Дипломна робота:
“Характеристика господарсько-корисних ознак та взаємозв’язків між ними
у корів української червоно-рябої молочної породи різного призначення
на прикладі племрепродуктора ПАФ “Єрчики”
Попільнянського району Житомирської області.” 2005 р.

 

Оптимізація селекції та ремонту стада при різному типу відбору

Ефективність відбору за тією чи іншою ознакою залежить від інтенсивності селекції як видно із табл. 6, 7 із підвищенням тиску відбору зростає селекційний диференціал селекційний ефект за покоління та за 1 рік.

Так, при інтенсивності відбору t = 0,195 ці показники склали за надоєм відповідно 229 кг, 69 і 14 кг, а при інтенсивності 0,798 (частка відбору 50%) 936, 281 і 56 кг.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Таблиця 6

Результати оптимізації селекції корів
за надоєм при різних варіантах відбору

Показники Частка відбору ( Р )
0,9 0,8 0,7 0,6 0,5
Інтенсивність відбору (і) 0,195 0,350 0,498 0,645 0,798
Селекційний диференціал, кг 229 411 584 757 936
Селекційний ефект за покоління (R), кг 69 123 175 227 281
Селекц.ефект за рік (Rl), кг 14 25 35 45 56
Віддаль до ординати (u) -1,28 -0,84 -0,52 -0,25 0,00
Мінім.вимоги до відбору (Vmin) 4293 4809 5184 5501 5794
Очікуван.продукт.дочок (Mg) 5863 5917 5969 6021 6075

Аналогічна картина спостерігається також за жирномолочністю корів (табл.7) ці показники при частці відбору корів в племінну групу 90% склали відповідно 0,023 0,012 , 0,002%, а при відборі 50% 0,093 , 0,047, 0,009 % з підвищенням тиску відбору збільшується мінімальні вимоги до відбору корів в селекційне стадо, різниця за цим показником між крайніми варіантами відбору корів склали 1501 кг по надою і 0,15 % по жирномолочності.

Таблиця 7

Результати оптимізації селекції корів
з жирномолочністю при різних варіантах відбору.

Показники Частка відбору ( Р )
0,9 0,8 0,7 0,6 0,5
Інтенсивність відбору (і) 0,195 0,350 0,498 0,645 0,798
Селекційний диференціал, кг 0,021 0,041 0,058 0,075 0,093
Селекційний ефект за покоління (R), кг 0,012 0,021 0,029 0,038 0,047
Селекц.ефект за рік (Rl), кг 0,002 0,004 0,006 0,008 0,009
Віддаль до ординати (u) -1,28 -0,84 -0,52 -0,25 0,00
Мінім.вимоги до відбору (Vmin) 3,61 3,66 3,70 3,73 3,76
Очікуван.продукт.дочок (Mg) 3,62 3,68 3,72 3,76 3,81

Підвищення інтенсивного відбору корів призводить до помітного зростання їх молочності. При найвищому тиску відбору (50%) надій корів складатиме 6075 кг що на 212 кг більше ніж при відборі 90%.

Про те, можливості інтенсивного відбору корів селекційне стадо обмежене оптимальними параметрами відтворення стада.

При вводі в стадо 23-25 корів-первісток на 100 корів основного стада, частка відбору корів в селекційне ядро повинно складати не менше 70%.

 

Ви дивилися сторінку - Оптимізація селекції та ремонту стада при різному типу відбору

Наступна сторінка      - Економічна ефективність розробок

Попередня сторінка    - Взаємозв’язок між основними ознаками тварин різного призначення

Повернутися до початку сторінки Оптимізація селекції та ремонту стада при різному типу відбору

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.