Скотный двор Скотный двор

 Дипломна робота: “Характеристика господарсько-корисних ознак та взаємозв’язків між ними у корів української червоно-рябої молочної породи різного призначення на прикладі племрепродуктора
ПАФ “Єрчики” Попільнянського району Житомирської області.”

 2005 р.

Карта сайта

Вступ

Розділ І. Методи виведення, генезис та зоотехнічна характеристика української червоно-рябої худоби

Коротка характеристика вихідних порід (симентальської і голштинської червоно-рябої)

Методи виведення породи

Зоотехнічна характеристика породи

Розділ ІІ. Еколого-економічна характеристика господарства та вихідні дані для виконання випускної роботи

Короткі відомості про господарство

Екологічна оцінка умов господарювання

- Еколого-гігієнічна оцінка вибору місця під забудову ферми, розміщення тваринницьких об’єктів та благоустрій територій

- Еколого-санітарне забезпечення виробництва продуктів тваринництва

- Санітарна оцінка водопостачання, заготівлі та збереження кормів

- Заходи по утилізації та використанню відходів тваринництва

Безпека життєдіяльності та охорона праці у тваринництві

Розділ ІІІ. Власні дослідження

Матеріал і методика проведення досліджень

Результати досліджень

- Особливості будови тіла корів різного призначення

- Молочна продуктивність і жива маса корів різного призначення

- Взаємозв’язок між основними ознаками тварин різного призначення

- Оптимізація селекції та ремонту стада при різному типу відбору

Економічна ефективність розробок

Висновки

Пропозиції виробництву

Список використаної літератури

Економічна ефективність розробок

Племінна робота в стаді спрямована не лише на підвищення генетичного потенціалу тварин але також на покращення економічних показників, зокрема, на підвищення рентабельності розведення тієї чи іншої галузі.

Проведена нами оцінка економічної ефективності використання корів різного призначення підтвердила загальновідому істину – високопродуктивні корови являються економнішими, ніж низькопродуктивні.

При обчисленні економічної ефективності корів різного призначення нами враховано рівень їх фактичного надою та надою базисної жирності, собівартість виробництва молока коровами кожної групи та надходження коштів від його реалізації, виходячи із фактичних економічних показників господарства. Крім того, нами враховані загальні витрати на вирощування корів на рівні витрат 1500 гривень, які рівномірно віднесені на 6 лактацій. Собівартість 1 кг молока залежить від рівня продуктивності корів, що нами також враховано. За нашими даними, різниця за економічними показниками використання корів різного призначення досить значна (табл. 8).

Таблиця 8.

Економічна ефективність використання корів різного призначення

Показники

Групи корів за призначенням

І – матері бугаїв

ІІ – селекційне ядро

ІІІ – виробнича група

ІV – дочірні госпо-дарства

V – виран-жировка

Надій за 305 днів лактації, кг 7400 6692 5808 4936 4119
Жирномолочність, % 3,82 3,83 3,75 3,70 3,68
Молока базисної жирності, кг 8314 7538 6406 5372 4458
Собівартість 1 кг молока, грн. 0,35 0,36 0,37 0,39 0,40
Витрати на виробн. молока, грн. 2590 2409 2149 1925 1648
Витрати на вирощування корови, грн. 250 250 250 250 250
Загальні витрати, грн. 2840 2659 2399 2175 1898
Виручка від реалізації молока*, грн. 4988 4523 3844 3223 2675
Одержано чистого прибутку, грн. 2148 1864 1445 1048 777
Норма рентабельності, % 75,6 70,1 60,2 48,2 40,9

*) Реалізаційна ціна за 1 кг молока – 0,6 грн.

Якщо від корів – матерів ремонтних бугаїв отримано 2148 гривень чистого прибутку при нормі рентабельності 75,6% то від гірших тварин, які передбачені для виранжировки, ці показники склали відповідно 777 гривень і 40,9%, або менше на 1371 гривню і 34,7%.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Економічна ефективність розробок

Наступна сторінка    -  Висновки

Попередня сторінка  -  Оптимізація селекції та ремонту стада при різному типу відбору

Вернутися на початок сторінки - Економічна ефективність розробок

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.