Довідник
по заготівлі і зберіганню кормів

А.О.Бабич, С.Й.Олішинський, В.А.Ясенецький та ін. - К.: Урожай, 1989

 

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

ББК 42.2я2

Д58

Упорядник С. Й. Олішинський

Рецензенти: К.І.Задорожний, Ю.І.Савченко

Помещены материалы о требованиях к качеству сырья, способах заготовки и приготовления консервированных кормов, их хранения (целевая комплексная научно-техническая программа  "Агрокомплекс").

Справочник рассчитан на руководителей хозяйств, работников кормопроизводства.

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів. А.О.Бабич, С.Й. Олішинський (упоряд.), В.А.Ясенецькнй та ін.— К.: Урожай, 1989.—176 с., іл. — ISBN 5-337-00319-4

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Вміщено довідкові матеріали про вимоги до якості сировини, способи приготування консервованих, зневоднених та інших видів кормів, їх зберігання (цільова комплексна науково-технічна програма «Агрокомплекс»).

Розрахований на керівників господарств, працівників кормовиробництва.

       3705010000—059
Д —————————— 93—89                                                 ББК 42.2я2

        М204(04)—89

ISBN 5-337-00319-4

© Видавництво «Урожай», 1989Справочное издание

БАБИЧ АНАТОЛИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧ, ОЛИШИНСКИЙ СТЕПАН ИОСИФОВИЧ, ЯСЕНЕЦКИЙ ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ и др.

СПРАВОЧНИК ПО ЗАГОТОВКЕ И ХРАНЕНИЮ КОРМОВ

(На украинском языке)

Киев «Урожай»

Составитель Олишинский Степан Иосифович

Зав. редакцією Д.П.Корж. Редактор Л.І.Онищенко. Художник Г.М.Балюн. Художній редактор М.М.Халява. Технічний редактор Л.М.Блажко. Коректори І.Д.Алексєєва, Т.О.Міїна

И Б № 3678

Здано на складання 01.07.88. Підписано до друку 31.01.89. Формат 70X100/31. Папір друк. № 1. Друк, високий. Гарн. літерат. Ум. друк, арк. 7,15. Ум. фарб.-відб. 7,23. Обл.-вид. арк. 8,22. Тираж 11 000 прим. Зам. № 415. Ціна 60 к.

Ордена «Знак Пошани» видавництво «Урожай» 252035, Київ-35, вул.Урицького, 45.

Білоцерківська книжкова фабрика, 256400, Біла Церква, вул. Карла Маркса. 4.

 

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Вступ

Рослинна сировина для заготівлі кормів

Сівозміни у створенні сировинного конвеєра

Біологічна повноцінність зелених рослин

Сучасні технології консервування кормів

Технологія приготування сіна

Технологічні операції на збиранні трав

Заготівля розсипного сіна

Пресування сіна

Заготівля подрібненого сіна

Приготування сіна активним вентилюванням

Режим досушування

Силосування

Силосування свіжоскошеної маси

Силосування пров'яленої маси

Силосування зеленої маси підвищеної вологості

Особливості силосування різних культур

Комбінований силос

Технологія приготування сінажу

Технологія завантаження баштових сховищ

Організація збирально-транспортних загонів для заготівлі сінажу

Технологія хімічного консервування кормів

Хімічні консерванти

Технологія внесення консервантів

Хімічне консервування вологого фуражного зерна

Приготування штучно зневоднених кормів

Білково-вітамінний концентрат зелених рослин

Сировинний конвеєр для виробництва ПЗК

Технологія виготовлення ПЗК

Відходи цукробурякового виробництва

Зберігання кормів

Зберігання сіна

Зберігання штучно зневоднених кормів

Зберігання силосу

Зберігання сінажу

Зберігання кормових коренеплодів

Облік кормів, оцінка їх якості

Облік сіна

Облік силосу

Облік сінажу

Оцінка якості кормів

Відбір середніх зразків для аналізу

Оцінка якості сіна

Оцінка якості штучно зневоднених кормів

Оцінка якості силосної маси

Оцінка якості сінажної сировини і сінажу

Організація потокової заготівлі кормів механізованим загоном

Колективний підряд

Організація роботи загону

Техніка виробничої і пожежної безпеки при заготівлі та зберіганні кормів


Карта сайту

 

Ви дивилися сторінку - Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Наступна сторінка      - Вступ

Попередня сторінка    - Література

Повернутися до початку сторінки Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Інвазійні хвороби свиней

Інвазійні хвороби свиней

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.