Скотный двор Скотный двор

 Довідник
по заготівлі і зберіганню кормів

 

А.О.Бабич, С.Й.Олішинський, В.А.Ясенецький та ін. - К.: Урожай, 1989

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Вступ

Рослинна сировина для заготівлі кормів

Сівозміни у створенні сировинного конвеєра

Біологічна повноцінність зелених рослин

Сучасні технології консервування кормів

Технологія приготування сіна

Технологічні операції на збиранні трав

Заготівля розсипного сіна

Пресування сіна

Заготівля подрібненого сіна

Приготування сіна активним вентилюванням

Режим досушування

Силосування

Силосування свіжоскошеної маси

Силосування пров'яленої маси

Силосування зеленої маси підвищеної вологості

Особливості силосування різних культур

Комбінований силос

Технологія приготування сінажу

Технологія завантаження баштових сховищ

Організація збирально-транспортних загонів для заготівлі сінажу

Технологія хімічного консервування кормів

Хімічні консерванти

Технологія внесення консервантів

Хімічне консервування вологого фуражного зерна

Приготування штучно зневоднених кормів

Білково-вітамінний концентрат зелених рослин

Сировинний конвеєр для виробництва ПЗК

Технологія виготовлення ПЗК

Відходи цукробурякового виробництва

Зберігання кормів

Зберігання сіна

Зберігання штучно зневоднених кормів

Зберігання силосу

Зберігання сінажу

Зберігання кормових коренеплодів

Облік кормів, оцінка їх якості

Облік сіна

Облік силосу

Облік сінажу

Оцінка якості кормів

Відбір середніх зразків для аналізу

Оцінка якості сіна

Оцінка якості штучно зневоднених кормів

Оцінка якості силосної маси

Оцінка якості сінажної сировини і сінажу

Організація потокової заготівлі кормів механізованим загоном

Колективний підряд

Організація роботи загону

Техніка виробничої і пожежної безпеки при заготівлі та зберіганні кормів


Карта сайту


Заготівля подрібненого сіна

Заготівля сіна в подрібненому вигляді має переваги перед іншими методами: всі технологічні операції — від скошування трави до роздавання тваринам — можна механізувати.

Технологічний процес складається з підбирання пров'яленої до 35—40 % вологості трави з одночасним подрібненням і навантаженням у транспортні засоби; перевезення маси до місця досушування; завантаження її на вентиляційні установки сіносховищ; сушіння активним вентилюванням до вологості 17 %. Підбирати масу вологістю нижче 35 % не варто, бо це призводить до значних механічних втрат листя і суцвіть.

Для підбирання маси з одночасним подрібненням і навантаженням у транспортні засоби використовують самохідні (КСК-100, ЯСК-170, Е-280, Е-281) та причіпні (КПКУ-75, КПИ-2,4) кормозбиральні комбайни.

Встановлюють такий режим роботи машин і їх подрібнювальних агрегатів, щоб довжина часток досягала 80—150 мм. При такій довжині втрати маси в процесі подрібнення, навантаження в транспортні засоби і перевезення невеликі. Крім того, створюються сприятливі умови для досушування сіна і нормальної роботи кормороздавачів.

При використанні комбайнів КСК-100 довжину часток регулюють зміною ведучої і веденої зірочок приводе живильного апарата і кількості ножів на подрібнювальному барабані (табл. 19). Так само регулюють її на комбайні КПКУ-75, оскільки він є причіпним варіантом КСК-100.

Таблиця 19.

Розрахункова довжина часток при заготівлі сіна комбайном КСК-100

Кількість зубів зірочок привода живильного апарата

Кількість ланок ланцюга привода, шт.

кількість ножів подрібнювального апарата, шт.

Довжина частки, мм

ведучої

веденої

20 12 41 3 81
25 12 43 3 101

Рис. 10. Технологія роботи пристрою ПТ-Ф-500:
1 - навантаження тюків на транспортні засоби; 2 - навантаження рулонів на транспортні засоби; 3 і 4 - формування штабеля з тюків; 5 - формування штабеля з рулонів.

Потрібна довжина часток сіна при подрібненні комбайнами Е-280 і Е-281 забезпечується роботою привода живильного апарата на третій передачі та встановленням на барабані трьох ножів.

Для перевезення подрібненої маси використовують транспортні засоби з кузовами великої місткості: тракторні причепи 2ПТС-4-887А; 2ПТС-40М; ПСЕ-12,5; ПСЕ-20; ПИМ-40, а також інші причепи і автосамоскиди з нарощеними бортами та перекриттям частини кузова металевою сіткою, щоб запобігти видуванню маси при завантаженні.

Подрібнене сіно досушують і зберігають у спеціальних баштах або горизонтальних сховищах. Башти завантажують пневмотранспортерами ЗБ-30 або ЗБ-50, а вивантажують спеціальним механізмом. Всі інші сховища завантажують такими ж механізмами, що і розсипне сіно.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Заготівля подрібненого сіна

Наступна сторінка     -  Приготування сіна активним вентилюванням

Попередня сторінка  -   Пресування сіна

Вернутися на сторінку - Заготівля подрібненого сіна

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.