Дипломна робота:
“Характеристика господарсько-корисних ознак та взаємозв’язків між ними
у корів української червоно-рябої молочної породи різного призначення
на прикладі племрепродуктора ПАФ “Єрчики”
Попільнянського району Житомирської області.” 2005 р.

 

Коротка характеристика вихідних порід (симентальської і голштинської червоно-рябої)

Симентальська порода – одна з найстаріших порід у світі. Вона створювалась і формувалась в долині річки Симен в Швейцарії, звідси і походить її назва. Симентальська порода в Україні створювалась у другій половині XIX століття. На території Чернігівської, Харківської, Полтавської і деяких інших областей місцеву сіру українську худобу схрещували з симентальською, а також займались чистопородним розведенням останньої, яка поступала із закордонних країн [11; 29].

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Симентальська порода великої рогатої худоби серед інших в Україні за чисельністю займає третє місце (3212127 голів). Ця порода поширена головним чином у районах Лісостепу, які характеризуються високим рівнем розвитку зернового виробництва. Симентальська порода відзначається комбінованим напрямом продуктивності, дає якісну продукцію, має високу плодючість і резистентність до захворювань, міцну конституцію, добре акліматизується та довго живе [21; 23].

Генеалогічна структура породи включає ряд ліній і маточних родин. За даними Ю.Д. Рубана [29], в породі нараховується 87 ліній. В Україні широкого розповсюдження набули тварини, які належать до ліній Лорда 131 (14,8%), Рольфа 3С-0169 (14,2%), Геродеса 2485-2229 (10,4%), Ціппера КС-8 (6,8%), Базиля ЦТС-141 (5,2%), Богатиря (5,1%). Велике значення мають жирномолочні родини корів: Кукли 838, Зозулі 21, Воротки 5992, Медузи 417, Бурки 2275, Медведки 2928 [2].

Симентальська худоба, як ніяка інша, характеризується багатством виробничих та конституційних типів. У її популяції зустрічаються тварини молочного напряму продуктивності, молочно-м’ясного, м’ясного-молочного і навіть м’ясного. Основною ознакою, за якою виділяють різні типи тіло будови і конституції, є ступінь розвитку широкотілості (ейризомії), на відміну від вузькотілості (лептозомії). Питома вага широкотілих тварин у симентальських стадах перебуває у межах 60-65%, вузькотілих – 40-35%, що й зумовлює комбінований напрям продуктивності породи. Широкотілість краще корелює з м’ясністю, вузькотілість – із молочністю [6; 12].

Рівень молочної продуктивності у тварин молочного типу в симентальських стадах значно перевищує аналогічний показник у тварин молочно-м’ясного і м’ясного-молочного типів. У племзаводах “Шамраївський” і “Матусове” середні надої корів молочного типу відповідно становили 5563 і 4672 кг, молочно-м’ясного – 4445 і 3931 кг і м’ясного-молочного – 3630 і 3091 кг молока. Молоко симентальських корів має високу поживну цінність. За надоїв племінних стад від 3000 до 5000 кг молока на рік питома вага жиру становить 3,7-3,94%, білка – 3,35-3,63%, сухих знежирених молочних залишків – 9-9,92% та сухої речовини – 12,6-13,34% [6].

На основі молочного типу сименталів створено сичевську і монбельярдську породи. Сичевську породу виведено в Нечорноземній зоні Росії в результаті схрещування місцевої худоби з симентальською [10; 12]. У Франції шляхом схрещування місцевої ельзаської породи з сименталами виведена монбельярдська порода [18; 24].

Симентальська худоба відзначається доброю м’ясною продуктивністю. Жива маса телят при народженні складає в середньому 35-45 кг. Для молодняка характерна висока інтенсивність росту. В 12-місячному віці бички досягають живої маси 320 кг, телички – 250 кг, у 18-місячному віці – відповідно 440 і 330 кг. Середньодобовий приріст живої маси бичків за 392 дні інтенсивного вирощування і відгодівлі становив 1065 г, жива маса після закінчення відгодівлі – 470 кг [2].

В різних країнах світу симентальську породу широко використовують для виробництва яловичини. У США, Канаді, Австралії, Новій Зеландії їх використовують, як спеціалізованих м’ясних тварин при чистопородному розведенні і в схрещуванні з коровами, особливо британських м’ясних порід, для підвищення інтенсивності росту, поліпшення м’ясної і молочної продуктивності помісей, виведення нових м’ясних порід, що в цілому зумовлено меншим попитом на жирне м'ясо герефордів, абердин-ангусів і шортгорнів [31; 33].

Голштинська порода великої рогатої худоби виведена в США і Канаді. Період завозу голландської худоби на американський континент співпав із закінченням громадянської війни в США і розвитком усіх галузей сільськогосподарського виробництва. Великого значення вже на перших етапах роботи з породою приділяли відбору тварин молочного типу.

Робота по покращенню голштинської худоби в США і Канаді відрізняється від аналогічної роботи в Голландії. Європейські скотарі поряд з підвищенням надоїв великого значення надають м’ясним якостям і підвищенню жирномолочності. Голштинську породу Північної Америки розводять як спеціалізовану молочну породу, яка відзначається великою живою масою корів і високими надоями при середній жирномолочності. Голштинська порода великої рогатої худоби відселекціонована як вузькоспеціалізована молочна порода з властиво вираженим їй молочним типом. Тварини мають порівняно великі розміри, але недостатньо розвинуту, хоча і міцну мускулатуру [3; 22].

Голштини США і Канади в порівнянні з європейськими молочними породами мають більшу живу масу (оптимальна жива маса дорослих племінних корів 700 кг, бугаїв – 1200 кг), більший обхват грудей, менше розвинуту мускулатуру, краще виражені молочні форми. Вим’я у корів об’ємисте, широке, щільно прикріплене до черевної стінки, ванно подібної чи чашоподібної форми. Індекс рівномірності розвитку вим’я в середньому складає не менше 42-44% при швидкості молоковіддачі 1,92-2,37 кг/хв [25].

Червоно-рябі голштини є складовою частиною голштинської породи, а їх масть – результат рецесивного гена. В Канаді з 1972 року це відріддя голштинів визнано новою породою. Червоно-рябі голштини характеризуються високою молочною продуктивністю (7000 кг молока жирністю 3,7%), високою живою масою (у корів 650-700 кг, у бугаїв – 1000-1100 кг), добре розвинутим вим’ям [31].

Голштинську породу використовують в різних країнах світу як для чистопородного розведення, так і при схрещуванні із спорідненими і неспорідненими породами молочного і молочно-м’ясного напрямів продуктивності [25].

 

Ви дивилися сторінку - Коротка характеристика вихідних порід (симентальської і голштинської червоно-рябої)

Наступна сторінка      - Методи виведення породи

Попередня сторінка    - Вступ

Повернутися до початку сторінки Коротка характеристика вихідних порід (симентальської і голштинської червоно-рябої)

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.