Довідник
по заготівлі і зберіганню кормів

А.О.Бабич, С.Й.Олішинський, В.А.Ясенецький та ін. - К.: Урожай, 1989

 

Зберігання сіна

Під впливом атмосферних факторів сіно у період зберігання може зволожуватись, затікати в дощову погоду і під час танення снігу, розігріватися, особливо якщо воно складене в копиці або скирти. За несприятливих умов зберігання втрати поживних речовин досягають 30 % і більше. Разом з тим у сховищах воно найкраще зберігає кормову цінність.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Способи завантаження сіносховищ. В технології заготівлі сіна найбільш вузьке місце — механізація укладання вологої трави на досушування активним вентилюванням. Найбільш придатні для цієї операції мостові крани з вилковим грейфером, пневмотранстпортери ТПЗ-10А, ТЗБ-30, ЗБ-50, мобільні навантажувачі ПФ-0,5, П3-0,8Б, транспортер тюків ТТ-4.

Мостовий електричний однобалковий кран пересувається по рейках уздовж 18-метрового сховища і гідравлічним грейфером за допомогою вил транспортує його до місця укладання. Керує механізмом оператор, який у процесі роботи проходить уздовж бокової стіни сховища по спеціальній платформі.

Грейферним пристроєм можна вивантажувати грубі корми з кузова автомобіля, тракторного причепа, підлоги сховища, його денна продуктивність на перевантаженні сіна становить 100—130 т (табл. 57, 58).

Таблиця 57.

Максимальна продуктивність грейфера за один захід

Вид сіна ПК-2 ПК-3
Розсипне неподрібнене, кг 234 607
Подрібнене, кг 189 497
Пресоване, кг:    
в тюках 496
в рулонах 800
Кількість тюків, шт. 25—26

Для завантаження горизонтальних ангарних сховищ використовують пневмотранспортери ТПЗ-10А, а також пневмотранспортери, якими завантажують сінажну башту БС-9,15.

Пневмотранспортери завдяки повороту дефлектора розподіляють сіно по ширині сховища, а скорочення чи подовження трубопроводу дозволяє подати сіно на всю довжину його. При укладанні сіна в широкі сховища (близько 18 м) потужність цих транспортерів недостатня для закидання сіна під стіни.

Пневматичні транспортери, призначені тільки для подачі розсипного сіна, відзначаються підвищеними енергозатратами, а також сепарацією сіна, що обмежує їх застосування. Більш доступні для всіх типів господарств мобільні навантажувачі ПФ-0,5, ПЗ-0.8Б та ПЗА-1,0. При скиртуванні ними вологого сіна створюються несприятливі умови для рівномірного досушування активним вентилюванням.

Таблиця 58.

Економічна ефективність грейферного пристрою ПК-3 на складанні сіна (Годманис Т. 1985)

Показники Технологічні варіанти складання та вивантаження
1 2 3 4
Вид сіна Розсипне Неподрібнене Подрібнене Обидва види
Агрегати: для складання КУН-10 КУН-10+ ТПЭ-10А КУН-10+ КТУ-10А+ +ТЗБ-30 Мостовий  кран з грейфером
               для вивантаження ПЭ-08Б ПЭ-08Б ПЭ-08Б Те ж
Затрати праці на складанні та вивантаженні, людино-год/т 1,1 0,9 0,54 0,26
Прямі експлуатаційні затрати, крб./т 2,38 2,28 2,02 0,97
Капіталовкладення, крб./т 2,79 3,05 3,57 1,29

Тюковане сіно на горища і в сховища ангарного типу завантажують планчасто-ланцюговими транспортерами. Проте при укладанні ними тюків затрачається і ручна праця.

Для зберігання сіна розроблено кілька типових проектів сховищ різної місткості (від 400 до 1000 т). Як правило, в них передбачено досушування вологого сіна атмосферним або підігрітим повітрям.

В горизонтальних сховищах, обладнаних вентиляційною системою під підлогою, зберігають розсипне, подрібнене і пресоване сіно. Латвійським НДІМЕСГ розроблено проект, в якому завантажувально-розвантажувальним засобом служить двотонний однобалковий мостовий кран завширшки 16,5 м, укомплектований вилковим грейфером з автономною гідросистемою (рис. 29).

Сховище для зберігання сіна

Рис. 29. Сховище для зберігання сіна (проект ЛатНДІМЕСГ):

1 - кран мостовий 1А2-16, 5-6-380 ГОСТ 22045—76; 2 - грейфер ПК-3; 3 - візок; 4 - вентилятор № 10—12; 5 - вентиляційний канал.

 

Переваги такого сховища у високій надійності роботи мостового крана, незначна витрата електроенергії і можливість зберігання будь-якого сіна, завантаження і вивантаження здійснюється одним агрегатом.

Недолік — порівняно нерівномірне укладання вологого сіна на вентиляційну систему та неповне використання корисної площі споруди. Останнє зумовлене тим, що мостовий кран з грейфером рухається вздовж сховища по спеціальній колії, встановленій на висоті 1,8 м від перекриття. Тому майже двометровий за висотою простір по всьому периметру сховища (20 % корисні місткості) не заповнюється сіном.

Використовують також безстінні сінні башти, в яких на центральний вертикальний вал, крім пробки, встановлений грабельний механізм для вирівнювання сіна під час завантаження та для подачі його в шахту при вибиранні. Але через їх відносно невелику місткість (80—100 т сухого сіна) та складність вивантажувального механізму вони не знайшли поширення.

Певна частина сіна поки що зберігається в скиртах, стіжках та копицях. Високопоживне сіно необхідно завантажувати в сховища, а грубе можна укладати в скирти.

 

Ви дивилися сторінку - Зберігання сіна

Наступна сторінка      - Зберігання штучно зневоднених кормів

Попередня сторінка    - Зберігання кормів

Повернутися до початку сторінки Зберігання сіна

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.