Довідник
по заготівлі і зберіганню кормів

А.О.Бабич, С.Й.Олішинський, В.А.Ясенецький та ін. - К.: Урожай, 1989

 

Вступ

Основою піднесення продуктивності галузі тваринництва було і залишається всемірне зміцнення кормової бази, підвищення рівня та повноцінності годівлі. Цьому повинні сприяти економічні та організаційні заходи по інтенсифікації польового та лукопасовищного кормовиробництва, виділення капітальних вкладень на розвиток кормовиробництва і створення бази для зберігання кормів, збільшення поставок високопродуктивної кормозбиральної техніки, хімічних консервантів, синтетичної плівки для укриття сінажу, силосу тощо.

Сучасне кормовиробництво як спеціалізована галузь в господарствах має вирішувати ключове завдання — вирощувати та заготовляти зелені, грубі, соковиті і концентровані корми на базі підвищення продуктивності кожного гектара для забезпечення потреби тваринництва у збалансованих кормах і одержання запланованої продукції. Досягти цього можна шляхом удосконалення структури посівів кормових культур, застосування інтенсивних ресурсо- та енергозберігаючих технологій вирощування запрограмованих урожаїв, збирання та заготівлі кормів, в яких всі операції здійснюються в безперервному технологічному циклі, що забезпечує безперебійне постачання повноцінних кормів на тваринницькі комплекси та ферми. Тільки за такої умови буде забезпечено зростання продуктивності тварин і виконання планів продажу продукції тваринництва.

У кожному районі, в усіх областях республіки більшість господарств можуть і повинні запроваджувати прогресивні енергозберігаючі технології заготівлі та зберігання кормів, домагатися зменшення понаднормативних втрат їх на 10— 15 %.

Останнім часом у господарствах зріс обсяг заготівлі об'ємистих кормів для стійлового утримання худоби. Важливо те, що підвищилася частка найбільш цінних кормів, які сприяють зростанню продуктивності тварин.

І все ж наявна структура кормів, їх обсяги, особливо якість, ще не задовольняють потреби тваринництва. В найближчі роки виробництво сіна необхідно довести до 1,5—2 т в розрахунку на корову. При цьому більше половини його кількості має заготовлятися з прив'ялених трав шляхом досушування активним вентилюванням, пресуванням або з використанням хімічних консервантів. Передбачено значно збільшити виробництво якісною силосу та кормових коренеплодів.

Головне значення має якість кормів та ліквідація дефіциту кормового білка. Чим вища якість сіна, сінажу, силосу, тим менше витрачається концентратів. Через недостатній вміст білків в раціонах, особливо зимових, недобір продукції тваринництва становить 20—25 %, затрати кормів збільшуються на 32, собівартість — на 45—48 %.

* * *

У довіднику розглянуто інтенсивні, ресурсо- та енергозберігаючі технології заготівлі та зберігання кормів, подано набір сучасних та перспективних машин для кормовиробництва, відомості про форми організації та оплати праці.

 

Ви дивилися сторінку - Вступ

Наступна сторінка      - Рослинна сировина для заготівлі кормів

Попередня сторінка    - Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Повернутися до початку сторінки Вступ

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.