Дипломна робота:
“Характеристика господарсько-корисних ознак та взаємозв’язків між ними
у корів української червоно-рябої молочної породи різного призначення
на прикладі племрепродуктора ПАФ “Єрчики”
Попільнянського району Житомирської області.” 2005 р.

 

Методи виведення породи

Роботу по створенню української червоно-рябої молочної породи проводили згідно з програмою, схваленою 1 липня 1981 року Бюро ради по селекції та гібридизації тварин при Президії колишньої ВАСГНІЛ, методикою та схемою створення нової породи в Україні, планами селекційно-племінної роботи, розробленими для об’єднань, репродукторів, племінних і базових господарств, а також рекомендаціями по виконанню програми створення червоно-рябої молочної породи великої рогатої худоби в господарствах України [4; 17].

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Відповідно до розроблених програм основні схеми схрещування направлені на одержання в кінцевому масиві тварин з питомою вагою спадковості червоно-рябих голштинів 60-80%. Чистопородних бугаїв поліпшуючої породи використовували в основному у базових господарствах для одержання напівкровних, а відтак – 3/4-кровних тварин з розведенням останніх “в собі”. В репродукторах голштинських бугаїв використовували для поглинального схрещування протягом чотирьох поколінь до одержання 15/16-кровних тварин за поліпшуючою породою, тобто практично чистопородних, однак адаптованих до місцевих умов.

Для одержання тварин кінцевої породної структури з питомою вагою спадковості голштинів 60-80% використані різні варіанти схрещування. При цьому для подальшого відтворення відбирали тварин, найбільш близьких до бажаного типу створюваної породи. Для племінного використання не залишали бугаїв, які мають в генотипі менше 50% спадковості голштинів. Для прискорення темпів одержання тварин кінцевих генотипів у селекційному процесі використані із репродукторів 7/8- і 15/16-кровні за голштинами бугаї.

У результаті творчої тривалої (понад 15 років) наукової і практичної роботи науковців української асоціації по впровадженню науково-технічних досягнень у тваринництві “Україна”, Інститутів тваринництва, розведення і генетики тварин УААН, сільськогосподарських дослідних станцій, НВО “Еліта”, “Прогрес”, виробничих колективів племінних та базових господарств, племоб’єднань, багатьох спеціалістів і організаторів тваринницької галузі шляхом відтворного схрещування сименталів із червоно-рябими голштинами, а на окремих масивах додатково з айрширами й монбельярдами, створено українську червоно-рябу молочну породу. Вона офіційно затверджена наказом Мінсільгосппроду України № 106 від 26 квітня 1993 року.

У складі української червоно-рябої молочної породи як селекційні досягнення і внутріпородні структурні формування апробовані центральний та південно-східний внутріпородні (зональні) типи. Центральний внутрипородний тип виведений шляхом відтворного схрещування сименталів з червоно-рябими голштинами. Питома вага спадковості червоно-рябих голштинів у генотипі тварин становить 65-80%. Однак головним є не породне поєднання, а відповідність бажаному типові. Південно-східний внутрипородний тип виведено шляхом складного відтворного схрещування сименталів з червоно-рябими голштинами, айрширами і монбельярдами [1; 9; 19; 20].

Як структурні підрозділи до складу центрального внутріпородного типу входять: київський, прилуцький і черкаський заводські типи, до південно-східного – вінницький та харківський. Частка апробованого в базових племінних господарствах тварин центрального внутріпородного типу становить 60%, у загальному масиві української червоно-рябої молочної породи – 96-98%.

 

Ви дивилися сторінку - Методи виведення породи

Наступна сторінка      - Зоотехнічна характеристика породи

Попередня сторінка    - Коротка характеристика вихідних порід (симентальської і голштинської червоно-рябої)

Повернутися до початку сторінки Методи виведення породи

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.