Скотный двор Скотный двор

 Дипломна робота: “Характеристика господарсько-корисних ознак та взаємозв’язків між ними у корів української червоно-рябої молочної породи різного призначення на прикладі племрепродуктора
ПАФ “Єрчики” Попільнянського району Житомирської області.”

 2005 р.

Карта сайта

Вступ

Розділ І. Методи виведення, генезис та зоотехнічна характеристика української червоно-рябої худоби

Коротка характеристика вихідних порід (симентальської і голштинської червоно-рябої)

Методи виведення породи

Зоотехнічна характеристика породи

Розділ ІІ. Еколого-економічна характеристика господарства та вихідні дані для виконання випускної роботи

Короткі відомості про господарство

Екологічна оцінка умов господарювання

- Еколого-гігієнічна оцінка вибору місця під забудову ферми, розміщення тваринницьких об’єктів та благоустрій територій

- Еколого-санітарне забезпечення виробництва продуктів тваринництва

- Санітарна оцінка водопостачання, заготівлі та збереження кормів

- Заходи по утилізації та використанню відходів тваринництва

Безпека життєдіяльності та охорона праці у тваринництві

Розділ ІІІ. Власні дослідження

Матеріал і методика проведення досліджень

Результати досліджень

- Особливості будови тіла корів різного призначення

- Молочна продуктивність і жива маса корів різного призначення

- Взаємозв’язок між основними ознаками тварин різного призначення

- Оптимізація селекції та ремонту стада при різному типу відбору

Економічна ефективність розробок

Висновки

Пропозиції виробництву

Список використаної літератури

Вступ

Проблема виробництва продуктів тваринництва у зв’язку з зростанням чисельності людей з кожним роком загострюється. В нашій державі ця проблема ускладнилася в зв’язку з переходом сільського господарства на ринкові умови.

В Україні за останні 30 - 40 років спостерігається бурхливий процес породоутворення. Місцеві породи виявилися неконкурентноспроможними в ринкових умовах, тому на теренах нашої держави створені молочні породи інтенсивного типу з високим генетичним потенціалом молочної продуктивності.

До таких порід відноситься і українська червоно-ряба молочна порода. Вона виведена шляхом відтворного схрещування місцевої симентальської породи комбінованого напрямку продуктивності з червоно-рябими голштинськими бугаями північноамериканської селекції. Порода поширена в багатьох областях України.

Останнім часом племінний молодняк цієї породи завозиться також в поліську зону та в перехідну зону від Полісся до Лісостепу. Показовим в цьому відношенні є репродуктор цієї породи в приватній агрофірмі “Єрчики” Житомирської області. Оскільки порода недавно створена, то вона заслуговує на увагу вивчення господарсько-корисних ознак тварин та взаємозв’язків між ними.

Для удосконалення породи велике значення має використання потенціалу найбільш високоцінних в племінному відношенні тварин. Особливо це важливо в умовах удосконалення породи з використанням принципів великомасштабної селекції.

Зазначене вище і послужило метою наших досліджень. Для реалізації цієї мети нами поставлено завдання вивчити особливості будови тіла, молочну продуктивність і живу масу та взаємозв’язок між ними у корів червоно-рябої породи різного призначення: матерів ремонтних бугаїв, корів селекційного ядра, виробничої групи та тварин, які призначені для комплектування дочірніх господарств та для виранжировки.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Вступ

Наступна сторінка    -  Коротка характеристика вихідних порід (симентальської і голштинської червоно-рябої)

Попередня сторінка  -  Дипломна робота: “Характеристика господарсько-корисних ознак та взаємозв’язків між ними у корів української червоно-рябої молочної породи різного призначення на прикладі племрепродуктора ПАФ “Єрчики” Попільнянського району Житомирської області.” 2005 р.

Вернутися на початок сторінки - Вступ

 

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.