Скотный двор Скотный двор

 Довідник
по заготівлі і зберіганню кормів

 

А.О.Бабич, С.Й.Олішинський, В.А.Ясенецький та ін. - К.: Урожай, 1989

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Вступ

Рослинна сировина для заготівлі кормів

Сівозміни у створенні сировинного конвеєра

Біологічна повноцінність зелених рослин

Сучасні технології консервування кормів

Технологія приготування сіна

Технологічні операції на збиранні трав

Заготівля розсипного сіна

Пресування сіна

Заготівля подрібненого сіна

Приготування сіна активним вентилюванням

Режим досушування

Силосування

Силосування свіжоскошеної маси

Силосування пров'яленої маси

Силосування зеленої маси підвищеної вологості

Особливості силосування різних культур

Комбінований силос

Технологія приготування сінажу

Технологія завантаження баштових сховищ

Організація збирально-транспортних загонів для заготівлі сінажу

Технологія хімічного консервування кормів

Хімічні консерванти

Технологія внесення консервантів

Хімічне консервування вологого фуражного зерна

Приготування штучно зневоднених кормів

Білково-вітамінний концентрат зелених рослин

Сировинний конвеєр для виробництва ПЗК

Технологія виготовлення ПЗК

Відходи цукробурякового виробництва

Зберігання кормів

Зберігання сіна

Зберігання штучно зневоднених кормів

Зберігання силосу

Зберігання сінажу

Зберігання кормових коренеплодів

Облік кормів, оцінка їх якості

Облік сіна

Облік силосу

Облік сінажу

Оцінка якості кормів

Відбір середніх зразків для аналізу

Оцінка якості сіна

Оцінка якості штучно зневоднених кормів

Оцінка якості силосної маси

Оцінка якості сінажної сировини і сінажу

Організація потокової заготівлі кормів механізованим загоном

Колективний підряд

Організація роботи загону

Техніка виробничої і пожежної безпеки при заготівлі та зберіганні кормів


Карта сайту


Силосування зеленої маси підвищеної вологості

Таку масу силосують з додаванням соломи. Технологія включає додаткові операції: подрібнення і навантаження соломи в транспортні засоби, перевезення з розвантажуванням, змішування її із зеленою масою.

Подрібнення і навантаження соломи здійснюють спеціальними подрібнювачами ФН-1,2, ФН-1,4, ИРТ-165, подрібнюва-чами зернових комбайнів (ПУН-5, ПУН-6) і комбайнами (КУФ-1,8, КПИ-2,4, КСК-100, ЯСК-170, КПКУ-75, Е-281) при підбиранні її з валків. Подрібнюють солому на частки завдовжки до 80 мм.

Щоб одержати сировину потрібної вологості, компоненти змішують у відповідній кількості, яку вираховують за допомогою квадрата Пірсона, Наприклад, вологість зеленої маси кукурудзи становить 80%, соломи — 20 %. З них необхідно одержати суміш вологістю 70 %. Бажану вологість (70 %) ставлять в середині квадрата, зліва у верхньому куті — вологість зеленої маси (80 %), в нижньому — соломи (20%). Віднімають по діагоналі від більшого числа менше (80—70—10 і 70—20—50) і різницю проставляють у правих кутах квадрата:

У наведеному прикладі на кожні 50 т кукурудзи вологістю 80 % треба додати 10 т соломи.

Потрібну кількість соломи (М, %) можна також визначити за формулою:

                              X1 X2

                    M = —————— X 100,

                              X3 X1

де X1 — частка сухої речовини в суміші, %; X2 — частка сухої речовини в зеленій сировині, %; X3 — частка сухої речовини в соломі, %.

У верхній шар силосованої маси товщиною 30—40 см для кращого ущільнення її і зменшення доступу повітря солому додавати не слід.

При заготівлі силосу слід дотримувати поточності технологічного процесу. Тому змінна продуктивність групи силосозбиральних агрегатів (ведуча ланка процесу) має дорівнювати змінній продуктивності транспортних засобів і тракторів на ущільненні.

Виходячи з величини врожаю та наявних технічних засобів, відстані перевезення силосованої маси розробляють технологічні карти, які є конкретним завданням для збирально-транспортних загонів.

 

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Ви дивилися сторінку - Силосування зеленої маси підвищеної вологості

Наступна сторінка     -  Особливості силосування різних культур

Попередня сторінка  -   Силосування пров'яленої маси

Вернутися на сторінку - Силосування зеленої маси підвищеної вологості

1 2 3 4 5 6

7
8

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

 

Èíäåêñ öèòèðîâàíèÿ.