Скотный двор Скотный двор

 Довідник
по заготівлі і зберіганню кормів

 

А.О.Бабич, С.Й.Олішинський, В.А.Ясенецький та ін. - К.: Урожай, 1989

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Вступ

Рослинна сировина для заготівлі кормів

Сівозміни у створенні сировинного конвеєра

Біологічна повноцінність зелених рослин

Сучасні технології консервування кормів

Технологія приготування сіна

Технологічні операції на збиранні трав

Заготівля розсипного сіна

Пресування сіна

Заготівля подрібненого сіна

Приготування сіна активним вентилюванням

Режим досушування

Силосування

Силосування свіжоскошеної маси

Силосування пров'яленої маси

Силосування зеленої маси підвищеної вологості

Особливості силосування різних культур

Комбінований силос

Технологія приготування сінажу

Технологія завантаження баштових сховищ

Організація збирально-транспортних загонів для заготівлі сінажу

Технологія хімічного консервування кормів

Хімічні консерванти

Технологія внесення консервантів

Хімічне консервування вологого фуражного зерна

Приготування штучно зневоднених кормів

Білково-вітамінний концентрат зелених рослин

Сировинний конвеєр для виробництва ПЗК

Технологія виготовлення ПЗК

Відходи цукробурякового виробництва

Зберігання кормів

Зберігання сіна

Зберігання штучно зневоднених кормів

Зберігання силосу

Зберігання сінажу

Зберігання кормових коренеплодів

Облік кормів, оцінка їх якості

Облік сіна

Облік силосу

Облік сінажу

Оцінка якості кормів

Відбір середніх зразків для аналізу

Оцінка якості сіна

Оцінка якості штучно зневоднених кормів

Оцінка якості силосної маси

Оцінка якості сінажної сировини і сінажу

Організація потокової заготівлі кормів механізованим загоном

Колективний підряд

Організація роботи загону

Техніка виробничої і пожежної безпеки при заготівлі та зберіганні кормів


Карта сайту


Силосування

Це простий і доступний спосіб консервування кормів, яке відбувається завдяки молочнокислому бродінню. Молочнокислі бактерії зброджують цукри, що містяться в рослинній сировині, в основному до молочної, частково оцтової і в невеликій кількості до інших органічних кислот (пропіонова, яблучна). Вони підкислюють силосну масу і цим консервують її. В кислому середовищі (рН 3,8—4,2) гнильні, маслянокислі та інші бактерії не розвиваються, а плісеневі гриби для своєї життєдіяльності потребують кисень. У процесі силосування кормів має переважати молочнокисле бродіння, яке відбувається як за рахунок якості силосованої маси (здатність рослин до силосування та оптимальна вологість), так і завдяки додержанню технології силосування.

Здатність рослин до силосування. Різні рослини для підкислення потребують різну кількість органічних кислот, що пояснюється неоднаковою ємністю буферних речовин (лужні солі, білки). Чим більше їх у рослинах, тим вища буферність останніх і тим більша потреба в органічних кислотах, а звідси і в цукрах для підкислення маси до необхідного рівня (рН 4,2), який гарантує збереження корму (табл. 24).

Таблиця 24.

Вміст цукру, буферна ємність кормових культур та відношення цих показників

Культура

Вміст цукру, r/кг сухої речовини

Буферна ємність, г молочної кислоти на 1 кг сухої речовини

Відношення вмісту цукру до буферної ємності

Кукурудза

150 350 30 45 411

Гичка цукрових буряків

100 350 5075 1,77,5

Овес на зелений корм

100 300 35 60 26

Жито на зелений корм

70 200 30 75 1,54

Злакові трави

60 290 30 75 0,85

Конюшина лучна

40 130 55 85 0,52,3

Люцерна

30 80 70 95 0,31,1

Для одержання доброякісного силосу із свіжоскошеної маси (15—20 % сухої речовини) показник відношення вмісту цукру до буферної ємності повинен бути більше 4. Мірою буферної ємності є кількість молочної кислоти (г), потрібної для підкислення 1 кг сухої маси до рН 4. За винятком кукурудзи на силос та гички цукрових буряків (з головками 2 — З см), багато кормових культур, як правило, не досягають цього показника.

Строки збирання на силос. Культури, які підлягають силосуванню, слід скошувати в оптимальні фази розвитку (табл. 25) з урахуванням вмісту в них поживних речовин, поїданості, виду тварин, для яких призначений силос.

Таблиця 25.

Оптимальні строки збирання кормових культур

Культура

Фаза

Кукурудза, цукрове сорго

Воскова, молочно-воскова стиглість зерна (збирання в більш ранні фази допускається в районах з коротким вегетаційним періодом або з повторних посівів)

Соняшник

Початок цвітіння

Суданська трава

Викидання волоті

Люпин

У фазі блискучих бобиків

Озиме жито

Початок колосіння

Соя

Побуріння нижніх бобів

Однорічні бобово-злакові травосумішки

Воскова стиглість зерна у бобових в двох-трьох нижніх ярусах (але до полягання трав)

Багаторічні бобові трави

Бутонізація — початок цвітіння

Багаторічні злакові трави

Вихід у трубку — початок колосіння

Багаторічні бобово-злакові травосумішки

У ті самі фази переважаючого компонента сумішки

Вологість сировини має становити 70—60 %. За низької вологості (60 % і нижче) молочнокислі бактерії нездатні здобути сік з клітин, крім того, маса недостатньо ущільнюється, а це призводить до розігрівання і збільшення втрати поживних речовин та зниження перетравності силосу. При високій вологості молочнокисле бродіння через низьку концентрацію цукрів уповільнюється, втрачається сік з розчиненими в ньому поживними речовинами (табл. 26).

Таблиця 26.

Втрати сухої речовини залежно від вологості силосованої маси, %
(за Зафреном С. Я.)

Вологість силосованої маси, %

Всього

В тому числі

у полі

з виті- каючим соком

від угару

від псування верхнього шару силосу

80-85

26 2 10 12 2

70-75

15 2 3 8 2

60—65

         

          Свіжоскошена трава

10 2 6 2

          Пров'ялена трава

12 4 6 2

Регулюють вологість пров'ялюванням маси або додаванням до неї сухих кормів.

Якість силосу за кислотним складом прямо залежить від вологості: з підвищенням її якість погіршується (табл. 27).

Таблиця 27.

Кислотність силосу залежно від вологості (за Тащиліним В. А.)

Вологість, %

pH

Всього кислот, %

Частка кислоти, %

молочної

оцтової

масляної

75,8—73,2 3,8 2,41 65,76 34,74
77,1—77,5 3,66 2 62,02 29,51 8,47
79,2—82,9 3,67 1,61 34,15 46,62 19,23

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Силосування

Наступна сторінка     -  Силосування свіжоскошеної маси

Попередня сторінка   -  Режим досушування

Вернутися на сторінку - Силосування

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.