

Розвиваються амеботенії з участю проміжних живителів — дощових черв'яків, у порожнині тіла яких із проковтнутої онкосфери через 3—4 тижні виростає інвазійна личинка — цистицеркоїд. Кури заражаються амеботеніозом при проковтуванні дощових черв'яків з цистицеркоїдами. У шлунках курки черв'яки перетравлюються, а звільнені цистицеркоїди проникають у дванадцятипалу кишку, де прикріплюються до слизової оболонки між ворсинками і через 12 днів перетворюються у статевозрілі цестоди (Романенко П.Т., 1962—1965).

Choanotaenia infundibulum — довжиною від 20 до 200 мм, шириною 2,3 мм, сколекс має чотири присоски, хоботок озброєний 16—20 гачечками. Статеві отвори неправильно чергуються і розміщені в передній половині членика. В гермафродитних члениках від 25 до 44 сім'яників, яєчник знаходиться у передній частині членика. Матка в зрілих члениках розпадається на капсули.

Хоанотенії — біогельмінти, проміжними живителями їх є жуки, коники, мухи та інші комахи (близько 70 видів комах). За даними П.Т.Романенка (1971), розвиток цистицеркоїдів при температурі 20 °С закінчується протягом 17—18 днів. Птиця заражається хоанотеніозом при проковтуванні жуків і комах, інвазованих цистицеркоїдами хоанотеній. У кишечнику курей хоанотенії досягають статевозрілого стану через 14—17 днів (Душкін В.А., 1970).

Епізоотологічні дані.

Хоанотеніозом хворіє птиця усіх вікових груп, з 2-місячного віку — амеботеніозом. Джерелом інвазії є заражені кури, індики, цесарки і дикі птахи. Обов'язковими умовами виникнення хвороби є наявність зараженої птиці та проміжних живителів амеботеній і хоанотеній. Птиця заражається амеботеніозом і хоанотеніозом на прифермських територіях і вигулах при проковтуванні проміжних живителів, інвазованих цистицеркоїдами цестод. Амеботенії паразитують у курей протягом усього року, однак найбільша інвазія буває влітку у червні.

Патогенез, клінічні ознаки та патологоанатомічні зміни в основному такі ж, як і при давеніозі. У випадку інтенсивної інвазії (200—500 особин) спостерігається катаральне, нерідко геморагічне запалення кишечника, виснаження і загибель значної кількості птиці.

Діагностика.

Діагноз встановлюють на підставі дослідження свіжих проб фекалій методом послідовного промивання і виявлення члеників цестод. Ураховують також епізоотологічні дані.

Лікування.

Таке ж, як і при райєтинозі і давеніозі курей. За даними П.Т.Романенка (1963), високу ефективність при амеботеніозі (80—99 %) одержують при застосуванні суміші екстракту чоловічої папороті порівняно з чотирихлористим вуглецем у дозі 2 г на 1 кг живої маси.

Профілактика не розроблена. Необхідно старанно очищати пташники від посліду з наступним біотермічним його знезаражуванням. Інвазовану цестодами птицю утримують ізольовано і піддають дегельмінтизації, поліпшують годівлю усієї наявної птиці і досліджують кишечники загиблої і забитої на м'ясо. Своєчасно виявляють заражену птицю.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Амеботеніоз і хоанотеніоз

Наступна сторінка     -  Цестодози риб

Попередня сторінка  -  Давеніоз

Вернутися на початок сторінки - Амеботеніоз і хоанотеніоз

1 2 3 бездепозитные бонусы 20184 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.