Скотный двор Скотный двор

 Довідник
по заготівлі і зберіганню кормів

 

А.О.Бабич, С.Й.Олішинський, В.А.Ясенецький та ін. - К.: Урожай, 1989

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Вступ

Рослинна сировина для заготівлі кормів

Сівозміни у створенні сировинного конвеєра

Біологічна повноцінність зелених рослин

Сучасні технології консервування кормів

Технологія приготування сіна

Технологічні операції на збиранні трав

Заготівля розсипного сіна

Пресування сіна

Заготівля подрібненого сіна

Приготування сіна активним вентилюванням

Режим досушування

Силосування

Силосування свіжоскошеної маси

Силосування пров'яленої маси

Силосування зеленої маси підвищеної вологості

Особливості силосування різних культур

Комбінований силос

Технологія приготування сінажу

Технологія завантаження баштових сховищ

Організація збирально-транспортних загонів для заготівлі сінажу

Технологія хімічного консервування кормів

Хімічні консерванти

Технологія внесення консервантів

Хімічне консервування вологого фуражного зерна

Приготування штучно зневоднених кормів

Білково-вітамінний концентрат зелених рослин

Сировинний конвеєр для виробництва ПЗК

Технологія виготовлення ПЗК

Відходи цукробурякового виробництва

Зберігання кормів

Зберігання сіна

Зберігання штучно зневоднених кормів

Зберігання силосу

Зберігання сінажу

Зберігання кормових коренеплодів

Облік кормів, оцінка їх якості

Облік сіна

Облік силосу

Облік сінажу

Оцінка якості кормів

Відбір середніх зразків для аналізу

Оцінка якості сіна

Оцінка якості штучно зневоднених кормів

Оцінка якості силосної маси

Оцінка якості сінажної сировини і сінажу

Організація потокової заготівлі кормів механізованим загоном

Колективний підряд

Організація роботи загону

Техніка виробничої і пожежної безпеки при заготівлі та зберіганні кормів


Карта сайту


Технологія виготовлення ПЗК

Зелену масу, скошену і подрібнену в полі кормозбиральними комбайнами, доставляють у бункер-нагромаджувач, яким дозовано подають її в подрібнювальний апарат. Одержану мезгу відчавлюють на пресах і вологістю 60—65 % постачають фермам або для виробництва трав'яного борошна чи сінажу.

Сік (рідка фракція) очищають, при температурі 82—85 °С коагулюють, охолоджують до 50 °С і розділяють фільтр-пресом на пастоподібний білковий концентрат і коричневу рідину. Концентрат подають у сушарку, після якої у вигляді порошку його затаровують у крафт-мішки.

Біоенергетичний ККД білкової пасти, ПЗК і сінного борошна становить відповідно 20,8; 14,5; 17,4 %, а сої, бобів, гороху і люцерни 23; 21,7; 16,7 і 23,6 %. Отже, ПЗК із зелених рослин за економічними і енергетичними показниками в перспективі може замінити білок тваринного походження в годівлі тварин.

Способи консервування пасти та концентрату. Пасту можна використовувати як в свіжому, так і в консервованому вигляді. При зберіганні її до 50 % білка гідролізується, поверхня швидко вкривається плісенню, можливе повне псування корму.

Консервування пасти сумішшю органічних кислот (мурашина 60 %, пропіонова 25, оцтова 15 %, формалін) при дозі кислот 0,7 %, формаліну 0,3 % маси продукту показало високу ефективність у збереженні протеїну та сухої речовини. Але вищу ефективність дала стерилізація в автоклаві при + 120 °С протягом 50 хв (табл. 55).

Таблиця 55.

Ефективність способів консервування пасти
(строк зберігання 6 міс, за Лісницьким В. Р., 1986)

Спосіб консервування

Втрати, %

Співвідношення кислот, %

сухої речовини

протеїну

білка

молочна

оцтова

масляна

Без консерванта (контроль)

23,1 28,4 42,2 12,7 74,5 12,7

Суміш кислот

3,8 0 2 59 41 0

Формалін

4 2,1 3,2

Стерилізація

0,6 0 0 69,4 30,6 0

Після висушування пасти одержаний сухий білково-вітамінний концентрат зберігають в крафт-мішках. Проте необхідно шукати більш надійні способи збереження цінного корму.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Технологія виготовлення ПЗК

Наступна сторінка      -  Відходи цукробурякового виробництва

Попередня сторінка    -  Сировинний конвеєр для виробництва ПЗК

Вернутися на сторінку - Технологія виготовлення ПЗК

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.