Скотный двор Скотный двор

 Довідник
по заготівлі і зберіганню кормів

 

А.О.Бабич, С.Й.Олішинський, В.А.Ясенецький та ін. - К.: Урожай, 1989

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Вступ

Рослинна сировина для заготівлі кормів

Сівозміни у створенні сировинного конвеєра

Біологічна повноцінність зелених рослин

Сучасні технології консервування кормів

Технологія приготування сіна

Технологічні операції на збиранні трав

Заготівля розсипного сіна

Пресування сіна

Заготівля подрібненого сіна

Приготування сіна активним вентилюванням

Режим досушування

Силосування

Силосування свіжоскошеної маси

Силосування пров'яленої маси

Силосування зеленої маси підвищеної вологості

Особливості силосування різних культур

Комбінований силос

Технологія приготування сінажу

Технологія завантаження баштових сховищ

Організація збирально-транспортних загонів для заготівлі сінажу

Технологія хімічного консервування кормів

Хімічні консерванти

Технологія внесення консервантів

Хімічне консервування вологого фуражного зерна

Приготування штучно зневоднених кормів

Білково-вітамінний концентрат зелених рослин

Сировинний конвеєр для виробництва ПЗК

Технологія виготовлення ПЗК

Відходи цукробурякового виробництва

Зберігання кормів

Зберігання сіна

Зберігання штучно зневоднених кормів

Зберігання силосу

Зберігання сінажу

Зберігання кормових коренеплодів

Облік кормів, оцінка їх якості

Облік сіна

Облік силосу

Облік сінажу

Оцінка якості кормів

Відбір середніх зразків для аналізу

Оцінка якості сіна

Оцінка якості штучно зневоднених кормів

Оцінка якості силосної маси

Оцінка якості сінажної сировини і сінажу

Організація потокової заготівлі кормів механізованим загоном

Колективний підряд

Організація роботи загону

Техніка виробничої і пожежної безпеки при заготівлі та зберіганні кормів


Карта сайту


Технологія приготування сінажу

Консервування пров'ялених трав відбувається за рахунок фізіологічної сухості середовища, яка настає в результаті зневоднення трав до вологості 45—60 %. За таких умов мікроорганізми не здатні засвоювати воду і розчинені в ній поживні речовини.

У пров'яленій масі швидко розвиваються плісеневі та інші гриби, які можуть використовувати воду, але при герметизації корму вони гинуть. Отже, головними умовами одержання якісного сінажу є пров'ялення до вологості 45—60 % і запобігання доступу повітря.

Технологія заготівлі сінажу передбачає такі операції: скошування, плющіння, ворушіння, згрібання у валки, підбирання маси з валків з подрібненням та навантаженням її в транспортні засоби, закладання в сховища, ущільнення з наступною герметизацією (табл. 41).

Таблиця 41.

Технологічні комплекси машин для приготування сінажу

Технологія

Сировина, зона

Ко- сіння, плю- щіння, форму- вання валка

Косіння в прокоси

Вору- шіння про- косів

Згрі- бання у валок

Обер- тання валка

Підби- рання, подріб- нення маси

Транспорту- вання

Закла- дання в сховище

Скошування з плющінням, формування валка, підбирання та подрібнення, транспортування Сіяні трави, Лісостеп і Степ КПС-5Г
КПРН-ЗМ
ГВР-6
ГВК-5А;
валко- обертач
до КПС-5Г
КСК-100;
Е-281;
КПКУ-75;
КПИ-2,4
ПСЕ-20;
2ПТС-4-887Б;
ПСЕ-30;
ПСЕ-40;
ПСГ-Ф-60
Буль- дозери
ЗБ-50;
РРС-Ф-50-6
Скошування в покоси, ворушіння, згрібання у валки, підбирання з подрібненням, транспортування Природні сіножаті

КМБ-6;
КТП-6
(КДП-4;
СКП-10)
ГВК-6А;
ГВР-6
ГП-2-1-4А
 
Те ж Те ж Те ж Те ж
Скошування з плющінням, формування валка, підбирання з подрібненням, транспортування Сіяні трави, Полісся та передгір'я Карпат Е-301
КПРН-ЗМ
КСК-100;
КПКУ-75;
КПИ-2,4
Скошування в покоси, ворушіння, згрібання у валки, підбирання з подрібненням, транспортування Природні жаті

КДП-4;
КСГ-2,1
(КРН-2,1М)
ГВК-6А;
ГВР-6
ГПП-2;
ГП-2-14А

Те ж

Після скошування масу пров'ялюють у полі до вологості 60 % протягом одної-двох діб. Для прискорення пров'ялювання бобові трави плющать та ворушать у ті самі строки, що і при заготівлі сіна.

Підбирання маси та її подрібнення здійснюють підбирачами-подрібнювачами всіх марок, які забезпечують довжину часток 20—30 мм при закладанні її в башти і 30—50 мм — у траншеї.

