Довідник
по заготівлі і зберіганню кормів

А.О.Бабич, С.Й.Олішинський, В.А.Ясенецький та ін. - К.: Урожай, 1989

 

Силосування зеленої маси підвищеної вологості

Таку масу силосують з додаванням соломи. Технологія включає додаткові операції: подрібнення і навантаження соломи в транспортні засоби, перевезення з розвантажуванням, змішування її із зеленою масою.

Подрібнення і навантаження соломи здійснюють спеціальними подрібнювачами ФН-1,2, ФН-1,4, ИРТ-165, подрібнювачами зернових комбайнів (ПУН-5, ПУН-6) і комбайнами (КУФ-1,8, КПИ-2,4, КСК-100, ЯСК-170, КПКУ-75, Е-281) при підбиранні її з валків. Подрібнюють солому на частки завдовжки до 80 мм.

Скотный двор


На сайте Скотный двор

Щоб одержати сировину потрібної вологості, компоненти змішують у відповідній кількості, яку вираховують за допомогою квадрата Пірсона, Наприклад, вологість зеленої маси кукурудзи становить 80%, соломи — 20 %. З них необхідно одержати суміш вологістю 70 %. Бажану вологість (70 %) ставлять в середині квадрата, зліва у верхньому куті — вологість зеленої маси (80 %), в нижньому — соломи (20%). Віднімають по діагоналі від більшого числа менше (80—70—10 і 70—20—50) і різницю проставляють у правих кутах квадрата:

У наведеному прикладі на кожні 50 т кукурудзи вологістю 80 % треба додати 10 т соломи.

Потрібну кількість соломи (М, %) можна також визначити за формулою:

                              X1 — X2

                   M = —————— X 100,

                              X3 — X1

де X1 — частка сухої речовини в суміші, %; X2 — частка сухої речовини в зеленій сировині, %; X3 — частка сухої речовини в соломі, %.

У верхній шар силосованої маси товщиною 30—40 см для кращого ущільнення її і зменшення доступу повітря солому додавати не слід.

При заготівлі силосу слід дотримувати поточності технологічного процесу. Тому змінна продуктивність групи силосозбиральних агрегатів (ведуча ланка процесу) має дорівнювати змінній продуктивності транспортних засобів і тракторів на ущільненні.

Виходячи з величини врожаю та наявних технічних засобів, відстані перевезення силосованої маси розробляють технологічні карти, які є конкретним завданням для збирально-транспортних загонів.

 

Ви дивилися сторінку - Силосування зеленої маси підвищеної вологості

Наступна сторінка      - Особливості силосування різних культур

Попередня сторінка    - Силосування пров'яленої маси

Повернутися до початку сторінки Силосування зеленої маси підвищеної вологості

1 2 3 4

Скотный двор

Скотный двор

Животноводство

Животноводство

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Справочник зоотехника-селекционера и контроль-ассистента по молочному скотоводству

Инкубаторы

Инкубаторы

Разведение кур мясо-яичных пород

Разведение кур мясо-яичных пород

Аз-Буки-Веді тваринника

Аз-Буки-Веді тваринника

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Паразитологія та інвазійні хвороби сільськогосподарських тварин

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник по заготівлі і зберіганню кормів

Довідник зооінженера

Довідник зооінженера

9

Скотный двор

Скотный двор

На сайте Скотный двор

Индекс цитирования.