Довідник
по заготівлі і зберіганню кормів

А.О.Бабич, С.Й.Олішинський, В.А.Ясенецький та ін. - К.: Урожай, 1989

 

Відходи цукробурякового виробництва

Цукрові буряки, крім основної сировини для виробництва цукру, дають цінні корми у вигляді гички, жому та меляси. Вихід гички (Максаков В. Я., 1973) становить близько 64,2 % маси коренеплодів, жому — 70—90, меляси — 4—6%. На кожний центнер коренеплодів припадає у вигляді побічних продуктів 16,2 кг корм, од., в т. ч. у гичці — 8,2, у кермовій мелясі — 1,6, жомі — 6,4. При врожаї коренеплодів 300 ц/га одержують близько 49 ц/га корм . од.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Гичка — це, крім листків, і головки коренеплодів, які зрізуються разом з листками. Вона містить 13,4 % протеїну, 55,3 % БЕР (на суху речовину).

Збирають гичку причіпною машиною БМ-6А та самохідною шестирядною МБС-6 з подрібнювачами гички.

Гичку можна згодовувати у свіжому вигляді, силосувати або висушувати у високотемпературних сушарках. У свіжому вигляді її використовують в обмеженій кількості через особливість хімічного складу. В листках багато солей щавлевої кислоти — оксалатів калію, натрію, менше кальцію. При надмірному згодовуванні гички в нирках тварин нагромаджуються кристали оксалатів, які здатні розривати канальці і закупорювати сечоводи, особливо у молодого поголів'я до статевої зрілості.

Небезпечні також нітрати, які можуть бути причиною захворювання і навіть загибелі тварин. Це особливо небезпечно, коли вона деякий час лежить у кагатах і нітрати переходять у нітрити — отруйні для організму речовини.

Велику кількість гички цукрових буряків, яка надходить восени, можна найбільш повно зберегти за допомогою силосування. Здатність її до силосування протягом періоду збирання неоднакова, бо містить різну кількість моно- і дисахаридів, які нагромаджуються до вересня включно, а потім вона зменшується (табл. 56). Так, у Лісостепу вміст цукру в гичці від початку вересня до 15 жовтня зменшився від 5—6 до 2,2—2,7 % (Максаков В.Я., 1973). Тому у вересні вона є доброю силосною сировиною , а в жовтні вже силосується важко.

Таблиця 56.

Динаміка вуглеводів у гичці цукрових буряків, % сирої маси

Вуглеводи Місяць
6 7 8 9 10
Моноцукри 1,19 1,95 3,66 3,06 1,04
Сахароза 0,41 0,3 0,67 2,09 0,4
Мальтоза 0,29 0,32 0,48 0,72 0,58
Крохмаль 0,03 0,02 0,04 0,05 0,04
Геміцелюлоза пектозан 0,26 0,47 0,72 0,73

Для зменшення виділення соку до гички додають сухий компонент і ретельно перемішують. Пошарове силосування не дає бажаного ефекту (силосовану солому тварини не поїдають).

Компоненти змішують за допомогою різних пристроїв. На Івано-Франківській сільськогосподарській дослідній станції (М. Д. Фіялка) розроблена конструкція ротаційного змішувача сухих і вологих компонентів у траншеї. На шар гички (30—40 см) закладають січку (15—20 см) і роторним змішувачем, який діє від вала відбору потужності, перемішують ці шари. При потребі прохід роторного змішувача повторюють. Таким способом можна внести до 30 % (за масою) сухого компонента. Продуктивність одного агрегату забезпечує змішування до 1000 т силосної маси на день.

Силосують гичку із стеблами зернової кукурудзи. В дозатори-нагромаджувачі зеленої маси ПЗМ-1,5 окремо завантажують стебла кукурудзи і гичку. Обидва компоненти дозовано подають на подрібнювач ИРМ-50, а потім транспортером у траншею. Продуктивність лінії 25 т/год. Співвідношення компонентів можна регулювати в широких межах. Високий ступінь змішування та подрібнення (від 12 до 50 мм) сприяє доброму силосуванню маси, внаслідок чого втрати поживних речовин мінімальні, а поживність готового корму досягає поживності кукурудзяного силосу.

Недостатнє забезпечення господарств змішувачами та неефективне пошарове внесення сухого компонента зумовили застосування такої технології силосування: дно сховища вкривають соломою або іншим сухим компонентом на висоту 1 м. Така подушка вбирає частину соку, який виділяється з гички. Зверху закладають гичку без додавання сухого компонента.

Втрати поживних речовин з витікаючим соком із силосу мають місце, проте вони незначні. А. А. Зубрилін (1955, 1958) доводив, що при силосуванні гички цукрових буряків не слід затримувати сік, бо разом з ним видаляються буферні речовини, які погіршують процес консервування. Ось чому силос з гички, закладений наземним способом, має переваги над кормом з траншей (Максаков В. Я., 1973).

Нині більшість господарств силосують гичку в полі у високих наземних буртах. Листкові пластинки буряків еластичні, тому щільно прилягають одна до одної, в результаті створюються анаеробні умови без додаткового трамбування. Щільність готового силосу з гички, укладеного у бурти заввишки 5—6 м, становить від 950 до 1000 кг/м3, тоді як при інтенсивному трамбуванні кукурудзяного силосу — лише 750—800 кг/м3. Гичка для силосування має бути чистою.

Якщо плівки не вистачає, силос вкривають півметровим шаром соломи. Навколо сховища копають канавку для збирання соку і відводять у спеціальну яму, яку огороджують.

Кормовий штабель нарощують з таким розрахунком, щоб на 4—5-й день його можна було вкрити. Ширина його залежить від засобів, якими подається в сховища гичка. Універсальні навантажувачі подають сировину на глибину до 2—3 м. Враховуючи те, що вони укладають масу з двох боків, максимально допустима ширина штабеля до 6 м, а висота наземних буртів — 5—7 м. При закладанні силосу в траншеї висота штабеля становить від 3,5 до 5 м залежно від висоти стін.

Дослідженнями УНДІ кормів встановлена перевага подрібненої гички над неподрібненою. Самохідна шестирядна гичкозбиральна машина МБС-6, яка комплектується з комбайнами КС-6 (КС-6Б), РКС-6, завдяки високій продуктивності забезпечує роботу в одній загінці для двох комбайнів.

Технічна характеристика машин МБС-6:

Продуктивність, га/год 1,6 —2,4
Ширина захвата, м 2,7
Робоча швидкість, км/год 6 —10
Транспортна швидкість, км/год 20
Потужність двигуна, кВт 110
Обслуговуючий персонал 1 1

Силосування подрібненої гички ведеться за такою ж технологією, як і неподрібненої.

 

Ви дивилися сторінку - Відходи цукробурякового виробництва

Наступна сторінка      - Зберігання кормів

Попередня сторінка    - Технологія виготовлення ПЗК

Повернутися до початку сторінки Відходи цукробурякового виробництва

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.