Для косіння, підбирання та вантаження в транспортні засоби застосовують самохідні кормозбиральні комбайни КСК-100Б (рис. 21), КСК-100А-1, ЯСК-170 і Е-281, а також причіпні КПКУ-75, КПИ-2,4.

Схема технологічного процесу кормозбирального комбайна КСК-100Б з жаткою для низькостеблових культур

Рис. 21. Схема технологічного процесу кормозбирального комбайна КСК-100Б
з жаткою для низькостеблових культур:

1 - різальний апарат; 2 - мотовило; 3 - шнек; 4, 5, 6 - живильні вальці; 7 - протирізальна пластина; 8 - ножовий барабан; 9 - силосопровід; 10 - дефлектор

 

Довжину часток регулюють, змінюючи швидкість живильного апарата та кількість ножів подрібнювального барабана. Вона також істотно залежить від товщини леза ножів і зазору між ножами та протирізальною пластиною, який має становити в межах 0,4—1 мм. Зазор між ножами та протирізальною пластиною регулюють через 60 год роботи комбайна та після кожного точіння ножів.

Технічна характеристика кормозбиральних комбайнів наведена в таблиці 28.

В процесі підбирання та подрібнення маси мають місце механічні втрати через неправильне регулювання пневмотранспортера подрібнювача або недостатнє нарощування бортів транспортних засобів. Втрачаються листя та суцвіття. При неправильному встановленні дефлектора втрати можуть досягти 14 % і більше врожаю, а при нормальній — не перевищують 1 %.

Транспортування сінажної маси. Для перевезення з поля подрібненої трави найбільш придатні спеціальні причепи ПСЕ-12,5, ПСЕ-20, ПИМ-Ф-20, ПСЕ-30, ПСЕ-40, ПИМ-40, ПСТ-Ф-60 (табл. 42). Використовують також тракторний причіп 2ПТС-4-887А і кормороздавач КТУ-10А. Борти причепів нарощують дрібновічковою сіткою, бо навіть при слабкому боковому вітрі (3—5 м/с) можна втратити 5 ц/га і більше дрібної, найбільш цінної, фракції сировини.

Таблиця 42.

Технічна характеристика тракторних причепів для перевезення кормів

Показники

ПСЕ-12,5

ПСЕ-20

ПИМ-Ф-20

ПСЕ-30

ПСЕ-40

ПИМ-40

ПСТ-Ф-60

Місткість кузова, м3 15 20 30 30 40 41 55
Вантажопідйомність, кг 4300 5950 5500 8450 11250 10500 14000
Швидкість, км/год 13—28 20 28 До 20 До 20 До 30
Ширина колії, мм 1810 1800 1760 2040 2040 2060 2035
Дорожній просвіт, мм 334 350 320 325 320 400 410

На великі відстані пров'ялену масу краще перевозити автосамоскидами, в яких борти нарощують до висоти 3—3,5 м.

Самоскидні транспортні засоби (табл. 43) використовують при стажуванні в траншеях. При закладанні маси в башти її перевозять тракторними кормороздавачами типу КТУ-10А.

Таблиця 43.

Технічна характеристика автосамоскидів,
які застосовують для перевезення сінажної маси

Показники

ГАЗ-93Б

САЗ-2500

САЗ-3502

ГАЗ-53Б

ЗИЛ-585М

ЗИЛ-554

КамАЗ-5510

КамАЗ-55102

Вантажопідйомність, т 2,25 2,1 3,2 3,5 3,5 4 7 7
Місткість кузова, м3 3,2 2,7*
5,2
3,8
6,7
5
9
43 5
10
5,4 8
Висота бортів, м 2,05 1,95 2,39 2,25 2,83 2,1 2,1
Внутрішні розміри платформи, м:                
- довжина 2,66 2,4 2,86 3,73 2,55 4,3 4 5,4
- ширина 2 2 2,26 2,28 2,24 2,3 2,1 2,32
- висота 0,6 0,6 0,58 0,5 0,8 0,65 0,65 0,64
Час піднімання кузова, с 15 15 15 18 15 15 25 25

* - В чисельнику — заводська місткість кузова, в знаменнику — з нарощеними до 3,5 м бортами.

Ефективне використання високопродуктивних кормозбиральних комбайнів забезпечується застосуванням великовантажних транспортних засобів ПСЕ-40, ПИМ-40 та ПИМ-60.

Основна вимога, яка ставиться до сховищ для сінажу, можливість їх повної герметизації.

На сучасному етапі розвитку кормовиробництва основну кількість сінажу закладають у траншеї. їх місткість має відповідати продуктивності підбирачів-подрібнювачів, щоб протягом трьох-чотирьох днів завантажити сховище і закрити його.

Разом з тим у багатьох господарствах України сінажують і в баштах БС-9,15.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Технологія приготування сінажу

Наступна сторінка      -  Технологія завантаження баштових сховищ

Попередня сторінка    -  Комбінований силос

Вернутися на сторінку - Технологія приготування сінажу

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.