Довідник
по заготівлі і зберіганню кормів

А.О.Бабич, С.Й.Олішинський, В.А.Ясенецький та ін. - К.: Урожай, 1989

 

Силосування

Це простий і доступний спосіб консервування кормів, яке відбувається завдяки молочнокислому бродінню. Молочнокислі бактерії зброджують цукри, що містяться в рослинній сировині, в основному до молочної, частково оцтової і в невеликій кількості до інших органічних кислот (пропіонова, яблучна). Вони підкислюють силосну масу і цим консервують її. В кислому середовищі (рН 3,8—4,2) гнильні, маслянокислі та інші бактерії не розвиваються, а плісеневі гриби для своєї життєдіяльності потребують кисень. У процесі силосування кормів має переважати молочнокисле бродіння, яке відбувається як за рахунок якості силосованої маси (здатність рослин до силосування та оптимальна вологість), так і завдяки додержанню технології силосування.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Здатність рослин до силосування. Різні рослини для підкислення потребують різну кількість органічних кислот, що пояснюється неоднаковою ємністю буферних речовин (лужні солі, білки). Чим більше їх у рослинах, тим вища буферність останніх і тим більша потреба в органічних кислотах, а звідси і в цукрах для підкислення маси до необхідного рівня (рН 4,2), який гарантує збереження корму (табл. 24).

Таблиця 24.

Вміст цукру, буферна ємність кормових культур та відношення цих показників

Культура Вміст цукру, r/кг сухої речовини Буферна ємність, г молочної кислоти на 1 кг сухої речовини Відношення вмісту цукру до буферної ємності
Кукурудза 150 — 350 30 — 45 4 — 11
Гичка цукрових буряків 100 — 350 50 — 75 1,7 — 7,5
Овес на зелений корм 100 — 300 35 — 60 2 — 6
Жито на зелений корм 70 — 200 30 — 75 1,5 — 4
Злакові трави 60 — 290 30 — 75 0,8 — 5
Конюшина лучна 40 — 130 55 — 85 0,5 — 2,3
Люцерна 30 — 80 70 — 95 0,3 — 1,1

Для одержання доброякісного силосу із свіжоскошеної маси (15—20 % сухої речовини) показник відношення вмісту цукру до буферної ємності повинен бути більше 4. Мірою буферної ємності є кількість молочної кислоти (г), потрібної для підкислення 1 кг сухої маси до рН 4. За винятком кукурудзи на силос та гички цукрових буряків (з головками 2—З см), багато кормових культур, як правило, не досягають цього показника.

Строки збирання на силос. Культури, які підлягають силосуванню, слід скошувати в оптимальні фази розвитку (табл. 25) з урахуванням вмісту в них поживних речовин, поїданості, виду тварин, для яких призначений силос.

Таблиця 25.

Оптимальні строки збирання кормових культур

Культура Фаза
Кукурудза, цукрове сорго Воскова, молочно-воскова стиглість зерна (збирання в більш ранні фази допускається в районах з коротким вегетаційним періодом або з повторних посівів)
Соняшник Початок цвітіння
Суданська трава Викидання волоті
Люпин У фазі блискучих бобиків
Озиме жито Початок колосіння
Соя Побуріння нижніх бобів
Однорічні бобово-злакові травосумішки Воскова стиглість зерна у бобових в двох-трьох нижніх ярусах (але до полягання трав)
Багаторічні бобові трави Бутонізація — початок цвітіння
Багаторічні злакові трави Вихід у трубку — початок колосіння
Багаторічні бобово-злакові травосумішки У ті самі фази переважаючого компонента сумішки

Вологість сировини має становити 70—60 %. За низької вологості (60 % і нижче) молочнокислі бактерії нездатні здобути сік з клітин, крім того, маса недостатньо ущільнюється, а це призводить до розігрівання і збільшення втрати поживних речовин та зниження перетравності силосу. При високій вологості молочнокисле бродіння через низьку концентрацію цукрів уповільнюється, втрачається сік з розчиненими в ньому поживними речовинами (табл. 26).

Таблиця 26.

Втрати сухої речовини залежно від вологості силосованої маси, %
(за Зафреном С. Я.)

Вологість силосованої маси, % Всього В тому числі
у полі з виті- каючим соком від угару від псування верхнього шару силосу
80-85 26 2 10 12 2
70-75 15 2 3 8 2
60—65          
          Свіжоскошена трава 10 2 6 2
          Пров'ялена трава 12 4 6 2

Регулюють вологість пров'ялюванням маси або додаванням до неї сухих кормів.

Якість силосу за кислотним складом прямо залежить від вологості: з підвищенням її якість погіршується (табл. 27).

Таблиця 27.

Кислотність силосу залежно від вологості
(за Тащиліним В. А.)

Вологість, % pH Всього кислот, % Частка кислоти, %
молочної оцтової масляної
75,8—73,2 3,8 2,41 65,76 34,74
77,1—77,5 3,66 2 62,02 29,51 8,47
79,2—82,9 3,67 1,61 34,15 46,62 19,23

 

Ви дивилися сторінку - Силосування

Наступна сторінка      - Силосування свіжоскошеної маси

Попередня сторінка    - Режим досушування

Повернутися до початку сторінки Силосування

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.