Довідник
по заготівлі і зберіганню кормів


А.О.Бабич, С.Й.Олішинський, В.А.Ясенецький та ін. - К.: Урожай, 1989


Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Вступ

Рослинна сировина для заготівлі кормів

Сівозміни у створенні сировинного конвеєра

Біологічна повноцінність зелених рослин

Сучасні технології консервування кормів

Технологія приготування сіна

Технологічні операції на збиранні трав

Заготівля розсипного сіна

Пресування сіна

Заготівля подрібненого сіна

Приготування сіна активним вентилюванням

Режим досушування

Силосування

Силосування свіжоскошеної маси

Силосування пров'яленої маси

Силосування зеленої маси підвищеної вологості

Особливості силосування різних культур

Комбінований силос

Технологія приготування сінажу

Технологія завантаження баштових сховищ

Організація збирально-транспортних загонів для заготівлі сінажу

Технологія хімічного консервування кормів

Хімічні консерванти

Технологія внесення консервантів

Хімічне консервування вологого фуражного зерна

Приготування штучно зневоднених кормів

Білково-вітамінний концентрат зелених рослин

Сировинний конвеєр для виробництва ПЗК

Технологія виготовлення ПЗК

Відходи цукробурякового виробництва

Зберігання кормів

Зберігання сіна

Зберігання штучно зневоднених кормів

Зберігання силосу

Зберігання сінажу

Зберігання кормових коренеплодів

Облік кормів, оцінка їх якості

Облік сіна

Облік силосу

Облік сінажу

Оцінка якості кормів

Відбір середніх зразків для аналізу

Оцінка якості сіна

Оцінка якості штучно зневоднених кормів

Оцінка якості силосної маси

Оцінка якості сінажної сировини і сінажу

Організація потокової заготівлі кормів механізованим загоном

Колективний підряд

Організація роботи загону

Техніка виробничої і пожежної безпеки при заготівлі та зберіганні кормів


Карта сайту


Зберігання сіна

Під впливом атмосферних факторів сіно у період зберігання може зволожуватись, затікати в дощову погоду і під час танення снігу, розігріватися, особливо якщо воно складене в копиці або скирти. За несприятливих умов зберігання втрати поживних речовин досягають 30 % і більше. Разом з тим у сховищах воно найкраще зберігає кормову цінність.

Способи завантаження сіносховищ. В технології заготівлі сіна найбільш вузьке місце — механізація укладання вологої трави на досушування активним вентилюванням. Найбільш придатні для цієї операції мостові крани з вилковим грейфером, пневмотранстпортери ТПЗ-10А, ТЗБ-30, ЗБ-50, мобільні навантажувачі ПФ-0,5, П3-0,8Б, транспортер тюків ТТ-4.

Мостовий електричний однобалковий кран пересувається по рейках уздовж 18-метрового сховища і гідравлічним грейфером за допомогою вил транспортує його до місця укладання. Керує механізмом оператор, який у процесі роботи проходить уздовж бокової стіни сховища по спеціальній платформі.

Грейферним пристроєм можна вивантажувати грубі корми з кузова автомобіля, тракторного причепа, підлоги сховища, його денна продуктивність на перевантаженні сіна становить 100—130 т (табл. 57, 58).

Таблиця 57.

Максимальна продуктивність грейфера за один захід

Вид сіна

ПК-2

ПК-3

Розсипне неподрібнене, кг

234 607

Подрібнене, кг

189 497

Пресоване, кг:

   

в тюках

496

в рулонах

800

Кількість тюків, шт.

25—26

Для завантаження горизонтальних ангарних сховищ використовують пневмотранспортери ТПЗ-10А, а також пневмотранспортери, якими завантажують сінажну башту БС-9,15.

Пневмотранспортери завдяки повороту дефлектора розподіляють сіно по ширині сховища, а скорочення чи подовження трубопроводу дозволяє подати сіно на всю довжину його. При укладанні сіна в широкі сховища (близько 18 м) потужність цих транспортерів недостатня для закидання сіна під стіни.

Пневматичні транспортери, призначені тільки для подачі розсипного сіна, відзначаються підвищеними енергозатратами, а також сепарацією сіна, що обмежує їх застосування. Більш доступні для всіх типів господарств мобільні навантажувачі ПФ-0,5, ПЗ-0.8Б та ПЗА-1,0. При скиртуванні ними вологого сіна створюються несприятливі умови для рівномірного досушування активним вентилюванням.

Таблиця 58.

Економічна ефективність грейферного пристрою ПК-3 на складанні сіна
(Годманис Т. 1985)

Показники

Технологічні варіанти складання та вивантаження

1

2

3

4

Вид сіна

Розсипне Непо- дрібнене Подрібнене Обидва види

Агрегати: для складання

КУН-10 КУН-10+ ТПЭ-10А КУН-10+ КТУ-10А+ +ТЗБ-30 Мостовий  кран з грейфером

               для вивантаження

ПЭ-08Б ПЭ-08Б ПЭ-08Б Те ж

Затрати праці на складанні та вивантаженні, людино-год/т

1,1 0,9 0,54 0,26

Прямі експлуатаційні затрати, крб./т

2,38 2,28 2,02 0,97

Капіталовкладення, крб./т

2,79 3,05 3,57 1,29

Тюковане сіно на горища і в сховища ангарного типу завантажують планчасто-ланцюговими транспортерами. Проте при укладанні ними тюків затрачається і ручна праця.

Для зберігання сіна розроблено кілька типових проектів сховищ різної місткості (від 400 до 1000 т). Як правило, в них передбачено досушування вологого сіна атмосферним або підігрітим повітрям.

В горизонтальних сховищах, обладнаних вентиляційною системою під підлогою, зберігають розсипне, подрібнене і пресоване сіно. Латвійським НДІМЕСГ розроблено проект, в якому завантажувально-розвантажувальним засобом служить двотонний однобалковий мостовий кран завширшки 16,5 м, укомплектований вилковим грейфером з автономною гідросистемою (рис. 29).

Сховище для зберігання сіна

Рис. 29. Сховище для зберігання сіна (проект ЛатНДІМЕСГ):
1 - кран мостовий 1А2-16, 5-6-380 ГОСТ 22045—76; 2 - грейфер ПК-3; 3 - візок; 4 - вентилятор № 10—12; 5 - вентиляційний канал.

 

Переваги такого сховища у високій надійності роботи мостового крана, незначна витрата електроенергії і можливість зберігання будь-якого сіна, завантаження і вивантаження здійснюється одним агрегатом.

Недолік — порівняно нерівномірне укладання вологого сіна на вентиляційну систему та неповне використання корисної площі споруди. Останнє зумовлене тим, що мостовий кран з грейфером рухається вздовж сховища по спеціальній колії, встановленій на висоті 1,8 м від перекриття. Тому майже двометровий за висотою простір по всьому периметру сховища (20 % корисні місткості) не заповнюється сіном.

Використовують також безстінні сінні башти, в яких на центральний вертикальний вал, крім пробки, встановлений грабельний механізм для вирівнювання сіна під час завантаження та для подачі його в шахту при вибиранні. Але через їх відносно невелику місткість (80—100 т сухого сіна) та складність вивантажувального механізму вони не знайшли поширення.

Певна частина сіна поки що зберігається в скиртах, стіжках та копицях. Високопоживне сіно необхідно завантажувати в сховища, а грубе можна укладати в скирти.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Зберігання сіна

Наступна сторінка     -  Зберігання штучно зневоднених кормів

Попередня сторінка  -   Зберігання кормів

Вернутися на сторінку - Зберігання сіна

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Индекс цитирования.