Довідник
по заготівлі і зберіганню кормів

А.О.Бабич, С.Й.Олішинський, В.А.Ясенецький та ін. - К.: Урожай, 1989

 

Технологія внесення консервантів

Ефективність консервантів залежить від дози, рівномірності змішування із сировиною, вологості останньої та інших операцій, які здійснюються при силосуванні кормів (табл. 47).

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Таблиця 47.

Дози внесення консервантів залежно від здатності культур до силосування

Консервант Несилосовані* Важкосилосовані** Легкосилосовані***
Мурашина кислота, л/т 5 4 3
Пропіонова кислота, л/т 5 4 3
Оцтова кислота, л/т 5 5
КНМК, л/т 6 4 4
Бензойна кислота, кг/т 4 3 2
Піросульфіт натрію, кг/т 5 4

* Люцерна, еспарцет, соя — до цвітіння, кормові боби та чина — у фазі цвітіння.

** Конюшина, багаторічні злакові трави — до цвітіння, однорічні бобово-злакові суміші — до воскової стиглості зерна в двох нижніх ярусах.

*** Кукурудза, сорго, соняшник, суданська трава, багаторічні злакові трави — у фазі цвітіння.

 

Хімічні препарати вносять у зелену масу за допомогою начіпних обприскувачів під час завантаження сховища чи спеціального обладнання в період скошування і подрібнення в полі.

Леткі жирні кислоти доцільно застосовувати у суміші, що посилює консервуючу дію компонентів. Змішують їх безпосередньо перед обробкою кормів. Такими сумішами є препарати ВИК-1 і ВИК-2. їх застосовують по 5 л/т.

Перед внесенням рідких органічних кислот у зелену масу їх розбавляють водою у співвідношенні 1 : 2 чи 1 : 3, а в жарку погоду — 1 : 4 або 1 : 5.

Здійснюють розведення на бетонному (або асфальтованому) майданчику. В бак тракторного обприскувача спочатку наливають воду, потім додають насосами необхідну кількість кислот (суміш їх). Запас хімічних консервантів на майданчику не повинен перевищувати денної потреби. Воду для розведення органічних кислот використовують тільки за прямим призначенням.

Норми внесення робочих розчинів змінюють залежно від співвідношення води та кислот (суміші). Так, якщо розведення становить 1 :2, норма робочого розчину має бути в три рази більшою, а 1:3 — в чотири рази порівняно із нормами внесення нерозбавлених кислот.

Способи застосування рідких консервантів. Рівномірність розподілу консерванта у силосованій масі або ступінь обробки рослинних часток обумовлює ефективність хімічного консервування і збереження поживності корму.

Технічна характеристика агрегатів для внесення консервантів:

  АВК-Ф-2 УВК-Ф-1
Місткість, кг 1800 420
Потужність двигуна, кВт 0,12
Подача консерванта, кг/год 180—1326 122—484

В процесі скошування рослин вносять консерванти агрегатом АВК-Ф-2 (рис. 24), який забезпечує високу рівномірність розподілу їх при мінімальних затратах ручної праці. Агрегатується він з комбайном КСК-100. Консервант подається під час подрібнення маси з резервуара через нагромаджувач та дозуючий пристрій.

Схема агрегату для внесення рідких хімічних консервантів АВК-Ф-2

Рис. 24. Схема агрегату для внесення рідких хімічних консервантів АВК-Ф-2:

1 — нагромаджувач; 2 — ежектор; 3 і 7 — шланги; 4— резервуар; 5 —· заправний рукав; 6 — рама з ходовою частиною; 8 — датчик маси; 9 — дозатор; I — консервант; II — вихлопні гази; III — рослинна маса.

 

УВК-Ф-1 (рис. 25) обробляє скошену масу струменем рідкого консерванта безпосередньо в пневмопроводі.

Схема технологічного процесу внесення рідких консервантів обладнанням УВК-Ф-1 на комбайні КСК-100

Рис. 25. Схема технологічного процесу внесення рідких консервантів обладнанням УВК-Ф-1 на комбайні КСК-100:

1 — подавальна магістраль; 2 — пульт керування; 3 — дозатор; 4 — розпилювач; 5 — механізм вимикання; 6 — ежектор; 7 — місткість для консерванта; 8 — рама.

 

Для пошарового внесення рідких консервантів використовують обприскувач ОН-400, ПОУ, ОВТ-1, а також АНЖ, ДУК, обладнані гумовими шлангами і розпилювачами. Обприскувачі можна обладнати короткими (2—2,5 м) штангами з розпилювачами і при проходженні агрегату по силосній масі в траншеї обробляти консервантом відповідну смугу. Як правило, такі пристрої навішують на трактори, якими трамбують силосну масу.

Після рівномірного розподілу зеленої маси по траншеї шарами товщиною не більше 40 см її обприскують консервантом з підвітряного боку.

