Скотный двор Скотный двор

 Дипломна робота: “Характеристика господарсько-корисних ознак та взаємозв’язків між ними у корів української червоно-рябої молочної породи різного призначення на прикладі племрепродуктора
ПАФ “Єрчики” Попільнянського району Житомирської області.”

 2005 р.

Карта сайта

Вступ

Розділ І. Методи виведення, генезис та зоотехнічна характеристика української червоно-рябої худоби

Коротка характеристика вихідних порід (симентальської і голштинської червоно-рябої)

Методи виведення породи

Зоотехнічна характеристика породи

Розділ ІІ. Еколого-економічна характеристика господарства та вихідні дані для виконання випускної роботи

Короткі відомості про господарство

Екологічна оцінка умов господарювання

- Еколого-гігієнічна оцінка вибору місця під забудову ферми, розміщення тваринницьких об’єктів та благоустрій територій

- Еколого-санітарне забезпечення виробництва продуктів тваринництва

- Санітарна оцінка водопостачання, заготівлі та збереження кормів

- Заходи по утилізації та використанню відходів тваринництва

Безпека життєдіяльності та охорона праці у тваринництві

Розділ ІІІ. Власні дослідження

Матеріал і методика проведення досліджень

Результати досліджень

- Особливості будови тіла корів різного призначення

- Молочна продуктивність і жива маса корів різного призначення

- Взаємозв’язок між основними ознаками тварин різного призначення

- Оптимізація селекції та ремонту стада при різному типу відбору

Економічна ефективність розробок

Висновки

Пропозиції виробництву

Список використаної літератури

Особливості будови тіла корів різного призначення

Розподіл корів племрепродуктора на 5 груп за призначенням дозволяє раціонально використовувати генетичний потенціал кращих тварин. Нами проведена оцінка корів різних груп за особливостями будови тіла (табл. 2).

Таблиця 2.

Проміри тулубу та індекси тіло будови
корів червоно-рябої породи різного призначення

Проміри тіла, см

Групи корів за призначенням

По стаду (n =136)

І
МБ
(n =24)

ІІ
СЯ
(n =26)

ІІІ
ВГ
(n =38)

ІV
ДГ
(n =22)

V
ВР
(n =26)

висота в холці

134,4 134,1 133,6 132,3 132,2 133,4

коса довжина тулубу

166,2 169,1 168,5 164,4 166,3 167,1

глибина грудей

71,0 70,5 69,5 71,2 70,2 70,4

ширина грудей

43,6 43,2 42,6 44,1 42,9 43,2

ширина в маклоках

51,8 51,8 51,5 53,5 49,5 51,5

обхват грудей

200,0 201,5 201,8 200,4 199,6 200,8

Індекси, %:

           
формата 123,7 126,1 126,1 124,3 125,8 125,3
компактності 120,3 119,2 119,8 121,9 120,0 120,2
грудний 61,5 61,3 61,3 61,9 61,1 61,4
тазогрудний 84,2 83,4 82,7 82,4 86,7 83,9
довгоногості 47,2 47,4 48,0 46,2 46,9 47,2
масивності 148,8 150,3 151,0 151,5 151,0 150,5
еприсомії-лептосомії 315,1 319,2 309,5 304,1 323,1 317,3
масо-метричний коеф. 120,9 119,5 119,3 116,6 117,6 118,8

В цілому корови червоно-рябої породи характеризуються пропорціональною будовою тіла і добре вираженим типом породи, висота в холці досягає більше 133 см, довжина тулуба – 167 см, а обхват грудей переважає 200 см. У корів добре розвинена грудна клітка. Ці лінійні габарити свідчать про те, що обстежені корови характеризуються добрим розвитком серцево-судинної, дихальної та перетравної системи, що дуже важливо для інтенсивного синтезу молока. За індексами будови тіла вони характеризуються як тварини молочного напрямку продуктивності. Про це свідчить зокрема індекси формата, довгоногості, ейрисомії-лептосомії та масо-метричний коефіцієнт.

Що стосується особливостей тіло будови корів окремих груп за призначенням, то чіткої закономірності тут не виявлено. Однак високопродуктивні корови першої-третьої груп характеризуються більшими лінійними промірами, особливо висоти в холці, косої довжини тулубу та обхвату грудей. Так, за висотою в холці матері бугаїв переважали тварин, призначених для виранжування, на 2,3 см при достовірній різниці (P<0,05), корови другої групи (селекційне ядро) перевищували корів призначених для комплектування дочірніх господарств за косою довжиною тулубу на 4,7 см (P<0,01).

Високопродуктивні корови перших трьох груп характеризувались розтягнутим тулубом і його меншою компактністю. Тазогрудний індекс в них досягає 83-84 см. Це свідчить про те, що корови цих груп мали не лише видовжений тулуб, але й довгий і широкий таз, під яким розміщується об’ємисте вим’я.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Особливості будови тіла корів різного призначення

Наступна сторінка    -  Молочна продуктивність і жива маса корів різного призначення

Попередня сторінка  -  Матеріал і методика проведення досліджень

Вернутися на початок сторінки - Особливості будови тіла корів різного призначення

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.