Дипломна робота:
“Характеристика господарсько-корисних ознак та взаємозв’язків між ними
у корів української червоно-рябої молочної породи різного призначення
на прикладі племрепродуктора ПАФ “Єрчики”
Попільнянського району Житомирської області.” 2005 р.

 

Висновки

1. Диференціація корів в племінному господарстві за їх призначенням дозволяє ефективно використати генетичний потенціал кращих корів стада та забезпечує нормальне відтворення основного поголів’я при вводі на 100 корів основного стада 24-25 первісток, оцінених за фенотипом в умовах контрольно-селекційного корівника.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

2. Корови різних груп за призначенням відрізняються між собою за тілобудовою, живою масою, молочною продуктивністю, коефіцієнтом молочності при достовірній у більшості випадків різниці. Причому корови – матері ремонтних бугаїв і селекційного ядра за рівнем продуктивності досягли показників кращих стад вітчизняної і зарубіжної селекції. Це свідчить про високий генетичний потенціал новоствореної української червоно-рябої молочної породи.

3. Для розширення племінної бази української червоно-рябої молочної породи доцільно гірших для рівня племінного заводу корів передавати дочірнім господарствам, котрі у майбутньому можуть перерости у племінні репродуктори і заводи.

4. Низькопродуктивних корів, призначених для виранжировки із стада, слід тимчасово використовувати як резерв для збільшення виробництва високоякісної яловичини за рахунок одноразового осіменіння спермою бугаїв-плідників спеціалізованих м’ясних порід, зокрема поліської м’ясної.

5. Збільшення інтенсивності відбору корів в селекційну групу призводить до помітного зростання очікуваної продуктивності стада, як за надоєм так і за жирномолочністю, проте можливість підвищення інтенсивності обмежених з оптимальних параметрів відтворення стада. За умови вводу на 100 корів основного стада 23-25 первісток оцінених за власними показниками рівень відбору корів основного стада в селекційну групу повинен бути не меншим 70 %.

6. Диференціація корів на групи за призначенням виявила високу економічну ефективність використання високопродуктивних корів – матерів ремонтних плідників та селекційного ядра. Рентабельність виробництва молока від тварин цих груп досягла 75% що значно вища ніж у корів останніх двох груп.

 

Ви дивилися сторінку - Висновки

Наступна сторінка      - Пропозиції виробництву

Попередня сторінка    - Економічна ефективність розробок

Повернутися до початку сторінки Висновки

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.