Трактори, бульдозери після внесення консерванта виводять за межі траншеї.

Вносять консерванти також на лініях подрібнення.

Способи внесення сипких консервантів. У зв'язку з високою подразнювальною здатністю пилу бензойної кислоти розсипати її вручну по силосованій масі заборонено. Допустиме внесення тільки в гранульованому вигляді.

Піросульфіт натрію, який вступає в реакцію з водою, внаслідок чого виділяється сірчистий ангідрид, створює антисанітарні небезпечні для здоров'я людини умови.

У 1985 р. пройшов випробування і рекомендований у серійне виробництво пристрій ОВХ-Ф-3 (рис. 26) для пошарового внесення сухих консервантів. Його монтують на серійний розкидач мінеральних добрив НРУ-0,5 і агрегатують з тракторами ДТ-75, ДТ-75М, Т-4А, Т-150.

Схема обладнання ОВХ-Ф-3 для внесення сипких консервантів

Рис. 26. Схема обладнання ОВХ-Ф-3 для внесення сипких консервантів:

1 — бункер; 2 — механізм дозування; 3 — розкидний диск; 4 — зворушувач; 5 — відбивний щит; 6 — диски розрихлення силосної маси

 

Агрегат рухається по траншеї, і консервант з бункера за допомогою висівного апарата спрямовується на розкидний диск, а диски розрихлення частково перемішують його з подрібненою масою. Норма подачі консерванта регулюється дозувальним механізмом.

Технічна характеристика ОВХ-Ф-3:

Ширина оброблюваної смуги, м 3
Нерівномірність внесення консерванта, %:  
            за довжиною 10,8-5,7
            за шириною 14,7 -15,3
Відхилення фактичної дози від встановленої, % 3,2—6,3
Нерівномірність розподілу консерванта в масі, % 80,8
Продуктивність, т/год 2250

Агрегат для внесення сухих консервантів АВК-1 (рис. 27) агрегатується з комбайнами КСК-Ю0 та КПКУ-75.

Схема машини АВК-1 для внесення сухих консервантів в агрегаті з комбайном КСК-100

Рис. 27. Схема машини АВК-1 для внесення сухих консервантів в агрегаті з комбайном КСК-100:

1 — розпилювач; 2 — подавач маси; 3 — бункер для консерванта; 4 — двигун внутрішнього згоряння; 5 — рама з ходовою частиною; 6 — трубопровід для подавання консерванта в подрібнюзач комбайна

 

Скошена маса подається в подрібнювальний барабан комбайна. Сипкий консервант дозуючим шнеком подається в ежектор, в якому потік повітря підхоплює його і трубопроводом переміщує в подрібнювальний барабан, де відбувається змішування консерванта з рослинною масою, звідки вона вивантажується силосопроводом у транспортні засоби.

Внесення рідкого аміаку, УНДІ кормів розроблена технологія обробки зеленої маси кукурудзи в процесі скошування. Український філіал НДІ використання рідкого аміаку в сільському господарстві виготовив обладнання до силосозбирального комбайна КСС-2,6, яке подає аміак у силосопровід. Збиральний комплекс складається з трактора Т-150К, силосного комбайна КСС-2,6 та агрегату безводного аміаку АБА-0,5А. На боковині силосопроводу комбайна, над подрібнюючим апаратом, кріпиться штанга з форсунками на всю ширину силосопроводу, що забезпечує високий ступінь обробки маси. Штанга з'єднується з аміакопроводом агрегату АБА-0.5М. Консервант дозується за допомогою насоса. Оптимальна доза аміаку 4,2 кг/т.

Технологічна схема обладнання для внесення рідкого аміаку при збиранні кукурудзи комбайном КСК-100 показана на рисунку 28.

Принципова схема обладнання комбайна КСК-100 для внесення рідкого аміаку

Рис. 28. Принципова схема обладнання комбайна КСК-100 для внесення рідкого аміаку:

1 — жатка; 2 — різальний апарат; 3 — транспортувальний пристрій; 4 — подрібнювальний барабан; 5 — кожух; 6 — пневмотранспортер; 7 — місткість для консерванта; 8 — насос-дозатор; 9 — розрівнювальний пристрій

 

Всі існуючі способи заготівлі кормів взапас знижують їх поживність. Але найбільше втрачається поживних речовин при висушуванні рослин у природних умовах. При хімічному консервуванні бобових трав суха речовина втрачається протягом перших 10—30 днів, тоді як при силосуванні — протягом майже всього періоду зберігання. Цим зумовлені втрати 12—19 % протеїну із силосу, а при хімічному консервуванні вони становлять лише 3,7—8,9 %.

 

Ви дивилися сторінку - Технологія внесення консервантів

Наступна сторінка      - Хімічне консервування вологого фуражного зерна

Попередня сторінка    - Хімічні консерванти

Повернутися до початку сторінки Технологія внесення консервантів

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.