Дипломна робота:
“Характеристика господарсько-корисних ознак та взаємозв’язків між ними
у корів української червоно-рябої молочної породи різного призначення
на прикладі племрепродуктора ПАФ “Єрчики”
Попільнянського району Житомирської області.” 2005 р.

 

Взаємозв’язок між основними ознаками тварин різного призначення

Ефективність селекції по тій чи іншій ознаці залежить від напрямку і характеру взаємозв’язку між ними. Коефіцієнти кореляції обчислені по всьому поголів’ї обстежених корів (136 голів) об’єктивно відображають цей взаємозв’язок (табл.5).

Зокрема, нами отримана досить висока додатня пряма кореляція між надоєм та вмістом жиру у молоці (табл. 5).

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Таблиця 5.

Взаємозв’язок між основними ознаками корів різного призначення

Господарсько-корисні ознаки Кореляція з надоєм ( r + mr )
І – матері бугаїв (n=24) ІІ – селекційне ядро (n=26) ІІІ – виробнича група (n=38) ІV – дочірні госп-ва (n=22) V – виран- жировка (n=26) По стаду (n=136)
Вміст жиру, % +0,53+0,18** +0,02+0,20 +0,02+0,06 +0,06+0,22 +0,16+0,20 +0,46+0,08***
Молочний жир, кг +0,97+0,06*** +0,73+0,17*** +0,90+0,07*** +0,97+0,06*** +0,95+0,06*** +0,99+0,01***
Жива маса, кг +0,17+0,21 +0,13+0,20 -0,23+016 -0,06+0,22 +0,06+0,16 +0,19+0,08*
Відносна молочність, кг +0,69+0,15*** +0,28+0,04*** +0,80+0,10*** +0,62+0,18*** +0,78+0,13*** +0,94+0,03***
Висота в холці, см +0,37+0,20 -0,31+0,19 +0,22+0,08*** +0,00+0,22 -0,12+0,20 +0,27+0,08***
Коса довжина тулубу, см -0,37+0,20 +0,07+0,20 +0,31+0,15* +0,09+0,22 +0,11+0,20 +0,11+0,08
Обхват грудей, см -0,08+0,21 -0,07+0,20 +0,34+0,10*** +0,01+0,22 -0,14+0,20 +0,02+0,09

Особливо високою ця кореляція виявилась між надоєм та кількістю молочного жиру і відносною молочністю. Між цими ознаками вона досягає майже 1 (відповідно +0,99 – +0,94) і являється високодостовірною (P<0,001). Отже відбір корів за надоєм сприятиме підвищенню продукції жиру і відносної молочності їх.

Що стосується кореляції між надоєм і живою масою, то вона виявилася невисокою (+0,19; P<0,05). Очевидно між цими ознаками існує криволінійний зв'язок, для визначення якого потрібно обчислювати іншу біометричну константу – кореляційне відношення. Нами отримана також досить помітна і високо достовірна кореляція (+0,27; P<0,001) між надоєм тварин та висотою в холці. Це ще раз свідчить про те, що при створенні високопродуктивних стад потрібно звертати увагу на відбір корів як за масовими, так і лінійними габаритами.

Що стосується характеру і напрямку коефіцієнта кореляції між надоєм та іншими ознаками у корів різного призначення, то вони в тій чи іншій мірі “копіюють” середні параметри по всьому обстеженому поголів’ю тварин. Проте у низькопродуктивних тварин рівень зв’язку нижчий, ніж у високопродуктивних, особливо між такими ознаками як надій – вміст жиру та надій – висота в холці.

Отже застосування в племінній роботі такого прийому як диференціація молочного стада на групи корів різного призначення залежно від рівня їх молочної продуктивності є ефективний шлях до створення високопродуктивних конкурентноспроможних молочних стад у господарствах різних категорій і форм власності.

Проте, проведення цієї роботи вимагає від спеціаліста глибоких знань щодо успадкування селекційних ознак та характеру генетичних і фенотипових зв’язків між ними.

 

Ви дивилися сторінку - Взаємозв’язок між основними ознаками тварин різного призначення

Наступна сторінка      - Оптимізація селекції та ремонту стада при різному типу відбору

Попередня сторінка    - Молочна продуктивність і жива маса корів різного призначення

Повернутися до початку сторінки Взаємозв’язок між основними ознаками тварин різного призначення

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.