Інвазійні хвороби свиней

В.Ф. Галат, А.В. Березовський, Н.М. Сорока, М.П. Прус

Навчальний посібник. За редакцією доктора ветеринарних наук В.Ф. Галата. Київ, НАУ, 2008

Інвазійні хвороби свиней

В.Ф. Галат, А.В. Березовський, Н.М, Сорока. М.П. Прус.

 

ІНВАЗІЙНІ ХВОРОБИ СВИНЕЙ.

Навчальний посібник.

За редакцією доктора ветеринарних наук В.Ф. Галата.

Допущено Міністерством аграрної політики України як навчальний посібник підготовки фахівців в аграрних вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації із спеціальності "Ветеринарна медицина".

Київ, НАУ, 2008.

УДК: 616-022:636.4

Наведено характеристику збудників інвазійних хвороб, їх цикл розвитку, епізоотологічні дані, патогенез та імунітет, клінічні ознаки, патологоанатомічні зміни, лікування, профілактику і заходи боротьби при гельмінтозах, ентомозах, акарозах та протозоонозах свиней. Рисунки полегшують засвоєння матеріалу.

Для студентів та магістрів ветеринарних закладів III-IV рівнів акредитації.

Рецензенти:

доктор ветеринарних наук, професор М.Ф. Ященко, (Інститут ветеринарної медицини УААН);

кандидат ветеринарних наук, доцент К.В. Дідаш, (Національний аграрний університет).

Зав. видавничим центром А.П. Колесніков.
Підписано до друку 26.12.06. Формат 60x84 1.116
Ум. друк. арк. 5,6. Обл.-вид. арк. 4,9.
Наклад 150 пр. Зам .№ 1063 від 10.01.07
Видавничий центр НАУ
Вул. Героїв оборони, 15, Київ, 03041,
Тел. 527-80-49

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Карта сайту

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. ГЕЛЬМІНТОЗИ

1.1.Трематодози (Trematodoses)

Фасціольоз

Фасціолопсоз

Шистосомоз

Метагонімоз

Парагонімоз

Ехінохазмоз

1.2. Цестодози

Цистицеркоз целюлозний

Цистицеркоз тенуїкольний

Ехінококоз

Спарганоз

1.3. Нематодози

Аскароз

Трихуроз

Трихінельоз

Езофaгocтoмoз

Олуланоз

Метастронгільоз

Стронгілоїдоз

1.4. Акантоцефальози

Макpaкaнторинхоз

Розділ 2. ЕНТОМОЗИ

Комарі

Мошки

Мокреці

Москіти

Зоофільні мухи

Гематопіноз

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Розділ 3. АКАРОЗИ

Саркоптоз

Демодекоз

Розділ 4. ПРОТОЗОЙНІ ХВОРОБИ

Бабезіоз

Еймеріоз та ізоспороз

Саркоцистоз

Токсоплазмоз

Криптоспоридіоз

Трихоманоз

Амебна дизентерія (амебоз)

Балантидіоз

Бореліоз

Список рекомендованої літератури

Література

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Інвазійні хвороби свиней

Інвазійні хвороби свиней

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Ви дивилися сторінкуІнвазійні хвороби свиней
Наступна сторінкаЗміст
Попередня сторінкаЛітература
Повернутися до початку сторінкиІнвазійні хвороби свиней
Индекс цитирования.