Дипломна робота:
“Характеристика господарсько-корисних ознак та взаємозв’язків між ними
у корів української червоно-рябої молочної породи різного призначення
на прикладі племрепродуктора ПАФ “Єрчики”
Попільнянського району Житомирської області.” 2005 р.

 

Еколого-санітарне забезпечення виробництва продуктів тваринництва

Підприємства, які вирощують велику рогату худобу, за виробничим спрямуванням поділяють на товарні по виробництву молока (молочні), яловичини (м’ясні) й комбіновані (молочно-м’ясні).

Будь-яке підприємство по виробництву продукції скотарства складається з ряду виробничих і допоміжних приміщень і будівель, об’єднаних технологічним процесом в єдине ціле. Воно повинно працювати як підприємство закритого типу із замкнутим циклом виробництва.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Виходячи з особливостей виробництва, величини стада і павільйонної забудови на фермі по виробництву молока необхідно мати секцію (або приміщення) для цеху сухостійних, дійних корів, цеху отелення (з виділенням окремих одиниць для родової секції, профілакторію, перед- і післяродового утримання корів) і також іноді ще й цеху (або секції) роздою. На фермі індивідуальний роздій кожної корови здійснюють в цеху виробництва молока. При потребі обладнують окремий доїльно-молочний блок чи відділення, пункт штучного осіменіння, санітарний пропускник з дезбар’єром і дезблоком, секцію з станками для відокремлення незаразно хворих тварин (у разі необхідності), аптеку ветеринарної медицини, службові і побутові приміщення, гноєсховище та очисні споруди, котельню пристосовану для забору, очищення й подачі води, склади та сховища для концентрованих, соковитих та грубих кормів, автоваги, тощо.

Архітектурно-планувальним рішенням для підприємства по виробництву молока та яловичини передбачено не тільки раціональне розташування приміщень і споруд до прийнятої технології, а й таке що дає змогу забезпечити профілактику епізоотій.

На фермі використовують потоково-цехову технологію виробництва молока, яка передбачає створення 4 цехів для утримання в них корів і телят. У зв’язку з тим, що при потоково-цеховій технології, крім того, що застосовують в окремих цехах безприв’язне утримання тварин, передбачене ще і їх переміщення із цеху в цех, дуже суворі вимоги ставляться до формування технологічних груп, здоров’я тварин, забезпечення їх кормами, підстилкою, доглядом. Порушення вказаних вимог може призвести до швидкого й масового поширення заразних захворювань, а недогодівля і поганий догляд за коровами, наприклад у цеху сухостою, можуть так вплинути на стан здоров’я корів і одержаних від них телят, що про належну продуктивність усього стада не може бути й мови. Тварини масово хворіють. Не можна також ламати вироблений у тварин стереотип, тобто у стійловий період застосовувати цехову технологію, а в пасовищний – ні. Та для цього немає підстав. Адже потоково-цехова технологія має різні варіанти – три- і п’ятицеховий. Не обов’язково переміщувати корів за потоком, а достатньо перенести до місця їх утримання ті технологічні операції, які в цей період (наприклад сухостою) повинні здійснюватися при догляді за конкретною групою корів, тощо.

Приміщення (корівники) обладнані згідно з вимогами зоогігієни, в яких підтримуються оптимальні параметри мікроклімату. Процес доїння корови проводять за 5-7 хвилин (до 12 хвилин) із чітким дотриманням усіх підготовчих і заключних операцій. Вироблений у корови рефлекс молоковіддачі постійно підтримують режимом годівлі, догляду та доїння. До гігієнічних прийомів відносять підмивання вим’я теплою водою, його обтирання і підготовчий масаж. Розпочинають доїння тоді, коли вим’я стає напруженим, тугим та рожевим у результаті наповнення його судин кров’ю.

Особливу увагу звертають на озеленення тваринницьких об’єктів і застосування твердого покриття для проїздів і виробничих майданчиків, забезпечення нахилів не менше 0,3% та обладнання лотків (каналів) для стікання й відведення поверхневих вод.

Зелені насадження займають близько 15% площі тваринницьких підприємств.

Гігієнічне значення зелених насаджень велике і різноманітне. Вони поліпшують мікроклімат, оскільки пом’якшують амплітуду коливань температури і вологості, зменшують силу вітру, послаблюють сонячну радіацію, сприяють утворенню прохолодних повітряних протоків. Досить, наприклад, зазначити, що влітку температура листя на 12-14 °С нижча від температури стін, поверхні тваринницького двору, взимку навпаки, серед дерев тепліше, а швидкість вітру зменшується на 30-40%. Зелені насадження містять на власній поверхні до 72% суспендованих частинок пилу, нейтралізують деякі гази, знижують їхню концентрацію.

Завдяки земельним насадженням повітря насичується киснем, поліпшується мікроклімат тваринницьких підприємств. Смуга зелених насаджень у 2-5 м може знизити рівень шуму на 3-5 дб. Відстань від будівель до стовбурів дерев становить близько 6 м, а до чагарників - 1,5 м. Зелені насадження виконують функції біологічних фільтрів, зменшують специфічні запахи, мікробну і пилову забрудненість повітряного басейну підприємства.

З метою підтримання належного ветеринарно-санітарного стану приміщення для тварин їх щодобово очищають від гною, з годівниць і напувалок видаляють залишки корму і промивають, проходи посипають гашеним вапном. Один раз на місяць на фермі практикують санітарний день і проводять дезінфекцію.

Комплектують підприємства тільки здоровими тваринами з господарств в яких сприятливий стан відносно заразних захворювань.

Заборонено відправляти, завозити і приймати у господарство тварин, що не мають ветеринарних документів. Прийняте поголів’я підлягає 30-добовому карантинуванню. Чергову партію тварин, що надходять після клінічного огляду і термометрії, розміщують у продезінфікованій секції. Сформовані групи являють собою виробничі одиниці, їх утримують в однакових умовах і зберігають до закінчення виробничого циклу.

 

Ви дивилися сторінку - Еколого-санітарне забезпечення виробництва продуктів тваринництва

Наступна сторінка      - Санітарна оцінка водопостачання, заготівлі та збереження кормів

Попередня сторінка    - Еколого-гігієнічна оцінка вибору місця під забудову ферми, розміщення тваринницьких об’єктів та благоустрій територій

Повернутися до початку сторінки Еколого-санітарне забезпечення виробництва продуктів тваринництва

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.