Дипломна робота:
“Характеристика господарсько-корисних ознак та взаємозв’язків між ними
у корів української червоно-рябої молочної породи різного призначення
на прикладі племрепродуктора ПАФ “Єрчики”
Попільнянського району Житомирської області.” 2005 р.

 

Еколого-гігієнічна оцінка вибору місця під забудову ферми, розміщення тваринницьких об’єктів та благоустрій територій

Ділянку під будівництво ферм було вибрано відповідно до Основ земельного та водного законодавства України, а також з урахуванням проектів районного планування і забудови сільськогосподарських пунктів.

Приміщення для тварин і земельна ділянка, на якій вони знаходяться, тісно пов’язані між собою. При виборі ділянки керувалися тим, що її територія буде продовженням тваринницького приміщення з метою вигулу на свіжому повітрі (останнє особливо важливе для молодняку). Тваринницьке приміщення зводили у добре освітлюваній, провітрюваній місцевості, що має природний нахил для стікання поверхневих вод, а також для обладнання каналізації.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Територія ферми не затоплюється, ґрунт не забруднений, сухий із низьким стоянням підґрунтових вод.

При обранні місця під забудову ферми детально було вивчено епізоотичні відомості – благополучність земельної ділянки в минулому стосовно до осередків природної захворюваності: деяких інфекційних хвороб; ґрунтових інфекцій (сибірка, еткар, браузот, правець та ін.), а також епізоотій геохімічного походження (акобальтоз, флюороз, акупроз, тощо).

Забудова території супроводжувалася не тільки збереженням сприятливих для здоров’я тварин умов місцевості, а й поліпшенням їх. Особливу увагу приділено розміщенню тваринницьких підприємств відносно населених пунктів, тобто на розміри санітарно-захисних зон між фермами і населеними пунктами. Тваринницькі підприємства розміщені відповідно до вимог “Санітарних норм проектування промислових підприємств”.

Призначення санітарно-захисних зон – забезпечити охорону повітря, ґрунтових вод, водойм, ґрунтів від забруднення промисловими водами. Тому тваринницькі підприємства розміщені з повітряного боку стосовно до житлової території (селітебна зона), місць перебування людей. На межі санітарно-захисної зони на відстані 50-100 м з боку селищної зони насаджена смуга дерев заввишки не менше 10 м.

Крім того, враховано зооветеринарні розриви між тваринницькими приміщеннями, а також між підприємствами та окремими об’єктами виробничого призначення. Якщо санітарно-захисні зони охороняють селітебну зону від шкідливостей, то призначення ветеринарних розрізів – захистити поголів’я від занесення інфекції з інших підприємств і створити оптимальні умови для роботи обслуговуючого персоналу та утримання тварин.

Вибираючи ділянку для будівництва, врахували вимоги щодо забезпечення захисту повітряного басейну, джерел водопостачання, водойм, ґрунту від забруднення стоками та іншими забрудненнями.

При інженерно-технічній оцінці території також враховано, що розміри ділянки повинні бути достатніми для розміщення всього комплексу будівель підприємства і припускають можливість його розвитку і розширення.

Вибір ділянки підтверджений техніко-економічними розрахунками на підставі результатів розгляду можливих варіантів. При цьому враховано найбільш економічне використання земель і відшкодування збитків внаслідок вилучення земельних ділянок і втрат сільськогосподарського виробництва.

Територія на тваринницькому комплексі поділена на виробничу зону, адміністративно-господарську зону, зону зберігання та підготовки кормів і, також, зону зберігання і обробки гною.

У виробничій зоні розміщено будови і споруди для утримання тварин, а також обслуговуючі, підсобні та допоміжні об’єкти, безпосередньо пов’язані з технологією (будови і рампи для приймання і розвантаження тварин, ветсанпропускник, побутові приміщення ).

Тваринницькі приміщення павільйонного типу, розриви між окремими виробничими спорудами становить 10-18 м. Між тваринницькими приміщеннями влаштовано вигульні і вигульно-кормові майданчики, де тварини перебувають на свіжому повітрі і їдять.

Годівниці розміщені так, щоб транспортні засоби під час роздавання кормів не в’їжджали в територію вигульно-кормового майданчика.

На території адміністративно-господарської зони розміщені адміністративно-побутові споруди, їдальні, санпропускник, лабораторія, медпункт, профілакторій, протилежний резервуар, дезинфекційний блок.

У зоні зберігання і підготовки кормів розміщені будівлі для зберігання і приготування кормів, склади для концкормів, силосні споруди, сховища для коренебульбоплодів.

Усі зони ізольовані одна від одної загорожами з окремими в’їздами в кожному з них.

Зона зберігання і обробки гною стосовно до тваринницьких будівель розміщена з підвітряного боку за огорожею комплексу.

Для захисту від занесення збудників інфекцій та дотримання санітарного режиму тваринницькі підприємства належать до підприємств замкнутого циклу, тобто повністю заборонено знаходитись у виробничій зоні особам, транспорту що не пов’язані з обслуговуванням тварин.

Вся територія тваринницького підприємства огороджена щільним парканом, що запобігає проникненню свійських і диких тварин, які часто є носіями збудників заразних хвороб.

У місцях в’їзду автотранспорту у виробничу зону обладнано постійно діючі дезбар’єри. Працівники господарства регулярно проходять медичне обстеження у встановленому порядку. Особи, хворі на туберкульоз або інші інфекційні хвороби, не допускаються до роботи на фермі.

З метою підтримання належного ветеринарно-санітарного стану в приміщеннях для тварин їх щодобово очищають від гною, з годівниць і напувалок видаляють залишки корму і промивають їх. Не рідше одного разу на місяць на фермах практикують санітарний день і згідно з діючою інструкцією у приміщеннях проводять дезинфекцію, дезинсекцію та дератизацію.

 

Ви дивилися сторінку - Еколого-гігієнічна оцінка вибору місця під забудову ферми, розміщення тваринницьких об’єктів та благоустрій територій

Наступна сторінка      - Еколого-санітарне забезпечення виробництва продуктів тваринництва

Попередня сторінка    - Короткі відомості про господарство

Повернутися до початку сторінки Еколого-гігієнічна оцінка вибору місця під забудову ферми, розміщення тваринницьких об’єктів та благоустрій територій

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.